Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Hoe haal ik het e-mailadres van de afzender uit een of meer e-mails in Outlook?

Heeft u ooit geprobeerd het e-mailadres uit het veld "Van" van een of meer ontvangen e-mails in Outlook te extraheren? Dit artikel bevat een VBA-code om u te helpen deze taak uit te voeren.


Haal het e-mailadres van de afzender uit een of meer e-mails in Outlook

Voer de volgende VBA-code uit om het e-mailadres uit het veld "Van" van een of meer ontvangen e-mails in Outlook te extraheren.

1. Open een e-mailmap, selecteer een e-mailbericht waarvan u het e-mailadres van de afzender wilt ontvangen. druk de anders + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

Tips: Om meerdere e-mails te selecteren, houdt u de . ingedrukt Ctrl toets en selecteer vervolgens de e-mails een voor een.

2. In de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > Moduleen kopieer vervolgens de volgende VBA-code naar het venster Module (code).

VBA-code: haal het e-mailadres van de afzender uit een of meer e-mails in Outlook

Sub GetSmtpAddressOfSelectionEmail()
 Dim xExplorer As Explorer
 Dim xSelection As Selection
 Dim xItem As Object
 Dim xMail As MailItem
 Dim xAddress As String
 Dim xFldObj As Object
 Dim FilePath As String
 Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
 On Error Resume Next
 Set xExplorer = Application.ActiveExplorer
 Set xSelection = xExplorer.Selection
 For Each xItem In xSelection
  If xItem.Class = olMail Then
   Set xMail = xItem
   xAddress = xAddress & VBA.vbCrLf & " " & GetSmtpAddress(xMail)
  End If
 Next
 If MsgBox("Sender SMTP Address is: " & xAddress & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to export the address list to a txt file? ", vbYesNo, "Kutools for Outlook") = vbYes Then
  Set xFldObj = CreateObject("Shell.Application").BrowseforFolder(0, "Select a Folder", 0, 16)
  Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
  If xFldObj Is Nothing Then Exit Sub
  FilePath = xFldObj.Items.Item.Path & "\Address.txt"
  Close #1
  Open FilePath For Output As #1
  Print #1, "Sender SMTP Address is: " & xAddress
  Close #1
  Set xFSO = Nothing
  Set xFldObj = Nothing
  MsgBox "Address list has been exported to:" & FilePath, vbOKOnly + vbInformation, "Kutools for Outlook"
 End If
End Sub
Function GetSmtpAddress(Mail As MailItem)
 Dim xNameSpace As Outlook.NameSpace
 Dim xEntryID As String
 Dim xAddressEntry As AddressEntry
 Dim PR_SENT_REPRESENTING_ENTRYID As String
 Dim PR_SMTP_ADDRESS As String
 Dim xExchangeUser As exchangeUser
 On Error Resume Next
 GetSmtpAddress = ""
 Set xNameSpace = Application.Session
 If Mail.sender.Type <> "EX" Then
  GetSmtpAddress = Mail.sender.Address
 Else
  PR_SENT_REPRESENTING_ENTRYID = "http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x00410102"
  xEntryID = Mail.PropertyAccessor.BinaryToString(Mail.PropertyAccessor.GetProperty(PR_SENT_REPRESENTING_ENTRYID))
  Set xAddressEntry = xNameSpace.GetAddressEntryFromID(xEntryID)
  If xAddressEntry Is Nothing Then Exit Function
  If xAddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Or xAddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeRemoteUserAddressEntry Then
   Set xExchangeUser = xAddressEntry.GetExchangeUser()
   If xExchangeUser Is Nothing Then Exit Function
   GetSmtpAddress = xExchangeUser.PrimarySmtpAddress
  Else
   PR_SMTP_ADDRESS = "http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x39FE001E"
   GetSmtpAddress = xAddressEntry.PropertyAccessor.GetProperty(PR_SMTP_ADDRESS)
  End If
 End If
End Function

3. klikken Toolbox > Referenties, controleer dan de Microsoft Scripting Runtime box aan de Referenties – Project1 dialoog venster.

4. druk de F5 sleutel om de code uit te voeren. Dan een Kutools for Outlook dialoogvenster verschijnt met alle e-mailadressen van de afzender van de geselecteerde e-mails.

Tips:

Als u de adreslijst naar een txt-bestand wilt exporteren, klikt u op de Ja knop.
Of klik op de Nee knop om het proces te beëindigen.

5. Na het klikken op de Ja knop, een Blader naar de map dialoogvenster verschijnt. Kies een map om het bestand op te slaan en klik op de OK knop.

6. Ten slotte, een Kutools for Outlook dialoogvenster verschijnt met het pad van het geëxporteerde bestand. Klik OK om het te sluiten.

7. Ga naar de map waar het geëxporteerde bestand is opgeslagen en open het .txt-bestand met de naam Adres om de e-mailadressen van de geselecteerde e-mails van de afzender te zien.


Kutools voor Outlook - Brengt 100 geavanceerde functies naar Outlook en maakt het werk veel gemakkelijker!

 • Auto CC / BCC volgens regels bij het verzenden van e-mail; Automatisch doorsturen Meerdere e-mails op maat; Auto antwoord zonder uitwisselingsserver, en meer automatische functies ...
 • BCC-waarschuwing - toon bericht wanneer u alle probeert te beantwoorden als uw e-mailadres in de BCC-lijst staat; Herinner bij ontbrekende bijlagen, en meer herinneren functies ...
 • Beantwoorden (alle) met alle bijlagen in het e-mailgesprek; Beantwoord veel e-mails in seconden; Begroeting automatisch toevoegen wanneer antwoord; Datum toevoegen aan onderwerp ...
 • Hulpmiddelen voor bijlagen: beheer alle bijlagen in alle e-mails, Automatisch loskoppelen, Alles comprimeren, Alles hernoemen, Alles opslaan ... Snel rapport, Tel geselecteerde e-mails...
 • Krachtige ongewenste e-mails op maat; Verwijder dubbele e-mails en contacten... Stel u in staat om slimmer, sneller en beter te doen in Outlook.
shot kutools outlook kutools tabblad 1180x121
shot kutools vooruitzichten kutools plus tabblad 1180x121
 
Comments (0)
Nog geen beoordelingen. Beoordeel als eerste!
Er zijn nog geen reacties geplaatst
Laat uw commentaar
Posten als gast
×
Beoordeel dit bericht:
0   Personages
Voorgestelde locaties