Ga naar hoofdinhoud

Hoe verzend ik een terugkerende e-mail in Outlook?

In Microsoft Outlook kunt u eenvoudig een geplande terugkerende afspraak, vergadering of taak naar anderen sturen. Maar als u gewoon een terugkerende e-mail wilt verzenden zonder afspraak, vergadering of taak, hoe kunt u dat dan doen? Helaas biedt Outlook geen functie voor het verzenden van terugkerende e-mailberichten, maar in onze zelfstudie laten we u zien hoe u een terugkerende e-mail in Outlook verzendt.

Stuur een terugkerende e-mail in Outlook met VBA-code

Verzend eenvoudig terugkerende e-mails in Outlook met een geweldige tool


Stuur een terugkerende e-mail in Outlook met VBA-code

Deze tutorial is verdeeld in vier delen, het lukt je om een ​​terugkerende e-mail te sturen nadat je deze delen hebt voltooid. Ga als volgt te werk.

Deel 1: Maak een nieuwe afspraak

1. Navigeer naar het Agenda bekijken door te klikken Agenda in de Navigatiedeelvenster, en maak vervolgens een nieuwe afspraak door op te klikken Nieuwe afspraak voor Home Tab.

3. In de Afspraak dialoogvenster onder Afspraak tabblad. Je moet:

A: Typ het Onderwerp B: Voer de e-mailadressen van de ontvangers in het Locatie
C: Configureer het Begintijd en Eindtijd D: Selecteer de herinnering onder de Herinnering keuzelijst.
Als u 15 minuten kiest, betekent dit dat u 15 minuten eerder wordt herinnerd wanneer de e-mail is verzonden.
E: Stel uw benoemingsorgaan samen.

Opmerking:De Afspraak Onderwerp wordt het terugkerende onderwerp van de e-mail; en de Benoemingsorgaan wordt de terugkerende e-mailtekst wanneer de ontvangers de e-mail hebben ontvangen.

Deel 2: Maak een nieuwe categorie

Nu moet u een nieuwe categorie maken met de naam "Stuur een terugkerende e-mail" als volgt:

1. In de Afspraak dialoogvenster, klik dan categorizeren > Alle categorieën in de Tags groep onder Afspraak Tab.

2. Wanneer de Kleurcategorieën dialoogvenster verschijnt, klik dan Creëer nieuwe knop. In de Nieuwe categorie toevoegen dialoogvenster, typ “Stuur een terugkerende e-mail" in de Naam veld; en kies vervolgens een kleur in de Kleur keuzelijst. Dan klikken OK.

3. Vervolgens ziet u de "Stuur een terugkerende e-mail”Categorie wordt vermeld, vink het vakje aan en klik vervolgens op OK knop.

Deel 3: Stel de herhaling in

Nu is het tijd om de herhaling voor de afspraak in te stellen.

1. klikken Herhaling in de Opties groep onder Afspraak tabblad. Zie screenshot:

2. In de Herhaling van afspraak dialoog, configureer je Herhaling patroon. Als u een eindtijd nodig heeft, configureer deze dan onder Bereik van herhaling. En klik vervolgens op OK.

3. Wanneer het terugkeert naar het Afspraak dialoogvenster, klik dan Opslaan en sluiten knop. Zie screenshot:

Deel 4: Gebruik de VBA-code voor het verzenden van de terugkerende e-mail plannen

