Ga naar hoofdinhoud

Voorbeelden van Excel-formules | ExtendOffice

Tellen
Tel cellen gelijk aan COUNTIFSUMPRODUCTEXACT
Tel cellen die niet gelijk zijn aan COUNTIF
Tel cellen die gelijk zijn aan x of y COUNTIFSUMPRODUCTSUM
Tel cellen die gelijk zijn aan x en y COUNTIFS
Tel cellen groter dan of kleiner dan COUNTIF
Tel het aantal cellen tussen twee waarden / datums COUNTIFS
Tel het aantal cellen niet tussen twee gegeven getallen COUNTIFSUMPRODUCT
Tel het aantal cellen is gelijk aan een van de vele waarden COUNTIFSUMPRODUCT
Tel het aantal cellen dat niet gelijk is aan veel waarden COUNTIFCOUNTASUMPRODUCT ISNAMATCH
Tel het aantal cellen dat niet gelijk is aan x of y COUNTIFSSUMPRODUCT
Tel lege of niet-lege cellen COUNTBLANKCOUNTIF
Tel cellen die beginnen/eindigen met specifieke tekst COUNTIF
Tel cellen die x of y bevatten SUMPRODUCTISNUMBERFIND
Tel cellen die specifieke tekst bevatten, hoofdlettergevoelig SUMPRODUCTISNUMBERFIND
Tel hoeveel cellen fouten bevatten SUMPRODUCTISNUMBERSUM
Telling aantal cellen bevat numerieke of niet-numerieke waarden SUMPRODUCTISNUMBERNOTCOUNT
Tel het aantal cellen dat oneven of even getallen bevat SUMPRODUCTMOD
Tel het aantal cellen dat positieve of negatieve waarden bevat COUNTIF
Tel het aantal cellen dat een specifiek aantal tekens bevat COUNTIFSUMPRODUCTLENN
Tel het aantal cellen dat specifieke tekst bevat COUNTIFSUMPRODUCTFINDISNUMBER
Tel het aantal tekstcellen COUNTIFCOUNTIFS
Tel cellen die geen fouten bevatten ISERRORSUMPRODUCTSUM
Tel cellen die geen specifieke tekst bevatten COUNTIFCOUNTIFS
Tel het aantal cellen dat niet veel waarden bevat SUMMMULTISNUMBERTRANSPOSEROW
Tel het aantal datums per dag van de week SUMSUMPRODUCTWEEKDAY
Tel meerdere criteria met NIET-logica SUMPRODUCTMATCH
Tel nummers die beginnen met een specifiek nummer SUMPRODUCTLEFT
Aantal keren voorkomen van bepaalde tekst in de hele Excel-werkmap SUMPRODUCTCOUNTIFINDIRECT
Alleen hele getallen tellen of optellen SUMPRODUCT MOD
Tel getallen waarbij het N-de cijfer gelijk is aan X SUMPRODUCT MID
Tel cellen die aan twee of meer criteria voldoen COUNTIFS
Tel overeenkomsten tussen twee kolommen SUMPRODUCT
Tel het aantal datums per jaar, maand SUMPRODUCTYEARMONTH
Tel rijen als ze voldoen aan interne criteria SUMPRODUCT
Tel rijen als aan meerdere criteria wordt voldaan SUMPRODUCT
Tel alle overeenkomsten/duplicaten tussen twee kolommen SUMPRODUCTCOUNTIFCOUNTMATCHISNUMBER
Tel het aantal rijen met specifieke waarden SUMMMULTTRANSPOSECOLUMN
Tel het aantal rijen met meerdere OF-criteria SUMPRODUCT
Tel unieke numerieke waarden op basis van criteria SUMFREQUENCYROWSUNIQUEFILTER
Tel unieke numerieke waarden of datums in een kolom SUMFREQUENCYISNUMBERUNIQUECOUNTIFCOUNT
Tel het aantal zichtbare rijen in een gefilterde lijst SUBTOTAL
Tel unieke waarden in een bereik SUMPRODUCTFREQUENCYMATCHROWCOUNTIF
Tel unieke waarden met criteria SUMFREQUENCYMATCHROWIF
Tel zichtbare rijen met criteria SUMPRODUCTSUBTOTALROWMIN
AANTAL.ALS gebruiken op een niet-aangrenzend bereik SUMCOUNTIFINDIRECT
Tellingen met OR-logica voor meerdere criteria SUMCOUNTIFSUMPRODUCTMATCH ISNUMBER
Percentage uitsplitsing van items in een lijst berekenen COUNTIFCOUNTA
Maak een overzichtstelling per maand met AANTALLEN.ALS COUNTIFSEDATE
Voer het aantal voorvallen in een lijst uit COUNTIFIF
Samenvatting aantal niet-lege categorieën COUNTIFS
Som
3D-som of sumif over meerdere werkbladen SUMSUMPRODUCTSUMIFINDIRECT
Lopend totaal berekenen SUM
Subtotaal op factuurnummer ophalen COUNTIFSUMIFIF
Somwaarden per groep SUMIFIF
Subtotaal op kleuren SUMIF
Samenvattend tellen in twee richtingen COUNTIF
Subtotaal factuurbedragen per leeftijd SUMIF
Som alle nummercellen op en negeer fouten SUMIFIFERRORAGGREGATE
Som kleinste of laagste N-waarden SUMPRODUCTSMALL
Som kleinste of laagste N-waarden op basis van criteria SUMSMALLIF
Somwaarden per maand (met of zonder jaar) SUMIFSSUMPRODUCTEOMONTHMONTH
Somwaarden per week van een bepaalde datum SUMIFS
Somwaarden per weeknummer of weekdag WEEKNUMSUMPRODUCTWEEKDAY
Som elke N rijen of kolommen op SUMOFFSETROWCOLUMNS
Som elke N-de rij of kolom op SUMPRODUCTMODROWCOLUMN
Som als begint met of eindigt met specifieke tekst of tekens SUMIF
Som als cellen specifieke tekst in een andere kolom bevatten SUMIFSUMPRODUCTSEARCHISNUMBER
Som indien tussen twee waarden SUMIFS
Alleen cellen met formules optellen SUMPRODUCTISFORMULA
Somwaarden per jaar SUMPRODUCT SUMIFS DATE YEAR
Som als cellen een sterretje bevatten SUMIF
Som als cellen zowel X als Y bevatten SUMIFS
Som als cellen X of Y bevatten of gelijk zijn aan X SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH SUMIFS
Som als datum tussen twee datums ligt SUMIFS
Som als cellen gelijk of niet gelijk zijn aan een bepaalde waarde SUMIF
Som indien groter dan of kleiner dan een specifieke waarde SUMIF
Som als datum groter of kleiner is dan een specifieke datum SUMIF
Som indien gelijk aan een van de vele dingen SUMIFSUMPRODUCT
Somwaarden op basis van blanco of niet-lege criteria SUMIF
Sumif met meerdere criteria op basis van OR- en AND-logica SUMIFSUMIFS
Som meerdere kolommen op als aan één criterium wordt voldaan SUMPRODUCT
Som de laatste N kolommen op SUM INDEX COLUMNS
Som Top N-waarden of Top N-waarden met criteria SUMPRODUCT LARGE
Somwaarden op basis van kolom of zowel kolom als rij SUMPRODUCT
Somwaarden in de afgelopen N dagen op basis van criteria SUMIFS TODAY
Alleen zichtbare cellen of rijen in een gefilterde lijst optellen SUBTOTAL
Somwaarden in horizontaal bereik SUMIFS
Gebruik SUMIFS met meerdere criteria op basis van OR-logica SUMSUMIFS
Gebruik SOMPRODUCT met ALS-functie SUMPRODUCT
Financieel
Bereken rentebetalingen per periode of totaal IPMTCUMIPMT
Lookup
Geschatte overeenkomst met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Geschatte overeenkomst met VERT.ZOEKEN VLOOKUP
Hoofdlettergevoelig opzoeken INDEXMATCHVLOOKUPEXACTCHOOSE
Hoofdlettergevoelig opzoeken om overeenkomende nummers te retourneren SUMPRODUCTMATCHEXACT
Ontbrekende waarden tellen SUMPRODUCTMATCHISNACOUNTIF
Dynamisch werkblad of werkboekreferentie INDIRECT
Exacte match met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Exacte overeenkomst met VERT.ZOEKEN VLOOKUP
Zoek de langste of kortste tekenreeks in een kolom of rij INDEXMATCHLENMAXMIN
Zoek de langste tekenreeks met criteria INDEXMATCHLENMAX
Vind ontbrekende waarden IFISNAMATCHVLOOKUPCOUNTIF
Celadres van opzoekresultaten ophalen INDEXMATCHCELL
Eerste niet-lege waarde in een kolom of rij krijgen INDEXMATCHISBLANK
Eerste numerieke waarde in een kolom of rij ophalen INDEXMATCHISNUMBER
Eerste tekstwaarde in een kolom ophalen INDEXMATCHVLOOKUP
Eerste tekstwaarde op rij ophalen HLOOKUP
Krijg informatie die overeenkomt met de maximale waarde INDEXMATCHMAX
Krijg informatie die overeenkomt met de minimale waarde INDEXMATCHMIN
Laatste tekstwaarde in een kolom ophalen INDEXMATCH
Krijg informatie over studenten of medewerkers met VERT.ZOEKEN VLOOKUP
Waarde ophalen bij gegeven rij en kolom INDEXMATCHSMALL
INDEX en MATCH over meerdere kolommen INDEXMATCHMMULTTRANSPOSECOLUMN
INDEX en MATCH met meerdere arrays INDEXMATCHCHOOSE
Links opzoeken met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Links opzoeken met VERT.ZOEKEN VLOOKUPCHOOSE
Zoek maximale waarde in een bereik MATCHMAX
Zoek eerste fout MATCHISERROR
Zoek de eerste overeenkomst die niet begint met MATCHLEFTIF
Zoek de eerste overeenkomst die geen . bevat MATCHISNUMBERSEARCH
Zoek eerste gedeeltelijke overeenkomst met jokertekens MATCH
Zoek een waarde op die specifieke tekst bevat met jokertekens INDEXMATCH
Dichtstbijzijnde zoeken zoeken INDEXMATCHABSMIN
Zoek de meest overeenkomende waarde op met meerdere criteria IFINDEXMATCH
De hele kolom opzoeken en ophalen INDEXMATCHSUMAVERAGEMAXLARGE
De hele rij opzoeken en ophalen INDEXMATCHSUMAVERAGEMIN
Zoek de volgende grootste match op met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Zoek het eerste gedeeltelijke overeenkomstnummer op MATCHTEXTINDEX
Opzoekwaarden in aflopende volgorde INDEXMATCH
Zoek waarden op uit een ander werkblad of een andere werkmap VLOOKUP
Tabellen samenvoegen met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Opzoeken met meerdere criteria met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Gedeeltelijke overeenkomst met VERT.ZOEKEN VLOOKUP
Haal de eerste lijstwaarde op uit een cel INDEXMATCHSEARCHISNUMBER
Haal de eerste overeenkomende waarde in cel op tegen een lijst INDEXMATCHSEARCHAGGREGATE
Informatie ophalen die is gekoppeld aan de laagste n-waarden VLOOKUP
Haal de nde match op met INDEX INDEXROWSMALLIF
Haal de nde match op met VERT.ZOEKEN VLOOKUP
Verzendkosten calculator VLOOKUP
Geschatte overeenkomst in twee richtingen met meerdere criteria INDEXMATCHIF
Opzoeken in twee richtingen met INDEX en MATCH INDEXMATCH
Vlookup met dymanische bladnaam VLOOKUPINDIRECT
Math
Converteer binaire waarde naar decimale of octale of hexadecimale waarde BIN2DECDECIMALBIN2OCTBIN2HEX
Converteer hexadecimale waarde naar decimale of binaire of octale waarde HEX2DECDECIMALHEX2OCTHEX2BIN
Converteer een octale waarde naar een decimale of binaire of hexadecimale waarde OCT2DECDECIMALOCT2HEXOCT2BIN
Converteer decimale waarde naar binaire of octale of hexadecimale waarde DEC2DECDEC2OCTDEC2HEX
Converteer decimaal getal naar IP-adres MID
Converteer decimaal naar geheel getal in Excel ROUND ROUNDDOWN ROUNDUP
Datum en tijd
Voeg tot nu toe werkdagen toe WORKDAYWORKDAT.INTL
Voeg uren toe aan de tijd TIME MOD
Voeg minuten toe aan de tijd TIME MOD
Voeg uren minuten seconden toe aan tijd TIME
Voeg tot nu toe maanden toe  
Voeg jaren tot nu toe toe DATEYEARMONTHDAY
Wijs punten toe op basis van late tijd IFVALUE
Dagen tot nu toe optellen of aftrekken  
Bereken dagen, uren, minuten, seconden tussen twee datums TEXT
Bereken de resterende dagen vanaf vandaag MAXTODAY
Bereken de resterende dagen tussen datums  
Bereken de resterende dagen in de maand EOMONTH
Bereken de resterende dagen in het jaar  
Bereken het verschil tussen twee datums DATEDIF
Bereken het verschil tussen twee keer IF
Bereken de vervaldatum EOMONTHEDATE
Bereken uren minuten seconden tussen tot tijden HOUR  MINUTE SECOND
Bereken de netwerktijd MOD
Bereken de pensioendatum BEWERKEN
Bereken overlappende dagen MAXMIN
Bereken overuren  
Bereken jaren maanden dagen tussen twee datums DATEDIF
Controleer of de datums een werkdag zijn WORKDAY   WORKDAY.INTL
Controleer of de datum de laatste dag is VANDAAG    EN
Controleer of de datum de laatste n maand is vanaf vandaag VANDAAG    EN     EOMAAND
Controleer of twee datums in dezelfde jaarmaand vallen MONTH  YEAR
Combineer datum en tijd TEKST   CONCATENATE
Converteer datum naar Julian TEXT  YEAR  DATE
Converteer datum naar maand jaar dag TEXT
Converteer datum naar tekst TEXT
Converteer datetime string naar datetime LEFT  MID
Converteer decimale uren naar tijd  
Converteer decimale minuten naar tijd  
Converteer de naam van de maand naar het nummer DATEVALUE   MONTH
Converteer nummer naar datum TEXT  LEFT  MID  RIGHT  DATE
Zet tijd om naar een andere tijdzone MOD
Converteer tijd naar decimale uren  
Converteer tijd naar decimale minuten  
Converteer tijd naar decimale seconden  
Zet tijd om in geld  
Converteer tijd naar Unix DATE
Converteer tijdstempel naar tijd MID  TIME
Zet tekst om in tijd DATEVALUE  VALUE  
Tel dagen van de maand EOMONTH  DAY
Tel dagen tot de vervaldatum TODAY
Tel de dag van de week tussen twee datums INDIRECR  ROW  WEEKDAY  SUMPRODUCT
Tel de dag van de week in een datumbereik WEEKDAY  SUMPRODUCT
Tel de dagen vanaf vandaag TODAY  IF  ISBLANK  ABS
Tel dagen tussen twee datums DATEDIF
Tel de resterende dyas in het huidige maandjaar EOMONTH  YEAR  DATE
Tel feestdagen tussen twee datums SUMPRODUCT
Tel maanden tussen twee datums DATEDIF   YEARFRAC
Tel het aantal oproepen in een tijdbereik COUNTIFS
Tel tijden in een reeks COUNTIFS
Tel alleen de werkdag NETWORKDAYS  NETWORKDAYS.INTL
Maak een datumbereik op basis van twee datums TEXT
Maak een dynamische datumlijst ROWS
Maak een wekelijks datumbereik ROWS  TEXT
Aangepast formaat weekdagnaam WEEKDAY  CHOOSE
Geef de huidige datum of tijd weer TODAY   NOW
Haal alleen tijd uit datetime in Excel TIMEMOD
Haal de datum alleen uit datetime in Excel INTTRUNC DATE
Zoek de vroegste of laatste datum van elke groep IF MAX  MIN
Zoek laatste weekdag van de maand EOMONTH  WEEKDAY
Vind de volgende datum in de planningslijst  
Haal de dagnaam van de opgegeven datum op TEXT  WEEKDAY  CHOOSE
Krijg de datum van dag maand jaar DATE
Ontvang de eerste of laatste werkdag in de maand YEAR     MONTH       DATE  WORKDAY
Ontvang fiscale maand vanaf datum MONTH  CHOOSE
Ontvang fiscaal kwartaal vanaf datum MONTH   CHOOSE
Ontvang fiscaal jaar vanaf datum MONTH   YEAR
Verkrijg de eerste of laatste dag van de maand op de opgegeven datum DAY  EOMONTH
Ontvang de tekstnaam van de eerste dag van maand op maand  IF
Krijg de eerste of laatste dag van de vorige maand EOMONTH
Krijg middelpunt van twee datums SUM  WORKDAY
Krijg maandag van de week WEEKDAY
Maand vanaf datum ophalen MONTH
Haal de meest recente dag van de week op MOD
Volgende specifieke weekdag ophalen WEEKDAY
Ontvang de n-de dag van de week in de maand op de opgegeven datum WEEKDAY DAY
Ontvang de n-de dag van het jaar op de opgegeven datum YEAR  DATE
Aantal werkdagen tussen twee datums ophalen NETWORKDAYS  NETWORKDAYS.INTL
Percentage van het jaar voltooid of overblijven YEAR  DATE YEARFRAC
Kwartaal vanaf datum ophalen MONTH  YEAR
Krijg dezelfde datum vorige maand of volgende maand BEWERKEN
Krijg dezelfde datum vorig jaar of volgend jaar EDATE
Ontvang het weeknummer vanaf de datum in Excel WEEKNUM
Krijg werkuren tussen twee datums in Excel NETWORKDAYS NETWORKDAYS.INTL
Verkrijg of bereken de leeftijd vanaf de geboortedatum in Excel YEARFRAC DATEDIF
Lijst vakanties tussen twee datums IF   TEXTJOIN
Tekst
Kort woorden of namen af TEXTJOIN ISNUMBER ROW INDIRECT LEN MATCH MID TRIM LEFT SUBSTITUTE FIND UPPER
Voeg netnummer of landcode toe aan telefoonnummer CONCATENATE
Voeg een teken toe voor elk woord SUBSTITUTE
Voeg een komma toe na het eerste woord REPLACE FIND
Voeg een komma toe tussen de namen FINDREPLACE TRIM SUBSTITUTE
Voeg streepjes toe aan het telefoonnummer REPLACE
Voeg streepjes toe aan SSN in een cel LEFT MID RIGHT SUBSTITUTE
Voeg voorloopnullen toe om de tekstlengte te corrigeren TEXT
Voeg tekst in het midden toe LEFT MID REPLACE
Voeg een spatie toe na een komma TRIM SUBSTITUTE
Voeg ruimte toe tussen cijfer en tekst TRIMREPLACE MIN FIND MAX IFERROR ROW INDIRECT LEN
Begin met een hoofdletter van de tekstreeks of elk woord UPPERLEN FIND LOWER REPLACE LEFT MID
Controleer of een cel een specifieke tekst bevat ISNUMBER SEARCH FIND
Controleer of cel al veel dingen bevat SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH COUNTA
Controleer of cel een van de vele dingen bevat SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH
Controleer of een cel een van meerdere waarden bevat, maar sluit andere waarden uit SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH
Controleer of de cel enkele teksten bevat, maar geen andere COUNT SEARCH AND
Converteer letter naar cijfer COLUMN INDIRECT
Controleer of cel een nummer bevat COUNT FIND
Combineer cellen met regeleinde CONCATENATE
Combineer datum en tijd in één cel in Excel TEXT
Combineer tekst en datum in dezelfde cel in Excel TEXT CONCATENATE
Tel door komma's gescheiden waarden in een cel LEN SUBSTITUTE TRIM
