Ga naar hoofdinhoud

Inhoudsopgave voor Excel-categorielijst

1. Bestand

1.1 Importeren en exporteren

1.2 Afdrukken

1.3 Bekeken

1.4 Excel-opties

Bewerkingsopties, opties voor opslaan en herstellen, vertrouwenscentrum, enzovoort.

1.5 Excel-sjablonen

Maak, bewerk en pas sjablonen toe in Excel.

1.6 Bestandsformaat Converter

Converteren tussen Excel-werkmappen en PDF / CSV / HTML / TXT-bestanden en converteren tussen XLSX-bestanden en XLS-bestanden.

1.7 Werkmappen openen, opslaan of sluiten

1.8 Pagina-instelling

Stel koptekst en voettekst, paginanummers, pagina-einden, watermerk en andere in Excel-werkmappen in.

1.9 Andere tips

2. Bewerk

2.1 Celinhoud wijzigen

2.2 Combineren

2.3 Converteren

2.4 Kopiëren en plakken

2.5 Wissen en verwijderen

2.6 Gegevens extraheren

2.7 Celinhoud vullen

2.8 Zoeken

2.9 Verbergen of zichtbaar maken

2.10 Selecteer

2.11 vervangen

2.12 Ga naar Cellen, Rijen, Blad, etc.

2.13 Verplaats tekens, cellen, rijen, kolommen of bladen

2.14 Hernoemen van bladen, werkmappen, enz.

2.15 Cellen, kolommen of bereiken splitsen

   Cellen splitsen op scheidingstekens of breedte, namen splitsen, tekst en cijfers splitsen, in rijen splitsen en kolommen / bereik splitsen, enz.

2.16 Andere tips

3. Invoegen

3.1 Grafiek

3.2 Illustraties

3.3 Links

3.4 Draaitabel en draaigrafiek

3.5 Voeg rijen en kolommen in

3.6 Voeg opsommingstekens en nummering in

3.7 Voeg een lijst met waarden in

Aangepaste lijst, lijst met combinaties of permutaties, lijst met datums of weekdagen, lijst met bladen of bestanden of mappen, lijst met unieke waarden, enz.

3.8 Voeg bladen en werkmappen in

3.9 Andere tips

4. Formaat

4.1 Cellen opmaken

4.2 Voorwaardelijke opmaak

4.3 Automatisch opmaken, rijhoogte / kolombreedte, opmaakstijl opslaan en meer

5. Gegevens

5.1 Gegevensvalidatie

5.2-filter

5.3 Sorteren

5.4 Controleer karakters, waarde, bestand, etc.

5.5 Vergelijk cellen, kolommen of werkbladen

5.6 Gegevens groeperen of de groep opheffen

5.7 Andere tips

6. Beoordeling en beveiliging

6.1 Bescherm cellen

6.2 Bescherm bladen

Bescherm automatisch werkbladen, bescherm meerdere werkbladen in bulk, bewerk beschermde werkbladen en voorkom bewerkingen in beschermde werkbladen, enz.

6.3 Bescherm werkmappen

Bescherm meerdere werkmappen, bescherm werkmapsjablonen en deel werkmappen.

6.4 Heb je vragen? Stel ze hier.

Opmerkingen invoegen of verwijderen, inhoud van opmerkingen bewerken, opmerkingen exporteren, opmerkingen opmaken, opmerkingen weergeven of verbergen, tussen opmerkingen en celinhoud omzetten, en anderen.

6.5 Spellingcontrole houdt wijzigingen bij, en andere

7. Berekening en formules

7.1 Zoek naar een waarde

7.2 Datum en tijd

7.3 Wiskundige functies

 • 7.3.1 SOM
  Som met criteria, som over bladen, som exclusief cellen, som tot aan de voorwaarde, som alleen zichtbare cellen en somberekeningen.
 • 7.3.2 ROUND
  Naar boven afronden, naar beneden afronden, even afronden, oneven afronden, datum / tijd afronden, etc.
 • 7.3.3 ABS, SQTR, SUMIF en SUMPRODUCT

7.4 Statistische functies

 • 7.4.1 GEMIDDELDE
  Bereken het gemiddelde op datum of criteria, het gemiddelde negeert nullen of speciale waarden, het gewichtsgemiddelde en andere gemiddelde berekeningen.
 • 7.4.2 COUNT
  Tel cellen met criteria, tel tekens of werken in cellen of bereiken, tel dagen tussen twee datums, tel duplicaten, unieke waarden of andere speciale cellen, tel negerende cellen, tel bladen of werkmappen en andere telberekeningen.
 • 7.4.3 MAXIMUM MINIMUM
  Vind max of min waarde met criteria, vind max of min waarde in een groep, zoek max of min exclusief speciale waarden (zegt 0), vind de ne hoogste of kleinste waarden, etc.
 • 7.4.4 RANK
  Bereken rangpercentiel, rangschik met criteria, rangschik op werkbladen, rangschik speciale waarden negeren (zegt 0), enz.
 • 7.4.5 MEDIAAN, PERCENTIEL, KWARTIEL, etc.