1. Druk op anders + F11 om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen dialoogvenster.

2. Dubbelklik op Project1 > Microsoft Outlook-object > DezeOutlookSessie in het linkerdeelvenster. Zie screenshot:

3. Kopieer en plak de volgende VBA-code in de VBA-editor. En klik dan Bespaar knop.

VBA: verzendschema terugkerende e-mail

Private Sub Application_Reminder(ByVal Item As Object)
'Updated by Extendoffice 20200522
Dim xMailItem As MailItem
Dim xItemDoc As Word.Document
Dim xNewDoc As Word.Document
Dim xFldPath As String
On Error Resume Next
If Item.Class <> OlObjectClass.olAppointment Then Exit Sub
If Item.Categories <> "Send Schedule Recurring Email" Then Exit Sub
Set xMailItem = Outlook.Application.CreateItem(olMailItem)
Set xItemDoc = Item.GetInspector.WordEditor
xFldPath = CStr(Environ("USERPROFILE"))
xFldPath = xFldPath & "\MyReminder"
If Dir(xFldPath, vbDirectory) = "" Then
    MkDir xFldPath
End If
xFldPath = xFldPath & "\AppointmentBody.xml"
xItemDoc.SaveAs2 xFldPath, wdFormatXMLDocument ' wdFormatXML
Set xNewDoc = xMailItem.GetInspector.WordEditor
VBA.DoEvents
xNewDoc.Application.Selection.HomeKey
xNewDoc.Activate
xNewDoc.Application.Selection.InsertFile FileName:=xFldPath, Attachment:=False
With xMailItem
    .To = Item.Location
    .Recipients.ResolveAll
    .Subject = Item.Subject
    .Send
End With
Set xMailItem = Nothing
VBA.Kill xFldPath
End Sub

4. klikken Tools > Referenties om de te openen Referenties - Projecteren dialoog. Controleer in het dialoogvenster het Microsoft Word-objectbibliotheek optie en klik op de OK knop.

5. druk de anders + Q toetsen tegelijkertijd om de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

Wanneer de Herinnering verschijnt, wordt de e-mail automatisch verzonden naar de ontvangers die u hebt getypt in het veld Locatie in het eerste deel. Dan klikken Ontslaan in de Herinnering dialoog. En de e-mail wordt in deze tijd elke dag herhaald. Zie screenshot:

Opmerking:: De VBA-code is met succes getest in Outlook 2010 en de latere versies.


Verzend eenvoudig terugkerende e-mails in Outlook met een geweldige tool

Voor veel Outlook-gebruikers is de bovenstaande methode te omslachtig om correct te worden afgehandeld. Hier is het ten zeerste aan te bevelen? Automatisch verzenden plannen kenmerk van Kutools for Outlook. Met deze functie kunt u eenvoudig meerdere terugkerende e-mails maken en deze e-mails plannen om ze regelmatig te verzenden met dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse intervallen als u dat wilt. Ga als volgt te werk om het voor elkaar te krijgen.

Ga naar Download Kutools for Outlook en probeer het eens.

1. klikken Kutools > Automatisch verzenden plannen > Automatisch verzendschema maken.

2. Dan wordt er een berichtvenster geopend en moet u:

2.1) Selecteer de e-mailontvangers in de Aan CC or bcc velden als je nodig hebt, en vul dan de e-mail in onderwerp;
2.2) Stel de hoofdtekst van de e-mail samen;
2.3) Klik op Herhaling onder de Kutools terugkerend tabblad. Zie screenshot:

3. Nu het Herhaling van e-mails dialoogvenster verschijnt, moet u de . specificeren terugkerende tijd, terugkerend patroon en bereik van herhaling voor de e-mail en klik vervolgens op de OK knop.

4. Nu keert het terug naar het berichtvenster, klik op Opslaan en sluiten om de terugkerende instellingen op te slaan en het venster te sluiten.

Tips: U kunt de bovenstaande stap 1 tot 4 herhalen om meerdere terugkerende e-mails te maken als u dat wilt.

5. Schakel nu de functie in door te klikken op Kutools > Automatisch verzenden plannen > Inschakelen.

6. In de opening Kutools for Outlook dialoogvenster, klik OK.

Nadat de bovenstaande instellingen zijn voltooid, worden de terugkerende e-mails automatisch verzonden wanneer de opgegeven datum en tijd is bereikt.

Opmerking: U kunt uw terugkerende e-mails eenvoudig als volgt beheren.

1. klikken Kutools > Automatisch verzenden plannen > Automatisch verzendschema beheren.

2. In de Automatisch verzendschema beheren venster, kunt u maken nieuwe terugkerende e-mail, bewerken verwijderen, aanzetten or korting een bestaande terugkerende e-mail als je nodig hebt. Of u kunt op de Log pictogram om de verzendgeschiedenis van de terugkerende e-mails te bekijken.

Klik om meer te weten over deze functie.

  Kutools for Outlook bevat meer dan 100 krachtige functies voor Microsoft Outlook. Gratis te proberen zonder beperking binnen 60 dagen. Download nu!


Beste Office-productiviteitstools

Kutools for Outlook - Meer dan 100 krachtige functies om uw Outlook een boost te geven

???? Email Automation: Niet aanwezig (beschikbaar voor POP en IMAP)  /  Plan het verzenden van e-mails  /  Automatische CC/BCC volgens regels bij het verzenden van e-mail  /  Automatisch doorsturen (geavanceerde regels)   /  Begroeting automatisch toevoegen   /  Splits e-mails van meerdere ontvangers automatisch op in individuele berichten ...

