Ga naar hoofdinhoud

Hoe een Word-document splitsen en opslaan als afzonderlijk PDF-bestand?

In Word kunt u het hele document in een pdf-bestand opslaan, maar heeft u ooit geprobeerd het document te splitsen en vervolgens de pagina's als afzonderlijk pdf-bestand op te slaan? In dit artikel zal ik de methoden introduceren om deze taak snel op te lossen.

Splits een Word-document en sla het op als afzonderlijk PDF-bestand met VBA

Splits een Word-document om bestanden te scheiden op pagina's/kop1/onderbreking en sla op als PDF


Splits een Word-document en sla het op als afzonderlijk PDF-bestand met VBA

Hier kan de VBA-code u helpen een Word-document direct op pagina's te splitsen en vervolgens op te slaan als afzonderlijke PDF-bestanden.

1. druk op Alt + F11 toetsen om in te schakelen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. klikken Invoegen > Module, kopieer en plak onderstaande code in het Module venster.

VBA: sla Word op als afzonderlijke pdf

Sub SaveAsSeparatePDFs()
'UpdatebyExtendoffice20181120
  Dim I As Long
  Dim xDlg As FileDialog
  Dim xFolder As Variant
  Dim xStart, xEnd As Integer
  On Error GoTo lbl
  Set xDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  If xDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
  xFolder = xDlg.SelectedItems(1)
  xStart = CInt(InputBox("Start Page", "KuTools for Word"))
  xEnd = CInt(InputBox("End Page:", "KuTools for Word"))
  If xStart <= xEnd Then
    For I = xStart To xEnd
      ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:= _
        xFolder & "\Page_" & I & ".pdf", ExportFormat:=wdExportFormatPDF, _
        OpenAfterExport:=False, OptimizeFor:=wdExportOptimizeForPrint, Range:= _
        wdExportFromTo, From:=I, To:=I, Item:=wdExportDocumentContent, _
        IncludeDocProps:=False, KeepIRM:=False, CreateBookmarks:= _
        wdExportCreateHeadingBookmarks, DocStructureTags:=True, _
        BitmapMissingFonts:=False, UseISO19005_1:=False
    Next
  End If
  Exit Sub
lbl:
  MsgBox "Enter right page number", vbInformation, "KuTools for Word"
End Sub

3. druk op F5 key, selecteer in het dialoogvenster Bladeren een map om de PDF-bestanden te plaatsen.
doc split opslaan pdf 1

4. klikken OKen voer vervolgens de paginanummers in waarvan u het begin en het einde wilt splitsen.

doc split opslaan pdf 2 doc split opslaan pdf 3

5. klikken OK. Nu zijn de pagina's opgeslagen als afzonderlijke pdf-bestanden.
doc split opslaan pdf 4


Splits een Word-document om bestanden te scheiden op pagina's/kop1/onderbreking en sla op als PDF

Als u niet bekend bent met VBA-code, kunt u proberen een invoegtoepassing te gebruiken - Kutools for Word, het is Split functie kan u helpen om een ​​Word-document op te splitsen in pagina's op basis van pagina-einden, paginanummers, kop1, sectie-einden, elke n-de pagina en aangepast paginanummer dat u opgeeft, en pas vervolgens de Documentformaatconvertor om de gesplitste Word-documenten batchgewijs naar PDF te converteren.

Na het installeren van Kutools voor Word, doe het als volgt:(Gratis download Kutools voor Word nu!)

1. Schakel het Word-document in dat u wilt splitsen, klik op Koetools Plus > Split.

2. In de Document splitsen dialoogvenster, kies de gewenste splitsingsregel in de sectie Splitsen op. Geef vervolgens de opslaglocatie en het voorvoegsel van het gesplitste documentbestand op. Klik Ok.

In het Gesplitst door sectie, het biedt 6 splitsingstypen voor u. Ga voor meer informatie over elk splitsingstype naar de: functie introductie.

Nu zijn de gesplitste documenten opgeslagen op de opgegeven locatie.

3. Klik na het splitsen van het document op Koetools Plus > Doc / Docx.

4. In de Documentformaatconvertor dialoogvenster, kies Converteer Docx naar PDF formulier Format Converter vervolgkeuzelijst, klik op het plusteken om bestanden of mappen toe te voegen die de documenten bevatten die u naar PDF wilt converteren en geef vervolgens andere instellingen op die u nodig hebt (standaard slaat het de PDF-bestanden op in de bronmap, u kunt het wijzigen ). Klik Ok.

Nu zijn de Word-documenten omgezet naar PDF-bestanden.


Beste Office-productiviteitstools

Kutools for Word - Verbeter uw woordervaring met Over 100 Opmerkelijke kenmerken!

🤖 Kutools AI-assistent: Transformeer uw schrijven met AI - Inhoud genereren  /  Herschrijf tekst  /  Documenten samenvatten  /  Informeer voor informatie gebaseerd op document, allemaal binnen Word

📘 Documentbeheersing: Pagina's splitsen  /  Voeg documenten samen  /  Selectie exporteren in verschillende formaten (PDF/TXT/DOC/HTML...)  /  Batchconversie naar PDF  /  Pagina's exporteren als afbeeldingen  /  Meerdere bestanden tegelijk afdrukken...

Inhoud bewerken: Batch zoeken en vervangen over meerdere bestanden  /  Formaat van alle afbeeldingen wijzigen  /  Tabelrijen en -kolommen transponeren  /  Converteer tabel naar tekst...

🧹 Moeiteloos schoon: Veeg weg Extra ruimtes  /  Sectie-onderbrekingen  /  Alle koppen  /  Tekstvakken  /  hyperlinks  / Ga voor meer verwijdergereedschappen naar onze Groep verwijderen...

Creatieve invoegingen: Invoegen Duizend scheidingstekens  /  Vink vakjes aan  /  Radio knoppen  /  QR Code  /  Barcode  /  Diagonale lijntabel  /  Vergelijking bijschrift  /  Bijschrift bij afbeelding  /  Tabel titel  /  Meerdere afbeeldingen  / Ontdek meer in de Groep invoegen...

???? Precisieselecties: Vaststellen specifieke pagina's  /  tafels  /  vormen  /  kop paragrafen  / Verbeter de navigatie met meer Selecteer functies...

Sterverbeteringen: Navigeer snel naar elke locatie  /  automatisch herhaalde tekst invoegen  /  naadloos schakelen tussen documentvensters  /  11 Conversiehulpmiddelen...

👉 Wil je deze functies proberen? Kutools voor Word biedt een Gratis proefperiode van 60-dag, zonder beperkingen! 🚀
 
Comments (27)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Very useful. I appreciate the work. Wish we can select how many pages for a split
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, the Split feature already support split specific pages and save as PDF only.
Choose Custom from the drop-down list in Split by section, then type the pasge numbers seperated by commas in the Page textbox, please see screenshot:
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/sun-comment/split-word-1.png?1702630242000
This comment was minimized by the moderator on the site
Kedves Napos!

Mostmár majdnem tökéletes a kód ahhoz, amit szeretnék. A 9. sorból szeretném a fájl nevét venni, de csak a 20. karaktertől.

Ez megoldható lenne?

Nagyon szépen köszönöm.

minimorisz
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, try this vba
Sub SaveAsSeparatePDFs()
'UpdatebyExtendoffice20221122
  Dim I As Long
  Dim xDlg As FileDialog
  Dim xFolder As Variant
  Dim xStart, xEnd As Integer
  Dim xName As String
  On Error GoTo lbl
  Set xDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  If xDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
  xFolder = xDlg.SelectedItems(1)
  xStart = CInt(InputBox("Start Page", "KuTools for Word"))
  xEnd = CInt(InputBox("End Page:", "KuTools for Word"))
  If xStart <= xEnd Then
    For I = xStart To xEnd
      xName = InputBox("Page: " & I, "Enter the name for this page")
      ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:= _
        xFolder & "\" & xName & ".pdf", ExportFormat:=wdExportFormatPDF, _
        OpenAfterExport:=False, OptimizeFor:=wdExportOptimizeForPrint, Range:= _
        wdExportFromTo, From:=I, To:=I, Item:=wdExportDocumentContent, _
        IncludeDocProps:=False, KeepIRM:=False, CreateBookmarks:= _
        wdExportCreateHeadingBookmarks, DocStructureTags:=True, _
        BitmapMissingFonts:=False, UseISO19005_1:=False
    Next
  End If
  Exit Sub
lbl:
  MsgBox "Enter right page number", vbInformation, "KuTools for Word"
End Sub

You will rename the pdf file one by one in the poping dialog while applying the vba.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Sunny,

any chance you know the code for the file name to be taken from the Third line of the file? or a specific location?

thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, try this vba
Sub SaveAsSeparatePDFs()

'UpdatebyExtendoffice20221221
  Dim I As Long
  Dim xDlg As FileDialog
  Dim xFolder As Variant
  Dim xStart, xEnd As Integer
  Dim xStrName As String
  Dim xPath As String
'  On Error Resume Next

  Set xDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  If xDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
  xFolder = xDlg.SelectedItems(1)
  xStart = CInt(InputBox("Start Page", "KuTools for Word"))
  xEnd = CInt(InputBox("End Page:", "KuTools for Word"))
  If xStart <= xEnd Then
    For I = xStart To xEnd
        Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToNext, Name:=I
        Selection.GoTo What:=wdGoToLine, Which:=wdGoToNext, Name:=3 - 1
        Selection.Extend
        Selection.EndKey Unit:=wdLine
        Selection.EscapeKey
  
        xStrName = Selection.Range
        xStrName = Replace(xStrName, " ", "")
        xStrName = Replace(xStrName, vbLf, "")
        xStrName = Replace(xStrName, Chr(10), "")
        xStrName = Replace(xStrName, Chr(13), "")
        xStrName = Replace(xStrName, "\", "")
        xStrName = Replace(xStrName, "/", "")
        xStrName = Replace(xStrName, ":", "")
        xStrName = Replace(xStrName, "*", "")
        xStrName = Replace(xStrName, "?", "")
        xStrName = Replace(xStrName, "<", "")
        xStrName = Replace(xStrName, ">", "")
        xStrName = Replace(xStrName, "|", "")
        xStrName = Replace(xStrName, """", "")
        If xStrName = "" Then
          xStrName = I
        End If
        xPath = xFolder & "\" & xStrName & ".pdf"
        ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=xPath, ExportFormat:=wdExportFormatPDF, OpenAfterExport:=False, OptimizeFor:=wdExportOptimizeForPrint, Range:=wdExportFromTo, From:=I, To:=I, Item:=wdExportDocumentContent, IncludeDocProps:=False, KeepIRM:=False, CreateBookmarks:=wdExportCreateHeadingBookmarks, DocStructureTags:=True, BitmapMissingFonts:=False, UseISO19005_1:=False
    Next
  End If
End Sub

If there is empty in the third line, the pdf file will be named with number.
This comment was minimized by the moderator on the site
Kedves Napos!

Ez a kód már majdnem tökéletes, a fájl elnevezéséből még ki kellene valahogyan szedni a Az eszközökért felelős személy neve részt, és akkor csak a dolgozó neve maradna.
Köszönöm szépen!

minimorisz
This comment was minimized by the moderator on the site
Kérnék részlete leírást arról, hogy hogyan tudom elnevezni a létrehozott dokumentumokat egy lépésben, akár VBA-val.
Köszönöm.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

This code spilts the mail merge into individual PDF's. But I need to split the first 2 pages as one doc. Means if there are 12 pages I need 6 PDF docs. A set of 2 into one PDF file. Right now this code splits it into 12 individual files. Please advise what should I change in the code.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, SAROJ, I suggest that using tools in Kutools for Word, steps are the same as my reply for TEILLET
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,
Est-il possible de changer le module pour fractionner le fichier word en PDF toutes les 24 pages ?

Merci de votre aide
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, TEILLET, you can apply Kutools for Word's Split Document feature, and choose every n pages in the Split by section, then type 24 into Every n pages textbox, specify other settings, then click Ok, every 24 pages will be seperated as one single document. Then apply You should try Doc/Docx feature of Kutools for Excel, and choose Convert Docx to PDF from Format Convert section, and choose one location to save, click Ok, now every 24 page has been saved as PDF.
We have upgraded the features in Kutools for Word, but this article has not update, so the screenshots are old. We will update the contents soon, you can follow the steps to achieve.


Kutools for Word is free in 60-day, you may find more useful tool. Free Download
This comment was minimized by the moderator on the site
Very helpful and easy to use tip. Saved me a lot of time. Thank you so much.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello,When I click okay, the screen disappears but nothing is saved?Is there another setting I need to enable somewhere?
Also, the save to goes to my One Drive local folder, if that might be an issue?Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Is there also a possibility to save the files not as Page 1 or Page 2, but with a name based on the content of the page?
This comment was minimized by the moderator on the site
I had able split document, need the guidance if i want to save the document with individual name
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations