Ga naar hoofdinhoud

Hoe exporteer ik e-mails uit meerdere mappen / submappen om uit te blinken in Outlook?

Wanneer u een map exporteert met de wizard Importeren en exporteren in Outlook, ondersteunt deze de Inclusief submappen optie als u de map naar CSV-bestand exporteert. Het zal echter behoorlijk tijdrovend en vervelend zijn om elke map naar een CSV-bestand te exporteren en deze vervolgens handmatig naar een Excel-werkmap te converteren. Hier introduceert dit artikel een VBA om snel meerdere mappen en submappen gemakkelijk naar Excel-werkmappen te exporteren.

Exporteer meerdere e-mails uit meerdere mappen / submappen naar Excel met VBA

Office-tabblad - Schakel bewerken en bladeren met tabbladen in Microsoft Office in, waardoor werken een fluitje van een cent wordt
Kutools voor Outlook - Geef Outlook een boost met meer dan 100 geavanceerde functies voor superieure efficiëntie
Geef uw Outlook 2021 - 2010 of Outlook 365 een boost met deze geavanceerde functies. Geniet van een uitgebreide gratis proefperiode van 60 dagen en verbeter uw e-mailervaring!

pijl blauw rechts bel Exporteer meerdere e-mails uit meerdere mappen / submappen naar Excel met VBA

Volg onderstaande stappen om e-mails uit meerdere mappen of submappen te exporteren naar Excel-werkmappen met VBA in Outlook.

1. druk op anders + F11 -toetsen om het venster Microsoft Visual Basic for Applications te openen.

2. klikken Invoegen > Moduleen plak vervolgens onder VBA-code in het nieuwe modulevenster.

VBA: exporteer e-mails uit meerdere mappen en submappen naar Excel

Const MACRO_NAME = "Export Outlook Folders to Excel"

Sub ExportMain()
ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"
ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"
MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME
End Sub
Sub ExportToExcel(strFilename As String, strFolderPath As String)
Dim      olkMsg As Object
Dim olkFld As Object
Dim excApp As Object
Dim excWkb As Object
Dim excWks As Object
Dim intRow As Integer
Dim intVersion As Integer

If strFilename <> "" Then
If strFolderPath <> "" Then
Set olkFld = OpenOutlookFolder(strFolderPath)
If TypeName(olkFld) <> "Nothing" Then
intVersion = GetOutlookVersion()
Set excApp = CreateObject("Excel.Application")
Set excWkb = excApp.Workbooks.Add()
Set excWks = excWkb.ActiveSheet
'Write Excel Column Headers
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
intRow = intRow + 1
End If
Next
Set olkMsg = Nothing
excWkb.SaveAs strFilename
excWkb.Close
Else
MsgBox "The folder '" & strFolderPath & "' does not exist in Outlook.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If
Else
MsgBox "The folder path was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If
Else
MsgBox "The filename was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If

Set olkMsg = Nothing
Set olkFld = Nothing
Set excWks = Nothing
Set excWkb = Nothing
Set excApp = Nothing
End Sub

Public Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder
Dim arrFolders As Variant
Dim varFolder As Variant
Dim bolBeyondRoot As Boolean

On Error Resume Next
If strFolderPath = "" Then
Set OpenOutlookFolder = Nothing
Else
Do While Left(strFolderPath, 1) = "\"
strFolderPath = Right(strFolderPath, Len(strFolderPath) - 1)
Loop
arrFolders = Split(strFolderPath, "\")
For Each varFolder In arrFolders
Select Case bolBeyondRoot
Case False
Set OpenOutlookFolder = Outlook.Session.Folders(varFolder)
bolBeyondRoot = True
Case True
Set OpenOutlookFolder = OpenOutlookFolder.Folders(varFolder)
End Select
If Err.Number <> 0 Then
Set OpenOutlookFolder = Nothing
Exit For
End If
Next
End If
On Error GoTo 0
End Function

Function GetSMTPAddress(Item As Outlook.MailItem, intOutlookVersion As Integer) As String
Dim olkSnd As Outlook.AddressEntry
Dim olkEnt As Object

On Error Resume Next
Select Case intOutlookVersion
Case Is < 14
If Item.SenderEmailType = "EX" Then
GetSMTPAddress = SMTPEX(Item)
Else
GetSMTPAddress = Item.SenderEmailAddress
End If
Case Else
Set olkSnd = Item.Sender
If olkSnd.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
Set olkEnt = olkSnd.GetExchangeUser
GetSMTPAddress = olkEnt.PrimarySmtpAddress
Else
GetSMTPAddress = Item.SenderEmailAddress
End If
End Select
On Error GoTo 0
Set olkPrp = Nothing
Set olkSnd = Nothing
Set olkEnt = Nothing
End Function

Function GetOutlookVersion() As Integer
Dim arrVer As Variant
arrVer = Split(Outlook.Version, ".")
GetOutlookVersion = arrVer(0)
End Function

Function SMTPEX(olkMsg As Outlook.MailItem) As String
Dim olkPA As Outlook.propertyAccessor
On Error Resume Next
Set olkPA = olkMsg.propertyAccessor
SMTPEX = olkPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001E")
On Error GoTo 0
Set olkPA = Nothing
End Function

3. Pas de bovenstaande VBA-code naar behoefte aan.

(1) Vervangen bestemming_map_pad in bovenstaande code met het mappad van de doelmap waarin u de geëxporteerde werkmappen opslaat, zoals C: \ Users \ DT168 \ Documents \ TEST.
(2) Vervang your_email_accouny \ folder \ submap_1 en je_email_accouny \ folder \ submap_2 in bovenstaande code door de mappaden van submappen in Outlook, zoals \Inbox\A en \Inbox\B

4. druk de F5 toets of klik op de lopen knop om deze VBA uit te voeren. En klik vervolgens op het OK knop in het pop-upvenster Outlook-mappen exporteren naar Excel. Zie screenshot:

En nu worden e-mails van alle opgegeven submappen of mappen in bovenstaande VBA-code geëxporteerd en opgeslagen in Excel-werkmappen.


pijl blauw rechts belGerelateerde artikelen


Beste Office-productiviteitstools

Kutools for Outlook - Meer dan 100 krachtige functies om uw Outlook een boost te geven

🤖 AI Mail-assistent: Directe professionele e-mails met AI-magie: met één klik geniale antwoorden, perfecte toon, meertalige beheersing. Transformeer e-mailen moeiteloos! ...

???? Email Automation: Niet aanwezig (beschikbaar voor POP en IMAP)  /  Plan het verzenden van e-mails  /  Automatische CC/BCC volgens regels bij het verzenden van e-mail  /  Automatisch doorsturen (geavanceerde regels)   /  Begroeting automatisch toevoegen   /  Splits e-mails van meerdere ontvangers automatisch op in individuele berichten ...

📨 email management: Gemakkelijk e-mails herinneren  /  Blokkeer zwendel-e-mails van onderwerpen en anderen  /  Verwijder dubbele e-mails  /  Uitgebreid Zoeken  /  Consolideer mappen ...

📁 Bijlagen ProBatch opslaan  /  Batch losmaken  /  Batchcompressie  /  Automatisch opslaan   /  Automatisch loskoppelen  /  Automatisch comprimeren ...

???? Interface-magie: 😊Meer mooie en coole emoji's   /  Verhoog uw Outlook-productiviteit met weergaven met tabbladen  /  Minimaliseer Outlook in plaats van te sluiten ...

???? Wonderen met één klik: Beantwoord iedereen met inkomende bijlagen  /   Antiphishing-e-mails  /  🕘Toon de tijdzone van de afzender ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Contacten en agenda: Batchcontacten toevoegen uit geselecteerde e-mails  /  Splits een contactgroep in individuele groepen  /  Verwijder verjaardagsherinneringen ...

Over 100 Eigenschappen Wacht op je verkenning! Klik hier om meer te ontdekken.

 

 

Comments (10)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
I run this macro but keep getting compile error:

User=defined type not defined

On line 62 " Public Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder "

I have already specified the path as follows:

ExportToExcel "C:\Users\kudus\Documents\MailExportTest\f1\A.xlsx", "\Inbox\Black Hat Webcast"
ExportToExcel "C:\Users\\Documekudus\Documents\MailExportTest\f2\B.xlsx", "\Inbox\CPD\Kaplan Training"

I'm using Outlook 2016 in case that's needed
This comment was minimized by the moderator on the site
I fixed it. From the visual basic window, go to Tools Reference - and the box for "Microsoft Outlook 16.0 Object Library"

This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
I just ran this Macro which works fine.
I understand that in the expressions
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)

the olkMsg.* and GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion) extract stuff from Outlook.

What is the argument to use to get the Address the mail was sent to?

When Using the Export Wizard of Outlook, it is possible to export this address, so I assume it would be possible to do it through this Macro (with some modification).
Can somebody help?

Regards
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Hopefully someone can help me out here, I have virtually no knowledge of VB but have managed to get this script working for me so far.

However I have around 1500 folders and subfolders under my inbox in total and I would really like a simple script to export all of the email address that I have sent to with the subject line and date on separate columns in Excel.

I have searched for days, and tried many different sites but cannot get any code to work other than this one.


Is what I am asking for even possible? If so is there anyone out there kind and clever enough to help me out whit the script I need?
I presume it has something to do with this part:


Sub ExportMain()

ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"

ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"

MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME

End Sub


Thanks in advanced
This comment was minimized by the moderator on the site
hello dear, every thing working well many thanks but the body is not exported, how can i export email body too, the excel file has just (Subject, Received, and Sender), if you can update me with it will solve a huge matter in my business many thanks again
This comment was minimized by the moderator on the site
In the ExporttoExcel sub you can add the body

'Write Excel Column Headers
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
.Cells(1, 4) = "Body"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.Body
intRow = intRow + 1
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Montaser,
The VBA script runs based on Outlook’s Export feature which doesn’t support exporting message content when bulk exporting emails from a mail folder. Therefore, this VBA script cannot export message content too.
This comment was minimized by the moderator on the site
this works great, but is there a way to add the info for not just the 4 fields above but all that Outlook export to PST give? Subject    Body    From: (Name)    From: (Address)    From: (Type)    To: (Name)    To: (Address)    To: (Type)    CC: (Name)    CC: (Address)    CC: (Type)    BCC: (Name)    BCC: (Address)    BCC: (Type)    Billing Information    Categories    Importance    Mileage    Sensitivity

I tried adding "Importance" and it works, but I would appreciate if someone could provide the code for the other fields. thank you!!
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
.Cells(1, 4) = "Body"
.Cells(1, 5) = "Importance"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.Body
excWks.Cells(intRow, 5) = olkMsg.Importance
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, please check the code below to your needs:
Const MACRO_NAME = "Export Outlook Folders to Excel"

Sub ExportMain()

ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"

ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"

MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME

End Sub

Sub ExportToExcel(strFilename As String, strFolderPath As String)

Dim olkMsg As Object

Dim olkFld As Object

Dim excApp As Object

Dim excWkb As Object

Dim excWks As Object

Dim intRow As Integer

Dim intVersion As Integer

If strFilename <> "" Then

If strFolderPath <> "" Then

Set olkFld = OpenOutlookFolder(strFolderPath)

If TypeName(olkFld) <> "Nothing" Then

intVersion = GetOutlookVersion()

Set excApp = CreateObject("Excel.Application")

Set excWkb = excApp.Workbooks.Add()

Set excWks = excWkb.ActiveSheet

'Write Excel Column Headers

With excWks

.Cells(1, 1) = "Subject"

.Cells(1, 2) = "Body"

.Cells(1, 3) = "Received"

.Cells(1, 4) = "From: (Name)"

.Cells(1, 5) = "From: (Address)"

.Cells(1, 6) = "From: (Type)"

.Cells(1, 7) = "To: (Name)"

.Cells(1, 8) = "To: (Address)"

.Cells(1, 9) = "To: (Type)"

.Cells(1, 10) = "CC: (Name)"

.Cells(1, 11) = "CC: (Address)"

.Cells(1, 12) = "CC: (Type)"

.Cells(1, 13) = "BCC: (Name)"

.Cells(1, 14) = "BCC: (Address)"

.Cells(1, 15) = "BCC: (Type)"

.Cells(1, 16) = "Billing Information"

.Cells(1, 17) = "Categories"

.Cells(1, 18) = "Importance"

.Cells(1, 19) = "Mileage"

.Cells(1, 20) = "Sensitivity"

End With

intRow = 2

For Each olkMsg In olkFld.Items

'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.

If olkMsg.Class = olMail Then

'Add a row for each field in the message you want to export

excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject

excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.Body

excWks.Cells(intRow, 3) = olkMsg.ReceivedTime

excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.SenderName

excWks.Cells(intRow, 5) = GetAddress(olkMsg.Sender, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 6) = olkMsg.Sender.Type

excWks.Cells(intRow, 7) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 8) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 9) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 10) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 11) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 12) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 13) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 14) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 15) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 16) = olkMsg.BillingInformation

excWks.Cells(intRow, 17) = olkMsg.Categories

excWks.Cells(intRow, 18) = olkMsg.Importance

excWks.Cells(intRow, 19) = olkMsg.Mileage

excWks.Cells(intRow, 20) = olkMsg.Sensitivity

intRow = intRow + 1

End If

Next

Set olkMsg = Nothing

excWkb.SaveAs strFilename

excWkb.Close

Else

MsgBox "The folder '" & strFolderPath & "' does not exist in Outlook.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End If

Else

MsgBox "The folder path was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End If

Else

MsgBox "The filename was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End IfSet olkMsg = Nothing

Set olkFld = Nothing

Set excWks = Nothing

Set excWkb = Nothing

Set excApp = Nothing

End SubPublic Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder

Dim arrFolders As Variant

Dim varFolder As Variant

Dim bolBeyondRoot As Boolean

On Error Resume Next

If strFolderPath = "" Then

Set OpenOutlookFolder = Nothing

Else

Do While Left(strFolderPath, 1) = "\"

strFolderPath = Right(strFolderPath, Len(strFolderPath) - 1)

Loop

arrFolders = Split(strFolderPath, "\")

For Each varFolder In arrFolders

Select Case bolBeyondRoot

Case False

Set OpenOutlookFolder = Outlook.Session.Folders(varFolder)

bolBeyondRoot = True

Case True

Set OpenOutlookFolder = OpenOutlookFolder.Folders(varFolder)

End Select

If Err.Number <> 0 Then

Set OpenOutlookFolder = Nothing

Exit For

End If

Next

End If

On Error GoTo 0

End FunctionFunction GetOutlookVersion() As Integer

Dim arrVer As Variant

arrVer = Split(Outlook.Version, ".")

GetOutlookVersion = arrVer(0)

End FunctionFunction SMTPEX(Entry As AddressEntry) As String

Dim olkPA As Outlook.PropertyAccessor

On Error Resume Next

Set olkPA = Entry.PropertyAccessor

SMTPEX = olkPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001E")

On Error GoTo 0

Set olkPA = Nothing

End FunctionFunction GetAddress(Entry As AddressEntry, intOutlookVersion As Integer) As String

Dim olkEnt As Object

On Error Resume Next

Select Case intOutlookVersion

Case Is < 14

If Entry.Type = "EX" Then

GetAddress = SMTPEX(Entry)

Else

GetAddress = Entry.Address

End If

Case Else

If Entry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then

Set olkEnt = Entry.GetExchangeUser

GetAddress = olkEnt.PrimarySmtpAddress

Else

GetAddress = Entry.Address

End If

End Select

On Error GoTo 0

Set olkEnt = Nothing

End FunctionFunction GetRecipientsName(Item As MailItem, rcpType As Integer, Ret As Integer, intOutlookVersion As Integer) As String

Dim xRcp As Recipient

Dim xNames As String

xNames = ""

For Each xRcp In Item.Recipients

If xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

ElseIf xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

ElseIf xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

End If

Next

GetRecipientsName = xNames

End Function
Hope this works for you.
Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I get this to automatically recurse into subfolders?
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations