Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel-tips: berekeningen en formules> statistische functies

COUNT functie

Tel karakters of woorden

Hoe tel je een teken in een Excel-cel of een bereik?

Hoe tekens in cel / bereik / werkblad in Excel te tellen?

Hoe door komma's gescheiden waarden in een enkele cel in Excel te tellen?

Hoe de frequentie van een tekst / nummer / teken in de Excel-kolom tellen?

Hoe tel je hoe vaak een woord of waarde voorkomt in Excel?

Hoe max of min voorkomen in Excel te tellen?

Hoe tel je het aantal "Ja" of "Nee" antwoorden in Excel?

Hoe tel je het aantal bepaalde / specifieke woorden in een cel of een celbereik in Excel?

Hoe tel je het aantal regels (regeleinden) in een cel in Excel?

Hoe tel je het aantal keren dat in een kolom in het Google-blad voorkomt?

Hoe exemplaren van een specifiek teken in een cel in Excel te tellen?

Hoe tel je specifieke tekens (komma / puntkomma / vraagtekens) in cel / bereik in Excel?

Hoe tel je de frequentie van tekstwaarden in een kolom?

Hoe tel je de regeleinden in de cel in Excel?

Hoe tel je het aantal woorden of tekens in een Excel-kolom of -cel?

Hoe tel je het aantal tekens exclusief spaties in de Excel-cel?

Hoe tel je het aantal tekens, letters en cijfers in een cel?

Hoe tel je het aantal door komma's / streepjes gescheiden waarden in een cel in Excel?

Hoe tel je het aantal keren dat een woord in een kolom in Excel voorkomt?

Hoe tel je het aantal keren per jaar / kwartaal / maand / week in Excel?

Hoe tel je het aantal spaties vóór de tekstreeks in de Excel-cel?

Hoe tel je het aantal spaties van een tekstreeks in Excel?

Hoe tel je het aantal keren dat een teken / woord in een cel voorkomt?

Hoe tel je het aantal keren dat een woord / getal in een bereik voorkomt?

Hoe tel je het aantal hoofdletters of kleine letters in een cel?

Hoe tel je het aantal woorden in een cel of bereikcellen in Excel?

Hoe jokertekens (sterretjes of vraagtekens) tellen in Excel?

Hoe bepaal ik de frequentie van een teken / tekst / string in een Excel-bereik?

Tel dagen tussen twee datums

Hoe controleer ik of een datum een ​​officiële feestdag is en tel dagen behalve feestdagen in Excel?

Hoe tel / bereken je kwartalen tussen twee datums in Excel?

Hoe weken / maanden / jaren tussen twee datums in Excel te tellen / berekenen?

Hoe dagen tussen twee datums tellen, inclusief startdatum in Excel?

Hoe tel je het aantal schrikkeljaren tussen twee datums in Excel?

Hoe tel je de dagen exclusief zondag tussen twee datums in Excel?

Hoe tel je het aantal dagen / werkdagen / weekenden tussen twee datums in Excel?

Hoe tel je het aantal dagen behalve zondag / weekends in Excel?

Hoe tel je het aantal dagen of werkdagen in een maand in Excel?

Hoe tel je het aantal weekenden / weekdagen tussen twee datums in Excel?

Tel dubbele of unieke cellen

Hoe twee kolommen vergelijken en verschillen tellen in Excel?

Hoe duplicaten uit een lijst in Excel te tellen en te verwijderen?

Hoe opeenvolgende duplicaten in Excel te tellen?

Hoe dubbele waarden in een kolom in Excel tellen?

Hoe duplicaten tussen twee kolommen in Excel te tellen?

Hoe tel je dezelfde of dubbele waarden maar één keer in een kolom?

Hoe tel je het aantal unieke rijen (combinaties van meerdere kolommen) in Excel?

Hoe unieke waarden tellen op basis van een andere kolom in Excel?

Hoe unieke waarden tellen op basis van meerdere criteria in Excel?

Hoe unieke waarden tussen twee datums in Excel te tellen?

Hoe unieke waarden tellen met uitzondering van duplicaten in Excel?

Hoe unieke waarden in een gefilterde kolom in Excel te tellen?

Hoe unieke waarden in de draaitabel te tellen?

Hoe unieke waarden of getallen in een kolom in Excel te tellen?

Hoe unieke waarden tellen met spaties in een Excel-kolom?

Hoe unieke waarden met meerdere criteria in Excel te tellen?

Hoe unieke / dubbele datums in een Excel-kolom tellen?

Hoe unieke / dubbele datums in een Excel-kolom tellen?

Hoe vind en tel ik dubbele cellen / waarden in één rij in Excel?

Hoe snel het eerste exemplaar van alleen waarden in Excel tellen?

Tel het negeren van cellen

Hoe cellen tellen / optellen op basis van filter met criteria in Excel?

Hoe oneven / even getallen of rijen in Excel te tellen / optellen?

Hoe tel / tel alleen positieve of negatieve getallen in Excel?

Hoe tel je alle cellen met waarde / gegevens in een bereik in Excel?

Hoe lege cellen of niet-lege cellen in een bereik in Excel te tellen?

Hoe lege of niet-lege cellen in gefilterd bereik in Excel te tellen?

Hoe lege of niet-lege cellen in gefilterd bereik in Excel te tellen?

Hoe te tellen of cellen een datum / gegevens bevatten in Excel?

Hoe te tellen, negeer verborgen cellen / rijen / kolommen in Excel?

Hoe tel je het negeren van nullen of lege cellen in Excel?

Hoe tel je het aantal cellen met niet-nulwaarden in Excel?

Hoe tel je het aantal doorlopende lege cellen in Excel?

Hoe tel je het aantal cellen met gegevens in Excel?

Hoe tel je het aantal bevolkte cellen in een bereik in Excel?

Hoe gefilterde gegevens / lijst met criteria in Excel te tellen?

Hoe snel zichtbare of gefilterde cellen alleen in Excel tellen?

Tel vellen of werkmappen

Hoe tel je het aantal vellen van een werkmap?

Hoe tel je het aantal zichtbare bladen in een werkmap?

Hoe werkbladen met een specifieke naam in Excel te tellen?

Hoe snel het aantal geopende werkmappen tellen?

Hoe snel het aantal verborgen werkbladen in Excel tellen?

Tel specifieke cellen

Hoe cellen tellen / optellen op basis van de lettertypekleuren in Excel?

Hoe doorgestreepte cellen in Excel te tellen / optellen?

Hoe cellen tellen en optellen op basis van achtergrondkleur in Excel?

Hoe cellen te tellen op basis van specifieke opmaak, zoals vet, cursief in Excel?

Hoe tel je cellen met getallen of niet in Excel?

Hoe cellen met specifieke tekst en vul- / lettertypekleur in Excel te tellen?

Hoe tel je het aantal cellen met opmerkingen in Excel?

Hoe cellen tellen of optellen op basis van celkleur in het Google-blad?

Hoe tel je het aantal foutcellen / niet-foutcellen in Excel?

Hoe tel je het aantal gearceerde cellen in Excel?

Hoe cellen tellen / optellen op basis van kleuren met voorwaardelijke opmaak in Excel?

Hoe vetgedrukte getallen in een celbereik in Excel optellen / tellen?

Tel met criteria

Hoe tel je alle cellen behalve een specifieke waarde in Excel?

Hoe cellen te tellen die beginnen met een specifieke letter in Excel?

Hoe cellen tussen twee keer tellen in Excel?

Hoe cellen te tellen als aan een van de meerdere criteria in Excel is voldaan?

Hoe cellen te tellen die overeenkomen met X of Y in Excel?

Hoe tel je cellen die gelijk zijn aan een bepaalde waarde in Excel?

Hoe cellen met een lengte groter dan een specifiek getal in Excel te tellen?

Hoe cellen met vraagtekens in Excel te tellen?

Hoe cellen met specifieke tekst in selectie in Excel te tellen?

Hoe cellen met nullen te tellen, maar geen spaties in Excel?

Hoe cellen / records per groep in Excel te tellen?

Hoe gegevens per groep in Excel te tellen?

Hoe tel je hoeveel cellen bepaalde tekst of waarde bevatten in Excel?

Hoe te tellen of de cel tekst of een deel van de tekst in Excel bevat?

Hoe te tellen als cel geen tekst bevat in Excel?

Hoe te tellen of cellen niet-leeg zijn en niet gelijk zijn aan een specifiek woord in Excel?

Hoe te tellen of cellen beginnen met of eindigen met specifieke tekst in Excel?

Hoe te tellen of de waarde binnen een bepaald bereik valt in Excel?

Hoe tel je netwerkdagen tussen twee datums inclusief zaterdag in Excel?

Hoe tel je het aantal cellen tussen twee waarden of datums in Excel?

Hoe tel je het aantal cellen groter of kleiner dan 0 (nul) in Excel?

Hoe tel je het aantal cellen met tekst of nummer in Excel?

Hoe het aantal cellen / rijen tellen tot de eerste blanco in Excel?

Hoe het aantal instanties tellen als de stringlengte groter is dan X in Excel?

Hoe het aantal keren dat in een datetime-bereik in Excel voorkomt, te tellen?

Hoe records tussen twee datums te tellen met overeenkomende criteria in Excel?

Hoe rijen tellen totdat een bepaalde somwaarde in Excel is bereikt?

Hoe teken je strings met voorloopnullen in Excel?

Hoe tel je de cellen boven een bepaalde waarde of het gemiddelde in Excel?

Hoe de cellen groter dan maar kleiner dan een getal tellen / optellen?

Hoe tel je een specifieke waarde over meerdere werkbladen?

Hoe tel ik absolute waarden groter / kleiner dan de opgegeven waarde in Excel?

Hoe tel ik op datum / maand / jaar en datumbereik in Excel?

Hoe een gedeeltelijke string / substring-overeenkomst in Excel te tellen?

Hoe tel je met meerdere criteria in Excel?

Hoe snel het uiterlijk in elke 15 minuten tellen in Excel?

Hoe snel tellen of cellen gelijk zijn aan x of y in Excel?

Hoe snel het aantal cellen tellen totdat de waarde verandert in Excel?

Overig

Hoe tel (identificeer) en verander de decimale plaats in Excel?

Hoe bestanden in een bepaalde map / map in Excel te tellen?

Hoe tel je het maximale aantal opeenvolgende positieve / negatieve getallen in Excel?

Hoe samengevoegde cellen in het geselecteerde bereik in Excel te tellen?

Hoe tel je het aantal intervallen van een half uur in Excel?

Hoe het aantal pieken in een kolom met gegevens in Excel te tellen?

Hoe tel ik het aantal keren dat een cel in Excel is gewijzigd?

Hoe kan ik tussen tijden in Excel gewerkte uren tellen of berekenen?

Hoe pagina-einden van een actief blad in Excel te tellen?

Hoe tel je het verschil tussen letters in Excel?

Hoe tel je het aantal afgedrukte pagina's op een vel?

Hoe tel je de paginanummers van pdf-bestanden in Excel?

Hoe het totale aantal klikken in een opgegeven cel in Excel te tellen?

Hoe het totale aantal rijen in een tabel in Excel te tellen?

Hoe celwaarden te tellen met hoofdlettergevoelig in Excel?

Hoe tel ik of er iets in geselecteerde cellen in Excel staat?

Hoe aangevinkte selectievakjes in Excel optellen / tellen?

Hoe de eerste n waarden in een Excel-kolom of -rij optellen of tellen?