Ga naar hoofdinhoud

Excel-tips: Bewerken> Kopiëren en plakken

Kopieer met criteria

Hoe cellen te kopiëren als kolom een ​​specifieke waarde / tekst in Excel bevat?

Hoe kopieer ik een kolom op basis van de celwaarde naar een ander blad?

Hoe kopieer ik een rij naar een ander blad op basis van de celwaarde in het Google-blad?

Hoe rijen kopiëren en in een ander blad plakken op basis van datum in Excel?

Hoe kopieer ik rijen als de kolom specifieke tekst / waarde bevat in Excel?

Hoe rijen naar een nieuw blad te kopiëren op basis van kolomcriteria in Excel?

Hoe dupliceer ik rijen op basis van de celwaarde in een kolom?

Kopieer met formules

Hoe cel kopiëren als tekstwaarde en niet als formule in Excel?

Hoe celformule alleen kopiëren zonder opmaak in Excel?

Hoe formules te kopiëren en als tekst in Excel in een ander werkblad te plakken?

Hoe kan ik formules van de ene werkmap naar de andere kopiëren zonder link?

Hoe nummers of waarden zonder formules in Excel te kopiëren?

Hoe de formule en opmaak behouden bij het kopiëren en plakken in Excel?

Hoe alle behalve formules in Excel te plakken?

Overig

Hoe automatisch een cel in het huidige blad of van het ene blad naar het andere in Excel kopiëren en plakken?

Hoe kopieer ik een geselecteerd bereik naar een nieuwe werkmap in Excel?

Hoe samengevoegde cellen naar afzonderlijke cellen in Excel kopiëren en plakken?

Hoe kopieer en plak ik alleen niet-lege cellen in Excel?

Hoe kopieer en plak je lege cellen overslaan in Excel?

Hoe kopieer en plak je zonder randen in Excel?

Hoe een cel kopiëren zonder nieuwe regeleinde in Excel?

Hoe kopieer ik het huidige celadres naar een andere locatie in Excel?

Hoe Excel-pagina-instellingen naar andere werkbladen in Excel kopiëren?

Hoe kopieer ik een hyperlink alleen van de ene cel naar de andere in Excel?

Hoe kopieer ik het ene diagramformaat naar het andere in Excel?

Hoe kopieer ik alleen zichtbare cellen in Excel?

Hoe rij- en kolomkoppen in Excel te kopiëren?

Hoe kan ik subtotalen alleen in Excel kopiëren?

Hoe de som van geselecteerde cellen alleen in Excel kopiëren?

Hoe kopieer ik tekst uit het berichtvenster in Excel?

Hoe de functies voor knippen, kopiëren en plakken in Excel uit te schakelen?

Hoe bestanden in een directory doorlopen en gegevens naar een hoofdblad in Excel kopiëren?

Hoe gegevens in alternatieve lege rijen in Excel te plakken?

Hoe een Excel-tabel in een woord te plakken en de inhoud van de tabel op de pagina te laten passen?

Hoe externe inhoud in Excel te plakken, komt altijd overeen met de opmaak van de bestemming?

Hoe plak ik het bereik in één cel in Excel?

Hoe te voorkomen dat kopiëren en plakken over cel met vervolgkeuzelijst in Excel?

Hoe snel de inhoud van twee cellen in Excel wisselen?

Hoe de positie van kolommen in de tabel in Excel opnieuw te ordenen?

Hoe te beperken tot alleen waarden plakken (opmaak voorkomen) in Excel?

Hoe kan ik plakwaarden instellen als standaard plakken bij gebruik van Ctrl + V in Excel?

Hoe cellen naar beneden te verschuiven en gekopieerde waarden in Excel te plakken?

Hoe rijen of kolommen omwisselen in Excel?