Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel-tips: Bewerken> Splitsen

Gespleten cellen

Splitsen op scheidingstekens

Hoe een adres in afzonderlijke delen in Excel te breken of te splitsen?

Hoe een door komma's gescheiden tekenreeks naar een lijst of rijen in Excel te converteren?

Hoe de datum snel in een afzonderlijke dag, maand en jaar in Excel te splitsen?

Hoe dollars en centen in twee kolommen in Excel te scheiden?

Hoe e-mailadressen scheiden van gebruikersnaam en domein in Excel?

Hoe een geheel getal (geheel getal) van een decimaal getal te scheiden in Excel?

Hoe een cel opsplitsen in meerdere rijen of kolommen op basis van een teken / een woord / regelterugloop?

Hoe te splitsen op elk nummer in Excel?

Hoe te splitsen op scheidingsteken en cellen te transponeren in Excel?

Hoe celinhoud opsplitsen in kolommen of rijen op basis van een nieuwe regel in het Google-blad?

Hoe cellen te splitsen op eerste spatie-scheidingsteken in Excel?

Hoe cellen in meerdere kolommen of rijen te splitsen met regelterugloop?

Hoe door komma's gescheiden waarden in rijen of kolommen in Excel te splitsen?

Hoe datum en tijd van een cel naar twee gescheiden cellen in Excel te splitsen?

Hoe de celinhoud van meerdere regels te splitsen in gescheiden rijen / kolommen in Excel?

Hoe een zin in woorden splitsen of breken in Excel?

Hoe kan ik tekst splitsen op spatie / komma / scheidingsteken in Excel?

Splitsen op breedte

Hoe een nummer in afzonderlijke cijfers in Excel te breken of te splitsen?

Hoe het netnummer van het telefoonnummer in Excel te scheiden?

Hoe getallen in kolommen in Excel te splitsen?

Hoe een string op een bepaalde lengte te splitsen in Excel?

Hoe een woord of nummer in afzonderlijke cellen in Excel te splitsen?

Namen splitsen

Hoe kan ik alleen de middelste naam extraheren of namen uit de volledige naam splitsen in Excel?

Hoe de volledige naam te splitsen in voor- en achternaam in Excel?

Tekst en cijfers splitsen

Hoe tekst en cijfers van één cel in twee kolommen te scheiden?

Hoe alfanumerieke strings in twee kolommen in Excel te splitsen / scheiden?

Hoe een cel op het eerste nummer in Excel te splitsen?

Hoe nummer / tekststring in Excel af te kappen?

Splitsen naar rijen

Hoe converteer je een cel naar meerdere cellen / rijen in Excel?

Hoe een cel verticaal in het Google-blad te splitsen?

Hoe celwaarden verticaal in Excel te splitsen?

Overig

Hoe een cel snel in een tabel in Excel te splitsen?

Hoe snel tekststring per geval in Excel te splitsen?

Hoe alle samengevoegde cellen in Excel te verwijderen of te splitsen?

Hoe de aaneenschakelfunctie in Excel omkeren?

Hoe een cel diagonaal te splitsen in Excel?

Hoe een cel in kolommen in Google-spreadsheet splitsen?

Hoe celwaarden in meerdere kolommen in Excel te splitsen?

Hoe een celinhoud in meerdere kolommen in Excel te splitsen?

Hoe tekst in Excel met een hoofdletter in afzonderlijke kolommen te splitsen?

Kolommen splitsen

Hoe positieve en negatieve getallen in twee kolommen in Excel te scheiden?

Hoe een kolom om de andere rij in Excel te splitsen?

Hoe een lange kolom opsplitsen in meerdere kolommen in Excel?

Hoe een lange lijst opsplitsen in gelijke groepen in Excel?

Gegevens splitsen (bereik)

Hoe gegevens opsplitsen in meerdere werkbladen op basis van kolom in Excel?

Hoe gegevens in meerdere werkbladen op te splitsen in rijen tellen in Excel?

Hoe bereik je gegevens in meerdere werkmappen in Excel?

Overig

Hoe een gestapeld staafdiagram in Excel te splitsen?

Hoe een werkmap splitsen om Excel-bestanden in Excel te scheiden?

Hoe een werkblad opsplitsen in meerdere deelvensters in Excel?

Hoe een enkele rij in meerdere rijen in Excel te splitsen?

Hoe stop ik met het splitsen van tekst in kolommen bij het plakken van gegevens in Excel?