Tel een specifiek teken in de cel LEN SUBSTITUTE
Tel een specifiek teken in een reeks cellen SUMPRODUCT LEN SUBSTITUTE
Tel specifieke woorden in de cel LEN SUBSTITUTE
Tel specifieke woorden in een reeks cellen SUMPRODUCT LEN SUBSTITUTE
Tel het aantal tekens in een cel LEN
Tel het aantal tekens in een celbereik SUMPRODUCT LEN
Tel het aantal woorden in een cel LEN TRIM SUBSTITUTE
Tel het aantal woorden in een celbereik SUMPRODUCT LEN TRIM SUBSTITUTE
Gebruik dubbele aanhalingstekens in formules CHAR
Controleer of cel gelijk is aan een waarde in de lijst SUMPRODUCT
Maak telefoonnummers schoon en formatteer ze opnieuw SUBSTITUTE
Combineer cellen met komma's TRIM SUBSTITUTE CONCATENATE
Combineer voor- en achternaam LEFT CONCATENATE
Vergelijk twee of meer tekstreeksen EXACT IF COUNTIF
Voeg cellen samen maar negeer spaties TEXTJOIN
Converteer getallen naar tekst in Excel TEXT FIXED
Converteer tekst naar nummer in Excel VALUE RIGHT LEFT MID
Tel trefwoorden die cel bevat op basis van een lijst SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH
Tel regels die worden gescheiden door regeleinden in een cel of bereik LEN SUBSTITUTE
Toon specifieke tekst op basis van waarde in Excel REPT IF
Pak alle woorden behalve de eerste of de laatste uit een cel RIGHT LEN FIND LEFT SUBSTITUTE
Extraheer alleen hoofdletters SUBSTITUTE
Extraheer de extensie van de bestandsnaam RIGHT LEN FIND SEARCH REPLACE
Extraheer de bestandsnaam van een pad in Excel MID FIND SUBSTITUTE LEN IFERROR
Pak de eerste regel van de cel uit SEARCH LEFT
Extraheer voor- en achternaam uit e-mail FIND LEFT LEN RIGHT
Pak de mapnaam uit het pad FIND SUBSTITUTE LEN RIGHT
Extract van rechts tot een personage SEARCH RIGHT SUBSTITUTE LEN IFERROR
Extraheer initialen uit namen MID IF FIND LEFT
Extraheer meerdere regels uit een cel TRIM MID REPT LEN SUBSTITUTE
Extraheer de laatste regel tekst uit een cel met meerdere regels SUBSTITUTE REPT RIGHT TRIM
Haal het nde woord uit de tekstreeks in Excel SUBSTITUTE REPT MID TRIM LEN
Haal het pad uit het volledige pad FIND SUBSTITUTE LEN LEFT
Extraheer substring uit een tekstreeks in Excel MID LEFT RIGHT SEARCH
Haal de laatste twee woorden uit een cel MID FIND SUBSTITUTE LEN
Extraheer tekst tussen haakjes uit een tekstreeks MID SEARCH
Extraheer een woord dat begint met een specifiek teken in Excel MID TRIM LEFT FIND REPT LEN SUBSTITUTE
Extraheer een woord dat specifieke tekst bevat in Excel MID TRIM FIND REPT MAX SUBSTITUTE
Pak de eerste voor- en achternaam uit de volledige naam LEFT RIGHT FIND LEN
Extraheer de eerste midden- en achternaam uit de volledige naam in Excel LEFT RIGHT FIND LEN MID SEARCH SUBSTITUTE
Extraheer tekst voor of na de tweede spatie of komma LEFT MID FIND SUBSTITUTE TRIM
Extraheer tekst na het laatste exemplaar van een specifiek teken RIGHT SEARCH LEN SUBSTITUTE TRIM REPT
Extraheer tekst tussen de eerste en tweede komma uit tekstreeksen MID SEARCH FIND SUBSTITUTE
Zoek en vervang meerdere waarden in Excel SUBSTITUTE INDEX
Zoek de zoveelste keer dat een teken in een cel voorkomt SUBSTITUTE FIND
Vind de meest voorkomende tekst in een reeks MODE INDEX MATCH
Vind de meest voorkomende tekst met criteria MODE INDEX IF MATCH
Vind de positie van het n-de voorkomen FIND SUBSTITUTE
Omdraaien of omkeren voor- en achternaam in Excel-lijst MID SEARCH LEN
Haal het eerste woord uit een tekstreeks in Excel of haal het op FIND LEFT
Haal het laatste woord op of extraheer het uit de tekstreeks in Excel TRIM RIGHT REPT
Als de cel tekst bevat, wordt deze weergegeven in Excel IF ISNUMBER SEARCH
Maak de tekst even lang REPT LEN
Maak de eerste letter in kleine letters LEFT LOWER REPLACE
Verplaats of combineer meerdere celinhoud in één cel CONCATENATE TRANSPOSE TEXTJOIN
Normaliseer tekst TRIM SUBSTITUTE LOWER
Verwijder de extensie uit de bestandsnaam FIND LEFT
Verwijder de eerste n tekens LEN RIGHT
Verwijder het eerste of laatste woord uit een string RIGHT LEN FIND LEFT TRIM SUBSTITUTE
Verwijderen van rechts van tekst LEN LEFT
Excel verwijdert de laatste of achterliggende komma in een cel IF RIGHT LEFT LEN
Verwijder voor- en achterliggende ruimte CLEAN TRIM SUBSTITUTE
Verwijder regeleinden uit cellen in Excel CLEAN TRIM SUBSTITUTE
Verwijder de middelste initiaal van de volledige naam in Excel LEFT RIGHT FIND TRIM SUBSTITUTE REPT
Verwijder het voorvoegsel of achtervoegsel uit de tekenreeks RIGHT LEN LEFT
Verwijder tekst uit cel door de inhoud te matchen SUBSTITUTE
Verwijder tekst uit een cel op basis van een specifieke positie REPLACE SUBSTITUTE
Verwijder tekst op basis van variabele positie in Excel REPLACE FIND
Verwijder ongewenste tekens uit de cel in Excel SUBSTITUTE
Verwijder tekst voor of na het eerste of laatste specifieke teken uit tekstreeksen RIGHT LEFT FIND SEARCH LEN SUBSTITUTE
Verwijder tekst na of voor de tweede of ne spatie uit tekstreeksen RIGHT LEFT FINDLEN SUBSTITUTE
Verwijder tekst tussen haakjes of haakjes uit tekstreeksen FIND MID LEN SUBSTITUTE
Vervang een specifiek teken in een cel door een ander SUBSTITUTE
Keer de tekstreeks om in een cel in Excel TEXTJOIN MID
Verdeel afmetingen in individuele lengte, hoogte en breedte LEFT MID RIGHT FIND LEN SUBSTITUTE
Splits dimensies in twee delen in Excel LEFT RIGHT FIND LEN SUBSTITUTE
Scheid getallen van meeteenheden MAX ISNUMBER VALUE MID LEFT TRIM RIGHT
Afzonderlijke octetten van IP-adres in Excel LEFT MID LEN FIND
Scheid e-mailadressen naar gebruikersnamen en domeinen LEFT RIGHT LEN FIND
Splits dollars en centen FIND RIGHT LEN
Splits een cel op eerste spatie in Excel LEFT FIND RIGHT LEN
Nummer in afzonderlijke cijfers splitsen MID COLUMN
Splits zin in woorden SEARCH MID ROW COLUMN IF
Splits tekst en cijfers MID   FIND  LEFT RIGHT LEN
Splits de tekstreeks op een specifiek teken in een cel in Excel MID   FIND  LEFT RIGHT LEN
Splits tekst met scheidingsteken in een cel in Excel MID   TRIM  SUBSTITUTE LEN
Strip of verwijder niet-numerieke tekens uit tekstreeksen TEXTJOIN IFERROR MID ROW INDIRECT
Verwijder of verwijder numerieke tekens uit tekstreeksen TEXTJOIN IF ISERR MID ROW INDIRECT LEN
Strip of verwijder html-tags uit tekstreeksen MID   LEN
Trim tekst tot n woorden SUBSTITUTE   FIND  LEFT