📨 email management: Gemakkelijk e-mails herinneren  /  Blokkeer zwendel-e-mails van onderwerpen en anderen  /  Verwijder dubbele e-mails  /  Uitgebreid Zoeken  /  Consolideer mappen ...

📁 Bijlagen ProBatch opslaan  /  Batch losmaken  /  Batchcompressie  /  Automatisch opslaan   /  Automatisch loskoppelen  /  Automatisch comprimeren ...

???? Interface-magie: 😊Meer mooie en coole emoji's   /  Verhoog uw Outlook-productiviteit met weergaven met tabbladen  /  Minimaliseer Outlook in plaats van te sluiten ...

???? Wonderen met één klik: Beantwoord iedereen met inkomende bijlagen  /   Antiphishing-e-mails  /  🕘Toon de tijdzone van de afzender ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Contacten en agenda: Batchcontacten toevoegen uit geselecteerde e-mails  /  Splits een contactgroep in individuele groepen  /  Verwijder verjaardagsherinneringen ...

Over 100 Eigenschappen Wacht op je verkenning! Klik hier om meer te ontdekken.

 

 

Comments (171)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
J'utilise outlook depuis peu, et j'ai découvert cette manipulation pour envoyer un mail récurrent. Cela a très bien fonctionné la première fois, mais je ne comprends pas, ça ne fonctionne plus. Cela a peut-être de l'importance, mais comme je travaille sur 2 ordinateurs différents, le code VBA a aussi été intégré sur ma deuxième session outlook. Auriez-vous une explication je vous prie ?
Merci d'avance
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Pink,
Which Outlook version are you using? Is there a reminder dialog box popping up afterwards?
This comment was minimized by the moderator on the site
This feature does not work for me no matter what I do and from the above thread, it doesn't look like they are attempting to fix it much less address it--I don't see any responses from the developer.

It's too bad because everything else with this product works very well.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Rhonda Corn,
Can you provide the emails under the following folder path?
You can compress it and send it to
C:\Users\User Name\AppData\Roaming\ExtendOffice\OutlookKutools\KTORecurringEmail
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I get this to run 2 different scheduled emails?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, 
When I put recipients names into "location" it changes "appointment" to "meeting" invite, is this working as intended? It doesn't allow me to "save and close", but rather "send" the invite now which is not what I want to do.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,Appointments are not changed to meetings when entering content into the Location field. 
This comment was minimized by the moderator on the site
I scheduled the reoccurring email however instead of sending email on the 30th it sent it today. I checked the settings and is set to send email on 30th at 10 am. Instead it sent the email on the 17th at 5:45 PM
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Leah,Sorry for the trouble, the problem you described cannot be reproduced. Here suggest using the relevant function of KTO to send a schedule recurring email.
This comment was minimized by the moderator on the site
I’m trying to set up a recurring email to be sent. However, it’s not working for some reason. It acts like it’s trying, but I get this error message:
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,You need to enable the Microsoft Word Object Library mentioned in step 4 of the post to avoid this error.
This comment was minimized by the moderator on the site
It is enabled
This comment was minimized by the moderator on the site
It is enabled already
This comment was minimized by the moderator on the site
I had the same problem.  I had a look in the available references list and found a second Microsoft Word 16.0 Object Library that was not enabled. Once I enabled that one, it solved the problem for me!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, 
Several errors to easily solve if the mail stays in "draft" : 
-> Add .Save juste before .Send
-> Don't close everything too fast or the script wouldn't have the time to send the mail that it has been cleaned... so find a way to delay those 2 rows 
Set xMailItem = Nothing
VBA.Kill xFldPath
Maybe with a thread sleep/wait ? Is the killing mandatory ? wouldn't this be killed when outlook is closed ? For my usecase, it was ok to remove them
This comment was minimized by the moderator on the site
I followed the instruction in this article "How to send a schedule recurring email in Outlook" multiple times, to no avail. I get the popup reminder box but, the e-mail is never sent. I've tried with Kutools for Outlook installed and uninstalled. Still no success in sending a scheduled recurring email in Outlook.

