Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Voorbeelden van Excel-formules | ExtendOffice

Tellen
Tel cellen gelijk aan COUNTIFSUMPRODUCTEXACT
Tel cellen die niet gelijk zijn aan COUNTIF
Tel cellen die gelijk zijn aan x of y COUNTIFSUMPRODUCTSOM
Tel cellen die gelijk zijn aan x en y COUNTIFS
Tel cellen groter dan of kleiner dan COUNTIF
Tel het aantal cellen tussen twee waarden / datums COUNTIFS
Tel het aantal cellen niet tussen twee gegeven getallen COUNTIFSUMPRODUCT
Tel het aantal cellen is gelijk aan een van de vele waarden COUNTIFSUMPRODUCT
Tel het aantal cellen dat niet gelijk is aan veel waarden COUNTIFCOUNTASUMPRODUCT ISNAMATCH
Tel het aantal cellen dat niet gelijk is aan x of y COUNTIFSSUMPRODUCT
Tel lege of niet-lege cellen COUNTBLANKCOUNTIF
Tel cellen die beginnen/eindigen met specifieke tekst COUNTIF
Tel cellen die x of y bevatten SUMPRODUCTISNUMMERVINDEN
Tel cellen die specifieke tekst bevatten, hoofdlettergevoelig SUMPRODUCTISNUMMERVINDEN
Tel hoeveel cellen fouten bevatten SUMPRODUCTISNUMMERSOM
Telling aantal cellen bevat numerieke of niet-numerieke waarden SUMPRODUCTISNUMMERNIETCOUNT
Tel het aantal cellen dat oneven of even getallen bevat SUMPRODUCTMOD
Tel het aantal cellen dat positieve of negatieve waarden bevat COUNTIF
Tel het aantal cellen dat een specifiek aantal tekens bevat COUNTIFSUMPRODUCTLENN
Tel het aantal cellen dat specifieke tekst bevat COUNTIFSUMPRODUCTVINDENISNUMMER
Tel het aantal tekstcellen COUNTIFCOUNTIFS
Tel cellen die geen fouten bevatten ISFOUTSUMPRODUCTSOM
Tel cellen die geen specifieke tekst bevatten COUNTIFCOUNTIFS
Tel het aantal cellen dat niet veel waarden bevat SOMMMULTISNUMMERTRANSPONERENRIJ
Tel het aantal datums per dag van de week SOMSUMPRODUCTWEEKDAG
Tel meerdere criteria met NIET-logica SUMPRODUCTMATCH
Tel nummers die beginnen met een specifiek nummer SUMPRODUCTLINKS
Aantal keren voorkomen van bepaalde tekst in de hele Excel-werkmap SUMPRODUCTCOUNTIFINDIRECTE
Alleen hele getallen tellen of optellen SUMPRODUCT MOD
Tel getallen waarbij het N-de cijfer gelijk is aan X SUMPRODUCT MID
Tel cellen die aan twee of meer criteria voldoen COUNTIFS
Tel overeenkomsten tussen twee kolommen SUMPRODUCT
Tel het aantal datums per jaar, maand SUMPRODUCTJAARMAAND
Tel rijen als ze voldoen aan interne criteria SUMPRODUCT
Tel rijen als aan meerdere criteria wordt voldaan SUMPRODUCT
Tel alle overeenkomsten/duplicaten tussen twee kolommen SUMPRODUCTCOUNTIFCOUNTMATCHISNUMMER
Tel het aantal rijen met specifieke waarden SOMMMULTTRANSPONERENCOLUMN
Tel het aantal rijen met meerdere OF-criteria SUMPRODUCT
Tel unieke numerieke waarden op basis van criteria SOMFREQUENTIERIJEN.FILTER
Tel unieke numerieke waarden of datums in een kolom SOMFREQUENTIEISNUMMER.COUNTIFCOUNT
Tel het aantal zichtbare rijen in een gefilterde lijst SUBTOTAAL
Tel unieke waarden in een bereik SUMPRODUCTFREQUENTIEMATCHRIJCOUNTIF
Tel unieke waarden met criteria SOMFREQUENTIEMATCHRIJIF
Tel zichtbare rijen met criteria SUMPRODUCTSUBTOTAALRIJMIN
AANTAL.ALS gebruiken op een niet-aangrenzend bereik SOMCOUNTIFINDIRECTE
Tellingen met OR-logica voor meerdere criteria SOMCOUNTIFSUMPRODUCTMATCH ISNUMMER
Percentage uitsplitsing van items in een lijst berekenen COUNTIFCOUNTA
Maak een overzichtstelling per maand met AANTALLEN.ALS COUNTIFSBEWERKEN
Voer het aantal voorvallen in een lijst uit COUNTIFIF
Samenvatting aantal niet-lege categorieën COUNTIFS
Som
3D-som of sumif over meerdere werkbladen SOMSUMPRODUCTSUMIFINDIRECTE
Lopend totaal berekenen SOM
Subtotaal op factuurnummer ophalen COUNTIFSUMIFIF
Somwaarden per groep SUMIFIF
Subtotaal op kleuren SUMIF
Samenvattend tellen in twee richtingen COUNTIF
Subtotaal factuurbedragen per leeftijd SUMIF
Som alle nummercellen op en negeer fouten SUMIFIFFOUTAGGREGAAT
Som kleinste of laagste N-waarden SUMPRODUCTSMALL
Som kleinste of laagste N-waarden op basis van criteria SOMSMALLIF
Somwaarden per maand (met of zonder jaar) SOMMEN.ALSSUMPRODUCTEOMAANDMAAND
Somwaarden per week van een bepaalde datum SOMMEN.ALS
Somwaarden per weeknummer of weekdag WEEKNUMMERSUMPRODUCTWEEKDAG
Som elke N rijen of kolommen op SOMOFFSETRIJCOLUMNS
Som elke N-de rij of kolom op SUMPRODUCTMODRIJCOLUMN
Som als begint met of eindigt met specifieke tekst of tekens SUMIF
Som als cellen specifieke tekst in een andere kolom bevatten SUMIFSUMPRODUCTZOEKENISNUMMER
Som indien tussen twee waarden SOMMEN.ALS
Alleen cellen met formules optellen SUMPRODUCTISFORMULE
Somwaarden per jaar SUMPRODUCT SOMMEN.ALS DATUM JAAR
Som als cellen een sterretje bevatten SUMIF
Som als cellen zowel X als Y bevatten SOMMEN.ALS
Som als cellen X of Y bevatten of gelijk zijn aan X SUMPRODUCT ISNUMMER ZOEKEN SOMMEN.ALS
Som als datum tussen twee datums ligt SOMMEN.ALS
Som als cellen gelijk of niet gelijk zijn aan een bepaalde waarde SUMIF
Som indien groter dan of kleiner dan een specifieke waarde SUMIF
Som als datum groter of kleiner is dan een specifieke datum SUMIF
Som indien gelijk aan een van de vele dingen SUMIFSUMPRODUCT
Somwaarden op basis van blanco of niet-lege criteria SUMIF
Sumif met meerdere criteria op basis van OR- en AND-logica SUMIFSOMMEN.ALS
Som meerdere kolommen op als aan één criterium wordt voldaan SUMPRODUCT
Som de laatste N kolommen op SOM INDEX COLUMNS
Som Top N-waarden of Top N-waarden met criteria SUMPRODUCT LARGE
Somwaarden op basis van kolom of zowel kolom als rij SUMPRODUCT
Somwaarden in de afgelopen N dagen op basis van criteria SOMMEN.ALS VANDAAG
Alleen zichtbare cellen of rijen in een gefilterde lijst optellen SUBTOTAAL
Somwaarden in horizontaal bereik SOMMEN.ALS
Gebruik SUMIFS met meerdere criteria op basis van OR-logica SOMSOMMEN.ALS
Gebruik SOMPRODUCT met ALS-functie SUMPRODUCT
Financieel
Bereken rentebetalingen per periode of totaal IPMTCUM.MT
Lookup
Geschatte overeenkomst met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Geschatte overeenkomst met VERT.ZOEKEN VLOOKUP
Hoofdlettergevoelig opzoeken INDEXMATCHVLOOKUPEXACTKIEZEN
Hoofdlettergevoelig opzoeken om overeenkomende nummers te retourneren SUMPRODUCTMATCHEXACT
Ontbrekende waarden tellen SUMPRODUCTMATCHISNACOUNTIF
Dynamisch werkblad of werkboekreferentie INDIRECTE
Exacte match met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Exacte overeenkomst met VERT.ZOEKEN VLOOKUP
Zoek de langste of kortste tekenreeks in een kolom of rij INDEXMATCHLENMAXMIN
Zoek de langste tekenreeks met criteria INDEXMATCHLENMAX
Vind ontbrekende waarden IFISNAMATCHVLOOKUPCOUNTIF
Celadres van opzoekresultaten ophalen INDEXMATCHCELL
Eerste niet-lege waarde in een kolom of rij krijgen INDEXMATCHIS LEEG
Eerste numerieke waarde in een kolom of rij ophalen INDEXMATCHISNUMMER
Eerste tekstwaarde in een kolom ophalen INDEXMATCHVLOOKUP
Eerste tekstwaarde op rij ophalen HLOOKUP
Krijg informatie die overeenkomt met de maximale waarde INDEXMATCHMAX
Krijg informatie die overeenkomt met de minimale waarde INDEXMATCHMIN
Laatste tekstwaarde in een kolom ophalen INDEXMATCH
Krijg informatie over studenten of medewerkers met VERT.ZOEKEN VLOOKUP
Waarde ophalen bij gegeven rij en kolom INDEXMATCHSMALL
INDEX en MATCH over meerdere kolommen INDEXMATCHMMULTTRANSPONERENCOLUMN
INDEX en MATCH met meerdere arrays INDEXMATCHKIEZEN
Links opzoeken met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Links opzoeken met VERT.ZOEKEN VLOOKUPKIEZEN
Zoek maximale waarde in een bereik MATCHMAX
Zoek eerste fout MATCHISFOUT
Zoek de eerste overeenkomst die niet begint met MATCHLINKSIF
Zoek de eerste overeenkomst die geen . bevat MATCHISNUMMERZOEKEN
Zoek eerste gedeeltelijke overeenkomst met jokertekens MATCH
Zoek een waarde op die specifieke tekst bevat met jokertekens INDEXMATCH
Dichtstbijzijnde zoeken zoeken INDEXMATCHABSMIN
Zoek de meest overeenkomende waarde op met meerdere criteria IFINDEXMATCH
De hele kolom opzoeken en ophalen INDEXMATCHSOMGEMIDDELDEMAXLARGE
De hele rij opzoeken en ophalen INDEXMATCHSOMGEMIDDELDEMIN
Zoek de volgende grootste match op met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Zoek het eerste gedeeltelijke overeenkomstnummer op MATCHTEKSTINDEX
Opzoekwaarden in aflopende volgorde INDEXMATCH
Zoek waarden op uit een ander werkblad of een andere werkmap VLOOKUP
Tabellen samenvoegen met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Opzoeken met meerdere criteria met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Gedeeltelijke overeenkomst met VERT.ZOEKEN VLOOKUP
Haal de eerste lijstwaarde op uit een cel INDEXMATCHZOEKENISNUMMER
Haal de eerste overeenkomende waarde in cel op tegen een lijst INDEXMATCHZOEKENAGGREGAAT
Informatie ophalen die is gekoppeld aan de laagste n-waarden VLOOKUP
Haal de nde match op met INDEX INDEXRIJSMALLIF
Haal de nde match op met VERT.ZOEKEN VLOOKUP
Verzendkosten calculator VLOOKUP
Geschatte overeenkomst in twee richtingen met meerdere criteria INDEXMATCHIF
Opzoeken in twee richtingen met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Vlookup met dymanische bladnaam VLOOKUPINDIRECTE
Math
Converteer binaire waarde naar decimale of octale of hexadecimale waarde BIN2DECDECIMALEBIN2OKTBIN2HEX
Converteer hexadecimale waarde naar decimale of binaire of octale waarde HEX2DECDECIMALEHEX2OKTHEX2BIN
Converteer een octale waarde naar een decimale of binaire of hexadecimale waarde OKT2DECDECIMALEOCT2HEXOCT2BIN
Converteer decimale waarde naar binaire of octale of hexadecimale waarde DEC2DECDEC2OKTDEC2HEX
Converteer decimaal getal naar IP-adres MID
Converteer decimaal naar geheel getal in Excel ROUND AFRONDEN.NAAR.BENEDEN AFRONDEN.NAAR.BOVEN
Datum en tijd
Voeg tot nu toe werkdagen toe WERKDAGWERKDAT.INTL
Voeg uren toe aan de tijd TIJD MOD
Voeg minuten toe aan de tijd TIJD MOD
Voeg uren minuten seconden toe aan tijd TIJD
Voeg tot nu toe maanden toe  
Voeg jaren tot nu toe toe DATUMJAARMAANDDAG
Wijs punten toe op basis van late tijd IFWAARDE
Dagen tot nu toe optellen of aftrekken  
Bereken dagen, uren, minuten, seconden tussen twee datums TEKST
Bereken de resterende dagen vanaf vandaag MAXVANDAAG
Bereken de resterende dagen tussen datums  
Bereken de resterende dagen in de maand EOMAAND
Bereken de resterende dagen in het jaar  
Bereken het verschil tussen twee datums DATUM.IF
Bereken het verschil tussen twee keer IF
Bereken de vervaldatum EOMAANDBEWERKEN
Bereken uren minuten seconden tussen tot tijden HOUR  MINUUT TWEEDE
Bereken de netwerktijd MOD
Bereken de pensioendatum BEWERKEN
Bereken overlappende dagen MAXMIN
Bereken overuren  
Bereken jaren maanden dagen tussen twee datums DATUM.IF
Controleer of de datums een werkdag zijn WERKDAG   WERKDAG.INTL
Controleer of de datum de laatste dag is VANDAAG    EN
Controleer of de datum de laatste n maand is vanaf vandaag VANDAAG    EN     EOMAAND
Controleer of twee datums in dezelfde jaarmaand vallen MAAND  JAAR
Combineer datum en tijd TEKST   CONCATENATE
Converteer datum naar Julian TEKST  JAAR  DATUM
Converteer datum naar maand jaar dag TEKST
Converteer datum naar tekst TEKST
Converteer datetime string naar datetime LINKS  MID
Converteer decimale uren naar tijd  
Converteer decimale minuten naar tijd  
Converteer de naam van de maand naar het nummer DATUMWAARDE   MAAND
Converteer nummer naar datum TEKST  LINKS  MID  RECHTS  DATUM
Zet tijd om naar een andere tijdzone MOD
Converteer tijd naar decimale uren  
Converteer tijd naar decimale minuten  
Converteer tijd naar decimale seconden  
Zet tijd om in geld  
Converteer tijd naar Unix DATUM
Converteer tijdstempel naar tijd MID  TIJD
Zet tekst om in tijd DATUMWAARDE  WAARDE  
Tel dagen van de maand EOMAAND  DAG
Tel dagen tot de vervaldatum VANDAAG
Tel de dag van de week tussen twee datums INDIRECR  RIJ  WEEKDAG  SUMPRODUCT
Tel de dag van de week in een datumbereik WEEKDAG  SUMPRODUCT
Tel de dagen vanaf vandaag VANDAAG  IF  IS LEEG  ABS
Tel dagen tussen twee datums DATUM.IF
Tel de resterende dyas in het huidige maandjaar EOMAAND  JAAR  DATUM
Tel feestdagen tussen twee datums SUMPRODUCT
Tel maanden tussen twee datums DATUM.IF   JAARDEEL
Tel het aantal oproepen in een tijdbereik COUNTIFS
Tel tijden in een reeks COUNTIFS
Tel alleen de werkdag NETWORKDAYS  NETWERKDAGEN.INTL
Maak een datumbereik op basis van twee datums TEKST
Maak een dynamische datumlijst RIJEN
Maak een wekelijks datumbereik RIJEN  TEKST
Aangepast formaat weekdagnaam WEEKDAG  KIEZEN
Geef de huidige datum of tijd weer VANDAAG   NOW
Haal alleen tijd uit datetime in Excel TIJDMOD
Haal de datum alleen uit datetime in Excel INTTRUNC DATUM
Zoek de vroegste of laatste datum van elke groep IF MAXIMUM MINIMUM
Zoek laatste weekdag van de maand EOMAAND  WEEKDAG
Vind de volgende datum in de planningslijst  
Haal de dagnaam van de opgegeven datum op TEKST  WEEKDAG  KIEZEN
Krijg de datum van dag maand jaar DATUM
Ontvang de eerste of laatste werkdag in de maand JAAR     MAAND       DATUM  WERKDAG
Ontvang fiscale maand vanaf datum MAAND  KIEZEN
Ontvang fiscaal kwartaal vanaf datum MAAND   KIEZEN
Ontvang fiscaal jaar vanaf datum MAAND   JAAR
Verkrijg de eerste of laatste dag van de maand op de opgegeven datum DAG  EOMAAND
Ontvang de tekstnaam van de eerste dag van maand op maand  IF
Krijg de eerste of laatste dag van de vorige maand EOMAAND
Krijg middelpunt van twee datums SOM  WERKDAG
Krijg maandag van de week WEEKDAG
Maand vanaf datum ophalen MAAND
Haal de meest recente dag van de week op MOD
Volgende specifieke weekdag ophalen WEEKDAG
Ontvang de n-de dag van de week in de maand op de opgegeven datum WEEKDAG DAG
Ontvang de n-de dag van het jaar op de opgegeven datum JAAR  DATUM
Aantal werkdagen tussen twee datums ophalen NETWORKDAYS  NETWERKDAGEN.INTL
Percentage van het jaar voltooid of overblijven JAAR  DATUM JAARDEEL
Kwartaal vanaf datum ophalen MAAND  JAAR
Krijg dezelfde datum vorige maand of volgende maand BEWERKEN
Krijg dezelfde datum vorig jaar of volgend jaar BEWERKEN
Ontvang het weeknummer vanaf de datum in Excel WEEKNUMMER
Krijg werkuren tussen twee datums in Excel NETWORKDAYS NETWERKDAGEN.INTL
Verkrijg of bereken de leeftijd vanaf de geboortedatum in Excel JAARDEEL DATUM.IF
Lijst vakanties tussen twee datums IF   TEKSTJOIN
Tekst
Kort woorden of namen af TEKSTJOIN ISNUMMER RIJ INDIRECTE LEN MATCH MID TRIM LINKS PLAATSVERVANGER VINDEN UPPER
Voeg netnummer of landcode toe aan telefoonnummer CONCATENATE
Voeg een teken toe voor elk woord PLAATSVERVANGER
Voeg een komma toe na het eerste woord VERVANGEN VINDEN
Voeg een komma toe tussen de namen VINDENVERVANGEN TRIM PLAATSVERVANGER
Voeg streepjes toe aan het telefoonnummer VERVANGEN
Voeg streepjes toe aan SSN in een cel LINKS MID RECHTS PLAATSVERVANGER
Voeg voorloopnullen toe om de tekstlengte te corrigeren TEKST
Voeg tekst in het midden toe LINKS MID VERVANGEN
Voeg een spatie toe na een komma TRIM PLAATSVERVANGER
Voeg ruimte toe tussen cijfer en tekst TRIMVERVANGEN MIN VINDEN MAX IFFOUT RIJ INDIRECTE LEN
Begin met een hoofdletter van de tekstreeks of elk woord UPPERLEN VINDEN LAGER VERVANGEN LINKS MID
Controleer of een cel een specifieke tekst bevat ISNUMMER ZOEKEN VINDEN
Controleer of cel al veel dingen bevat SUMPRODUCT ISNUMMER ZOEKEN COUNTA
Controleer of cel een van de vele dingen bevat SUMPRODUCT ISNUMMER ZOEKEN
Controleer of een cel een van meerdere waarden bevat, maar sluit andere waarden uit SUMPRODUCT ISNUMMER ZOEKEN
Controleer of de cel enkele teksten bevat, maar geen andere COUNT ZOEKEN EN
Converteer letter naar cijfer COLUMN INDIRECTE
Controleer of cel een nummer bevat COUNT VINDEN
Combineer cellen met regeleinde CONCATENATE
Combineer datum en tijd in één cel in Excel TEKST
Combineer tekst en datum in dezelfde cel in Excel TEKST CONCATENATE
Tel door komma's gescheiden waarden in een cel LEN PLAATSVERVANGER TRIM
Tel een specifiek teken in de cel LEN PLAATSVERVANGER
Tel een specifiek teken in een reeks cellen SUMPRODUCT LEN PLAATSVERVANGER
Tel specifieke woorden in de cel LEN PLAATSVERVANGER
Tel specifieke woorden in een reeks cellen SUMPRODUCT LEN PLAATSVERVANGER
Tel het aantal tekens in een cel LEN
Tel het aantal tekens in een celbereik SUMPRODUCT LEN
Tel het aantal woorden in een cel LEN TRIM PLAATSVERVANGER
Tel het aantal woorden in een celbereik SUMPRODUCT LEN TRIM PLAATSVERVANGER
Gebruik dubbele aanhalingstekens in formules CHAR
Controleer of cel gelijk is aan een waarde in de lijst SUMPRODUCT
Maak telefoonnummers schoon en formatteer ze opnieuw PLAATSVERVANGER
Combineer cellen met komma's TRIM PLAATSVERVANGER CONCATENATE
Combineer voor- en achternaam LINKS CONCATENATE
Vergelijk twee of meer tekstreeksen EXACT IF COUNTIF
Voeg cellen samen maar negeer spaties TEKSTJOIN
Converteer getallen naar tekst in Excel TEKST FIXED
Converteer tekst naar nummer in Excel WAARDE RECHTS LINKS MID
Tel trefwoorden die cel bevat op basis van een lijst SUMPRODUCT ISNUMMER ZOEKEN
Tel regels die worden gescheiden door regeleinden in een cel of bereik LEN PLAATSVERVANGER
Toon specifieke tekst op basis van waarde in Excel HERHAAL IF
Pak alle woorden behalve de eerste of de laatste uit een cel RECHTS LEN VINDEN LINKS PLAATSVERVANGER
Extraheer alleen hoofdletters PLAATSVERVANGER
Extraheer de extensie van de bestandsnaam RECHTS LEN VINDEN ZOEKEN VERVANGEN
Extraheer de bestandsnaam van een pad in Excel MID VINDEN PLAATSVERVANGER LEN IFFOUT
Pak de eerste regel van de cel uit ZOEKEN LINKS
Extraheer voor- en achternaam uit e-mail VINDEN LINKS LEN RECHTS
Pak de mapnaam uit het pad VINDEN PLAATSVERVANGER LEN RECHTS
Extract van rechts tot een personage ZOEKEN RECHTS PLAATSVERVANGER LEN IFFOUT
Extraheer initialen uit namen MID IF VINDEN LINKS
Extraheer meerdere regels uit een cel TRIM MID HERHAAL LEN PLAATSVERVANGER
Extraheer de laatste regel tekst uit een cel met meerdere regels PLAATSVERVANGER HERHAAL RECHTS TRIM
Haal het nde woord uit de tekstreeks in Excel PLAATSVERVANGER HERHAAL MID TRIM LEN
Haal het pad uit het volledige pad VINDEN PLAATSVERVANGER LEN LINKS
Extraheer substring uit een tekstreeks in Excel MID LINKS RECHTS ZOEKEN
Haal de laatste twee woorden uit een cel MID VINDEN PLAATSVERVANGER LEN
Extraheer tekst tussen haakjes uit een tekstreeks MID ZOEKEN
Extraheer een woord dat begint met een specifiek teken in Excel MID TRIM LINKS VINDEN HERHAAL LEN PLAATSVERVANGER
Extraheer een woord dat specifieke tekst bevat in Excel MID TRIM VINDEN HERHAAL MAX PLAATSVERVANGER
Pak de eerste voor- en achternaam uit de volledige naam LINKS RECHTS VINDEN LEN
Extraheer de eerste midden- en achternaam uit de volledige naam in Excel LINKS RECHTS VINDEN LEN MID ZOEKEN PLAATSVERVANGER
Extraheer tekst voor of na de tweede spatie of komma LINKS MID VINDEN PLAATSVERVANGER TRIM
Extraheer tekst na het laatste exemplaar van een specifiek teken RECHTS ZOEKEN LEN PLAATSVERVANGER TRIM HERHAAL
Extraheer tekst tussen de eerste en tweede komma uit tekstreeksen MID ZOEKEN VINDEN PLAATSVERVANGER
Zoek en vervang meerdere waarden in Excel PLAATSVERVANGER INDEX
Zoek de zoveelste keer dat een teken in een cel voorkomt PLAATSVERVANGER VINDEN
Vind de meest voorkomende tekst in een reeks MODE INDEX MATCH
Vind de meest voorkomende tekst met criteria MODE INDEX IF MATCH
Vind de positie van het n-de voorkomen VINDEN PLAATSVERVANGER
Omdraaien of omkeren voor- en achternaam in Excel-lijst MID ZOEKEN LEN
Haal het eerste woord uit een tekstreeks in Excel of haal het op VINDEN LINKS
Haal het laatste woord op of extraheer het uit de tekstreeks in Excel TRIM RECHTS HERHAAL
Als de cel tekst bevat, wordt deze weergegeven in Excel IF ISNUMMER ZOEKEN
Maak de tekst even lang HERHAAL LEN
Maak de eerste letter in kleine letters LINKS LAGER VERVANGEN
Verplaats of combineer meerdere celinhoud in één cel CONCATENATE TRANSPONEREN TEKSTJOIN
Normaliseer tekst TRIM PLAATSVERVANGER LAGER
Verwijder de extensie uit de bestandsnaam VINDEN LINKS
Verwijder de eerste n tekens LEN RECHTS
Verwijder het eerste of laatste woord uit een string RECHTS LEN VINDEN LINKS TRIM PLAATSVERVANGER
Verwijderen van rechts van tekst LEN LINKS
Excel verwijdert de laatste of achterliggende komma in een cel IF RECHTS LINKS LEN
Verwijder voor- en achterliggende ruimte CLEAN TRIM PLAATSVERVANGER
Verwijder regeleinden uit cellen in Excel CLEAN TRIM PLAATSVERVANGER
Verwijder de middelste initiaal van de volledige naam in Excel LINKS RECHTS VINDEN TRIM PLAATSVERVANGER HERHAAL
Verwijder het voorvoegsel of achtervoegsel uit de tekenreeks RECHTS LEN LINKS
Verwijder tekst uit cel door de inhoud te matchen PLAATSVERVANGER
Verwijder tekst uit een cel op basis van een specifieke positie VERVANGEN PLAATSVERVANGER
Verwijder tekst op basis van variabele positie in Excel VERVANGEN VINDEN
Verwijder ongewenste tekens uit de cel in Excel PLAATSVERVANGER
Verwijder tekst voor of na het eerste of laatste specifieke teken uit tekstreeksen RECHTS LINKS VINDEN ZOEKEN LEN PLAATSVERVANGER
Verwijder tekst na of voor de tweede of ne spatie uit tekstreeksen RECHTS LINKS VINDENLEN PLAATSVERVANGER
Verwijder tekst tussen haakjes of haakjes uit tekstreeksen VINDEN MID LEN PLAATSVERVANGER
Vervang een specifiek teken in een cel door een ander PLAATSVERVANGER
Keer de tekstreeks om in een cel in Excel TEKSTJOIN MID
Verdeel afmetingen in individuele lengte, hoogte en breedte LINKS MID RECHTS VINDEN LEN PLAATSVERVANGER
Splits dimensies in twee delen in Excel LINKS RECHTS VINDEN LEN PLAATSVERVANGER
Scheid getallen van meeteenheden MAX ISNUMMER WAARDE MID LINKS TRIM RECHTS
Afzonderlijke octetten van IP-adres in Excel LINKS MID LEN VINDEN
Scheid e-mailadressen naar gebruikersnamen en domeinen LINKS RECHTS LEN VINDEN
Splits dollars en centen VINDEN RECHTS LEN
Splits een cel op eerste spatie in Excel LINKS VINDEN RECHTS LEN
Nummer in afzonderlijke cijfers splitsen MID COLUMN
Splits zin in woorden ZOEKEN MID RIJ COLUMN IF
Splits tekst en cijfers MID   VINDEN  LINKS RECHTS LEN
Splits de tekstreeks op een specifiek teken in een cel in Excel MID   VINDEN  LINKS RECHTS LEN
Splits tekst met scheidingsteken in een cel in Excel MID   TRIM  PLAATSVERVANGER LEN
Strip of verwijder niet-numerieke tekens uit tekstreeksen TEKSTJOIN IFFOUT MID RIJ INDIRECTE
Verwijder of verwijder numerieke tekens uit tekstreeksen TEKSTJOIN IF ISERR MID RIJ INDIRECTE LEN
Strip of verwijder html-tags uit tekstreeksen MID   LEN
Trim tekst tot n woorden PLAATSVERVANGER   VINDEN  LINKS

Volg ons

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Alle rechten voorbehouden. Aangedreven door ExtendOffice. | Sitemap
Microsoft en het Office-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen.
Beschermd door Sectigo SSL