Ga naar hoofdinhoud

Excel-tips: Opmaak> Cellen opmaken

opvulkleur

Hoe rij-kleur afwisselen op basis van groep in Excel?

Hoe rijen of kolommen met kleurbanden toe te passen in Excel?

Hoe kleurverloop toepassen op meerdere cellen?

Hoe past u arcering toe op oneven of even (alternatieve) rijen / kolommen in Excel?

Hoe automatisch afwisselende rijen / kolommen in Excel te kleuren?

Hoe twee kolommen te vergelijken en de ongeëvenaarde gegevens in Excel te markeren?

Hoe twee kolommen te vergelijken en te markeren wanneer ze in een andere kolom worden gevonden?

Hoe twee kolommen te vergelijken voor (markeren van) ontbrekende waarden in Excel?

Hoe de achtergrondkleurindex van cellen in Excel bepalen en identificeren?

Hoe cel opmaken om eruit te zien als een 3D-knop in Excel?

Hoe halfschaduw cel in Excel?

Hoe een cel rood laten knipperen in Excel?

Hoe dubbele waarden met kleur markeren in Excel?

Hoe willekeurig achtergrond- / vulkleur toevoegen voor cellen in Excel?

Hoe vulkleur uit cellen in Excel te verwijderen?

Hoe diagonale cellen in Excel selecteren en markeren?

Hoe rijverschillen in Excel selecteren en markeren?

Hoe de celkleur gelijk te stellen aan een andere celkleur in Excel?

doopvont

Hoe doorhalen in Excel toevoegen of verwijderen?

Hoe automatisch doorhalen op basis van celwaarde in Excel?

Hoe alle specifieke woorden in een celbereik vetgedrukt?

Hoe kan ik alleen de eerste regel of het eerste woord in de cel in Excel vet maken?

Hoe een deel van een tekstreeks in een cel in Excel vetgedrukt?

Hoe deelbare tekst vet te maken bij het samenvoegen van twee kolommen in Excel?

Hoe vetgedrukte tekst in het selectievakje in Excel?

Hoe de achtergrond- of letterkleur wijzigen op basis van celwaarde in Excel?

Hoe verander ik de celkleur wanneer er op een cel wordt geklikt of geselecteerd in Excel?

Hoe verander je de kleur als twee cellen niet gelijk zijn in Excel?

Hoe verander ik het standaardlettertype in Excel?

Hoe verander ik de lettertypekleur op basis van de celwaarde in Excel?

Hoe verander ik de lettertypekleur voor een deel van de tekst in de cel in Excel?

Hoe verander ik de doorgehaalde kleur zonder de kleur van de tekst in Excel te veranderen?

Hoe dubbele waarden of rijen dupliceren in Excel?

Hoe bepaalde woorden in cellen in Excel te kleuren of te markeren?

Hoe twee strings te vergelijken voor gelijkenis of verschillen in Excel te markeren?

Hoe deel ik tekst in superscript of subscript in een cel op?

Hoe een enkel teken in de geselecteerde cel in Excel op te maken?

Hoe tekst opmaken als subscript in Excel 2007/2010?

Hoe tekst opmaken als superscript in Excel 2007/2010?

Hoe de lettergrootte vergroten of verkleinen met de sneltoets in Excel?

Hoe maak je cellen vetgedrukt als ze groter zijn dan een bepaald aantal in Excel?

Hoe voorkom je dat hyperlinks van kleur veranderen in Excel?

Hoe abonneer je alle getallen in chemische formules in Excel?

Hoe gebruik ik meerdere lettertypekleuren of lettertypen in één cel in Excel?