Ga naar hoofdinhoud

Excel Tips: Bewerken > Ga naar

Ga naar cel

Hoe altijd in cel A1 bij het openen van een werkmap?

Hoe u de cursor automatisch naar een specifieke cel verplaatst Excel?

Hoe u op de letter van het alfabet klikt om naar de cel te gaan die met die letter begint Excel?

Hoe u direct naar de volgende dubbele cel kunt springen Excel?

Direct naar de volgende onbeschermde cel gaan Excel?

Teruggaan naar de vorige actieve bladcel nadat u op de hyperlink hebt geklikt Excel?

Hoe u naar beneden gaat naar de volgende lege cel in een kolom of deze selecteert Excel?

Hoe u naar de volgende cel gaat nadat deze automatisch is ingevoerd Excel?

Navigeren tussen cellen in Excel?

Hoe u snel naar de onderkant van een selectie kunt gaan in Excel?

Snel terugspringen naar de vorige cel in Excel?

Hoe u snel naar een specifieke cel (A1) kunt springen Excel?

Snel naar de volgende cel springen met gegevens erin Excel?

Hoe u snel naar de volgende unieke waarde in een Excel kolom?

Hoe u snel naar de aangrenzende cel kunt springen op basis van de selectie in een Excel keuzelijst?

Snel naar de cel springen met de huidige datum erin Excel?

Hoe u snel naar het einde van een kolom of rij kunt gaan Excel?

Hoe ga je snel naar de cel linksboven of A1 in een groot werkblad?

Ga naar Row

Hoe u naar de eerste of laatste lege rij gaat Excel?

Hoe ga je naar een specifieke rij in een werkblad?

Hoe u naar de laatste rij/laatste kolom met gegevens kunt gaan of verplaatsen Excel?

Hoe u naar het begin of begin van de volgende rij gaat voor gegevensinvoer Excel?

Ga naar Sheet

Dubbelklik op een cel om een ​​opgegeven werkblad te openen Excel?

Teruggaan naar het vorige/laatste blad met de snelkoppeling erin Excel?

Hoe u naar een specifiek blad gaat in Excel?

Hoe u snel naar het eerste/laatste/specifieke werkblad kunt springen Excel?

Navigeren tussen werkbladen met behulp van de vervolgkeuzelijst in Excel?

Hoe u een specifiek werkblad opent met de geselecteerde waarde van een keuzelijst met invoervak ​​in Excel?

Hoe open ik een specifiek werkblad in een werkmap?

Hoe u snel tussen twee tabbladen kunt springen Excel?

Terugkeren naar het laatste actieve blad in Excel?

Hoe u heen en weer kunt schakelen tussen twee bladen Excel?

Hoe schakel je tussen bladen met sneltoetsen in het Google-blad?

Overig

Navigeren tussen Windows in Excel Werkboeken?

Hoe u snel tussen tekstvakken kunt bladeren in Excel?