Ga naar hoofdinhoud

Voeg bijlagen in een Outlook-e-mail in

Auteur: Kelly Laatst gewijzigd: 2020-12-07

We kunnen regelmatig e-mails met bijlagen ontvangen. In Outlook kunnen we dit soort bijlagen invoegen: individuele bestanden en Outlook-items (inclusief e-mails, contacten, agenda's, afspraken, taken, enz.).

Inhoudsopgave

Note: Methoden die op deze pagina worden geïntroduceerd, zijn van toepassing op het Microsoft Outlook 2019-desktopprogramma in Windows 10. En de instructies kunnen aanzienlijk of licht variëren, afhankelijk van de versie van Microsoft Outlook en de Windows-omgevingen.


1. Voeg bestandsbijlagen in Outlook in

De eerste alinea. Wanneer u een e-mail opstelt in Outlook, moet u mogelijk enkele bestanden toevoegen, zoals Word-documenten, werkmappen, enz. In de e-mail. Nu laat deze zelfstudie u de stappen zien van het invoegen van bestanden als bijlagen in de Outlook-e-mail.

1.1 Voeg bestanden toe als bijlagen met de functie Bestand bijvoegen

De meest gebruikelijke manier om bestanden bij te voegen, is door een e-mail te maken en vervolgens het Bestand bijvoegen functie om bestandsbijlagen in te voegen in het berichtopstelvenster.

1. Klik in de e-mailweergave op Home > nieuwe e-mail om een ​​nieuwe e-mail te maken.

2. Klik in het venster voor het opstellen van een bericht op Invoegen > Bestand bijvoegen > Blader door deze pc.

3. Open nu in het openingsdialoogvenster Bestand invoegen de opgegeven map met de bestanden die u wilt bijvoegen, selecteer de opgegeven bestanden en klik op de Invoegen knop.

Tips: Als u meerdere bestanden van dezelfde harde map moet bijvoegen, kunt u de map openen in het dialoogvenster Bestand invoegen, klik om meerdere bestanden tegelijk te selecteren door ingedrukt te houden Ctrl or Shift -toets en klik vervolgens op de Invoegen knop.

Nu is het opgegeven bestand bijgevoegd in het huidige berichtopmaakvenster.

4. Ga je gang om berichtkopinformatie toe te voegen, de berichttekst op te stellen en deze naar behoefte te verzenden.

1.2 Voeg bestanden toe als bijlagen door ze te kopiëren en te plakken

U kunt ook snel bestanden als bijlage toevoegen aan een samenstellende e-mail door ze te kopiëren en plakken.

1. Open de map met de bestanden die u als bijlage wilt toevoegen.

2. Selecteer de bestanden die u als bijlage wilt toevoegen, klik met de rechtermuisknop en selecteer Kopiëren vanuit het contextmenu.

Tips:
(1) Vasthouden Ctrl toets, u kunt meerdere niet-aangrenzende e-mails selecteren door er een voor een op te klikken; vasthouden Shift -toets, kunt u meerdere aangrenzende e-mails selecteren door op het eerste en het laatste bestand te klikken.
(2) Na het selecteren van de bestanden, kunt u op Ctrl + C toetsen om ze rechtstreeks te kopiëren.

3. Start Outlook en klik op Home > nieuwe e-mail in de mailweergave om een ​​nieuwe e-mail te maken.

4. Plaats de cursor in het berichtvenster in de berichttekst, klik met de rechtermuisknop en selecteer pasta in het contextmenu (of druk op Ctrl + V sleutels).

Nu worden alle gekopieerde bestanden in één keer als bijlage toegevoegd aan het berichtopstelvenster.

5. Ga je gang om berichtkopinformatie toe te voegen, de berichttekst op te stellen en deze naar behoefte te verzenden.

1.3 Voeg bestanden toe als bijlagen met de functie Verzenden naar

U kunt ook de Stuur naar functie in Windows om bestanden snel als bijlage toe te voegen aan een nieuwe e-mail.

1. Open de map met de bestanden die u als bijlage wilt toevoegen.

2. Selecteer in de map de bestanden die u als bijlage wilt toevoegen, klik met de rechtermuisknop en selecteer Stuur naar > E-mailontvanger in het contextmenu.

Tips: Vasthouden Ctrl toets, u kunt meerdere niet-aangrenzende e-mails selecteren door er een voor een op te klikken; vasthouden Shift -toets, kunt u meerdere aangrenzende e-mails selecteren door op het eerste en het laatste bestand te klikken.

