Ga naar hoofdinhoud

Excel-tips: ontwikkelaar> Macro of VBA

Ontwikkelaar

Ontwikkelaar> Besturing

Hoe voeg ik een aangepaste knop toe aan het rechtsklik- / contextmenu in Excel?

Hoe een knop toepassen om specifieke cellen in Excel te wissen?

Hoe een knop toepassen om een ​​andere werkmap in Excel te openen?

Hoe het selectievakje in de cel in Excel automatisch centreren?

Hoe verander ik een gespecificeerde celwaarde of kleur wanneer het selectievakje is aangevinkt in Excel?

Hoe verander je de kleur van de ActiveX-besturingsknop in Excel?

Hoe de inhoud van de keuzelijst met invoervak ​​met VBA-code in Excel te wissen?

Hoe maak je een opdrachtknop om gegevens in Excel te kopiëren en te plakken?

Hoe maak je knoppen om bepaalde bladen in Excel te openen / openen?

Hoe maak je dynamische trapsgewijze keuzelijsten in Excel?

Hoe de knop uitschakelen nadat ik eenmaal in Excel heb geklikt?

Hoe meerdere kolommen in een keuzelijst met invoervak ​​weergeven?

Hoe knop in- of uitschakelen op basis van celwaarde in Excel?

Hoe het selectievakje te verbergen wanneer de rij is verborgen in Excel?

Hoe een opdrachtknop te verbergen of zichtbaar te maken op basis van de opgegeven celwaarde in Excel?

Hoe checkbox aangevinkt te maken op basis van celwaarde in Excel?

Hoe maak je de naam van de opdrachtknop dynamisch in Excel?

Hoe de achtergrondkleur van het selectievakje transparant maken in Excel?

Hoe navigeer je tussen werkbladen met behulp van de vervolgkeuzelijst in Excel?

Hoe kan ik ervoor zorgen dat slechts één selectievakje wordt geselecteerd in een groep selectievakjes in Excel?

Hoe vul ik een keuzelijst met invoervak ​​met gespecificeerde gegevens over de geopende werkmap?

Hoe vul ik een Userform ComboBox met alle bladnamen in Excel?

Hoe keuzelijst met invoervak ​​vullen met gegevens van benoemd bereik in Excel?

Hoe kan ik een keuzelijst met invoervak ​​vullen met unieke waarden alleen in Excel?

Hoe tekstvak vullen op basis van combobox-selectie op UserForm in Excel?

Hoe kan ik typen in een keuzelijst met invoervak ​​in Excel voorkomen of uitschakelen?

Hoe snel meerdere selectievakjes in Excel verwijderen?

Hoe snel meerdere selectievakjes in Excel invoegen?

Hoe randen van groepsvakken in Excel verwijderen of verbergen?

Hoe selecties van ActiveX-keuzelijsten in Excel opslaan of behouden?

Hoe tab uit de keuzelijst met invoervak ​​om een ​​specifieke cel in Excel te selecteren?

Hoe schakel ik alle selectievakjes tegelijk in Excel uit of uit?

Hoe (huidige) datum en tijd bijwerken of invoegen met een opdrachtknop in Excel?

Hoe gebruik je een opdrachtknop om een ​​opgegeven celwaarde in Excel te wijzigen?

Hoe de knop te gebruiken om verbergkolommen in Excel weer te geven?

Hoe gebruik ik het selectievakje om een ​​werkblad in Excel te verbergen of zichtbaar te maken?

Hoe gebruik ik het selectievakje om rijen of kolommen in Excel te verbergen / zichtbaar te maken?

Hoe de Command-knop te gebruiken om een ​​actief werkblad op te slaan als PDF-bestand in Excel?

Ontwikkelaar> Macro's

Hoe een sneltoets toewijzen aan een opgegeven macro in Excel?

Hoe automatisch een macro uitvoeren wanneer het resultaat van de celformule verandert?

Hoe maak je een macrocode om tekst in Excel te vinden en te vervangen?

Hoe voer je een macro tegelijkertijd uit over meerdere werkmapbestanden?

Hoe macro automatisch uitvoeren voordat u afdrukt in Excel?

Hoe een macro uitvoeren op basis van de celwaarde in Excel?

Hoe een macro uitvoeren op basis van de geselecteerde waarde in de vervolgkeuzelijst in Excel?

Hoe voer ik een macro uit door op hyperlinks in Excel te klikken?

Hoe een macro uitvoeren wanneer de celwaarde verandert in Excel?

Hoe voer ik een macro uit wanneer het blad is geselecteerd uit een werkmap?

Hoe meerdere macro's uitvoeren met een knop in Excel?

Hoe meerdere macro's uitvoeren vanuit het rechtsklikmenu in Excel?

Hoe kan ik dezelfde macro op meerdere werkbladen tegelijk uitvoeren in Excel?

Hoe VBA-macro uitvoeren bij het openen of sluiten van een werkmap?

Hoe macro te gebruiken om rij onder tabel in Excel in te voegen?

Hoe tijdvertraging gebruiken na het uitvoeren van een VBA-macro in Excel?

Ontwikkelaar> Overige

Hoe klik of dubbelklik ik op een cel om een ​​opgegeven gebruikersformulier in Excel te openen?

Hoe maak je een ja-nee-berichtvenster aan voordat je een macro in Excel uitvoert?

Hoe maak ik een pop-upberichtvenster aan bij het openen van een Excel-bestand?

Hoe waarschuwings- / waarschuwingsberichten weergeven als cellen leeg zijn in Excel?

Hoe een kalender openen wanneer ik op een specifieke cel in Excel klik?

Hoe kan ik een berichtvenster openen bij het activeren / openen van een gespecificeerd werkblad in Excel?

Hoe een berichtvenster openen als de celwaarde binnen een bereik in Excel verandert?

Hoe een berichtvenster weergeven als de celwaarde gelijk is aan "X" in Excel?

Hoe een berichtvenster openen om het celbereik of celwaarden in Excel weer te geven?

Hoe een berichtvenster openen wanneer ik op een bepaalde cel in Excel klik?

Hoe de celwaarde weergeven tijdens het klikken in Excel?

Hoe Google-zoekresultaten naar een werkblad in Excel te vullen?

Hoe een invoervak ​​weergeven wanneer ik op een cel in Excel klik?