Thanx,
RLB
This comment was minimized by the moderator on the site
I have had the same situation. It was working fine for almost a year and then suddenly stopped working. I've tried recopying the code, delete it completely and start over. Same results- popup reminder box happens, I click ok, and the email is never sent.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi tarnold,Make sure that the category name you created in step 2 is the same as the name specified in the code.
Can you try the VBA below and give me feedback on error you encountered later? Because this problem needs to be reproduced in my case. Or you can also try the third party tool mentioned in the post. Sorry for the inconvenience.

<div data-tag="code">Private Sub Application_Reminder(ByVal Item As Object)
'Updated by Extendoffice 20220114
Dim xMailItem As MailItem
Dim xItemDoc As Word.Document
Dim xNewDoc As Word.Document
Dim xFldPath As String
If Item.Class <> OlObjectClass.olAppointment Then Exit Sub
If Item.Categories <> "Send Schedule Recurring Email" Then Exit Sub
Set xMailItem = Outlook.Application.CreateItem(olMailItem)
Set xItemDoc = Item.GetInspector.WordEditor
xFldPath = CStr(Environ("USERPROFILE"))
xFldPath = xFldPath & "\MyReminder"
If Dir(xFldPath, vbDirectory) = "" Then
MkDir xFldPath
End If
xFldPath = xFldPath & "\AppointmentBody.xml"
xItemDoc.SaveAs2 xFldPath, wdFormatXMLDocument ' wdFormatXML
Set xNewDoc = xMailItem.GetInspector.WordEditor
VBA.DoEvents
xNewDoc.Application.Selection.HomeKey
xNewDoc.Activate
xNewDoc.Application.Selection.InsertFile FileName:=xFldPath, Attachment:=False
With xMailItem
.To = Item.Location
.Recipients.ResolveAll
.Subject = Item.Subject
.Send
End With
Set xMailItem = Nothing
VBA.Kill xFldPath
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Crystal,
Sorry for the delay.  I copied your script into VBA.  My category is "Recurring Email", so I made it match in your script.  I set up a recurring email to test it.  The reminder window pops up at the correct time.  I waited a couple of minutes and then clicked 'dismiss'.  The window closes.  No errors.  No email sent.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal, when using the code above I have this error: 
Erreur de compilation: Type défini par l'utilisateur non défini
it's concerning this lineDim xItemDoc As Word.Document

any ideas?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Marie-Eve Noel,You need to enable the Microsoft Word Object Library mentioned in step 4 of the post to avoid this error.
This comment was minimized by the moderator on the site
At least yours work for a while. Mine never worked. Contacted Support and was told to post here. I suppose we'll have to wait on the author to respond.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi RodmanB,
Can neither of the two methods described in the article solve the problem?
VBA code and Kutools for Outlook are two different ways to handle the task.I need to know more specific about your issue, such as your Excel version.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,
I am using MSOffice 365 for all of the Office products- Outlook, Excel, etc. As I posted 6month ago, it was working fine with my previous MSOffice desktop software.  When I switched to Office 365, it stopped working and I am having the same/similar situation as RodmanB.  The reminder popup occurs, I dismiss it and nothing happens.  The email is not in the draft folder, not in the sent folder, nothing.
This comment was minimized by the moderator on the site
Crystal,   Thanks for help. I replaced the VBCode and made a different test email. It preformed just as the other; reminder pops up, .wav file plays but the email is not sent. I'll install Kutools for Outlook and try that way tomorrow and, will respond with results.
This comment was minimized by the moderator on the site
Crystal,   Unable to install Kutool for outlook, demo license expired. Not willing to buy  just to debug this feature. So, have a great day and thanks for the help.
Thanx,RLB
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi have implemented this and there's a couple of issues.1 - if i don't have Outlook opened, the email is not sent --> i guess this is normal, not a big deal anyway.2 - even the appointment appears just once a day and the email sent properly then, i see that the email is sent randomly other extra times during the day. For example, my schedule is daily at 9:00 and this is sent at 9:00 (OK) and also at 17:13 (NOK). I am not being able to identify why, any idea?
thanks.
This comment was minimized by the moderator on the site
What would the VBA code be for this but sending from the recipients of the appointment, not the "location" of the appointment as coded above? I need to send to 20+ people and cannot add enough names as the location fields is limited on characters. Many thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi J,You can try the second method "the Schedule auto send feature of Kutools for Outlook" mentioned in the post.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations