Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Vergelijk twee kolommen voor overeenkomsten en verschillen in Excel

In deze tutorial wordt uitgelegd hoe je twee kolommen in Excel kunt vergelijken, wat een normale Excel-taak is in ons dagelijkse werk. Het vergelijken van twee kolommen kan in Excel op verschillende manieren worden gedaan, zoals het vergelijken van twee kolommen rij voor rij of cellen per cel, het vergelijken van twee kolommen om overeenkomsten of verschillen te markeren, enz. Hier behandelt dit artikel de meeste mogelijke scenario's van het vergelijken van twee kolommen ontmoeten, en ik hoop dat het je kan helpen.

Deze tutorial behandelt

1. Vergelijk twee kolommen rij voor rij

1.1 Vergelijk cellen in dezelfde rij voor een exacte overeenkomst

1.2 Vergelijk cellen in dezelfde rij voor een exacte of niet hoofdlettergevoelige overeenkomst (met de IF-formule)

1.3 Vergelijk cellen in dezelfde rij en markeer overeenkomende of niet-overeenkomende gegevens (met voorwaardelijke opmaak)

1.4 Vergelijk twee kolommen rij voor rij en markeer niet-overeenkomende waarden (met behulp van VBA)

2 Vergelijk twee kolommen in cellen en selecteer of markeer dubbele of unieke gegevens

2.1 Vergelijk twee kolomcellen per cel en toon het vergelijkingsresultaat in een andere kolom (met formule)

2.2 Vergelijk en markeer dubbele of unieke gegevens (met voorwaardelijke opmaak)

2.3 Vergelijk en selecteer of markeer dubbele of unieke gegevens (met behulp van een handige tool)

2.4 Vergelijk twee kolommen en maak een lijst van exacte duplicaten in een andere kolom (met behulp van VBA-code)

2.5 Vergelijk twee kolommen en markeer duplicaten (met VBA-code)

3.Vergelijk meerdere kolommen in dezelfde rij

3.1 Vind volledige overeenkomsten in alle cellen in dezelfde rij (met de IF-formule)

3.2 Zoek overeenkomend in twee willekeurige cellen in dezelfde rij (met IF-formule)

3.3 Vind volledige overeenkomsten in alle cellen in dezelfde rij en markeer (met voorwaardelijke opmaak)

3.4 Vergelijk meerdere kolommen en markeer rijverschillen

4. Vergelijk twee kolommen en zoek ontbrekende gegevenspunten

4.1 Vergelijk en vind de ontbrekende gegevenspunten (met behulp van VERT.ZOEKEN of VERGELIJKEN formule)

4.2 Vergelijk twee kolommen en maak een lijst van ontbrekende gegevens hieronder (met behulp van de INDEX-formule)

4.3 Vergelijk en vind de ontbrekende datapunten en zet ze in een andere kolom (met behulp van een handige tool)

4.4 Vergelijk twee kolommen en maak een lijst van ontbrekende gegevens hieronder (met behulp van VBA)

5. Vergelijk twee kolommen (datums) indien groter dan of kleiner dan

5.1 Vergelijk twee kolommen indien groter dan of kleiner dan (met formule)

5.2 Vergelijk twee kolommen als deze groter of kleiner zijn dan de indeling (met voorwaardelijke opmaak)

6. Vergelijk twee kolommen en retourneer waarde in een andere kolom

6.1 Haal de exacte matchingsgegevens op (met behulp van een formule of een handig hulpmiddel)

6.2 Haal de gedeeltelijke matching-gegevens op (met behulp van de formule)

7. Vergelijk twee kolommen en tel overeenkomsten of verschillen

7.1 Vergelijk twee kolommen en tel overeenkomsten (met behulp van de SUMPRODUCT-formule)

7.2 Vergelijk twee kolommen en tel overeenkomsten of verschillen (met behulp van een handige tool)

8. Vergelijk twee kolommen met jokertekens

9. Verwijder verschillen of overeenkomsten

10. Vergelijk twee kolommen en bereken de procentuele verandering tussen

11. Vergelijk twee bereiken

11.1 Vergelijk twee bereiken per cel

11.2 Vergelijk twee bereiken als de gegevens in dezelfde volgorde staan

Opmerking:

In deze zelfstudie worden enkele voorbeeldgegevens gegeven om de methoden voor het vergelijken van twee kolommen in verschillende gevallen beter uit te leggen. Op basis van uw dataset kan het zijn dat u bepaalde inhoud (verwijzingen) moet wijzigen of aanpassen, maar de basisprincipes blijven hetzelfde. Of download direct de voorbeelden van elke casus als u alleen wilt controleren of de methoden werken of niet.


1. Vergelijk twee kolommen rij voor rij

Hieronder staat een dataset waarbij ik in dezelfde rij moet controleren of de namen in kolom A hetzelfde zijn als die in kolom B of niet.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

1.1 Vergelijk cellen in dezelfde rij voor een exacte overeenkomst


Over het algemeen kunt u de onderstaande formule gebruiken als u twee kolommen rij voor rij wilt vergelijken voor een exacte overeenkomst:

= B2 = C2

doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Enter toets en sleep de vulgreep omlaag naar cel D8. Als de formule WAAR retourneert, zijn de waarden van twee kolommen volledig hetzelfde, als de formule FALSE retourneert, zijn ze verschillend.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

1.2 Vergelijk cellen in dezelfde rij voor een exacte of niet hoofdlettergevoelige overeenkomst (met de IF-formule)


Als u twee kolommen rij voor rij wilt vergelijken voor niet hoofdlettergevoelig, of als u meer beschrijving wilt krijgen, zoals Match, Mismatch, dan kunt u de ALS-functie gebruiken.

Cellen in dezelfde rij vergelijken om exact overeen te komen

Als u de teksten "Match" en "Mismatch" wilt gebruiken om de vergelijkende resultaten te beschrijven, gebruik dan onderstaande formule:

=IF(EXACT(B2,C2),"Match","Mismatch")

doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Enter toets om het eerste resultaat te krijgen, en sleep vervolgens de automatische vulgreep naar cel D8.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Cellen in dezelfde rij vergelijken voor niet-hoofdlettergevoelige overeenkomsten

Als u cellen wilt vergelijken voor niet hoofdlettergevoelig, kunt u de onderstaande formule gebruiken:

=IF(B2=C2,"Match","Mismatch")

doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Enter toets om het eerste resultaat te krijgen, en sleep vervolgens de automatische vulgreep naar cel E8.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

In bovenstaande formules kunt u de teksten "Match" en "Mismatch" wijzigen naar uw eigen beschrijving.

1.3 Vergelijk cellen in dezelfde rij en markeer overeenkomende of niet-overeenkomende gegevens (met voorwaardelijke opmaak)


Als u de overeenkomende of verschillende waarden wilt markeren, kunt u de Conditionele opmaak functie kan u helpen.

1. Selecteer de twee kolommen die worden gebruikt om te vergelijken met (B2: C8, exclusief kolomkoppen) en klik op Home > Conditionele opmaak > Nieuwe regel.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

2. In het knallen Nieuwe opmaakregel dialoogvenster, klik om te kiezen Gebruik een formule om te bepalen welke cellen moeten worden opgemaakt functie in het Selecteer een regeltype sectie en typ vervolgens = $ B2 = $ C2 in het tekstvak van Formatteer waarden waar deze formule waar is.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. Klik nu Formaat om de Cellen opmaken dialoog, dan onder Vulling Kies een kleur die je nodig hebt om de overeenkomsten te markeren.

Of u kunt de lettergrootte, lettergrootte, celranden of getalnotatie wijzigen om de overeenkomsten te overtreffen zoals u nodig hebt op andere tabbladen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

4. klikken OK > OK om de dialoogvensters te sluiten, worden de cellen in dezelfde rij gemarkeerd als ze hetzelfde zijn.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Als u de niet-overeenkomende waarden wilt markeren, kunt u dit gebruiken in het = $ B2 <> $ C2 in de Formatteer waarden waar deze formule waar is textbox in het Bewerk de opmaakregel dialoogvenster.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Vervolgens worden de verschillen van twee kolommen in dezelfde rij gemarkeerd met een opgegeven kleur.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

1.4 Vergelijk twee kolommen rij voor rij en markeer niet-overeenkomende waarden (met behulp van VBA)


Als u twee kolommen rij voor rij wilt vergelijken met VBA-code, voldoet deze zelfstudie aan u.

1. Schakel het werkblad in dat de twee kolommen bevat die worden gebruikt om te vergelijken, druk op Alt + F11 toetsen om het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. Klik in het popping-dialoogvenster op Invoegen > Module.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. Kopieer en plak vervolgens de onderstaande macro in het nieuwe modulescript.

VBA: vergelijk twee kolommen rij voor rij en markeer de verschillen

Sub ExtendOffice_HighlightColumnDifferences()
'UpdatebyKutools20201016
Dim xRg As Range

Dim xWs As Worksheet

Dim xFI As Integer

On Error Resume Next

SRg:

Set xRg = Application.InputBox("Select two columns:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRg Is Nothing Then Exit Sub

 

If xRg.Columns.Count <> 2 Then

  MsgBox "Please select two columns"

  GoTo SRg

End If

 

Set xWs = xRg.Worksheet

For xFI = 1 To xRg.Rows.Count

  If Not StrComp(xRg.Cells(xFI, 1), xRg.Cells(xFI, 2), vbBinaryCompare) = 0 Then

    xWs.Range(xRg.Cells(xFI, 1), xRg.Cells(xFI, 2)).Interior.ColorIndex = 7 'you can change the color index as you need.

End If

Next xFI

End Sub

doc vergelijk kolommen 1.1 1

4. druk op F5 toets om de code uit te voeren, dan verschijnt er een dialoogvenster voor het selecteren van de twee kolommen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

5. klikken OK. Vervolgens zijn de verschillen tussen twee kolommen gemarkeerd met een achtergrondkleur.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

U kunt de markeringskleur naar eigen behoefte wijzigen door de kleurindex in de code te wijzigen, de kleurindexreferentie:
doc vergelijk kolommen 1.1 1


2. Vergelijk twee kolommen in cellen en selecteer of markeer dubbele of unieke gegevens

In dit deel wordt de dataset weergegeven zoals hieronder, en u wilt alle waarden vinden die zowel in kolom B als in kolom C tegelijk staan, of zoek de waarden alleen in kolom B.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

2.1 Vergelijk twee kolomcellen per cel en toon vergelijkende resultaten in een andere kolom (met formule)


Hier kunt u de formule gebruiken die wordt gecombineerd met de ALS en AANTAL.ALS-functie om twee kolommen te vergelijken en de waarden te vinden die in kolom B staan ​​maar niet in kolom C.

=IF(COUNTIF($C$2:$C$8, $B2)=0, "No in C", "Yes in C")

doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Enter -toets en sleep de hendel voor automatisch aanvullen naar cel D8.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

1. Deze formule vergelijkt twee kolommen zonder hoofdlettergevoelig.

2. U kunt de omschrijving "Nee in C" en "Ja in C" wijzigen in andere.

3. Als u twee volledige kolommen wilt vergelijken, wijzigt u het vaste bereik $ C $ 2: $ C $ 8 in $ C: $ C.

2.2 Vergelijk en markeer dubbele of unieke gegevens (met voorwaardelijke opmaak)


De Conditionele opmaak functie in Excel is krachtig, hier kunt u het gebruiken om twee kolommencellen per cel te vergelijken en vervolgens de verschillen of overeenkomsten te markeren als u dat nodig hebt.

Markeer alle dubbele of unieke waarden in twee kolommen

1. Selecteer twee kolommen waarmee u wilt vergelijken en klik op Home > Conditionele opmaak > Markeer Cells-regels > Duplicate Values.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

2. In het knallen Duplicate Values dialoogvenster, kies een markeringsformaat dat u nodig hebt uit de vervolgkeuzelijst met.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. klikken OK. Vervolgens zijn de duplicaten in twee kolommen gemarkeerd.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

Als u de unieke waarden (de verschillen) in twee kolommen wilt markeren, klikt u ook op Home > Conditionele opmaak > Markeer Cells-regels > Duplicate Values om de Duplicate Values dialoogvenster, wijzigt u het duplicaat naar Unique in de linker vervolgkeuzelijst, kies vervolgens een ander formaat uit de waarden met vervolgkeuzelijst, klik op OK.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

De unieke waarden worden gemarkeerd.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Zoek en markeer de waarden in kolom B als deze ook in kolom C staat

Als u de waarden in kolom B wilt markeren die ook in kolom C staan, is de Cvoorwaardelijke opmaak functie kan je ook een plezier doen.

1. Selecteer de kolom B2: B8, klik op Home > Conditionele opmaak > Nieuwe regel.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

2. In de Nieuwe opmaakregel dialoogvenster, kies Gebruik een formule om te bepalen welke cellen moeten worden opgemaakt van het Selecteer een regeltype sectie en typ vervolgens = AANTAL.ALS ($ C $ 2: $ C $ 8, $ B2)> 0 in het tekstvak van Formatteer waarden waar deze formule waar is.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. klikken Formaat naar de Cellen opmaken dialoog, onder Vulling kies een kleur om de overeenkomsten te markeren.

U kunt andere formaten gebruiken om de waarden op de tabbladen Lettertype, Getal, Rand te markeren.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

4. klikken OK > OK. Vervolgens zijn de waarden in kolom B die ook in kolom C voorkomen, gemarkeerd met een opgegeven kleur.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Als u de waarden wilt markeren die alleen in kolom B maar niet in kolom C staan, herhaalt u bovenstaande stappen, maar wijzigt u de formule in stap 2 in = AANTAL.ALS ($ C $ 2: $ C $ 8, $ B2) = 0 functie in het Nieuwe opmaakregel dialoogvenster.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Kies vervolgens een andere kleur om de waarden op te maken.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

Hier vergelijkt de voorwaardelijke opmaak twee kolommen zonder hoofdlettergevoelig.

2.3 Vergelijk en selecteer of markeer dubbele of unieke gegevens (met behulp van een handige tool)


Soms kunt u, na het vergelijken van twee kolommen, andere acties ondernemen op de overeenkomsten of verschillen, zoals selecteren, verwijderen, kopiëren enzovoort. In dit geval een handig hulpmiddel - Selecteer dezelfde en verschillende cellen of Kutools for Excel kan direct de overeenkomsten of het verschil selecteren om de volgende operatie beter uit te voeren, kan ook de waarden direct markeren.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Na gratis installeren Kutools for Excel, doe dan als volgt:

1. klikken Kutools > kies > Selecteer dezelfde en verschillende cellen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

2. Vervolgens in de Selecteer dezelfde en verschillende cellen dialoogvenster, doe dan als volgt:

1) In de Vind waarden en in Think secties, kies twee kolommen waarmee u wilt vergelijken;

2) Kies Elke rij keuze;

3) Kies Dezelfde waarden or Verschillende waarden zoals je nodig hebt;

4) Als u de waarden wilt markeren, kiest u de gewenste kleur.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. klikken Ok, verschijnt er een dialoogvenster om u aan het aantal gevonden waarden te herinneren, klik op OK om het dialoogvenster te sluiten. En tegelijkertijd zijn de waarden geselecteerd, nu kunt u verwijderen of kopiëren of andere bewerkingen uitvoeren.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Indien u de Vul de rugkleur en Vul de kleur van het lettertype selectievakjes, wordt het resultaat als volgt weergegeven:
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

Als u wilt vergelijken met hoofdlettergevoelig, vinkt u de Hoofdlettergevoelig optie.

Deze tool ondersteunt het vergelijken van twee kolommen in verschillende werkbladen.

2.4 Vergelijk twee kolommen en maak een lijst van exacte duplicaten in een andere kolom (met behulp van VBA-code)


Als u de overeenkomende waarden in een andere kolom wilt weergeven nadat u twee kolommen cel voor cel hebt vergeleken, kan de onderstaande macrocode u hier helpen.

1. Schakel het blad in waarvan u twee kolommen wilt vergelijken, en druk vervolgens op Alt + F11 toetsen om de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. klikken Invoegen > Module functie in het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. Kopieer en plak vervolgens onderstaande code in het nieuwe lege modulescript.

VBA: lijst duplicaten in naast kolom na vergelijking van twee kolommen

Sub ExtendOffice_FindMatches()
'UpdatebyKutools20201019
Dim xRg, xRgC1, xRgC2, xRgF1, xRgF2 As Range

Dim xIntSR, xIntER, xIntSC, xIntEC As Integer

On Error Resume Next

SRg:

Set xRgC1 = Application.InputBox("Select first column:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC1 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC1.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select single column"

  GoTo SRg

End If

SsRg:

Set xRgC2 = Application.InputBox("Select the second column:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC2 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC2.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select single column"

  GoTo SsRg

End If

Set xWs = xRg.Worksheet

 

For Each xRgF1 In xRgC1

  For Each xRgF2 In xRgC2

    If xRgF1.Value = xRgF2.Value Then xRgF2.Offset(0, 1) = xRgF1.Value

  Next xRgF2

Next xRgF1

End Sub

doc vergelijk kolommen 1.1 1

4. druk op F5 sleutel om de code uit te voeren, verschijnen er twee dialoogvensters een voor een zodat u twee kolommen afzonderlijk kunt selecteren.

Opmerking:: Selecteer eerst de linkerkolom en selecteer vervolgens de rechterkolom in het tweede dialoogvenster, anders zullen de duplicaten de originele gegevens in de tweede kolom vervangen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1doc vergelijk kolommen 1.1 1

5. klikken OK > OK, dan worden de overeenkomsten automatisch in de rechterkolom van de twee kolommen weergegeven.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

De VBA-code vergelijkt twee kolommen met hoofdlettergevoelig.

2.5 Vergelijk twee kolommen en markeer duplicaten (met VBA-code)


Als u twee kolommen cel voor cel wilt vergelijken en vervolgens de overeenkomsten wilt markeren, kunt u onderstaande code proberen.

1. Schakel het blad in waarvan u twee kolommen wilt vergelijken, en druk vervolgens op Alt + F11 toetsen om de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. klikken Invoegen > Module functie in het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. Kopieer onderstaande macrocode en plak ze in de nieuwe blanco Module scripts.

VBA: vergelijk twee kolommen en markeer duplicaten

Sub ExtendOffice_CompareTwoRanges()
'UpdatebyKutools20201019

Dim xRg, xRgC1, xRgC2, xRgF1, xRgF2 As Range

SRg:

Set xRgC1 = Application.InputBox("Select the column you want compare according to", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC1 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC1.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select a single column"

  GoTo SRg

End If

SsRg:

Set xRgC2 = Application.InputBox("Select the column you want to highlight duplicates in:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRgC2 Is Nothing Then Exit Sub

If xRgC2.Columns.Count <> 1 Then

  MsgBox "Please select a single column"

  GoTo SsRg

End If

 

  For Each xRgF1 In xRgC1

    For Each xRgF2 In xRgC2

      If xRgF1.Value = xRgF2.Value Then

        xRgF2.Interior.ColorIndex = 38 '(you can change the color index as you need)

      End If

    Next

  Next

End Sub

doc vergelijk kolommen 1.1 1

4. druk op F5 sleutel om de code uit te voeren. Selecteer in het eerste pop-outvenster de kolom waarvan u dubbele waarden wilt vergelijken.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

5. klikken OK. Selecteer in het tweede dialoogvenster de kolom waarin u dubbele waarden wilt markeren.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

6. klikken OK. Nu zijn de duplicaten in de tweede kolom gemarkeerd met een achtergrondkleur na vergelijking met de eerste kolom.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

1. De code vergelijkt kolommen met hoofdlettergevoelig.

2. U kunt de markeringskleur naar eigen behoefte wijzigen door de kleurindex in de code te wijzigen, de kleurindexreferentie:
doc vergelijk kolommen 1.1 1


3. Vergelijk meerdere kolommen in dezelfde rij

Soms wilt u misschien meer dan twee kolommen in dezelfde rij vergelijken, zoals de dataset zoals hieronder afgebeeld. Hier in deze sectie worden verschillende methoden vermeld om meerdere kolommen te vergelijken.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

3.1 Vind volledige overeenkomsten in alle cellen in dezelfde rij (met de IF-formule)


Om volledige overeenkomsten tussen kolommen in dezelfde rij te vinden, kan de onderstaande IF-formule u helpen.

=IF(AND(B2=C2, B2=D2), "Full match", "Not")

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

Als de cellen in dezelfde rij met elkaar overeenkomen, wordt "Volledige overeenkomst" weergegeven of "Niet".

Media Enter toets om het eerste vergelijkingsresultaat te krijgen en sleep vervolgens de automatische vulgreep naar cel E7.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

1. De formule vergelijkt kolommen zonder hoofdlettergevoelig.

2. Als u meer of gelijk aan drie kolommen wilt vergelijken, kunt u onderstaande formule gebruiken:

=IF(COUNTIF($B2:$D2, $B2)=3, "Full match", "Not")

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

In de formule is 3 het aantal kolommen dat u kunt wijzigen om aan uw behoefte te voldoen.

3.2 Zoek overeenkomend in twee willekeurige cellen in dezelfde rij (met IF-formule)


Soms wilt u weten of twee kolommen in dezelfde rij overeenkomen, u kunt de onderstaande IF-formule gebruiken.

=IF(OR(B2=C2, C2=D2, B2=D2), "Match", "Not")

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

In deze formule moet u elk paar cellen in dezelfde rij vergelijken. "Overeenkomen" geeft aan dat er twee overeenkomende cellen zijn. Als er geen overeenkomende cellen zijn, geeft de formule "Niet" weer, u kunt de teksten naar behoefte wijzigen.

Media Enter -toets en sleep de vulgreep naar cel E7.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

1. Deze formule ondersteunt niet hoofdlettergevoelig.

2. Als er veel kolommen nodig zijn om te vergelijken, kan het te lang zijn om een ​​paar cellen in de formule te vergelijken. In dit geval kunt u overwegen om onderstaande formule te gebruiken die de ALS- en AANTAL.ALS-functies combineert.

=IF(COUNTIF(C11:E11,B11)+COUNTIF(D11:E11,C11)+(D11=E11)=0,"Not","Match")

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

3.3 Vind volledige overeenkomsten in alle cellen in dezelfde rij en markeer (met voorwaardelijke opmaak)


Als u de rijen wilt markeren waarmee alle cellen met elkaar overeenkomen, kunt u de Conditionele opmaak functie in Excel.

1. Selecteer het bereik dat u gebruikt en klik op Home > Conditionele opmaak > Nieuwe regel.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

2. In de Nieuwe opmaakregel dialoogvenster, kies Gebruik een formule om te bepalen welke cellen moeten worden opgemaakt van het Selecteer een regeltype sectie, dan kunt u een van onderstaande formules gebruiken in de Formatteer waarden waar deze formule waar is tekstvak.

=AND($B2=$C2, $B2=$D2)

Or

=COUNTIF($B2:$D2, $B2)=3

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking:: Als het aantal kolommen meer is dan drie, stel dat het 5 is, dan moeten de formules worden gewijzigd in:

=AND($B2=$C2, $B2=$D2, $B2=$E2, $B2=$F2)

Or

=COUNTIF($B2:$F2, $B2)=5

3. klikken Formaat om naar het dialoogvenster Cellen opmaken te gaan en kies vervolgens een vulkleur of een andere celopmaak om de rijen te overtreffen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

4. klikken OK > OK, nu worden alleen rijen waarin alle cellen overeenkomen, gemarkeerd.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

Bovenstaande formules ondersteunen geen hoofdlettergevoelig.

3.4 Vergelijk meerdere kolommen en markeer rijverschillen


Als u de rijverschillen wilt markeren, wat betekent dat het kolomcellen één voor één vergelijkt en de verschillende cellen zoekt volgens de eerste kolom, kunt u de ingebouwde Excel-functie gebruiken-Ga naar speciaal.

1. Selecteer het bereik waarvoor u rijverschillen wilt markeren en klik op Home > Zoek en selecteer > Ga naar speciaal.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

2. In het knallen Ga naar speciaal dialoogvenster, vink aan Rij verschillen optie.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. klikken OK. Nu zijn de rijverschillen geselecteerd.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

4. Houd nu de geselecteerde cellen, klik Home > opvulkleur om een ​​kleur uit het vervolgkeuzemenu te selecteren.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

Deze methode vergelijkt cellen zonder hoofdlettergevoelig.


4. Vergelijk twee kolommen en zoek ontbrekende gegevenspunten

Stel dat er twee kolommen zijn, kolom B is langer en kolom C is korter, zoals hieronder wordt getoond. Hoe kom je, in vergelijking met kolom B, achter de ontbrekende gegevens in kolom C?
doc vergelijk kolommen 1.1 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

4.1 Vergelijk en vind de ontbrekende gegevenspunten (met behulp van VERT.ZOEKEN of VERGELIJKEN formule)


Als u alleen wilt bepalen welke gegevens ontbreken na het vergelijken van twee kolommen, kunt u een van de onderstaande formules gebruiken:

=ISERROR(VLOOKUP(B2,$C$2:$C$10,1,0))

Or

=NOT(ISNUMBER(MATCH(B2,$C$2:$C$10,0)))

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Enter -toets en sleep vervolgens de automatische vulgreep over cel D10. Als de gegevens nu zowel in kolom B als in kolom C staan, retourneert de formule ONWAAR, als de gegevens alleen in kolom B staan ​​maar niet in kolom C staan, retourneert de formule WAAR.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

Bovenstaande twee formules vergelijken gegevens zonder hoofdlettergevoelig.

4.2 Vergelijk twee kolommen en maak een lijst van ontbrekende gegevens hieronder (met behulp van de INDEX-formule)


Als u de ontbrekende gegevens onder de kortere kolom wilt weergeven nadat u twee kolommen hebt vergeleken, kan de INDEX-matrixformule u helpen.

In de onderstaande cel van de kortere kolom, veronderstel dat cel C7, typ onderstaande formule:

=INDEX($B$2:$B$10,MATCH(TRUE,ISNA(MATCH($B$2:$B$10,$C$2:C6,0)),0))

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Shift+Ctrl+Enter -toets om de eerste ontbrekende gegevens op te halen en sleep vervolgens de automatische vulhendel omlaag totdat deze de foutwaarde # N / A retourneert.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Vervolgens kunt u de foutwaarde verwijderen en worden alle ontbrekende gegevens onder de kortere kolom weergegeven.

Opmerking

Deze formule vergelijkt cellen zonder hoofdlettergevoelig.

4.3 Vergelijk en vind de ontbrekende datapunten en zet ze in een andere kolom (met behulp van een handige tool)


Als u een vervolgoperatie wilt uitvoeren op de ontbrekende gegevens na het vergelijken van twee kolommen, zoals het vermelden van de ontbrekende gegevens in een andere kolom of het aanvullen van de ontbrekende gegevens onder de kortere kolom, kunt u een handig hulpmiddel proberen:Selecteer dezelfde en verschillende cellen of Kutools for Excel.

1. klikken Kutools > kies > Selecteer dezelfde en verschillende cellen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

2. In de Selecteer dezelfde en verschillende cellen dialoogvenster, doe zoals hieronder:

1 in Vind waarden in kies de langere kolom die de volledige lijst bevat.
In Think kies de kortere kolom waarin enkele gegevens ontbreken.

2) Kies Elke rij optie.

3) Kies Verschillende waarden optie.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. klikken Ok, verschijnt er een dialoogvenster om u aan het aantal ontbrekende gegevens te herinneren, klik op OK om het te sluiten. Vervolgens zijn de ontbrekende gegevens geselecteerd.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Nu kunt u op drukken CTRL + C toetsen om de geselecteerde ontbrekende gegevens te kopiëren en ze te plakken door op te drukken Ctrl + V toetsen onder de kortere kolom of een andere nieuwe kolom als je nodig hebt.
doc vergelijk kolommen 1.1 1doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

Tik op het Hoofdletterongevoelig optie in het dialoogvenster Zelfde en verschillende cellen selecteren zal twee kolommen vergelijken met hoofdlettergevoelig.

4.4 Vergelijk twee kolommen en maak een lijst van ontbrekende gegevens hieronder (met behulp van VBA)


Hier is een macrocode die de ontbrekende gegevens onder de twee kolommen kan vullen.

1. Open het vel dat u gebruikt en druk op Alt + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. klikken Invoegen > Module om een ​​nieuwe module te maken om onder VBA-code in te plaatsen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

VBA: vergelijk twee kolommen en vul ontbrekende gegevens in

Sub ExtendOffice_PullUniques()
'UpdatebyKutools20201021

Dim xRg, xRgC1, xRgC2, xFRg1, xFRg2 As Range

Dim xIntR, xIntSR, xIntER, xIntSC, xIntEC As Integer

Dim xWs As Worksheet

On Error Resume Next

SRg:

Set xRg = Application.InputBox("Select two columns:", "Kutools for Excel", , , , , , 8)

If xRg Is Nothing Then Exit Sub

If xRg.Columns.Count <> 2 Then

  MsgBox "Please select two columns as a range"

  GoTo SRg

End If

Set xWs = xRg.Worksheet

 

xIntSC = xRg.Column

xIntEC = xRg.Columns.Count + xIntSC - 1

xIntSR = xRg.Row

xIntER = xRg.Rows.Count + xIntSR - 1

 

Set xRg = xRg.Columns

Set xRgC1 = xWs.Range(xWs.Cells(xIntSR, xIntSC), xWs.Cells(xIntER, xIntSC))

Set xRgC2 = xWs.Range(xWs.Cells(xIntSR, xIntEC), xWs.Cells(xIntER, xIntEC))

xIntR = 1

For Each xFRg In xRgC1

  If WorksheetFunction.CountIf(xRgC2, xFRg.Value) = 0 Then

    xWs.Cells(xIntER, xIntEC).Offset(xIntR) = xFRg

    xIntR = xIntR + 1

  End If

Next

xIntR = 1

For Each xFRg In xRgC2

  If WorksheetFunction.CountIf(xRgC1, xFRg) = 0 Then

    xWs.Cells(xIntER, xIntSC).Offset(xIntR) = xFRg

    xIntR = xIntR + 1

  End If

Next

End Sub

doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. Druk vervolgens op F5 toets om de code uit te voeren, verschijnt er een dialoogvenster voor het selecteren van de twee vergelijkende kolommen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

4. klikken OK. Nu zijn de ontbrekende gegevens onder de twee kolommen weergegeven.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

De code vergelijkt cellen zonder hoofdlettergevoelig.


5. Vergelijk twee kolommen (datums) indien groter dan of kleiner dan

Als er twee kolommen met datums zijn, zoals onderstaand screenshot, wilt u misschien vergelijken welke datum later in dezelfde rij is.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

5.1 Vergelijk twee kolommen indien groter dan of kleiner dan (met formule)


U kunt de eenvoudige formule gebruiken om snel te achterhalen of de datum 1 later is dan datum 2 in elke rij.

=IF(B2>C2,"Yes","No")

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Enter toets om het eerste vergeleken resultaat te krijgen en sleep vervolgens de automatische vulgreep naar cel C6 om alle resultaten te krijgen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

1. In Excel worden datums opgeslagen als cijferreeksen, het zijn in feite cijfers. Daarom past u de formule toe om datums rechtstreeks te vergelijken.

2. Als u wilt vergelijken of datum 1 eerder is dan datum 2 in elke rij, wijzigt u het symbool > naar < in de formule.

5.2 Vergelijk twee kolommen als deze groter of kleiner zijn dan de indeling (met voorwaardelijke opmaak)


Als u de cellen in kolom Datum 1 wilt markeren als deze groter zijn dan Datum 2, kunt u de Conditionele opmaak functie in Excel.

1. Selecteer de datums in kolom B (Datum1) en klik op Home > Conditionele opmaak > Nieuwe regel.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

2. In de Nieuwe opmaakregel dialoogvenster, selecteer Gebruik een formule om te bepalen welke cellen moeten worden opgemaakt functie in het Selecteer een regeltype sectie en typ vervolgens de formule = $ B2> $ C2 in het tekstvak van Formatteer waarden waar deze formule waar is.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Gebruik de formule als u de cellen in kolom B wilt markeren die kleiner zijn dan die in kolom C = $ B2 <$ C2.

3. klikken Formaat om het te openen Cellen opmaken dialoogvenster en kies vervolgens het formaattype dat u nodig hebt.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

4. klikken OK > OK. Vervolgens zijn de cellen in kolom Datum1 die groter zijn dan die in kolom Datum2 gemarkeerd.
doc vergelijk kolommen 1.1 1


6. Vergelijk twee kolommen en retourneer waarde in een andere kolom

Er zijn bijvoorbeeld twee tabellen, nu wilt u kolom B en kolom E vergelijken, en vervolgens de relatieve prijzen uit kolom C zoeken en deze in kolom F retourneren.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

6.1 Haal de exacte matchingsgegevens op (met behulp van een formule of een handig hulpmiddel)


Hier introduceert het enkele handige formules en een hulpmiddel om deze taak op te lossen.

Formule methode

Gebruik in de cel F2 (de cel waarin u de geretourneerde waarde wilt plaatsen) een van de onderstaande formules:

=VLOOKUP(E2,$B$2:$C$8,2,0)

Or

=INDEX($B$2:$C$8,MATCH(E2,$B$2:$B$8,0),2)

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Enter key, en de eerste waarde is gevonden. Sleep vervolgens de automatische vulgreep naar cel F6, alle waarden zijn geëxtraheerd.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

1. De formules ondersteunen geen hoofdlettergevoelig.

2. Het cijfer 2 in de formule geeft aan dat u de overeenkomende waarden in de tweede kolom van de tabelmatrix vindt.

3. Als de formules de relatieve waarde niet kunnen vinden, wordt foutwaarde # N / B geretourneerd.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Een handige toolmethode

Als je in de war bent met formules, kun je de handige tool proberen - Formule Helper of Kutools for Excel, dat meerdere formules bevat voor het oplossen van de meeste problemen in Excel. Hiermee hoeft u alleen het bereik te selecteren, maar u hoeft niet te onthouden hoe de formules worden gebruikt.

Na gratis installeren Kutools for Excel, doe dan als volgt:

1. Selecteer de cel F2 (de cel waarin u de retourwaarde wilt plaatsen) en klik op Kutools > Formule Helper > Opzoeken en verwijzen > Zoek een waarde in de lijst.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

2. In de Formules Helper dialoogvenster, rechts Argumenten ingevoerd sectie, selecteer het tabelmatrixbereik, zoekwaarde en specificeer in welke kolom je de geretourneerde waarde wilt zoeken.

Tip: Vergeet niet om de absolute verwijzing in het Opzoekwaarde vak naar relatief, of u kunt alleen de eerste waarde vinden.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. klikken Ok, is de eerste waarde gevonden en sleep vervolgens de automatische vulgreep naar cel F6.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

6.2 Haal de gedeeltelijke matching-gegevens op (met behulp van de formule)


Als er een klein verschil is tussen de twee vergeleken kolommen, zoals onderstaand screenshot, kunnen de bovenstaande methoden niet werken.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Kies een van de onderstaande formules om deze taak op te lossen:

=VLOOKUP("*"&E2&"*",$B$2:$C$8,2,0)

Or

=INDEX($B$2:$C$8,MATCH("*"&E2&"*",$B$2:$B$8,0),2)

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Enter -toets en sleep vervolgens de automatische vulgreep naar de cel F5, alle waarden zijn gevonden.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

1. De formules ondersteunen geen hoofdlettergevoelig.

2. Het getal 2 in de formule geeft aan dat u de retourwaarden in de tweede kolom van de tabelmatrix vindt.

3. Als de formules de relatieve waarde niet kunnen vinden, wordt foutwaarde # N / B geretourneerd.

4. * in de formule is een jokerteken dat wordt gebruikt om elk teken of tekenreeksen aan te duiden.


7. Vergelijk twee kolommen en tel overeenkomsten of verschillen

Onderstaande dataset is een voorbeeld voor het vergelijken en tellen van overeenkomsten of verschillen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

7.1 Vergelijk twee kolommen en tel overeenkomsten (met behulp van de SUMPRODUCT-formule)


De SUMPRODUCT-formule kan de overeenkomsten snel in twee kolommen tellen.

=SUMPRODUCT(--(ISNUMBER(MATCH(B2:B8,C2:C8,0))))

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Enter sleutel om het resultaat te krijgen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

De formule telt cellen zonder hoofdlettergevoelig.

7.2 Vergelijk twee kolommen en tel overeenkomsten of verschillen (met behulp van een handige tool)


Als je overeenkomsten of verschillen tussen twee kolommen wilt tellen, is de handige tool - Selecteer dezelfde en verschillende cellen.

Na gratis installeren Kutools for Excel, doe dan als volgt:

1. klikken Kutools > kies > Selecteer dezelfde en verschillende cellen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

2. In de Selecteer Zelfde en verschilcellen dialoogvenster, kiest u de twee kolombereiken in Vind waarden in en Think secties afzonderlijk en kies vervolgens Elke rijen kies Dezelfde waarden or Verschillende waarden optie zoals je nodig hebt.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. klikken Ok. Er verschijnt een dialoogvenster om u te vertellen hoeveel overeenkomende of verschillende cellen zijn geselecteerd.

Bijpassende cellen
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Verschillende cellen
doc vergelijk kolommen 1.1 1


8. Vergelijk twee kolommen met jokertekens

Stel dat hier een lijst met gegevens is in kolom B, en u wilt de cellen tellen die "Apple" of "Candy" bevatten in kolom D, zoals onderstaand screenshot:
doc vergelijk kolommen 1.1 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

Om te tellen of een cel een of meer waarden bevat, kunt u een formule met jokertekens gebruiken om dit probleem op te lossen.

=SUM(COUNTIF(B2,"*" & $D$2:$D$3 & "*"))

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Shift+Ctrl+Enter toets om de eerste controle te krijgen en sleep vervolgens de hendel voor automatisch aanvullen naar cel F8.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Als de gerelateerde cel nu een of meer waarden in kolom D bevat, geeft het resultaat het getal groter dan 0 weer, als het geen waarde in kolom D bevat, wordt 0 geretourneerd.

Als u het totale aantal cellen wilt tellen dat de waarden in kolom D bevat, gebruikt u de onderstaande formule van cel F8:
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

1. U kunt de formule ook gebruiken om te tellen als de cel waarden in een andere kolom bevat

=SUMPRODUCT(COUNTIF(B2,"*" &$D$2:$D$3& "*"))

Deze formule hoeft alleen maar in te drukken Enter -toets en sleep vervolgens de automatische vulgreep.

2. In de formules is * het jokerteken dat een teken of tekenreeks aangeeft.


9. Verwijder verschillen of overeenkomsten

Als u de verschillen of overeenkomsten wilt verwijderen nadat u twee kolommen hebt vergeleken, zoals onderstaand screenshot:
doc vergelijk kolommen 1.1 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

U kunt de formule gebruiken om eerst het verschil of de overeenkomsten te vinden:

=IF(ISERROR(MATCH(B2,$D$2:$D$8,0)),"Difference","Match")

doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Enter -toets en sleep de automatische vulgreep naar de cel D8.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Pas dan de Filteren feature in Excel om de verschillen of overeenkomsten uit te filteren.

Selecteer de formulekolom en klik op Data > Filteren.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Dan verschijnt de filterknop in de kolom C, klik op de filterknop om het drop-down menu uit te vouwen, kies het Verschil or Match zoals je nodig hebt. Dan klikken OK af te maken.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Nu zijn alleen de verschillen of overeenkomsten eruit gefilterd. U kunt ze selecteren en op drukken Verwijder sleutel om ze te verwijderen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1doc vergelijk kolommen 1.1 1

Klik nu op Data > Filteren nogmaals om het filter te wissen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Verwijder de formulekolom als u deze niet meer nodig heeft.
doc vergelijk kolommen 1.1 1


10. Vergelijk twee kolommen en bereken de procentuele verandering tussen

Er zijn twee kolommen: de ene bevat de oorspronkelijke prijzen en de andere bevat de verkoopprijzen. Dit deel introduceert nu een formule om deze twee kolommen te vergelijken en vervolgens de procentuele verandering tussen de twee kolommen te berekenen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

U kunt de onderstaande formule gebruiken om de procentuele verandering tussen de twee prijzen in dezelfde rij te berekenen.

=(C2-B2)/B2

 doc vergelijk kolommen 1.1 1

Media Enter -toets om een ​​nummer te krijgen, en sleep vervolgens de automatische vulgreep naar cel D7.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Formatteer vervolgens het resultaat van de formule als percentage. Selecteer de resultaten, klik op Home tabblad en ga naar Telefoon Nummer groep om te klikken Percentage stijl.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

De resultaten van de formule zijn opgemaakt als percentages.
doc vergelijk kolommen 1.1 1


11. Vergelijk twee bereiken

Nu weet u hoe u twee kolommen moet vergelijken na het lezen van bovenstaande methoden. In sommige gevallen wilt u misschien twee bereiken vergelijken (twee reeksen met meerdere kolommen). U kunt bovenstaande methoden (de formules of voorwaardelijke opmaak) gebruiken om ze kolom voor kolom te vergelijken, maar hier introduceert u een handig hulpmiddel - Kutools for Excel kan deze klus in verschillende gevallen snel oplossen met formulevrij.

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

11.1 Vergelijk twee bereiken per cel


Hier zijn twee bereiken die nodig zijn om door cellen te worden vergeleken, u kunt de Selecteer dezelfde en verschillende cellen nut van Kutools for Excel om ermee om te gaan.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Na gratis installeren Kutools for Excel, doe dan als volgt:

1. klikken Kutools > kies > Selecteer dezelfde en verschillende cellen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

2. In het knallen Selecteer dezelfde en verschillende cellen dialoogvenster, doe zoals hieronder:

1) In de Vind waarden in Kies het bereik waarvan u de overeenkomsten of verschillen wilt achterhalen na het vergelijken van twee bereiken.

2) In de Think kies het andere bereik dat wordt gebruikt om het bereik te vergelijken.

3 in Gebaseerd op sectie, kies Eencellig.

4) Vervolgens in de Vind kies het type cellen dat u wilt selecteren of markeren.

5) In de Verwerking van resultaten sectie, kunt u de cellen markeren door de achtergrondkleur of de lettertypekleur te vullen. Als u niet hoeft te markeren, vinkt u de selectievakjes niet aan.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. klikken Ok. Een dialoogvenster verschijnt en herinnert eraan hoeveel cellen / rijen zijn geselecteerd, klik op OK om het te sluiten. Nu zijn de cellen die anders zijn dan die in het andere bereik geselecteerd en gemarkeerd.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Markering van dezelfde waarden
doc vergelijk kolommen 1.1 1

Opmerking

Als u twee bereiken per rij wilt vergelijken, kunt u ook de Selecteer dezelfde en verschillende cellen functie, maar kies in dit geval de Elke rij optie.
doc vergelijk kolommen 1.1 1doc vergelijk kolommen 1.1 1

11.2 Vergelijk twee bereiken als de gegevens in dezelfde volgorde staan


Als u twee bereiken per rij wilt vergelijken, kan de Vergelijk de functie Cellen of Kutools for Excel kan jou helpen.

Na gratis installeren Kutools for Excel, doe dan als volgt:

Stel dat het bereik F2: H7 een model is, nu wilt u weten of de gegevens in het bereik B2: D7 in de juiste volgorde staan ​​volgens het bereik F2: H7.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

1. klikken Kutools > Vergelijk cellen.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

2. In de Vergelijk cellen dialoogvenster, ingesteld zoals hieronder:

1) Kies de twee bereiken in de Vind waarden in en Think dozen afzonderlijk.

2) Kies het celtype dat u wilt markeren in het Vind pagina.

3) Kies het markeringstype in het Verwerking van resultaten pagina.
doc vergelijk kolommen 1.1 1

3. klikken Ok. Er verschijnt een dialoogvenster dat eraan herinnert hoeveel cellen zijn geselecteerd, klik op OK om het te sluiten. Nu zijn de cellen die anders zijn dan die in het andere bereik geselecteerd en gemarkeerd.
doc vergelijk kolommen 1.1 1


Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in

Vergelijk datums als deze groter zijn dan een andere datum in Excel
Biedt formules en een handig hulpmiddel om twee datums te vergelijken en te kijken of de datums groter zijn dan de andere.

Vergelijk twee bladen naast elkaar
In dit artikel kan het u helpen snel twee bladen te vergelijken om de overeenkomsten en verschillen te vinden.

Vlookup om twee lijsten in afzonderlijke werkbladen te vergelijken
Hier introduceert u de functie VERT.ZOEKEN om twee lijsten in twee verschillende bladen te vergelijken.

Zoek, markeer, filter, tel, verwijder duplicaten in Excel
Het is een lange en gedetailleerde zelfstudie die veel verschillende methoden biedt voor het vinden, markeren, filteren, tellen en verwijderen van duplicaten.


 • Super Formula-balk (bewerk eenvoudig meerdere regels tekst en formule); Lay-out lezen (gemakkelijk grote aantallen cellen lezen en bewerken); Plakken in gefilterd bereik...
 • Voeg cellen / rijen / kolommen samen en het bewaren van gegevens; Gespleten cellen inhoud; Combineer dubbele rijen en som / gemiddelde... Voorkom dubbele cellen; Vergelijk Ranges...
 • Selecteer Dupliceren of Uniek Rijen; Selecteer lege rijen (alle cellen zijn leeg); Super zoeken en fuzzy zoeken in veel werkboeken; Willekeurige selectie ...
 • Exacte kopie Meerdere cellen zonder de formuleverwijzing te wijzigen; Maak automatisch verwijzingen naar meerdere bladen; Plaats kogels, Selectievakjes en meer ...
 • Favoriete formules en snel invoegen, Bereiken, grafieken en afbeeldingen; Versleutel cellen met wachtwoord; Maak een mailinglijst en stuur e-mails ...
 • Extraheer tekst, Tekst toevoegen, Verwijderen op positie, Ruimte verwijderen; Paging-subtotalen maken en afdrukken; Converteren tussen celinhoud en opmerkingen...
 • Super filter (bewaar en pas filterschema's toe op andere bladen); Geavanceerd sorteren per maand / week / dag, frequentie en meer; Speciaal filter door vet, cursief ...
 • Combineer werkmappen en werkbladen; Tabellen samenvoegen op basis van sleutelkolommen; Gegevens splitsen in meerdere bladen; Batch Converteer xls, xlsx en PDF...
 • Draaitabel groeperen op weeknummer, dag van de week en meer ... Toon ontgrendelde, vergrendelde cellen door verschillende kleuren; Markeer cellen met formule / naam...
kte tabblad 201905
 • Schakel bewerken en lezen met tabbladen in Word, Excel, PowerPoint in, Publisher, Access, Visio en Project.
 • Open en maak meerdere documenten in nieuwe tabbladen van hetzelfde venster in plaats van in nieuwe vensters.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% en vermindert honderden muisklikken voor u elke dag!
officetab onderkant
Heb je vragen? Stel ze hier. (6)
Nog geen beoordelingen. Beoordeel als eerste!
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Hallo,
ich hätte eine Frage zu den VBA-code voor:
"2.4 Vergleichen Sie zwei Spalten en luister Sie genaue Duplikate in einer anderen Spalte auf (unter Verwendung von VBA-Code)"
Ich möchte als Output Spalte eine dritte Spalte per VBA markeren en dubbelen Werte von Spalte1/ZelleX in Spalte3/ZelleX kopieren (ook in gleiche Zelle wie in Spalte1).
Kunt u zien of u dit kunt?
Bij voorbaat dank.
groeten
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Danke für nützliches Teilen! mobdro-apk
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Porfavor indicar como puedo comparar 2 celdas e identificar el porcentaje de exactitud, door ejemplo:

CELDA A : Aurora
CELDA B : Arora
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Hallo, Roberto, ik begrijp je vraag niet duidelijk, maar ik denk dat deze tutorial je goed kan doen Hoe twee strings te vergelijken voor gelijkenis of verschillen in Excel te markeren?
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Vergelijk in Excel twee kolommen en stel een typisch IF-recept samen dat nadenkt over de eerste twee cellen.
Het resultaat kan er als volgt uitzien:
=ALS(EXACT(A2; B2); "Overeenkomen met", "")
=ALS(EN(A2=B2, A2=C2), "Volledige overeenkomst", "")
=ALS(OF(A2=B2, B2=C2, A2=C2), "Overeenkomen", "")
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Hallo,
Als dori sa va intreb cum as putea alinia 2 coloane diferite. Spre exemplu daca in coloana A am niste date, iar in Coloana B aceleiasi data dar amestecate, intrebarea mea este cum as putea linia datele in Coloana B cu datele in Coloana A.
ex:
Coloana A. Coloana B
Rij 1 A2654. B7634
Rij 2 B7634. T8902
Rij 3 G5r44. A2654
Rij 3 T8902. G5r44
Cum as putea aplica o formula in Coloana C in care valorile din Coloana B sa se alinieze cu cele din Coloana A si anume pe Row 1 sa apara aceiasi valoare
Er zijn nog geen reacties geplaatst

Volg ons

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Alle rechten voorbehouden. Aangedreven door ExtendOffice. | Sitemap
Microsoft en het Office-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen.
Beschermd door Sectigo SSL