Nu wordt een nieuw venster voor het opstellen van een bericht geopend en worden de geselecteerde bestanden automatisch als bijlage toegevoegd.

3. Ga je gang om berichtkopinformatie toe te voegen, de berichttekst op te stellen en deze naar behoefte te verzenden.


2. Voeg Outlook-items toe als bijlage

Soms moet u een aantal Outlook-items toevoegen, zoals e-mails, afspraken, taken, notities, enz. Als bijlagen in een e-mail. En deze zelfstudie laat u zien hoe u Outlook-items als bijlagen in een Outlook-e-mail kunt bijvoegen.

2.1 Voeg Outlook-items toe als bijlage met de functie Items bijvoegen

De meest gebruikelijke manier om Outlook-items aan een e-mail toe te voegen, is door het Outlook-items functie in het bericht opstellen venster. Ga als volgt te werk:

1. Klik in de e-mailweergave op Home > nieuwe e-mail om een ​​nieuwe e-mail te maken.

2. Klik in het venster voor het opstellen van een nieuw bericht op Invoegen > Outlook-items.

3. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Items invoegen:
(1) In de Kijk in sectie, klik om de map te openen die de Outlook-items bevat die u als bijlage wilt toevoegen;
(2) In de Item Selecteer de Outlook-items die u wilt bijvoegen.
Tips: Vasthouden Ctrl toets, kunt u meerdere niet-aangrenzende items selecteren door er een voor een op te klikken; vasthouden Shift -toets, kunt u meerdere aangrenzende items selecteren door op het eerste item en het laatste item te klikken.
(3) In de Invoegen als sectie, controleer de Gehechtheid keuze;
(4) Klik op het OK knop.

Nu worden de geselecteerde Outlook-items bijgevoegd in het huidige berichtopstelvenster. Zie screenshot:

4. Voeg informatie over de berichtkop toe, stel de berichttekst samen en klik op de knop Verzenden.

2.2 Voeg Outlook-items toe als bijlage via doorsturen

U kunt ook een of meerdere Outlook-items als bijlage toevoegen via doorsturen in Outlook.

2.2.1 Stuur e-mails door als bijlagen

Selecteer een of meerdere e-mails in een e-mailmap en klik op Home > Meer (in de Reageren groep)> Naar voren als bijlage.

Nu worden alle geselecteerde e-mails onmiddellijk als bijlage toegevoegd aan een venster voor het opstellen / doorsturen van berichten. Stel de doorgestuurde e-mail op en verzend deze naar behoefte.

2.2.2 Stuur een agenda-item door als bijlage

Schakel over naar de agendaweergave, selecteer de afspraak, gebeurtenis of vergadering die u als bijlage wilt doorsturen en klik op Afspraak (of Meeting)> Naar voren > Naar voren.

Nu wordt het geselecteerde agenda-item toegevoegd in een nieuw venster voor het doorsturen van berichten. Stel de doorgestuurde e-mail op en verzend deze naar behoefte.

2.2.3 Stuur contacten of contactgroepen door als bijlage

U kunt eenvoudig als volgt een of meerdere contacten of contactgroepen als bijlage doorsturen:

1. Schakel over naar de personenweergave en dubbelklik om het opgegeven contact te openen dat u als bijlage wilt doorsturen.

2. Klik om contacten of contactgroepen te selecteren die u als bijlagen wilt doorsturen, en klik op Home > Doorsturen Contact > Als Outlook-contactpersoon.

Nu zijn de geselecteerde contacten en contactgroepen bijgevoegd in een bericht doorstuurvenster. Stel de e-mail op en verzend deze zoals u nodig hebt.

2.2.4 Stuur taken door als bijlagen

Schakel over naar de taakweergave, selecteer een of meerdere taken die u als bijlagen wilt doorsturen en klik op Home > Meer (in de Reageren groep)> Doorsturen als bijlage.

Nu worden alle geselecteerde taken onmiddellijk als bijlage toegevoegd aan een venster voor het opstellen / doorsturen van berichten. Stel de doorgestuurde e-mail op en verzend deze naar behoefte.

2.3 Voeg automatisch een originele e-mail toe bij het beantwoorden of doorsturen

U kunt ook de Outlook-opties configureren en ervoor zorgen dat de originele e-mail als bijlage wordt bijgevoegd wanneer u deze beantwoordt of doorstuurt in Outlook.

1. Klikken Dien in > Opties.

2. Klik in het dialoogvenster Outlook-opties op E-mailadres in de linkerbalk en selecteer Bijlage origineel bericht optie uit de vervolgkeuzelijsten ernaast Bij het beantwoorden van een bericht or Bij het doorsturen van een bericht in de Antwoorden en forwards pagina.

3. Klik op de OK knop.

Vanaf nu wordt de e-mail automatisch als bijlage toegevoegd wanneer u antwoordt, iedereen beantwoordt of doorstuurt in Outlook.


3. Voeg een visitekaartje toe aan een e-mail

U kunt niet alleen contacten delen als bijlagen, maar ook de elektronische visitekaartjes van de contacten in een Outlook-e-mail als bijlage toevoegen. Deze tutorial introduceert de richtlijnen voor het toevoegen van visitekaartjes aan een e-mail.

3.1 Visitekaartjes bijvoegen met de functie Visitekaartje invoegen

U kunt visitekaartjes van meerdere contacten rechtstreeks bijvoegen met de Plaats visitekaartje functie bij het opstellen van een e-mail in Outlook. Ga als volgt te werk:

1. Open het bewerkingsberichtvenster in Outlook met een van de onderstaande methoden:

  • Klik in de e-mailweergave op Home > nieuwe e-mail om een ​​nieuwe e-mail te maken
  • Klik Home > Antwoorden or Allen beantwoorden om een ​​e-mail te beantwoorden
  • Klik Home > Naar voren om een ​​e-mail door te sturen.

2. Klik in het berichtvenster op Invoegen > Visitekaartje > Andere visitekaartjes.

Tips: Als de contactpersoon die u als visitekaartje wilt toevoegen, wordt vermeld in het Visitekaartje vervolgkeuzemenu, kunt u de contactpersoon selecteren om zijn visitekaartje rechtstreeks bij te voegen.

3. Selecteer in het dialoogvenster Visitekaartje invoegen de specifieke contactmap in het Kijk in vervolgkeuzelijst en klik om een ​​of meerdere contacten te selecteren die u nodig heeft in het middelste gedeelte.

4. Klik op de OK knop.

Nu worden alle opgegeven contacten als visitekaartjes bijgevoegd in het huidige bewerkingsberichtvenster.

3.2 Voeg visitekaartjes toe met de functie Forward Contact

Wanneer u contacten in een contactenmap bekijkt, kunt u ook meerdere contacten als bijlage bij een visitekaartje aan een nieuwe e-mail toevoegen.

1. Schakel over naar de weergave Personen en open de opgegeven map met contactpersonen waaruit u visitekaartjes wilt toevoegen.

2. Klik om een ​​of meerdere contacten te selecteren die u als visitekaartjes wilt toevoegen, en klik op Home > Doorsturen Contact > Als visitekaartje.

Nu worden alle geselecteerde contacten als visitekaartje bijgevoegd in een nieuw berichtvenster.

3. Stel de nieuwe e-mail op en verstuur deze zoals u nodig heeft.

Note: Contactgroepen kunnen niet als visitekaartje aan e-mails worden toegevoegd.

3.3 Voeg een visitekaartje toe met de doorstuurfunctie

U kunt een contactpersoon ook als visitekaartje toevoegen aan een nieuwe e-mail wanneer u deze contactpersoon toevoegt of bewerkt in Outlook. Ga als volgt te werk:

1. Schakel over naar de personenweergave en dubbelklik op de opgegeven contactpersoon om deze in het contactvenster te openen.

2. Klik in het contactvenster op Neem contact op > Naar voren > Als visitekaartje.

Nu wordt het contact als een visitekaartje bijgevoegd in een nieuw berichtvenster.

3. Stel de nieuwe e-mail op en verstuur deze zoals u nodig heeft.


4. Voeg agenda toe aan een e-mail

Soms wilt u uw agendagegevens delen met anderen via e-mails in Outlook. U kunt de opgegeven agenda eenvoudig als bijlage in een e-mail toevoegen. Deze tutorial laat twee oplossingen zien om dit te bereiken.

4.1 Voeg agenda toe met de functie Agenda invoegen

U kunt een agenda rechtstreeks als bijlage toevoegen aan een opgesteld bericht met de functie Agenda invoegen in Outlook. Ga als volgt te werk:

1. Open het berichtbewerkingsvenster met een van de onderstaande methoden:

  • Klik in de e-mailweergave op Home > nieuwe e-mail om een ​​nieuwe e-mail te maken
  • Klik Home > Antwoorden or Allen beantwoorden om een ​​e-mail te beantwoorden
  • Klik Home > Naar voren om een ​​e-mail door te sturen.

2. Klik nu in het berichtbewerkingsvenster op Invoegen > Agenda.

3. Nu verschijnt het dialoogvenster Een agenda verzenden via e-mail. Configureer het als volgt:

(1) Klik op het Agenda vervolgkeuzelijst en selecteer de opgegeven agenda die u als bijlage wilt toevoegen.

(2) Geef het datumbereik op waarin u de kalender wilt delen. U kunt klikken Datumbereik vak en selecteer het datumbereik van de lijst in de vervolgkeuzelijst, zoals Vandaag, Volgende 30 dagen, Hele kalender, enz.

Als alternatief kunt u ook een aangepast datumbereik specificeren waarin u de kalender wilt delen: klik op het Datumbereik vak, selecteer Specificeer datums in de vervolgkeuzelijst en specificeer vervolgens het datumbereik hieronder Start en Einde dozen.

(3) Als u de kalender binnen uw werkuren moet delen, bijvoorbeeld elke werkdag van 8:00 tot 5:00 uur, vink dan het Alleen tijd binnen mijn werkuren weergeven optie.

(4) Specificeer de lay-out van agenda-items in de huidige e-mail: klik op het Zichtbaar knop om de geavanceerde opties uit te vouwen en vervolgens een lay-outstijl op te geven in het E-mailindeling keuzelijst.

4. Klik op de OK knop om het configureren op te slaan.

Nu is de agenda als een .ics-bijlage in de huidige samenstellende e-mail bijgevoegd. Ondertussen worden de agenda-items ook vermeld in de berichttekst.

5. Stel de e-mail samen en verzend deze zoals u nodig hebt.

4.2 Voeg agenda toe met de functie E-mailagenda

U kunt ook een agenda aan een e-mailbericht toevoegen wanneer u de agenda in de agendaweergave in Outlook bekijkt. Ga als volgt te werk:

1. Schakel over naar de kalenderweergave en open de opgegeven kalender die u als bijlage wilt toevoegen.

2. Klikken Home > E-mail agenda.

Nu verschijnen er een nieuw venster voor het opstellen van een bericht en het dialoogvenster Een agenda verzenden via e-mail. U kunt volgen dezelfde stappen die ik in de eerste oplossing heb geïntroduceerd om de agenda bij de nieuwe e-mail te voegen.


Meer artikelen ...


Beste Office-productiviteitstools

Kutools for Outlook - Meer dan 100 krachtige functies om uw Outlook een boost te geven

🤖 AI Mail-assistent: Directe professionele e-mails met AI-magie: met één klik geniale antwoorden, perfecte toon, meertalige beheersing. Transformeer e-mailen moeiteloos! ...

???? Email Automation: Niet aanwezig (beschikbaar voor POP en IMAP)  /  Plan het verzenden van e-mails  /  Automatische CC/BCC volgens regels bij het verzenden van e-mail  /  Automatisch doorsturen (geavanceerde regels)   /  Begroeting automatisch toevoegen   /  Splits e-mails van meerdere ontvangers automatisch op in individuele berichten ...

📨 email management: Gemakkelijk e-mails herinneren  /  Blokkeer zwendel-e-mails van onderwerpen en anderen  /  Verwijder dubbele e-mails  /  Uitgebreid Zoeken  /  Consolideer mappen ...

📁 Bijlagen ProBatch opslaan  /  Batch losmaken  /  Batchcompressie  /  Automatisch opslaan   /  Automatisch loskoppelen  /  Automatisch comprimeren ...

???? Interface-magie: 😊Meer mooie en coole emoji's   /  Verhoog uw Outlook-productiviteit met weergaven met tabbladen  /  Minimaliseer Outlook in plaats van te sluiten ...

???? Wonderen met één klik: Beantwoord iedereen met inkomende bijlagen  /   Antiphishing-e-mails  /  🕘Toon de tijdzone van de afzender ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Contacten en agenda: Batchcontacten toevoegen uit geselecteerde e-mails  /  Splits een contactgroep in individuele groepen  /  Verwijder verjaardagsherinneringen ...

Over 100 Eigenschappen Wacht op je verkenning! Klik hier om meer te ontdekken.

 

 

Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations