Ga naar hoofdinhoud

Excel-tips: berekeningen en formules> wiskundige functies

SOM-functie

Som over bladen

Hoe maak je een 3D-referentie om hetzelfde bereik over meerdere bladen in Excel op te tellen?

Hoe dezelfde cel in meerdere bladen in Excel optellen?

Hoe waarden in dezelfde kolom optellen over meerdere bladen?

Hoe gegevens uit werkbladen / werkmappen samenvatten in één werkblad?

Hoe vlok je over meerdere bladen en somresultaten in Excel?

Som exclusief cellen

Hoe cellen in een kolom uitsluiten van som in Excel?

Hoe snel een kolom optellen, negeren cellen # N / A-fouten in Excel?

Hoe snel elke andere of n-de rij / kolom in Excel optellen?

Hoe de hele kolom op te tellen behalve de koptekst / eerste rij in Excel?

Hoe som je elke n rijen op in Excel?

Hoe het celbereik optellen dat fouten in Excel negeert?

Hoe waarden optellen zonder subtotalen in Excel of deze uitsluiten?

Hoe waarden optellen zonder of met n / a in Excel?

Som tot aan de voorwaarde om te voldoen

Hoe een kolom optellen totdat aan een voorwaarde is voldaan in de aangrenzende kolom in Excel?

Hoe celwaarden in een kolom optellen totdat de lege cel is bereikt?

Hoe kolomwaarden optellen tot de volgende lege cel in Excel?

Hoe getallen optellen totdat een bepaalde waarde wordt bereikt in de aangrenzende cel in Excel?

Som alleen zichtbare cel

Hoe cellen tellen / optellen op basis van filter met criteria in Excel?

Hoe snel waarden optellen zonder verborgen kolommen in Excel?

Hoe kunnen alleen gefilterde of zichtbare cellen in Excel worden opgeteld?

Som met criteria

Hoe cellen tellen / optellen op basis van de lettertypekleuren in Excel?

Hoe oneven / even getallen of rijen in Excel te tellen / optellen?

Hoe tel / tel alleen positieve of negatieve getallen in Excel?

Hoe doorgestreepte cellen in Excel te tellen / optellen?

Hoe cellen tellen en optellen op basis van achtergrondkleur in Excel?

Hoe cellen tellen of optellen op basis van celkleur in het Google-blad?

Hoe cellen tellen / optellen op basis van kleuren met voorwaardelijke opmaak in Excel?

Hoe de cellen groter dan maar kleiner dan een getal tellen / optellen?

Hoe snel gegevens per uur tot dagelijks optellen in Excel?

Hoe som / gemiddeld negatieve waarden in Excel negeren?

Hoe vetgedrukte getallen in een celbereik in Excel optellen / tellen?

Hoe aangevinkte selectievakjes in Excel optellen / tellen?

Hoe optellen op basis van kolom- en rijcriteria in Excel?

Hoe cellen optellen als de corresponderende string een bepaalde lengte heeft?

Hoe cellen optellen wanneer waarde verandert in een andere kolom?

Hoe overeenkomende waarden optellen met dezelfde datum in Excel?

Hoe gegevens per weekdag / maand / kwartaal / jaar in Excel optellen?

Hoe meerdere kolommen optellen op basis van enkele criteria in Excel?

Hoe getallen tussen haakjes alleen in Excel optellen?

Hoe de cijfers van de afgelopen 7 of 30 dagen inclusief VANDAAG in Excel optellen?

Hoe som je alleen hele getallen op in Excel?

Hoe waarden optellen of gemiddeld als datums in aangrenzende cellen gelijk zijn aan de opgegeven maand in Excel?

Hoe waarden optellen op basis van criteria in een andere kolom in Excel?

Hoe waarden optellen op basis van maand en jaar in Excel?

Hoe waarden optellen op basis van de selectie van een vervolgkeuzelijst in Excel?

Hoe waarden optellen op basis van tekstcriteria in Excel?

Hoe waarden tussen twee datumbereik in Excel optellen?

Hoe waarden per groep in Excel optellen?

Hoe HLOOKUP te gebruiken om een ​​reeks waarden in Excel op te tellen?

Hoe vlookup en sum in Excel te gebruiken?

Hoe vlok je over meerdere bladen en somresultaten in Excel?

Overig

Hoe automatisch meerdere rijen / kolommen / werkbladen in Excel opsommen?

Hoe de cumulatieve som / lopend totaal van een kolom in Excel te berekenen?

Hoe het lopende totaal / gemiddelde in Excel te berekenen?

Hoe getallen correct optellen met eenheden in een bereik in Excel?

Hoe blijf je totaal in een of een enkele cel in Excel draaien?

Hoe snel gegevens van elke kolom in Excel samenvatten?

Hoe vervolgens de somwaarden afronden met één formule in Excel?

Hoe waarden afronden voordat ze in Excel worden opgeteld?

Hoe een opgegeven rij of kolom in een benoemd bereik in Excel optellen?

Hoe alle cijfers in een getal in Excel optellen?

Hoe celwaarden optellen met hoofdlettergevoelig in Excel?

Hoe cellen optellen met tekst en cijfers in Excel?

Hoe diagonaal van een bereik in Excel optellen?

Hoe het eerste cijfer van elke cel alleen in Excel optellen?

Hoe de grootste of kleinste 3 waarden in een lijst van Excel op te tellen?

Hoe getallen van 1 tot n optellen in het Excel-werkblad?

Hoe cijfers optellen ongeacht het teken in Excel?

Hoe getallen met komma's optellen in een enkele Excel-cel?

Hoe getallen in een enkele cel in Excel optellen of optellen?

Hoe unieke waarden alleen in Excel optellen of gemiddeld?

Hoe de eerste n waarden in een Excel-kolom of -rij optellen of tellen?

Hoe de absolute waarden in Excel optellen?

Hoe tijd en formaat optellen als uren, minuten of seconden in Excel?

Hoe waarden uit tekstvakken samen te vatten?