Ga naar hoofdinhoud

End User License Agreement

Auteur: Technische ondersteuning Laatst gewijzigd: 2024-04-29

Het is noodzakelijk dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie voordat u toestemming krijgt om door te gaan met het installeren van de software. Door op het pictogram [enter] of [geaccepteerd] hieronder te klikken, of door de software te installeren, kopiëren of anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze licentie, inclusief de garantiebeperkingen, aansprakelijkheidsbeperkingen en beëindigingsbepalingen.

ZEER BELANGRIJK - ZORGVULDIG LEZEN: Deze softwarelicentieovereenkomst (hierna deze "LICENTIE") is een wettelijke overeenkomst tussen u (een individu of een enkele entiteit) en ExtendOffice (hierna AUTHOR genoemd), de auteur van het softwareproduct (hierna SOFTWARE genoemd). SOFTWARE betekent het softwareproduct en alles wat in de officiële distributiepakketten zit, zoals de documentatie, bibliotheken en alle andere bestanden.

DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN. ALS U ZE NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK DE SOFTWARE OP GEEN ENKELE MANIER. STUUR DEZE IN PLAATS AAN DE VERDELER VOOR EEN TERUGBETALING OF VERWIJDER ELKE KOPIE VAN DE SOFTWARE IN UW BEZIT.

Licentieverlening

De SOFTWARE wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht.

Deze LICENTIE verleent u de volgende rechten:

* Voor abonnementslicentie: Deze LICENTIE verleent u de volgende rechten tijdens de abonnementsperiode van de SOFTWARE. Abonnement op de software wordt in licentie gegeven voor één gebruiker; dat wil zeggen dat iedereen die de SOFTWARE binnen een abonnement gebruikt, een abonnementslicentie moet hebben. (Met andere woorden: voor elke gebruiker moet één abonnementslicentie worden aangeschaft.). Wanneer de abonnementsperiode is verstreken, wordt uw abonnement NIET automatisch verlengd. Nadat de abonnementsperiode is verstreken, heeft u geen recht meer op de volgende rechten zonder een nieuw abonnement aan te schaffen.

A. Deze licentievoorwaarden staan ​​installatie en gebruik toe van één exemplaar van de SOFTWARE op één apparaat, samen met andere rechten, allemaal zoals hieronder beschreven.

B. INSTALLATIE EN GEBRUIKSRECHTEN. Voordat u de software onder een licentie gebruikt, moet u die licentie aan één apparaat toewijzen. Dat apparaat is het "gelicentieerde apparaat". Een hardwarepartitie of blade wordt als een afzonderlijk apparaat beschouwd.

C. Gelicentieerd apparaat. U mag één exemplaar van de software op het gelicentieerde apparaat installeren en gebruiken. Als u een kopie van de Software op een Terminal Server of Citrix Server installeert, is een aparte licentie vereist voor elke fysieke desktop van waaruit de applicatie wordt geopend.

D. Draagbaar apparaat. U mag een ander exemplaar op een draagbaar apparaat installeren voor gebruik door de enige primaire gebruiker van het gelicentieerde apparaat.

E. Volumelicenties. AUTHOR biedt grote kortingen voor volumelicenties. Als u volumelicenties heeft aangeschaft (u hebt bij aanschaf meerdere exemplaren van de software opgegeven), mag de software alleen voor interne doeleinden worden geïnstalleerd en gebruikt. De hoeveelheid van uw gelicentieerde apparaat waarop de software is geïnstalleerd, is niet meer dan één keer het aantal licenties. U mag een ander exemplaar op een draagbaar apparaat installeren voor gebruik door de ene hoofdgebruiker van elke licentie.

F. Scheiding van componenten. De componenten van de software worden in licentie gegeven als een enkele eenheid. U mag de componenten niet scheiden en op verschillende apparaten installeren.

G. Toegang op afstand. De enige primaire gebruiker van het gelicentieerde apparaat mag de software die op het gelicentieerde apparaat is geïnstalleerd op afstand openen en gebruiken vanaf elk ander apparaat. U kunt andere gebruikers toegang geven tot de software om u ondersteuningsservices te bieden. Voor deze toegang heeft u geen aanvullende licenties nodig. Geen enkele andere persoon mag de software onder dezelfde licentie tegelijkertijd voor enig ander doel gebruiken.

H. Trial en conversie. Voor sommige of alle software kan op proef worden gelicentieerd. Uw rechten om proefsoftware te gebruiken zijn beperkt tot de proefperiode. De proefsoftware en de duur van de proefperiode worden uiteengezet tijdens het activeringsproces. Mogelijk hebt u de mogelijkheid om uw proefrechten om te zetten in abonnementsrechten of eeuwigdurende rechten. Conversie-opties worden aan u gepresenteerd aan het einde van uw proefperiode. Na het verstrijken van een proefperiode zonder conversie, werken de meeste functies van de proefsoftware niet meer.

I. BACK-UP. U mag één reservekopie van de media maken. U mag het alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren.

J. OVERDRACHT NAAR EEN DERDE. De eerste gebruiker van de software mag een eenmalige overdracht van de software en deze overeenkomst rechtstreeks aan een derde partij uitvoeren. De eerste gebruiker moet de software verwijderen voordat deze afzonderlijk van het apparaat wordt overgedragen. De eerste gebruiker mag geen kopieën behouden. Voordat enige toegestane overdracht plaatsvindt, moet de andere partij overeenkomen dat deze overeenkomst van toepassing is op de overdracht en het gebruik van de software. De overdracht moet het bewijs van vergunning bevatten. Als de software een upgrade is, moet elke overdracht ook alle eerdere versies van de software omvatten.

Kopiëren, distribueren, uploaden en downloaden

U kunt de proefversie van deze SOFTWARE gratis kopiëren, verspreiden, uploaden en downloaden.

verboden gebruik

U mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AUTEUR:

A. Demonteer, decompileer of "ontgrendel", decodeer of anderszins reverse translate of engineer, of probeer op enigerlei wijze broncode of onderliggende algoritmen van SOFTWARE die alleen in objectcodevorm wordt geleverd, te reconstrueren of te ontdekken.

B. Gebruik, kopieer, wijzig of voeg kopieën van de SOFTWARE en alle bijbehorende documenten samen, behalve zoals toegestaan ​​in deze LICENTIE.

C. De SOFTWARE overdragen, verhuren, leasen of in sublicentie geven.

D. Scheid de softwareprogramma's waaruit de SOFTWARE bestaat, zodat ze door meer dan één gebruiker tegelijk kunnen worden gebruikt.

Auteursrechten

Alle titels en auteursrechten in en op de SOFTWARE (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" die in de SOFTWARE zijn verwerkt) en de bijbehorende gedrukte materialen zijn eigendom van AUTHOR of zijn leveranciers . De SOFTWARE wordt beschermd door copyrightwetten en internationale verdragsbepalingen. Alle rechten zijn wereldwijd voorbehouden. U moet de SOFTWARE behandelen als elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, behalve dat u, naast de kopieën die in deze LICENTIE zijn toegestaan, één kopie van de SOFTWARE mag maken, uitsluitend voor back-up- of archiveringsdoeleinden. Geen enkel deel van de begeleidende gedrukte materialen mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd of opgeslagen in een ophaalsysteem zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AUTHOR.

Beëindiging

Deze LICENTIE en uw recht om de SOFTWARE te gebruiken, worden onmiddellijk beëindigd zonder kennisgeving van AUTHOR als u zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze LICENTIE. Bij beëindiging stemt u ermee in de SOFTWARE te vernietigen, inclusief alle bijbehorende documenten en kopieën. Dit is een aanvulling op en niet in de plaats van enige strafrechtelijke, civiele of andere rechtsmiddelen waarover AUTHOR beschikt. Het kredietbeleid van AUTHOR is van toepassing. Het kredietbeleid van AUTHOR is op verzoek verkrijgbaar.

Disclaimer

De auteur wijst uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief, zonder beperking, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en elke garantie die kan ontstaan ​​door de reden van handelsgebruik, gewoonte of handelswijze . Zonder het voorgaande te beperken, erkent u dat de software wordt geleverd "zoals ze is" en dat de auteur niet garandeert dat de software ononderbroken of foutloos zal werken, noch dat de software zal werken met hardware en / of software die niet door de auteur is geleverd. Deze afwijzing van garantie vormt een essentieel onderdeel van de overeenkomst. Sommige staten staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing, en u hebt mogelijk andere rechten, die van staat tot staat verschillen.

Consumentenrechten worden niet beïnvloed. Mogelijk hebt u volgens uw lokale wetgeving aanvullende consumentenrechten, die deze overeenkomst niet kan wijzigen.

Wat we garanderen

We garanderen dat onze software virusvrij, trojan-vrij is, geen gebruikersgegevens verzamelt en geen gebruikersinformatie uploadt.

Als u een waarschuwing van de antivirussoftware bent tegengekomen, raden we u aan het software-installatiepakket te analyseren met het VIRUSTOTAAL.