Ga naar hoofdinhoud

Excel SUMIF functie

Auteur: Xiaoyang Laatst gewijzigd: 2019-07-18

In Excel kan de SOM.ALS-functie helpen om cellen op te tellen op basis van één criterium, dit artikel legt de syntaxis van deze functie uit en introduceert enkele voorbeelden voor het gebruik van de SOM.ALS-functie.


 Syntax:

De syntaxis voor de SUMIF-functie in Excel is:

=SUMIF (range, criteria, [sum_range])

 Argumenten:

 • range: Verplicht. Het celbereik waarop u de criteria wilt toepassen.
 • criteria: Verplicht. De criteria die worden gebruikt om te bepalen welke cellen moeten worden toegevoegd. De criteria kunnen tekst, getal, datum, logische uitdrukking, celverwijzing of een andere functie zijn.
 • Note: Alle tekstcriteria of criteria die wiskundige symbolen bevatten, moeten tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst. Als het criterium numeriek is, zijn dubbele aanhalingstekens niet vereist.
 • sum_range:Optioneel. Het is het bereik van cellen dat bij elkaar moet worden opgeteld. Als deze parameter wordt weggelaten, wordt bereik gebruikt als de totaalbereik.

 Keer terug:

Retourneer de sommatie voor een lijst met getallen op basis van de specifieke criteria.


 Voorbeelden:

Voorbeeld 1: Som als waarden groter zijn dan, kleiner dan, gelijk aan of andere vergelijkingsoperatoren

In Excel kunt u de functie SOM.ALS gebruiken om waarden op te tellen die groter zijn dan, kleiner dan, gelijk aan of niet gelijk zijn aan een bepaald criterium.

Stel dat u een tabel heeft met de kolommen Naam, Aantal en Prijs, zoals onderstaand screenshot, hoe kunt u dan de totale prijs krijgen dat het aantal groter is dan 250?

Pas de onderstaande formule toe in een lege cel:

=SUMIF(B2:B8,">250",C2:C8)
 • Tips: In de bovenstaande formule:
 • B2: B8: is het celbereik waar de criteria naar zoeken.
 • "> 250": is de voorwaarde waarop u de celwaarden wilt optellen op basis van.
 • C2: C8: verwijst naar het bereik dat moet worden opgeteld.

Druk vervolgens op Enter sleutel om de totale prijs te krijgen dat het aantal groter is dan 250 zoals in de volgende schermafbeelding:

Note: U kunt andere vergelijkingsoperatoren gebruiken, zoals groter dan of gelijk aan (> =), kleiner dan (<), kleiner dan of gelijk aan (<=), gelijk aan (=), niet gelijk aan (<>) aan Je behoeften.


Voorbeeld 2: SUMIF-formules met tekstcriteria

Als u celwaarden wilt optellen op basis van het feit of een specifieke tekstwaarde in een andere kolom bestaat, kan de SUMIF-functie u ook een plezier doen.


Geval 1: som celwaarden op als deze specifieke tekst in een andere kolom bevat

Neem de onderstaande gegevens als voorbeeld om het totale aantal te krijgen als de naam David is in kolom A.

Voer de onderstaande formule in of kopieer deze naar een lege cel:

=SUMIF(A2:A8, "David", B2:B8)
 • Tips: In de bovenstaande formule:
 • A2: A8: is het celbereik waar de criteria naar zoeken.
 • "David": is de voorwaarde waarop u de celwaarden wilt optellen.
 • B2: B8: is het celbereik dat moet worden opgeteld.

Note: U kunt ook de celverwijzing gebruiken om de voorwaarde in de bovenstaande formule als volgt te vervangen: =SUMIF(A2:A8, D2, B2:B8).


Geval 2: somcelwaarden zijn niet gelijk aan een specifieke waarde

Als u cellen wilt optellen als de cellen niet gelijk zijn aan een specifieke waarde, bijvoorbeeld om alle mensen op te tellen behalve David, hoe zou u dat dan kunnen doen?

Pas de onderstaande formule toe in een lege cel:

=SUMIF(A2:A8, "<>David", B2:B8)
 • Tips: In de bovenstaande formule:
 • A2: A8: is het celbereik waar de criteria naar zoeken.
 • "<> David": is de voorwaarde waarop u de celwaarden wilt optellen.
 • B2: B8: is het celbereik dat moet worden opgeteld.

Note: U kunt ook de celverwijzing gebruiken om de voorwaarde in de bovenstaande formule als volgt te vervangen: =SUMIF(A2:A8,"<>"&D2, B2:B8), moet u de dubbele aanhalingstekens ("") gebruiken om de vergelijkingsoperatoren te omsluiten en het en-teken (&) gebruiken om de celverwijzing samen te voegen. Zie screenshot:


Voorbeeld 3: SUMIF-formules met jokertekens

Soms moet u de celwaarden optellen op basis van gedeeltelijke tekstovereenkomst in plaats van de exacte overeenkomst. In dit geval kunt u de jokertekens asterisk (*) of vraagteken (?) Combineren met de SUMIF-functie.

Sterretje (*): Vertegenwoordigt een willekeurig aantal tekens

Vraagteken (?): Vertegenwoordigt een willekeurig teken op een specifieke positie


Geval 1: somwaarden gebaseerd op gedeeltelijke overeenkomst met asterisk (*) teken

Ik heb bijvoorbeeld een tabel zoals het volgende screenshot laat zien, nu wil ik de totale bestellingen van het product optellen waarvan de tekst Kutools bevat.

Pas hier de volgende formule toe in een lege cel:

=SUMIF(A2:A8, "*Kutools*", B2:B8)

Druk vervolgens op Enter sleutel om het onderstaande resultaat te krijgen:

Notes:

1. Als u celwaarden wilt optellen die beginnen met Kutools, gebruik dan deze formule: = SUMIF (A2: A8, "Kutools *", B2: B8).

2. Gebruik deze formule om celwaarden bij elkaar op te tellen als de corresponderende cel in kolom A eindigt met de tekst Kutools: = SUMIF (A2: A8, "* Kutools", B2: B8).

3. U kunt ook de celverwijzing gebruiken om de voorwaarde in de bovenstaande formule als volgt te vervangen: =SUMIF(A2:A8, "*"&D2&"*", B2:B8). U moet de dubbele aanhalingstekens ("") gebruiken om de asterisk te omsluiten en het en-teken (&) gebruiken om de celverwijzing samen te voegen. Zie screenshot:


Geval 2: somwaarden met een specifiek aantal tekens met vraagteken (?)

Als u de celwaarden in een lijst wilt optellen, heeft de corresponderende cel precies 5 tekens lang, zoals in het volgende screenshot wordt getoond. Hoe zou je deze taak in Excel kunnen oplossen?

Om met deze baan om te gaan, moet u de onderstaande formule toepassen:

=SUMIF(A2:A8, "?????", B2:B8)

Tip: In deze formule: één vraagteken staat voor één enkel teken, vijf vraagtekens staan ​​voor 5 tekens lang.

En druk dan op Enter key, je krijgt het resultaat dat je nodig hebt:


Voorbeeld 4: som celwaarden op die overeenkomen met lege of niet-lege cellen

In Excel kan de SUMIF-functie ook helpen om waarden in een lijst op te tellen waarvan de aangrenzende cel een lege cel of niet-lege cellen is.


Geval 1: som celwaarden op als aangrenzende cel leeg is

Voer een van de onderstaande formules in of kopieer deze naar een cel waar u het resultaat wilt zien:

=SUMIF(A2:A8,"=",B2:B8)
=SUMIF(A2:A8,"",B2:B8)

Druk vervolgens op Enter sleutel om het resultaat van de totale prijs te krijgen als er lege cellen in kolom A zijn, zie screenshot:


Geval 2: som celwaarden op als aangrenzende cel geen lege cel is

Als u waarden moet optellen waarbij de aangrenzende cellen tekst bevatten exclusief lege cellen, past u de onderstaande formule toe:

=SUMIF(A2:A8,"<>",B2:B8)

En druk dan op Enter key, alle waarden waar de aangrenzende cellen waarden bevatten zijn bij elkaar opgeteld, zie screenshot:


Voorbeeld 5: SUMIF met datums in Excel

Normaal gesproken kunt u de functie SUMIF ook gebruiken om waarden op te tellen op basis van een specifieke datum in Excel.


Geval 1: somwaarden als datum de huidige datum is of kleiner dan, groter dan vandaag

Om de celwaarden bij elkaar op te tellen waarvan de datum de huidige datum is, kunt u de onderstaande formule gebruiken:

=SUMIF(B2:B8, TODAY(), C2:C8)

Druk vervolgens op Enter key, worden alle cellen die de corresponderende datum vandaag is, opgeteld. Zie screenshot:

Notes:

1. Gebruik deze formule om de waarden bij elkaar op te tellen als de corresponderende datum lager is dan of voor vandaag: = SUMIF (B2: B8, "<" & TODAY (), C2: C8).

2. Gebruik deze formule om de waarden bij elkaar op te tellen als de corresponderende datum groter is dan of na vandaag: = SUMIF (B2: B8, ">" & TODAY (), C2: C8).


Geval 2: somwaarden tussen twee opgegeven datums

Als u de waarden wilt optellen als de datum tussen twee opgegeven datums ligt, kunt u twee SUMIF-functies combineren om deze taak op te lossen.

Pas de onderstaande formule toe:

=SUMIF(B2:B8, ">=6/15/2019", C2:C8) - SUMIF(B2:B8, ">=7/31/2019", C2:C8)

En druk vervolgens op invoeren sleutel, de totale waarde tussen twee opgegeven datums is berekend, zie screenshot:

Note: U kunt ook de celverwijzing gebruiken om de voorwaarde in de bovenstaande formule als volgt te vervangen: = SUMIF (B2: B8, "> =" & E2, C2: C8) - SUMIF (B2: B8, "> =" & F2, C2: C8), zie screenshot:


Voorbeeld 6: somwaarden in meerdere kolommen in Excel

Deze SUMIF-functie kan u ook helpen om waarden in meerdere kolommen op te tellen op basis van één voorwaarde. Als u bijvoorbeeld een gegevensbereik hebt zoals onderstaand screenshot laat zien, krijgt u nu de totale waarden van het product KTE in vier maanden - jan, feb, mrt en apr. Hoe zou u dat kunnen doen?

Normaal gesproken wordt de functie SOM.ALS gebruikt om een ​​kolom met waarden op te tellen op basis van één criterium. Om waarden in meerdere kolommen op te tellen, kunt u meerdere SOM.ALS-functies combineren om deze taak op te lossen.

Pas de onderstaande formule toe in een lege cel:

=SUM(SUMIF(A2:A8,G2,B2:B8), SUMIF(A2:A8,G2,C2:C8), SUMIF(A2:A8,G2,D2:D8),SUMIF(A2:A8,G2,E2:E8))

Druk vervolgens op de Enter-toets om het juiste resultaat te krijgen dat u nodig hebt, zie screenshot:

Note: De bovenstaande SUMIF-functie is enigszins moeilijk voor u om te gebruiken als er veel kolommen moeten worden opgeteld, dus hier kan een eenvoudige SOMPRODUCT-functie u ook helpen met deze taak. Gebruik deze formule: =SUMPRODUCT((A2:A8=G2)*(B2:E8))en druk vervolgens op Enter sleutel om het resultaat te krijgen:

 • Tips: In de bovenstaande formule:
 • A2: A8: is het celbereik waar de criteria naar zoeken.
 • G2: is de voorwaarde waarop u de celwaarden wilt optellen.
 • B2: E8: is het celbereik dat moet worden opgeteld.


 Meer SUMIF-functieartikelen:

 • Som overeenkomstige waarden met dezelfde datum in Excel
 • Heb je ooit geprobeerd om overeenkomstige waarden op te tellen op basis van dezelfde datum uit een andere kolom in Excel? Stel dat ik het volgende gegevensbereik heb (A1: B13), kolom A is dat het datumbereik enkele dubbele datums bevat en kolom B het aantal bestellingen, nu moet ik de getallen bij elkaar optellen op basis van dezelfde datum in de kolom A.Hoe maak je het snel en gemakkelijk af in Excel?
 • Sumif-datum is kleiner / groter dan vandaag in Excel
 • Stel dat we een verkoopvolumetabel hebben met planning en werkelijke volumes van elke dag. Nu zijn we verplicht om datums voor vandaag te tellen en de totale planningsvolumes van vóór vandaag te berekenen om de planningsvolumes en de werkelijke volumes dynamisch te vergelijken. Hier zal ik de SUMIF-functie toepassen om het snel in Excel gedaan te krijgen.
 • Sumif met een of meer criteria in Excel
 • In Excel zijn somwaarden op basis van een of meer criteria een veel voorkomende taak voor de meesten van ons, de SUMIF-functie kan ons helpen om snel de waarden op te tellen op basis van één voorwaarde en de SUMIFS-functie helpt ons om waarden op te tellen met meerdere criteria. In dit artikel zal ik beschrijven hoe u kunt optellen met een of meer criteria in Excel?
 • Sumif gebaseerd op gedeeltelijke overeenkomst in Excel
 • Neem de onderstaande gegevens als voorbeeld, ik wil celwaarden in kolom B optellen als er gedeeltelijke "KTE" -tekst in kolom A staat. Hoe dit te bereiken? In dit artikel zal ik het hebben over het optellen van celwaarden op basis van een gedeeltelijke overeenkomst in het Excel-werkblad.

De beste tools voor kantoorproductiviteit

Kutools for Excel - Helpt u zich te onderscheiden van de menigte

🤖 Kutools AI-assistent: Een revolutie teweegbrengen in de data-analyse op basis van: Intelligente uitvoering   |  Genereer code  |  Aangepaste formules maken  |  Analyseer gegevens en genereer grafieken  |  Roep Kutools-functies aan...
Populaire functies: Zoek, markeer of identificeer duplicaten  |  Verwijder lege rijen  |  Combineer kolommen of cellen zonder gegevens te verliezen  |  Ronde zonder formule ...
Super VLookup: Meerdere criteria  |  Meerdere waarde  |  Over meerdere vellen  |  Fuzzy opzoeken...
Gev. Keuzelijst: Gemakkelijke vervolgkeuzelijst  |  Afhankelijke vervolgkeuzelijst  |  Multi-select vervolgkeuzelijst...
Kolom Beheerder: Voeg een specifiek aantal kolommen toe  |  Kolommen verplaatsen  |  Schakel de zichtbaarheidsstatus van verborgen kolommen in  Vergelijk Kolommen met Selecteer dezelfde en verschillende cellen ...
Uitgelichte functies: Raster focus  |  Ontwerpweergave  |  Grote formulebalk  |  Werkmap- en bladbeheer | resource Library (Auto-tekst)  |  Datumkiezer  |  Combineer werkbladen  |  Cellen coderen/decoderen  |  Stuur e-mails per lijst  |  Super filter  |  Speciaal filter (filter vet/cursief/doorhalen...) ...
Top 15 gereedschapsets12 Tekst Tools (toe te voegen tekst, Tekens verwijderen ...)  |  50+ tabel Types (Gantt Chart ...)  |  40+ Praktisch Formules (Bereken leeftijd op basis van verjaardag ...)  |  19 Invoeging Tools (QR-code invoegen, Afbeelding invoegen vanaf pad ...)  |  12 Camper ombouw Tools (Getallen naar woorden, Currency Conversion ...)  |  7 Samenvoegen en splitsen Tools (Geavanceerd Combineer rijen, Excel-cellen splitsen ...)  |  ... en meer

Kutools voor Excel beschikt over meer dan 300 functies, Ervoor zorgen dat wat u nodig heeft slechts één klik verwijderd is...

Omschrijving


Office-tabblad - Schakel lezen en bewerken met tabbladen in Microsoft Office in (inclusief Excel)

 • Een seconde om te schakelen tussen tientallen geopende documenten!
 • Verminder elke dag honderden muisklikken voor u, zeg maar dag tegen muishand.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% bij het bekijken en bewerken van meerdere documenten.
 • Brengt efficiënte tabbladen naar Office (inclusief Excel), net als Chrome, Edge en Firefox.
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Leave your comments
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations