Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel IF functie

De ALS-functie is een van de eenvoudigste en handigste functies in de Excel-werkmap. Het voert een eenvoudige logische test uit die afhankelijk is van het vergelijkingsresultaat, en het retourneert één waarde als een resultaat WAAR is, of een andere waarde als het resultaat FALSE is.


 Syntax:

De syntaxis voor de ALS-functie in Excel is:

=IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

doc if functie 2


 Argumenten:

 • logical_test: Verplicht. Het is de voorwaarde die u wilt testen.
 • value_if_true: Optioneel. Een specifieke waarde die u wilt retourneren als het logical_test-resultaat TRUE is.
 • value_if_false: Optioneel. Een waarde die u wilt retourneren als het logical_test-resultaat FALSE is.

Opmerkingen:

1. Als waarde_indien_waar is weggelaten:

 • Indien de waarde_indien_waar argument wordt weggelaten in de ALS-functie, zoals alleen een komma na de logical_test, het zal nul retourneren wanneer aan de voorwaarde is voldaan. Bijvoorbeeld: =IF(C2>100,, "Low ").
 • Als u een lege cel wilt gebruiken in plaats van de nul als aan de voorwaarde is voldaan, moet u dubbele aanhalingstekens "" invoeren in de tweede parameter, als volgt: =IF(C2>100, "", "Low").
doc if functie 3 doc if functie 4

2. Als waarde_als_onwaar is weggelaten:

 • Indien de waarde_als_onwaar parameter is weggelaten in de ALS-functie, zal het een ONWAAR retourneren als niet aan de gespecificeerde voorwaarde wordt voldaan. Zoals: =IF(C2>100, "High").
 • Als u een komma achter het argument value_if_true plaatst, wordt er een nul geretourneerd als niet aan de opgegeven voorwaarde wordt voldaan. Zoals: =IF(C2>100, "High" ,).
 • Als u dubbele aanhalingstekens "" invoert in de derde parameter, wordt een lege cel geretourneerd als niet aan de voorwaarde wordt voldaan. Zoals: =IF(C2>100, "High" , "").
doc if functie 5 doc if functie 6 doc if functie 7

 Keer terug:

Test op een specifieke voorwaarde, retourneert de overeenkomstige waarde die u opgeeft voor WAAR of ONWAAR.


 Voorbeelden:

Voorbeeld 1: een eenvoudige ALS-functie gebruiken voor getallen

Stel dat u bijvoorbeeld een lijst met waarden wilt testen en als de waarde groter is dan een specifieke waarde 100, wordt de tekst "Goed" weergegeven, zo niet, dan wordt de tekst "Slecht" geretourneerd.

Voer de onderstaande formule in en u krijgt het onderstaande resultaat zoals u nodig hebt.

=IF(B2>100,"Good","Bad")

doc if functie 8


Voorbeeld 2: IF-functie gebruiken voor tekstwaarden

Geval 1: ALS-functie voor tekstwaarden met niet-hoofdlettergevoelig:

Hier heb ik een tabel met een lijst met taken en voltooiingsstatus, nu wil ik weten welke taken moeten worden uitgevoerd en welke niet. Wanneer de tekst in kolom C is voltooid, wordt "Nee" weergegeven, anders wordt "Ja" geretourneerd.

Pas de volgende formule toe, nu zal de cel "Nee" retourneren wanneer tekst in kolom C wordt weergegeven als "voltooid", ongeacht of het hoofdletters of kleine letters zijn; als andere tekst in kolom C, "Ja" wordt geretourneerd. Zie screenshot:

=IF(C2="completed", "No", "Yes")

doc if functie 9

Geval 2: ALS-functie voor tekstwaarden met hoofdlettergevoelig:

Om de tekstwaarden te testen met hoofdlettergevoelig, moet u de ALS-functie combineren met de EXACTE-functie, pas onderstaande formule toe, dan wordt alleen de tekst met de exacte overeenkomst herkend en krijgt u het onderstaande resultaat zoals u wilt:

=IF(EXACT(C2,"COMPLETED"), "No", "Yes")

doc if functie 10

Geval 3: ALS-functie voor tekstwaarden met gedeeltelijke overeenkomst:

Soms moet u de celwaarden controleren op basis van gedeeltelijke tekst, in dit geval moet u de functies IF, ISNUMBER en SEARCH samen gebruiken.

Als u bijvoorbeeld de cellen wilt controleren die de tekst "comp" bevatten en vervolgens de bijbehorende waarden wilt retourneren, past u de onderstaande formule toe. En je krijgt het resultaat zoals hieronder getoond screenshot:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("comp",C2)), "No", "Yes")

doc if functie 11

Opmerkingen:

 • 1. De SEARCH-functie wordt toegepast voor tekst die niet hoofdlettergevoelig is. Als u de tekst met hoofdlettergevoelig wilt controleren, moet u de SEARCH-functie vervangen door de FIND-functie. Zoals dit:=IF(ISNUMBER(FIND("comp",C2)), "No", "Yes")
 • 2. De tekstwaarden als parameters in de IF-formules, moet u tussen "dubbele aanhalingstekens" plaatsen.

Voorbeeld 3: IF-functie gebruiken voor datumwaarden

Geval 1: ALS-functie voor datums om datums te vergelijken met een specifieke datum:

Als u datums wilt vergelijken om te controleren of ze groter of kleiner zijn dan een specifieke datum, kan de ALS-functie u ook een plezier doen. Omdat de ALS-functie geen datumnotatie kan herkennen, moet u er een DATUMWAARDE-functie mee combineren.

Pas deze formule toe, wanneer de datum groter is dan 4-15-2019, wordt een "Ja" geretourneerd, anders retourneert de formule een "Nee" -tekst, zie screenshot:

=IF(D4>DATEVALUE("4/15/2019"), "Yes", "No")

doc if functie 12

Opmerking:: In de bovenstaande formule kunt u de celverwijzing rechtstreeks gebruiken zonder ook de functie DATUMWAARDE te gebruiken. Zoals dit: =IF(D4>$D$1, "Yes", "No").

doc if functie 13

Geval 2: ALS-functie voor datums om datums te controleren is groter of kleiner dan 30 dagen:

Als u de datums wilt identificeren die meer of minder dan 30 dagen vanaf de huidige datum zijn, kunt u de functie TODAY combineren met de functie ALS.

Voer deze formule in:

Identificeer de datum ouder dan 30 dagen: =IF(TODAY()-C4>30,"Older date","")

Identificeer de datum langer dan 30 dagen: =IF(C4-TODAY()>30, "Future date", "")

doc if functie 14 doc if functie 15

Opmerking: Als u beide resultaten in één kolom wilt plaatsen, moet u een geneste ALS-functie als volgt gebruiken:

=IF(C4-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-C4>30, "Older date", ""))

doc if functie 16


Voorbeeld 4: ALS-functie gebruiken met EN-, OF-functie samen

Het is een algemeen gebruik voor ons om de ALS-, EN-, OF-functies samen in Excel te combineren.

Geval 1: de ALS-functie gebruiken met EN-functies om te controleren of aan alle voorwaarden is voldaan:

Ik wil controleren of aan alle voorwaarden is voldaan die ik heb ingesteld, zoals: B4 is rood, C4 is klein en D4> 200. Als alle voorwaarden TURE zijn, markeert u het resultaat als "Ja"; Als een van beide voorwaarden FALSE is, retourneer dan "Nee".

Pas deze formule toe en u krijgt het resultaat als het volgende screenshot:

=IF(AND(B4="Red",C4="Small", D4>200),"Yes","No")

doc if functie 17

Geval 2: het gebruik van de ALS-functie met OF-functies om te controleren of een van de voorwaarden waar is:

U kunt ook de ALS- en OF-functies gebruiken om te controleren of een van de voorwaarden waar is, ik wil bijvoorbeeld bepalen of de cel in kolom B de tekst 'Blauw' of 'Rood' bevat, als er tekst in kolom B is, Ja wordt weergegeven, anders wordt Nee geretourneerd.

Hier moet u deze formule toepassen en het onderstaande resultaat wordt weergegeven:

=IF(OR(B4="Red",B4="Blue"),"Yes","No")

doc if functie 18

Geval 3: De ALS-functie gebruiken met EN- en OF-functies samen:

In dit voorbeeld zal ik de ALS-functie combineren met zowel AND- als OF-functies tegelijkertijd. Stel dat u de volgende voorwaarden moet controleren:

 • Condition 1: Column B = “Red” and Column D > 300;
 • Condition 2: Column B = “Blue” and Column D > 300.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt een Match geretourneerd, anders wordt nr.

Gebruik alstublieft deze formule en u krijgt het onderstaande resultaat zoals u nodig heeft:

=IF(AND(OR(B4="Red",B4= "Blue"), D4>300), "Match", "No")

doc if functie 19


Voorbeeld 5: Geneste ALS-functie gebruiken

ALS-functie wordt gebruikt om een ​​voorwaarde te testen en een waarde te retourneren als aan de voorwaarde is voldaan en een andere waarde als er niet aan wordt voldaan. Maar soms moet u meer dan één voorwaarde tegelijkertijd controleren en verschillende waarden retourneren, u kunt Genest IF gebruiken om deze taak op te lossen.

Een geneste IF-instructie die meerdere IF-voorwaarden combineert, betekent dat een IF-instructie in een andere IF-instructie wordt geplaatst en dat proces meerdere keren wordt herhaald.

De syntaxis voor de geneste ALS-functie in Excel is:

=IF (condition1, result1, IF (condition2, result2, IF (condition3, result3,…)))

Opmerking:: In Excel 2007 en latere versies kunt u maximaal 64 IF-functies in één formule nesten, en in Excel 2003 en eerdere versies kunnen slechts 7 geneste IF-functies worden gebruikt.

Geval 1: Geneste ALS-functie om meerdere voorwaarden te controleren:

Een klassiek gebruik van de geneste IF-functie is om een ​​lettercijfer toe te kennen aan elke student op basis van hun scores. U hebt bijvoorbeeld een tabel met studenten en hun examenscores, nu wilt u de scores classificeren met de volgende voorwaarden:

doc if functie 20

Pas deze formule toe en u krijgt het onderstaande resultaat, als de score groter is dan of gelijk is aan 90, is het cijfer "Uitstekend", als de score groter is dan of gelijk is aan 80, is het cijfer "Goed", als de score is groter dan of gelijk aan 60, dan is het cijfer "Medium", anders is het cijfer "Matig".

=IF(C2>=90, "Excellent", IF(C2>=80, "Good", IF(C2>=60, "Medium", "Poor")))

doc if functie 21

Uitleg van bovenstaande formule:

doc if functie 22
 • IF(check if C2>=90, if true - returns "Excellent", or else
 • IF(check if C2>=80, if true - returns "Good", or else
 • IF(check if C2>=60, if true - returns "Medium", if false - returns "Poor")))

Geval 2: Geneste ALS-functie voor het berekenen van prijs op basis van hoeveelheid:

De functie Geneste ALS kan ook worden gebruikt om de productprijs te berekenen op basis van de hoeveelheid.

U wilt klanten bijvoorbeeld een prijsverlaging bieden op basis van hoeveelheid, meer hoeveelheid die ze kopen, meer korting die ze krijgen zoals onderstaand screenshot.

doc if functie 23

Aangezien de totale prijs gelijk is aan de hoeveelheid, vermenigvuldigt u de prijs, dus u moet de opgegeven hoeveelheid vermenigvuldigen met de waarde die wordt geretourneerd door geneste Ifs. Gebruik deze formule:

=D2*IF(D2>=101,16, IF(D2>=50, 21, IF(D2>=25, 26, IF( D2>=11, 30, IF(D2>=1, 39, "")))))

doc if functie 24

Opmerking:: U kunt ook de celverwijzingen gebruiken om de statische prijsnummers te vervangen, wanneer de brongegevens veranderen, hoeft u de formule niet bij te werken, gebruik alstublieft deze formule: =D2*IF(D2>=101, B6, IF(D2>=50, B5, IF(D2>=25, B4, IF( D2>=11, B3, IF(D2>=1, B2, "")))))

doc if functie 25

Tips: Als u de IF-functie gebruikt om een ​​test te maken, kunt u de volgende logische operators gebruiken:

Tour operator Betekenis Voorbeeld Omschrijving
> Groter dan =IF(A1>10, "OK",) Als het getal in cel A1 groter is dan 10, retourneert de formule "OK"; anders wordt 0 geretourneerd.
< Minder dan =IF(A1<10, "OK", "") Als het getal in cel A1 kleiner is dan 10, retourneert de formule "OK"; anders wordt een lege cel geretourneerd.
>= Groter dan of gelijk aan =IF(A1>=10, "OK", "Bad") Als het getal in cel A1 groter is dan of gelijk is aan 10, retourneert het "OK"; anders wordt "Bad" weergegeven.
<= Minder dan of gelijk aan =IF(A1<=10, "OK", "No") Als het getal in cel A1 kleiner is dan of gelijk is aan 10, geeft het "OK" terug; anders wordt "Nee" geretourneerd.
= Gelijk aan =IF(A1=10, "OK", "No") Als het getal in cel A1 gelijk is aan 10, geeft het "OK" terug; anders wordt "Nee" weergegeven.
<> Niet gelijk aan =IF(A1<>10, "No", "OK") Als het getal in cel A1 niet gelijk is aan 10, retourneert de formule "Nee"; anders - "OK".

De beste tools voor kantoorproductiviteit

Kutools for Excel - Helpt u zich te onderscheiden van de menigte

Wilt u uw dagelijkse werkzaamheden snel en perfect afronden? Kutools voor Excel biedt 300 krachtige geavanceerde functies (werkmappen combineren, optellen op kleur, celinhoud splitsen, datum converteren, enzovoort ...) en 80% tijd voor u besparen.

 • Ontworpen voor 1500 werkscenario's, helpt u 80% Excel-problemen op te lossen.
 • Verminder elke dag duizenden toetsenbord- en muisklikken, verlicht uw vermoeide ogen en handen.
 • Word een Excel-expert in 3 minuten. U hoeft geen pijnlijke formules en VBA-codes meer te onthouden.
 • 30 dagen onbeperkte gratis proefperiode. 60 dagen geld-terug-garantie. Gratis upgrade en ondersteuning gedurende 2 jaar.
Lint van Excel (met Kutools voor Excel geïnstalleerd)

Office-tabblad - Schakel lezen en bewerken met tabbladen in Microsoft Office in (inclusief Excel)

 • Een seconde om te schakelen tussen tientallen geopende documenten!
 • Verminder elke dag honderden muisklikken voor u, zeg maar dag tegen muishand.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% bij het bekijken en bewerken van meerdere documenten.
 • Brengt efficiënte tabbladen naar Office (inclusief Excel), net als Chrome, Firefox en New Internet Explorer.
Schermopname van Excel (met Office-tabblad geïnstalleerd)
Comments (0)
Nog geen beoordelingen. Beoordeel als eerste!
Er zijn nog geen reacties geplaatst
Laat uw commentaar
Posten als gast
×
Beoordeel dit bericht:
0   Personages
Voorgestelde locaties