Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English

Excel-tips: berekeningen en formules> wiskundige functies

ABS-functie

Hoe het absolute verschil tussen twee waarden / tijden in Excel berekenen?

Hoe krijg je het tegenovergestelde van een ABS-waarde in Excel?

SQRT-functie

Hoe snel de vierkantswortel van een waarde in Excel berekenen?

SUMIF-functie

Hoe kan ik een aangrenzende cel optellen die gelijk is, leeg is of tekst bevat in Excel?

Hoe te sumifiëren op basis van gedeeltelijke overeenkomst in Excel?

Hoe celwaarden tussen twee gegeven datums in Google-bladen op te tellen?

Hoe sumif-cellen beginnen met een specifiek nummer of tekst in Excel?

Hoe cellen optellen als ze een deel van de tekstreeks bevatten in Goolge-bladen?

Hoe kan ik cellen optellen die niet gelijk zijn aan een specifieke waarde in Excel?

Hoe kan ik de datum optellen die kleiner / groter is dan vandaag in Excel?

Hoe te sumifiëren met 3D-referentie om de tabbladen op te tellen op basis van criteria in Excel?

Hoe kan ik optellen met meerdere criteria in één kolom?

Hoe te sumifiëren met getallen die als tekst in Excel zijn opgeslagen?

Hoe te sumifiëren met een of meer criteria in Excel?

SUMPRODUCT-functie

Hoe twee kolommen vermenigvuldigen en vervolgens optellen in Excel?

Hoe snel de vierkantswortel van een waarde in Excel berekenen?