Ga naar hoofdinhoud

Excel-tips: ontwikkelaar> Macro of VBA

Dien in

Bestand> Excel-opties

Hoe cel te activeren voor bewerking met één klik in Excel?

Hoe automatisch een Excel-bestand opslaan en sluiten na een bepaalde inactiviteit?

Hoe een Excel-bestand automatisch opslaan na het invoeren van gegevens?

Hoe de F1-helpsleutel in Excel uit te schakelen?

Hoe de opties Opslaan en opslaan als in Excel uit te schakelen of niet toe te staan?

Hoe de functie voor automatisch vullen in Excel uit te schakelen of te stoppen?

Hoe klik je met de rechtermuisknop op de bladtab in Excel?

Hoe de opslagprompt uit te schakelen bij het sluiten van de werkmap?

Hoe het rechtsklikmenu in het opgegeven werkblad of de hele werkmap in Excel uit te schakelen?

Hoe werkmap opslaan uit te schakelen, maar alleen opslaan zoals in Excel?

Hoe vind je de versie van Excel die je nu gebruikt?

Hoe kan ik gebruikers dwingen om op te slaan als een werkmap met macro's?

Hoe kan ik een cel typen of bewerken zonder erop te dubbelklikken in Excel?

Bestand> Importeren / exporteren

Hoe exporteer ik alle macro's van de ene werkmap naar een andere werkmap?

Hoe elk werkblad exporteren en opslaan als een afzonderlijke nieuwe werkmap in Excel?

Hoe grafieken naar afbeeldingen in Excel te exporteren?

Hoe exporteer ik opmerkingen van Excel naar Word?

Hoe Excel-gegevens (selectie of werkbladen) exporteren naar tekstbestanden in Excel?

Hoe exporteer ik meerdere kolommen naar individuele tekstbestanden in Excel?

Hoe een celbereik in Excel naar een csv-bestand exporteren?

Hoe exporteer ik enkele of alle grafieken van Excel-werkbladen naar PowerPoint?

Hoe gegevens uit een gesloten werkmap importeren / kopiëren naar de huidige werkmap?

Hoe csv-bestand in een werkblad te importeren?

Hoe gegevens uit een ander werkblad importeren?

Hoe meerdere csv-bestanden in meerdere werkbladen importeren?

Hoe importeer ik meerdere bestandsnamen in cellen in Excel?

Hoe importeer ik meerdere tekstbestanden uit een map in één werkblad?

Hoe importeer ik meerdere tekstbestanden naar meerdere bladen?

Hoe importeer ik tekstbestanden naar Excel als aparte bladen met originele namen in Excel?

Hoe snel meerdere csv / tekst / xml-bestanden in Excel snel batchgewijs importeren?

Hoe snel mappen maken op basis van celwaarden in Excel?

Hoe kan ik alleen gefilterde gegevens van Excel naar csv-bestand opslaan / exporteren?

Hoe een selectie als afzonderlijk bestand in Excel opslaan?

Hoe een werkblad als pdf-bestand opslaan en als bijlage via Outlook e-mailen?

Hoe alle werkbladen alleen als waarden opslaan?

Hoe kan ik elk blad als afzonderlijk tekstbestand uit een werkmap opslaan?

Hoe kan ik slechts één werkblad in een werkmap in Excel opslaan?

Hoe kan ik elk blad opslaan of exporteren als CSV / PDF-bestand in Excel?

Hoe werkbladgegevens opslaan als csv-bestand met / zonder dubbele aanhalingstekens?

Hoe kan ik meerdere / alle bladen opslaan, exporteren naar aparte csv- of tekstbestanden in Excel?

Bestand> Openen, Opslaan of Sluiten

Hoe een actieve werkmap te sluiten en opnieuw te openen?

Hoe open ik een gesloten werkmap in Excel?

Hoe open ik een specifieke pagina van een PDF-document vanuit een Excel-hyperlink?

Hoe open ik een specifiek Word-document via Excel?

Hoe open ik een Excel-bestand met het bladervenster?

Hoe snel alle werkmappen sluiten behalve de actieve?

Hoe snel alle Excel-bestanden openen vanuit een map?

Hoe snel een werkmap opslaan op meerdere locaties in Excel?

Hoe alle geopende bestanden / werkmappen tegelijk in Excel opslaan?

Hoe een Excel-bestandsnaam met tijdstempel opslaan?

Hoe een actieve werkmap opslaan en sluiten zonder prompt door een opdrachtknop in Excel?

Hoe een werkmap opslaan en sluiten na een bepaalde tijd inactiviteit?

Hoe een Excel-bestand met celwaarde opslaan?

Hoe een bestand met datum en tijd in Excel opslaan?

Hoe gebruik je de functie Opslaan als om automatisch een bestaand bestand in Excel te overschrijven?

Bestand> Pagina-instelling

Hoe achtergrondkleur toevoegen aan kop- of voetteksten in Excel-blad tijdens het afdrukken?

Hoe kan ik verschillende kop- of voetteksten toepassen op elke pagina in een Excel-spreadsheet?

Hoe voorwaardelijk pagina-einden invoegen in Excel?

Hoe te zoeken en vervangen in koptekst of voettekst in Excel?

Hoe voeg ik elke x-rij een pagina-einde in Excel in?

Hoe pagina-einden invoegen wanneer waarde verandert in Excel?

Hoe paginanummer in cel / koptekst / voettekst in Excel invoegen?

Hoe pagina's met paginanummers met Romeinse cijfers afdrukken?

Hoe X rijen per pagina afdrukken in Excel?

Hoe celwaarde in koptekst / voettekst in Excel te plaatsen?

Bestand> Afdrukken

Hoe celwaarde automatisch verhogen na elke afdruk?

Hoe kan ik een specifiek werkblad uitsluiten bij het afdrukken van een werkmap?

Hoe een bepaalde cel of gebied uitsluiten van afdrukken in Excel?

Hoe kan ik alleen de laatste pagina van een werkblad in Excel afdrukken?

Hoe alle regels voor voorwaardelijke opmaak in een werkblad afdrukken?

Hoe alle opties in een vervolgkeuzelijst in Excel afdrukken?

Hoe alle bladen behalve één specifiek blad in Excel afdrukken?

Hoe bepaalde pagina's of werkbladen afdrukken op basis van de celwaarde in Excel?

Hoe kan ik elke rij / cel op een aparte pagina in Excel afdrukken?

Hoe ingesloten grafieken alleen in Excel afdrukken?

Hoe kan ik even / oneven pagina's alleen in Excel afdrukken?

Hoe de laatste pagina eerst in Excel afdrukken?

Hoe lange kolom op één pagina in Excel afdrukken?

Hoe kan ik meerdere exemplaren afdrukken met opeenvolgende paginanummers?

Hoe meerdere geselecteerde rijen op één pagina in Excel afdrukken?

Hoe meerdere selecties op één pagina in Excel afdrukken?

Hoe meerdere werkmappen in Excel afdrukken?

Hoe kan ik oneven of even pagina's alleen in Excel afdrukken?

Hoe alleen rijen / cellen met gegevens in Excel afdrukken?

Hoe pagina's in omgekeerde volgorde van een werkblad afdrukken?

Hoe rijen herhaaldelijk afdrukken onderaan elke afgedrukte pagina in Excel?

Hoe geselecteerde kolommen samen op één pagina in Excel afdrukken?

Hoe een bladnaam of een lijst met bladnamen in Excel afdrukken?

Hoe een specifiek blad afdrukken op basis van celwaarden in Excel?

Hoe een werkblad met validatiekringen in Excel afdrukken?

Hoe een werkblad zonder lege rijen in Excel afdrukken?

Hoe snel de eerste pagina van elk vel afdrukken?

Hoe snel verborgen werkbladen in Excel afdrukken?

Hoe herhaal je rijen bovenop elke afdruk behalve de laatste pagina in Excel?

Hoe titels herhaaldelijk in meerdere vellen afdrukken?

Hoe stel ik het afdrukgebied in op de laatste rij in Excel?

Hoe stel ik het afdrukgebied in op meerdere werkbladen tegelijk in Excel?

Hoe lege rijen te stoppen bij het afdrukken van een werkblad?

Bestand> Weergeven

Hoe kan ik deelvensters bevriezen / vrijgeven op meerdere werkbladen tegelijk toepassen?

Hoe de formulebalk automatisch uit te vouwen in Excel?

Hoe de tekst van een opgegeven cel in Excel te laten knipperen of flitsen?

Hoe verander ik de bladtabkleur op basis van de celwaarde?

Hoe het onderzoekstaakvenster in Excel uitschakelen?

Hoe werkbladtabbladen verticaal aan de linkerkant van Excel weergeven / weergeven?

Hoe bladtabbladen en bladtabbalk in Excel weergeven of verbergen?

Hoe de statusbalk in Microsoft Excel weergeven of verbergen?

Hoe de actieve cel linksboven in het Excel-scherm weergeven?

Hoe rij- en kolomkoppen verbergen voor alle werkbladen?

Hoe de horizontale en verticale schuifbalk in Microsoft Excel weergeven of verbergen?

Hoe zoom ik alle tabbladen in één formaat in Excel?

Hoe geselecteerde cellen in Excel te zoomen of te vergroten?

Hoe de cellen omhoog of omlaag te zoomen terwijl u op de gegevensvalidatielijst in Excel klikt?

Bestand> Overige

Hoe converteer ik meerdere CSV-bestanden batchgewijs naar XLS (X) -bestanden in Excel?

Hoe batch meerdere Excel-bestanden converteren naar CSV-bestanden in Excel?

Hoe controleer ik de grootte van elk werkblad van een werkmap?

Hoe maak je een maandelijkse / jaarlijkse kalender in Excel?

Hoe open je de map met de huidige werkmap in Microsoft Excel?

Hoe open ik een specifieke Outlook-map vanuit Excel?