7.5 Door de gebruiker gedefinieerde functies

 • 7.5.1 Bewerk cellen
  Pas door de gebruiker gedefinieerde functies toe om celinhoud te wijzigen, cellen / rijen / kolommen te combineren, celinhoud om te zetten, te verwijderen of te wissen, inhoud te extraheren, celinhoud te vullen, celinhoud te splitsen, enzovoort.
 • 7.5.2 Berekening
  Pas door de gebruiker gedefinieerde functies toe op statistieken, voer wiskundige berekeningen uit, zoek naar waarden, datum- / tijdberekeningen, enzovoort.
 • 7.5.3 Invoegen, formatteren, gegevens enz.

7.6 Formule voorbeelden

In dit gedeelte vindt u artikelen waarin formules worden gebruikt om problemen in Excel op te lossen. De artikelen en Excel-functies die in de overeenkomstige artikelen worden toegepast, worden gescheiden en weergegeven in twee kolommen.

7.7 Formule-applicaties

Doe optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen met formules, percentages berekenen, rente / betaling / belasting / prijs berekenen, etc.

7.8 Berekeningsopties

Formulefouten verbergen, markeren of formulefouten vervangen door 0, blanco of bepaalde tekst; negeer blanco of nul, toon of verberg formule, toon of verberg volgpijlen, werk formules bij, enzovoort.

7.9 Andere formule-tips

Verander, vergrendel celverwijzingen in formules, kopieer formules, vervang formules door hun berekeningsresultaat, benoemde bereiken en andere formuletips.

8. Ontwikkelaar

8.1 Bediening

8.2 Macro's en VBA

 • 8.2.1 Dien in
  Pas VBA-code toe om Excel-opties in te stellen, werkbladen, werkmappen, afbeeldingen, csv / tekst / pdf-bestanden importeren / exporteren, werkmappen opslaan / sluiten / openen, pagina-instellingen configureren, afdrukken, bekijken, enz.
 • 8.2.2 Invoegen
  Pas VBA-code toe om eenvoudig illustraties, koppelingen, lijsten, draaitabel / draaigrafiek, rijen / kolommen en andere objecten in Excel in te voegen.
 • 8.2.3 Edit
  Pas VBA-code toe om celinhoud te wijzigen, cellen / bereiken / bladen te combineren, getallen / bestandsindeling te converteren, kopiëren / plakken, inhoud en opmaak te verwijderen of te wissen, celinhoud te vullen, te zoeken en te vervangen, naar cel, bereik of bladen te gaan, enz. .
 • 8.2.4 Formaat
  Pas VBA-code toe om voorwaardelijke opmaak te configureren, cellen op te maken, enzovoort.
 • 8.2.5 Data
  Controleer gegevens met VBA-code of pas VBA-code toe om gegevensvalidatie, filter, sortering, enz. In te stellen.
 • 8.2.6 Beoordeling en beveiliging
  Pas VBA-code toe om opmerkingen toe te voegen, te wijzigen, op te maken, cellen / werkbladen / werkmappen te beschermen, enzovoort.
 • 8.2.7 Berekening
  Gebruik VBA-code om berekeningsopties te configureren, wiskundige berekeningen uit te voeren (inclusief som, aantal, gemiddelde, ronde, rang, etc.) en andere.
 • 8.2.8 Ontwikkelaar
  Pas VBA-code toe om besturingselementen, macro's en andere in te voegen, op te maken of te verwijderen.
 • 8.2.9 Mailings en anderen
  Pas VBA-code toe om e-mails te verzenden, handtekeningen in te stellen, bijlagen toe te voegen en ook andere bewerkingen in Excel.

8.3 Andere tips voor ontwikkelaars

Veel gebruikers geven de voorkeur aan sneltoetsen om zichzelf effectiever in Excel te laten werken. Deze sectie bevat artikelen die veelgebruikte sneltoetsen, functietoetsen, enz. Gebruiken om problemen in Excel op te lossen. Druk bijvoorbeeld op Ctrl + ; toetsen om de huidige datum in te voegen, druk op Shift + Enter toetsen om naar de laatste cel van de huidige selectie te springen, enzovoort.

Google Sheets is een online spreadsheet van Google-apps en is een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee gebruikers online kunnen werken en met anderen kunnen samenwerken, ongeacht of u op kantoor, thuis of ergens anders werkt. Dit gedeelte bevat een aantal tutorials over het gebruik van Google Spreadsheets, zoals het toevoegen van voorvoegsels aan meerdere cellen in Google-bladen, het wijzigen van hoofdlettergebruik in Google-bladen, enzovoort.

Deze sectie bevat artikelen over mailingsvaardigheden in Excel en artikelen die niet kunnen worden gegroepeerd in bovenstaande categorieën / secties.

The End