Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel-zelfstudie: kolommen, rijen en cellen combineren

Het combineren van kolommen, rijen of cellen wordt meestal gebruikt in onze dagelijkse Excel-taak, zoals het combineren van voornaam en achternaam in twee kolommen in één kolom om de volledige naam te krijgen, rijen combineren op basis van dezelfde ID en de bijbehorende waarden optellen, combineren een reeks cellen in één enkele cel enzovoort. Deze tutorial geeft een overzicht van alle scenario's over het combineren van kolommen/rijen/cellen in Excel en biedt de verschillende oplossingen voor u.

De navigatie van deze zelfstudie

1 Combineer kolommen/rijen in één cel

1.1 Combineer kolommen/rijen in één cel met spatie/komma of andere scheidingstekens

1.11 Het ampersand-symbool (&) gebruiken

1.12 De functie CONCATENATE gebruiken (Excel 2016 of eerdere versies)

1.13 CONCAT-functie of TEXTJOIN-functie gebruiken (Excel 2019 of Excel 365)

1.14 Kladblok gebruiken (alleen voor het combineren van kolommen)

Extensie: combineer kolommen/rijen in één cel met regeleinde als scheidingsteken

1.2 Combineer kolommen/rijen in één cel zonder spaties

1.21 De TEXTJOIN-functie gebruiken (Excel 2019 of Excel 365)

1.22 Het ampersand-symbool (&) gebruiken

1.23 Toevoegen aan het einde van cellen met behulp van VBA-code

1.3 Combineer kolommen/rijen/cellen in één cel zonder gegevens te verliezen

1.4 Combineer twee kolommen indien leeg

1.41 ALS-functie gebruiken

1.42 VBA gebruiken

2. Combineer rijen met dezelfde ID

2.1 Combineer rijen met dezelfde ID en gescheiden door komma's of andere scheidingstekens

2.11 VBA gebruiken

2.12 De ALS-functie gebruiken om hulpkolommen toe te voegen

2.13 Een handig hulpmiddel gebruiken – Geavanceerd Combineer rijen

2.2 Combineer rijen met dezelfde ID en voer wat berekeningen uit

2.21 De functie Consolideren gebruiken

2.22 VBA gebruiken

2.23 Een handig hulpmiddel gebruiken – Geavanceerd Combineer rijen

2.3 Combineer aangrenzende rijen met dezelfde waarde

2.31 VBA gebruiken

2.32 Een handig hulpmiddel gebruiken – Dezelfde cellen samenvoegen

3. Combineer cellen

3.1. Combineer meerdere rijen en kolommen in één cel

3.11 Het ampersand-symbool (&) gebruiken

3.12 De functie CONCATENATE gebruiken (Excel 2016 of eerdere versies)

3. 13 CONCAT-functie of TEXTJOIN-functie gebruiken (Excel 2019 of Excel 365)

3.14 Gebruik Kolommen/rijen/cellen combineren in één cel zonder gegevens te verliezen

3.2. Combineer cellen in een enkele kolom/enkele rij

3.21 Geef het bereik een naam en gebruik de INDEX-functie (alleen voor een enkele kolom)

3.22 VBA (alleen voor een enkele kolom)

3.23 Een handig hulpmiddel gebruiken – Bereik transformeren

3.3 Stapel kolommen in één kolom zonder duplicaat

3.31 Kopieer en plak en verwijder duplicaten

3.32 VBA gebruiken

3.4. Combineer cellen en blijf opmaken

3.41 Functie TEKST insluiten in formule

3.42 Microsoft Word gebruiken

3.43 Een handig hulpmiddel gebruiken – Combineren zonder gegevens te verliezen

3.5 Combineer cellen om datum te maken

3.51 Functie DATUM gebruiken

 

In deze zelfstudie maak ik enkele voorbeelden om de methoden uit te leggen, u kunt de referenties wijzigen die u nodig hebt wanneer u onderstaande VBA-code of formules gebruikt, of u kunt de voorbeelden downloaden om methoden rechtstreeks uit te proberen.

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden


1 Combineer kolommen/rijen in één cel

1.1 Combineer kolommen/rijen in één cel met spatie/komma of andere scheidingstekens

Het combineren van kolommen of rijen in één cel en het scheiden van het resultaat door komma's, spatie of andere scheidingstekens, zoals onderstaand screenshot, wordt het meest gebruikt in Excel.

Combineer kolommen in één cel
doc combineer kolommen rijen tot één 1
Combineer rijen in één cel
doc combineer kolommen rijen tot één 1

1.11 Het ampersand-symbool (&) gebruiken

In Excel wordt het ampersand-symbool & meestal gebruikt om teksten samen te voegen.

Voorbeeld: Combineer voornaam (kolom A) en achternaam (kolom B) tot volledige naam

Selecteer een cel waar u het gecombineerde resultaat wilt plaatsen en typ vervolgens een formule zoals deze:

=A2&" "&B2

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule, & wordt gebruikt om de teksten samen te voegen, zijn A2 en B2 de twee teksten die moeten worden gecombineerd, " " is het scheidingsteken (spatie) dat de twee teksten in de resultaatcel scheidt, als u een komma wilt gebruiken typ als scheidingsteken een komma tussen dubbele aanhalingstekens ",".

Media Enter toets om het gecombineerde resultaat te krijgen en sleep vervolgens de hendel voor automatisch vullen naar beneden om de gecombineerde resultaten te krijgen.

Voorbeeld: Combineer nr. (rij 15) en naam (rij 16) tot één cel

Als u rijen in één cel wilt combineren, wijzigt u de celverwijzingen en het scheidingsteken in de formule naar behoefte en sleept u de greep voor automatisch vullen naar rechts om de gecombineerde resultaten te krijgen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

1.12 De functie CONCATENATE gebruiken (Excel 2016 of eerdere versies)

Als u Excel 2016 of eerdere versies gebruikt, kan de functie CONCATENATE u helpen.

Syntaxis over CONCATENATE
CONCATENATE (text1,[text2],…)

Ga voor meer informatie over de CONCATENATE-functie naar: CONCATENATE.

Voorbeeld: Combineer namen (kolom F) en adres (kolom G) in één kolom

Selecteer een cel waar u het gecombineerde resultaat wilt plaatsen en typ vervolgens een formule zoals deze:

=CONCATENATE(F2,",",G2)

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule zijn F2 en G2 de twee teksten die moeten worden gecombineerd, "," is het scheidingsteken (komma) dat de twee teksten in de resultaatcel scheidt. Als u spatie als scheidingsteken wilt gebruiken, typt u gewoon een spatie tussen dubbele aanhalingstekens " ".

Media Enter toets om het gecombineerde resultaat te krijgen en sleep vervolgens de hendel voor automatisch vullen naar beneden om de gecombineerde resultaten te krijgen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Voor het combineren van rijen wijzigt u de celverwijzingen en het scheidingsteken indien nodig en sleept u de greep voor automatisch vullen naar rechts.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

1.13 CONCAT-functie of TEXTJOIN-functie gebruiken (Excel 2019 of Excel 365)

Als u Excel 2019 of Excel 365 gebruikt, zijn de CONCAT-functie en TEXTJOIN-functie wellicht de betere keuze.

Syntaxis over CONCAT
CONCAT (text1,[text2],…)

Ga voor meer informatie over de CONCAT-functie naar: CONCAT.

Het gebruik van de CONCAT-functie is hetzelfde als de CONCATENATE-functie, om voornaam en achternaam in twee kolommen afzonderlijk in één kolom te combineren, wordt de formule als volgt gebruikt:

=CONCAT(A21," ",B21)

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule zijn A21 en B21 de twee teksten die moeten worden gecombineerd, " " is het scheidingsteken (spatie) dat de twee teksten in de resultaatcel scheidt. Als u andere scheidingstekens wilt gebruiken, typt u gewoon het scheidingsteken tussen dubbel citaten "".

Druk op de Enter-toets om het gecombineerde resultaat te krijgen en sleep vervolgens de hendel voor automatisch vullen naar beneden om de gecombineerde resultaten te krijgen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Anders dan bij het combineren van kolommen, moet u tijdens het combineren van rijen, na het invoeren van de eerste formule, de greep voor automatisch vullen naar rechts slepen totdat alle gecombineerde resultaten zijn verkregen.

Syntaxis over TEXTJOINT
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

Ga voor meer informatie over de TEXTJOIN-functie naar: TEXTJOIN.

Om kolommen of rijen te combineren met TEXTJOIN:

=TEXTJOIN(",",TRUE,E21:G21))

doc combineer kolommen rijen tot één 1  In de formule is E21:G21 een continu bereik dat moet worden gecombineerd. " " is het scheidingsteken (spatie) dat de twee teksten in de resultaatcel scheidt. Als u andere scheidingstekens wilt gebruiken, typt u het scheidingsteken tussen dubbele aanhalingstekens "". Logische tekst "TRUE" geeft aan dat lege cellen moeten worden genegeerd bij het combineren, als u wilt combineren met spaties, vervangt u TRUE door FALSE.

Druk op de Enter-toets om het gecombineerde resultaat te krijgen en sleep vervolgens de hendel voor automatisch vullen naar beneden om de gecombineerde resultaten te krijgen.

Negeer spaties
doc combineer kolommen rijen tot één 1
Spaties opnemen
doc combineer kolommen rijen tot één 1

1.14 Kladblok gebruiken (alleen voor het combineren van kolommen)

1. Het gebruik van Kladblok kan ook het combineren van kolommen bereiken (geen effect op het combineren van rijen).

Selecteer het bereik waarin u kolommen wilt combineren en druk op Ctrl + C toetsen om het bereik te kopiëren.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. Open een blocnoteen druk op Ctrl + V om het gekopieerde bereik te plakken.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3. Selecteer een tabblad tussen twee teksten in het Kladblok en druk op Ctrl + H in staat te stellen vervangen feature, is een tab-symbool geplaatst in Zoeken naar tekstvak.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

4. In de Vervangen door tekstvak, typ het scheidingsteken dat u wilt scheiden van de gecombineerde teksten en klik vervolgens op Alles vervangen. Sluit vervolgens het vervangen dialoogvenster.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

5. Selecteer nu de teksten in Kladblok en druk op Ctrl + C om ze te kopiëren, ga naar Excel, selecteer een cel en druk op Ctrl + V om de gecombineerde resultaten te plakken.
doc combineer kolommen rijen tot één 1doc combineer kolommen rijen tot één 1

Extensie: combineer kolommen/rijen in één cel met regeleinde als scheidingsteken

Als u kolommen of rijen in één cel wilt combineren met een regeleinde zoals hieronder afgebeeld:
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Ten eerste moet u zich realiseren dat in Excel, TEKEN() functie kan worden gebruikt om tekens op te geven die moeilijk in een formule kunnen worden ingevoerd, zoals: CHAR (10) geeft een regeleinde terug.

Gebruik vervolgens de CHAR (10) in de formules die hierboven worden weergegeven om kolommen of rijen te combineren met een regeleinde als scheidingsteken:

Ampersand-symbool:

=A49&CHAR(10)&B49

CONCATENATE-functie:

=CONCATENATE(A49,CHAR(10),B49)

CONCAT-functie

=CONCAT(A49,CHAR(10),B49)

TEXTJOIN-functie

=TEXTJOIN(CHAR(10),TRUE,A49:B49)

Nadat u hierboven een formule hebt ingevoerd, selecteert u de resultaten en klikt u op Home > Tekstomloop.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu worden de kolommen gecombineerd tot één en gescheiden door een regeleinde.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

doc combineer kolommen rijen tot één 1 Als u alleen rijen in één kolom naar een enkele cel wilt combineren, kan de functie Uitvullen in Excel u helpen. Selecteer de kolom met meerdere rijen en klik op Home > Vulling > rechtvaardigen, dan worden de rijen gecombineerd in de bovenste cel van het bereik met spatie als scheidingsteken.

doc combineer kolommen rijen tot één 1 doc combineer kolommen rijen tot één 1

1.2 Combineer kolommen/rijen in één cel zonder spaties

In dit deel introduceert de zelfstudie de methoden om kolommen of rijen in één cel te combineren en lege cellen over te slaan, zoals hieronder afgebeeld:
doc combineer kolommen rijen tot één 1

1.21 De TEXTJOIN-functie gebruiken (Excel 2019 of Excel 365)

Als je Excel 2019 of Excel 365 gebruikt, kan de nieuwe functie TEXTJOIN deze klus gelukkig gemakkelijk oplossen.

Syntaxis over CONCATENATE
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

Ga voor meer informatie over de TEXTJOIN-functie naar: TEXTJOIN.

Voorbeeld: Combineer naam (kolom A) en nr. (kolom B) en domein (kolom C) in één cel om een ​​e-mailadres te genereren, sommige nrs kunnen leeg zijn.

Selecteer een cel waarin het gecombineerde resultaat is geplaatst, typ de formule als volgt:

=TEXTJOIN("",TRUE,A2:C2)

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule is A2:C2 het bereik dat teksten bevat die moeten worden gecombineerd, "" is het scheidingsteken (geen) dat de twee teksten in de resultaatcel scheidt, als u een scheidingsteken wilt gebruiken om de teksten te scheiden, hoeft u alleen typ het scheidingsteken tussen dubbele aanhalingstekens "", zoals ",". Logische tekst "TRUE" geeft aan dat lege cellen moeten worden genegeerd bij het combineren, als u wilt combineren met spaties, vervangt u TRUE door FALSE.

Media Enter toets om het eerste resultaat te krijgen en sleep de hendel voor automatisch vullen naar beneden of naar rechts om alle resultaten te genereren.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

1.22 Het ampersand-symbool (&) gebruiken

Als u zich in Excel 2016 of eerdere Excel-versies bevindt, gebruikt u het ampersand-symbool & om de teksten één voor één te verbinden en spaties handmatig over te slaan.

Selecteer een cel waar u het gecombineerde resultaat wilt plaatsen en typ vervolgens een formule zoals deze:

=A10&C10

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule, & wordt gebruikt om de teksten samen te voegen, zijn A10 en C10 de twee teksten die moeten worden gecombineerd. Als u een komma als scheidingsteken wilt gebruiken, typt u gewoon een komma tussen dubbele aanhalingstekens zoals "," en gebruikt & om twee teksten te verbinden.

Media Enter toets om het gecombineerde resultaat te krijgen. Wijzig vervolgens de verwijzingen van de formule om het volgende gecombineerde resultaat te krijgen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

1.23 Gedefinieerde functie gebruiken

Voor gebruikers van Excel 2016 en eerdere Excel-versies, als er meerdere kolommen of rijen moeten worden gecombineerd terwijl spaties worden overgeslagen, kunt u een VBA gebruiken om een ​​gedefinieerde functie te maken om deze taak snel op te lossen.

1. druk op anders + F11 toetsen om het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. klikken Invoegen > Module om een ​​nieuwe module in te voegen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3. Kopieer en plak de onderstaande code in de nieuwe module en sla deze op.

VBA: cellen combineren en lege cellen overslaan

Function Concatenatecells(ConcatArea As Range) As String
'updateby Extendoffice
 For Each n In ConcatArea: nn = IIf(n = "", nn & "", nn & n & "_"): Next
 Concatenatecells = Left(nn, Len(nn) - 1)
End Function

doc combineer kolommen rijen tot één 1

4. Ga terug naar het werkblad en selecteer een cel die het gecombineerde resultaat plaatst, typ de formule

=Concatenatecells(A15:C15)

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule is A15:C15 het bereik dat teksten bevat die gecombineerd moesten worden. In de VBA-code geeft "_" het scheidingsteken aan dat werd gebruikt om de teksten in het gecombineerde resultaat te scheiden. U kunt het scheidingsteken naar behoefte wijzigen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1


1.3 Combineer kolommen/rijen/cellen in één cel zonder gegevens te verliezen

Als je hebt geïnstalleerd Kutools for Excel in Excel, de Combineer rijen, kolommen of cellen zonder gegevens te verliezen functie is nogal een hulp bij het combineren van banen.

1. Selecteer de cellen die u wilt combineren en de cellen waarin u de gecombineerde resultaten wilt plaatsen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. klikken Kutools > Samenvoegen en splitsen > Combineer rijen, kolommen of cellen zonder gegevens te verliezen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3. Geef in het popping-dialoogvenster de onderstaande opties op:
doc combineer kolommen rijen tot één 1

1) Geef op om kolommen te combineren, of rijen te combineren, of alle cellen in één te combineren.

Combineer kolommen Bijv. Combineer rijen bijv. Combineren tot eencellige Bv.
doc combineer kolommen rijen tot één 1 doc combineer kolommen rijen tot één 1 doc combineer kolommen rijen tot één 1

2) Specificeer het scheidingsteken voor de teksten in het gecombineerde resultaat.

3) Specificeer de locatie van het gecombineerde resultaat (uitgeschakeld bij het kiezen van de Combineren in enkele cel optie)

Wanneer u de optie Kolommen combineren kiest, kunt u opgeven om het resultaat in de linkercel van het geselecteerde bereik of de rechtercel van het geselecteerde bereik te plaatsen.

Linker cel bijv. Rechter cel bijv.
doc combineer kolommen rijen tot één 1 doc combineer kolommen rijen tot één 1

Bij het kiezen van de Combineer rijen optie, kunt u opgeven om het resultaat in de bovenste cel van het geselecteerde bereik of de onderste cel van het geselecteerde bereik te plaatsen.

Bovenste cel bijv. Onderste cel bijv. 
doc combineer kolommen rijen tot één 1 doc combineer kolommen rijen tot één 1

4) Specificeer de bewerking over gecombineerde resultaten.

4. klikken Ok or Toepassen om de combinatie af te maken.

Bewaar de inhoud van gecombineerde cellen
doc combineer kolommen rijen tot één 1
Verwijder de inhoud van gecombineerde cellen
doc combineer kolommen rijen tot één 1
;Samenvoegen de gecombineerde cellen
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Ga voor meer informatie over deze functie naar: Combineer kolommen, rijen en cellen zonder gegevens te verliezen.

Ga voor meer informatie over Kutools voor Excel naar: Kutools for Excel.

Voor een gratis proefperiode van 30 dagen van Kutools voor Excel, alstublieft Download het nu.


1.4 Combineer twee kolommen indien leeg

Soms wilt u misschien twee kolommen combineren als een van de kolommen lege cellen bevat. Stel dat er twee kolommen zijn, kolom A bevat Gebruikersnamen en enkele lege cellen, en kolom B bevat Namen, vul nu gewoon de lege cellen in kolom A met de corresponderende inhoud in kolom B bij het combineren van de twee kolommen zoals hieronder getoond screenshot:
doc combineer kolommen rijen tot één 1

1.41 ALS-functie gebruiken

De ALS-functie wordt gebruikt om te testen op een specifieke aandoening. Hier kunt u de ALS-functie gebruiken om te testen of de cel leeg is en vervolgens de lege plaatsen vullen met inhoud in een andere kolom.

Syntaxis over ALS-functie
IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Ga voor meer informatie over de ALS-functie naar: IF

Selecteer de bovenste cel van de kolom waarin u de gecombineerde resultaten wilt plaatsen en kopieer of voer de onderstaande formule in:

=ALS(A2="",B2,A2)

Druk vervolgens op Enter toets om het eerste resultaat te krijgen en sleep de hendel voor automatisch vullen naar beneden om alle resultaten te krijgen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu zijn alleen de lege cellen in kolom A gevuld met de inhoud in kolom B.

1.42 VBA gebruiken

Hier is een VBA-code die deze taak ook aankan.

1. druk op anders + F11 toetsen om het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster en klik op Invoegen > Module om een ​​nieuwe lege module te maken.

2. Kopieer en plak de onderstaande code in de nieuwe module.

VBA: voeg twee kolommen samen indien leeg

Sub MergebyBlank()
'UpdatebyExtendoffice20220506
Dim xRg1, xRg2, xRgUser As Range
Dim xRg As Range
Dim xWsh As Worksheet
Dim xCount, xFNum As Integer
Set xRg1 = Range("A:A")
Set xRg2 = Range("B:B")
Set xWsh = xRg1.Worksheet
Set xRgUser = xWsh.UsedRange
Set xRg1 = Intersect(xRgUser, xRg1)
Set xWsh = xRg2.Worksheet
Set xRgUser = xWsh.UsedRange
Set xRg2 = Intersect(xRgUser, xRg2)
xCount = xRg1.Count
If (xCount > xRg2.Count) Then
  xCount = xRg2.Count
End If
For xFNum = 1 To xCount
  If (xRg1.Item(xFNum).Value = "") Then
    If (xRg2.Item(xFNum).Value <> "") Then
      xRg1.Item(xFNum).Value = xRg2.Item(xFNum).Value
    End If
  ElseIf (xRg2.Item(xFNum).Value = "") Then
      If (xRg1.Item(xFNum).Value <> "") Then
      xRg2.Item(xFNum).Value = xRg1.Item(xFNum).Value
    End If
  End If
Next
End Sub

doc combineer kolommen rijen tot één 1

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de code zijn A:A en B:B de twee kolommen die worden samengevoegd, verander ze gewoon zoals je wilt.

3. Druk vervolgens op F5 toets of klik lopen doc combineer kolommen rijen tot één 1  knop, dan wordt kolom A gevuld met waarde in kolom B als de waarde leeg is in kolom A.


2 Combineer rijen met dezelfde ID

Stel dat er een tabel is met meerdere kolommen, dan bevat één kolom ID-waarden met dubbele items. Nu biedt de zelfstudie methoden om de rijen van de tabel te combineren op basis van dezelfde ID en om wat berekeningen uit te voeren.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2.1 Combineer rijen met dezelfde ID en gescheiden door komma's of andere scheidingstekens

Hier in dit deel biedt het de methoden voor het combineren van rijen met dezelfde ID en gescheiden door komma's, zoals hieronder afgebeeld:
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2.11 VBA gebruiken

Hier vindt u een VBA-code die deze taak aankan

1. druk op anders + F11 toetsen om het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster en klik op Invoegen > Module om een ​​nieuwe lege module te maken.

2. Kopieer en plak de onderstaande code in de nieuwe module.

VBA: rijen combineren met dezelfde ID

Sub Combine_Rows()
'UpdatebyExtendoffice20220506
Dim xRg As Range
Dim xRows As Long
Dim I As Long, J As Long, K As Long
On Error Resume Next
Set xRg = Application.InputBox("Select Range:", "Kutools For Excel", Selection.Address, , , , , 8)
Set xRg = Range(Intersect(xRg, ActiveSheet.UsedRange).Address)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
xRows = xRg.Rows.Count
For I = xRows To 2 Step -1
For J = 1 To I - 1
If xRg(I, 1).Value = xRg(J, 1).Value And J <> I Then
For K = 2 To xRg.Columns.Count
If xRg(J, K).Value <> "" Then
If xRg(I, K).Value = "" Then
xRg(I, K) = xRg(J, K).Text
Else
xRg(I, K) = xRg(I, K).Text & "," & xRg(J, K).Text 'here uses comma as separator, you can change it to others as you need
End If
End If
Next
xRg(J, 1).EntireRow.Delete
I = I - 1
J = J - 1
End If
Next
Next
ActiveSheet.UsedRange.Columns.AutoFit
End Sub

doc combineer kolommen rijen tot één 1

3. Druk vervolgens op F5 toets of klik lopen doc combineer kolommen rijen tot één 1  knop, dan verschijnt er een Kutools for Excel-dialoogvenster waarin u een tabel kunt selecteren die moet worden gecombineerd met rijen met dezelfde ID.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

4. klikken OK. Nu is de geselecteerde tabel gecombineerd met rijen op basis van dezelfde ID.

2.12 De ALS-functie gebruiken om hulpkolommen toe te voegen

Als er slechts twee kolommen zijn en u wilt de rijen combineren met dezelfde ID en een andere kolomwaarde gescheiden door een komma, zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien, kan de ALS-functie u een plezier doen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

1. Sorteer de ID van A tot Z. Selecteer de ID-kolom, klik op Data > Sorteer A tot Z.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. Vervolgens in de Sorteer waarschuwing dialoogvenster, vink aan uitbreiden de selectieoptie, klik op Sorteer.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu zijn dezelfde ID's bij elkaar gesorteerd.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3. In de aangrenzende kolom, gebruik de ALS-functie als volgt:

=IF(A17=A18,C17&", "&B18,B18)

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule zijn A17 en A18 de twee aangrenzende cellen in de ID-kolom (A17 is de kop van de ID-kolom), B18 is de corresponderende cel van cel A18. "," geeft aan dat de waarden met een komma moeten worden gescheiden. u kunt de verwijzingen en het scheidingsteken naar wens wijzigen.

4. druk op Enter toets om het eerste resultaat te krijgen en sleep vervolgens de hendel voor automatisch vullen naar beneden om alle resultaten te krijgen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

5. Ga naar de aangrenzende kolom, typ de formule als volgt:

=ALS(A18<>A19,"Samengevoegd","")

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule zijn A18 en A19 de twee aangrenzende cellen in de ID-kolom, als de aangrenzende cellen niet gelijk zijn, keert het terug naar "Samengevoegd", anders wordt het leeg teruggegeven.

6. druk op Enter toets om het eerste resultaat te krijgen en sleep vervolgens de hendel voor automatisch vullen naar beneden om alle resultaten te krijgen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

7. Selecteer de laatste formulekolom inclusief koptekst en klik op Data > Filteren.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

8. Klik op het Filteren knop en vink aan Samengevoegd selectievakje in het vervolgkeuzemenu, klik op OK.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu zijn alleen de samengevoegde rijen eruit gefilterd, kopieer de gefilterde gegevens en plak ze op een andere plaats.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Meer details over de ALS-functie. bezoek alstublieft: IF.

2.13 Een handig hulpmiddel gebruiken – Geavanceerd Combineer rijen

Als je hebt geïnstalleerd Kutools for Excel in Excel, de Geavanceerd Combineer rijen kan dit werk gemakkelijk doen.

1. Selecteer de tafel en klik vervolgens op Kutools > Samenvoegen en splitsen > Geavanceerd Combineer rijen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. In de Geavanceerd Combineer rijen dialoog, doe dan als volgt:

1) Kies de ID-kolom en stel deze in als Hoofdsleutel;

2) Kies de kolom waarvan u de waarden wilt combineren met het scheidingsteken, klik op Combineren en kies een scheidingsteken.

3)klik Ok.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu zijn de rijen gecombineerd met dezelfde ID.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

De functie Geavanceerd combineren rijen zal de originele gegevens breken, sla de gegevens op als een kopie voordat u ze gebruikt.

Ga voor meer informatie over deze functie naar: Geavanceerd Combineer rijen.

Ga voor meer informatie over Kutools voor Excel naar: Kutools for Excel.

Voor een gratis proefperiode van 30 dagen van Kutools voor Excel, alstublieft Download het nu.

2.2 Combineer rijen met dezelfde ID en voer wat berekeningen uit

Als u rijen met dezelfde ID wilt combineren en vervolgens de waarden wilt optellen of andere berekeningen wilt uitvoeren, zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien, kunnen de onderstaande methoden u helpen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2.21 De functie Consolideren gebruiken

Als er slechts twee kolommen zijn, bevat één kolom teksten (ID) en een andere bevat waarden die moeten worden berekend, zoals som, de ingebouwde Excel-functie Consolideren kan je een plezier doen.

1. Selecteer een cel waarin u het gecombineerde resultaat wilt plaatsen en klik vervolgens op Data > Consolideren.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. In de Consolideren dialoog, doe als volgt:

1) Kies het Functies zoals je nodig hebt;

2) Klik op de pijl om de tabel te selecteren;

3) Klik op Toevoegen om het geselecteerde bereik toe te voegen aan de Alle referenties lijst;

4) Vink de selectievakjes van . aan Bovenste rij en Linker kolom;

5) Klik op OK.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu is de tabel opgeteld op basis van dezelfde ID.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2.22 VBA gebruiken

Hier is een VBA die ook rijen met dezelfde ID kan combineren en vervolgens waarden kan optellen.

1. druk op anders + F11 toetsen om het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster en klik op Invoegen > Module om een ​​nieuwe lege module te maken.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. Kopieer en plak in de nieuwe module de onderstaande VBA-code erin.

VBA: combineer dubbele rijen en som

Sub CombineRows()
'Updateby Extendoffice
Dim WorkRng As Range
Dim Dic As Variant
Dim arr As Variant
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
arr = WorkRng.Value
For i = 1 To UBound(arr, 1)
  Dic(arr(i, 1)) = Dic(arr(i, 1)) + arr(i, 2)
Next
Application.ScreenUpdating = False
WorkRng.ClearContents
WorkRng.Range("A1").Resize(Dic.Count, 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.keys)
WorkRng.Range("B1").Resize(Dic.Count, 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.items)
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. Druk vervolgens op F5 toets of klik lopen doc combineer kolommen rijen tot één 1  knop, dan verschijnt er een dialoogvenster voor het selecteren van de tabel die u gebruikt, en klik vervolgens op OK.

Nu is het geselecteerde bereik gecombineerd met dezelfde waarden en opgeteld.

doc combineer kolommen rijen tot één 1  De VBA breekt de originele gegevens, sla de gegevens op als een kopie voordat u VBA gebruikt.

2.23 Een handig hulpmiddel gebruiken – Geavanceerd Combineer rijen

Als er meer dan twee kolommen in de tabel zijn die u wilt combineren en berekeningen wilt doen, zijn er bijvoorbeeld drie kolommen, de eerste bevat dubbele productnamen die moeten worden gecombineerd, de tweede bevat winkelnamen die moeten worden worden gecombineerd en gescheiden door een komma, de laatste kolom bevat getallen die moeten worden opgeteld op basis van de dubbele rijen in de eerste kolom, zoals hieronder afgebeeld, Kutools voor Excel's Geavanceerd Combineer rijen kan u helpen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

1. Selecteer de tafel en klik vervolgens op Kutools > Samenvoegen en splitsen > Geavanceerd Combineer rijen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. In de Geavanceerd Combineer rijen dialoog, doe dan als volgt:

1) Kies de ID-kolom en stel deze in als Hoofdsleutel;

2) Kies de kolom waarvan u de waarden wilt combineren met een scheidingsteken, klik op Combineren en kies een scheidingsteken.

3) Kies de kolom waarin u de berekening wilt doen, klik op Berekenen en kies een berekening.

4)klik Ok.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu zijn de rijen gecombineerd met dezelfde rijen en berekend.

doc combineer kolommen rijen tot één 1 De functie Geavanceerd combineren rijen zal de originele gegevens breken, sla de gegevens op als een kopie voordat u ze gebruikt.

Ga voor meer informatie over deze functie naar: Geavanceerd Combineer rijen.

Ga voor meer informatie over Kutools voor Excel naar: Kutools for Excel.

Voor een gratis proefperiode van 30 dagen van Kutools voor Excel, alstublieft Download het nu.

2.3 Combineer aangrenzende rijen met dezelfde waarde

Als er een tabel is met meerdere kolommen, bevat één kolom enkele dubbele waarden, nu is het de taak om de aangrenzende rijen in deze kolom te combineren met dezelfde waarden als de onderstaande schermafbeelding laat zien. Hoe kun je het oplossen?
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2.31 VBA gebruiken

In Excel is er geen ingebouwde functie die deze taak direct kan oplossen, maar hier biedt een VBA die dit aankan.

1. druk op anders + F11 toetsen om het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster en klik op Invoegen > Module om een ​​nieuwe lege module te maken.

2. Kopieer en plak in de nieuwe module de onderstaande VBA-code erin.

VBA: combineer aangrenzende rijen met dezelfde waarde

Sub MergeSameCell()
'Updateby Extendoffice
Dim Rng As Range, xCell As Range
Dim xRows As Integer
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
xRows = WorkRng.Rows.Count
For Each Rng In WorkRng.Columns
  For i = 1 To xRows - 1
    For j = i + 1 To xRows
      If Rng.Cells(i, 1).Value <> Rng.Cells(j, 1).Value Then
        Exit For
      End If
    Next
    WorkRng.Parent.Range(Rng.Cells(i, 1), Rng.Cells(j - 1, 1)).Merge
    i = j - 1
  Next
Next
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

doc combineer kolommen rijen tot één 1

3. Druk vervolgens op F5 toets of klik lopen doc combineer kolommen rijen tot één 1  om deze VBA in te schakelen, verschijnt er een dialoogvenster voor het selecteren van de tabel die u gebruikt en klik vervolgens op OK.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu worden de aangrenzende rijen met dezelfde waarden in de eerste kolom gecombineerd in het geselecteerde bereik.

doc combineer kolommen rijen tot één 1  De VBA breekt de originele gegevens, sla de gegevens op als een kopie voordat u VBA gebruikt. En deze VBA voegt dezelfde waarden samen in de eerste kolom van de geselecteerde tabel.

2.32 Een handig hulpmiddel gebruiken – Dezelfde cellen samenvoegen

Als je Kutools for Excel geïnstalleerd in Excel, de Voeg dezelfde cellen samen kenmerk van Kutools for Excel kan deze taak in één stap oplossen.

Selecteer de kolom waarin u dezelfde waarden wilt combineren en klik vervolgens op Kutools > Samenvoegen en splitsen > Voeg dezelfde cellen samen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu zijn de aangrenzende cellen met dezelfde waarden samengevoegd.

doc combineer kolommen rijen tot één 1I Als u het samenvoegen van de samengevoegde cellen wilt opheffen en de waarden weer wilt invullen, kunt u de Cellen samenvoegen en waarden invullen kenmerk.
doc combineer kolommen rijen tot één 1
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Ga voor meer informatie over deze functie naar: Voeg dezelfde cellen samen.

Ga voor meer informatie over deze functie naar: Ontkoppel cel.

Ga voor meer informatie over Kutools voor Excel naar: Kutools for Excel.

Voor een gratis proefperiode van 30 dagen van Kutools voor Excel, alstublieft Download .


3 Combineer cellen

3.1. Combineer meerdere rijen en kolommen in één cel

Voor het combineren van een bereik met meerdere rijen en kolommen in één enkele cel, vindt u hier vier methoden.

Voorbeeld: Combineer bereik A1:C3
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3.11 Het ampersand-symbool (&) gebruiken

In Excel wordt het ampersand-symbool & meestal gebruikt om teksten samen te voegen.

Selecteer een cel waarin u het gecombineerde resultaat wilt plaatsen en typ vervolgens een formule zoals deze:

=A1&", "&B1&", "&C1&", "&A2&", " &B2&", "&C2&", "&A3&", "&B3&", "&C3

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule, & wordt gebruikt om de teksten samen te voegen, ", " is het scheidingsteken (komma + spatie) dat de twee teksten in de resultaatcel scheidt. Als u andere scheidingstekens wilt gebruiken, typt u gewoon een scheidingsteken tussen dubbele aanhalingstekens.

Media Enter toets om het gecombineerde resultaat te krijgen.

3.12 De functie CONCATENATE gebruiken (Excel 2016 of eerdere versies)

Als u Excel 2016 of eerdere versies gebruikt, kan de functie CONCATENATE u helpen.

Syntaxis over CONCATENATE
CONCATENATE (text1,[text2],…)

Ga voor meer informatie over de CONCATENATE-functie naar: CONCATENATE

Selecteer een cel waarin u het gecombineerde resultaat wilt plaatsen en typ vervolgens een formule zoals deze:

=CONCATENATE(A1,", ",B1,", ",C1,", ",A2,", ",B2,", ",C2,", ",A3,"", ",B3," " ,C3)

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule zijn A1, B1…,C3 de teksten die u wilt combineren. "," is het scheidingsteken (komma + spatie) dat de twee teksten in de resultaatcel scheidt. Als u andere scheidingstekens wilt gebruiken, typt u gewoon een scheidingsteken tussen dubbele aanhalingstekens.

Druk vervolgens op Enter toets om het gecombineerde resultaat te krijgen.

3. 13 CONCAT-functie of TEXTJOIN-functie gebruiken (Excel 2019 of Excel 365)

Als u Excel 2019 of Excel 365 gebruikt, zijn de CONCAT-functie en TEXTJOIN-functie wellicht de betere keuze.

Syntaxis over CONCAT
CONCAT (text1,[text2],…)

Ga voor meer informatie over de CONCAT-functie naar: CONCAT.

Het gebruik van de CONCAT-functie is hetzelfde als de CONCATENATE-functie, om voornaam en achternaam te combineren die in twee kolommen afzonderlijk in één kolom worden geplaatst, de formule wordt als volgt gebruikt:

=CONCAT(A1,", ",B1,", ",C1,", ",A2,", ",B2,", ",C2,", ",A3,"", ",B3," " ,C3)

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule zijn A1, B1…,C3 de teksten die u wilt combineren. "," is het scheidingsteken (komma + spatie) dat de twee teksten in de resultaatcel scheidt. Als u andere scheidingstekens wilt gebruiken, typt u gewoon een scheidingsteken tussen dubbele aanhalingstekens.

Druk vervolgens op Enter toets om het gecombineerde resultaat te krijgen.

Syntaxis over TEXTJOIN
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

Ga voor meer informatie over de TEXTJOIN-functie naar: TEXTJOIN.

Om kolommen of rijen te combineren met TEXTJOIN:

=TEKSTVERBINDING(", ",WAAR,A1:C3)

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule is A1:C3 een continu bereik dat moet worden gecombineerd. "," is het scheidingsteken (komma + spatie) dat de twee teksten in de resultaatcel scheidt. Als u andere scheidingstekens wilt gebruiken, typt u het scheidingsteken tussen dubbele aanhalingstekens "". Logische tekst "TRUE" geeft aan dat lege cellen moeten worden genegeerd bij het combineren, als u wilt combineren met spaties, vervangt u TRUE door FALSE.

Druk vervolgens op Enter toets om het gecombineerde resultaat te krijgen.

doc combineer kolommen rijen tot één 1 Als u een regeleinde als scheidingsteken wilt gebruiken, gebruikt u CHAR(10) in de formule, zoals =TEXTJOIN(CHAR(10),TRUE,A1:C3), en formatteert u de resultaatcel als Tekstterugloop.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3.14 Gebruik Kolommen/rijen/cellen combineren in één cel zonder gegevens te verliezen

Als je Kutools for Excel in Excel hebt geïnstalleerd, is de Combineer rijen, kolommen of cellen zonder gegevens te verliezen functie kan deze taak snel aan.

1. Selecteer het cellenbereik dat u in één cel wilt combineren en klik vervolgens op Kutools > Samenvoegen en splitsen > Combineer rijen, kolommen of cellen zonder gegevens te verliezen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. Vink in het popping-dialoogvenster aan Combineer tot een enkele cel en specificeer een scheidingsteken als je nodig hebt, klik dan op Ok.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu worden de cellen samengevoegd tot één cel met een specifiek scheidingsteken. Als de celinhoud te veel is om in de samengevoegde cel weer te geven, kunt u klikken op Tekstomloop onder de Home tabblad om ze te tonen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Ga voor meer informatie over deze functie naar: Combineer kolommen, rijen en cellen zonder gegevens te verliezen.

Ga voor meer informatie over Kutools voor Excel naar: Kutools for Excel.

Voor een gratis proefperiode van 30 dagen van Kutools voor Excel, alstublieft Download het nu.

3.2 Combineer meerdere rijen en kolommen in een enkele cel

 Transponeer cellen in één enkele kolom
 doc combineer kolommen rijen tot één 1
 Transponeer cellen in één enkele rij
 doc combineer kolommen rijen tot één 1
 

3.21 Geef het bereik een naam en gebruik de INDEX-functie (alleen voor een enkele kolom)

Als u het cellenbereik in een enkele kolom wilt transponeren, kunt u het bereik een naam geven en vervolgens de INDEX-functie gebruiken.

1. Selecteer het celbereik, klik met de rechtermuisknop om het contextmenu in te schakelen en klik op Definieer naam.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. In het knallen Nieuwe naam dialoogvenster, typ een naam in de Naam tekstvak, klik op OK.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3. Nadat u het bereik een naam heeft gegeven, selecteert u een cel waarin de getransponeerde gegevens worden geplaatst en gebruikt u de INDEX-functie als volgt:

=INDEX(MyData,1+INT((ROW(A1)-1)/COLUMNS(MyData)),MOD(ROW(A1)-1+COLUMNS(MyData),COLUMNS(MyData))+1)

Ga voor meer informatie over de INDEX-functie naar: hier.

4. druk op Enter toets en sleep vervolgens de hendel voor automatisch vullen naar beneden om deze formule te vullen totdat een #REF! foutwaarde verschijnt.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

5. Verwijder de foutwaarde, dan is het cellenbereik gecombineerd in één kolom.

3.22 VBA (alleen voor een enkele kolom)

Voor het combineren van cellen in één enkele kolom, is hier een VBA die ook kan werken.

1. druk op anders + F11 toetsen om het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster en klik op Invoegen > Module om een ​​nieuwe lege module te maken.

2. Kopieer en plak de onderstaande VBA-code in de lege module..

VBA: bereik converteren naar een kolom

Sub ConvertRangeToColumn()
'UpdatebyExtendoffice
Dim Range1 As Range, Range2 As Range, Rng As Range
Dim rowIndex As Integer
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set Range1 = Application.Selection
Set Range1 = Application.InputBox("Source Ranges:", xTitleId, Range1.Address, Type:=8)
Set Range2 = Application.InputBox("Convert to (single cell):", xTitleId, Type:=8)
rowIndex = 0
Application.ScreenUpdating = False
For Each Rng In Range1.Rows
  Rng.Copy
  Range2.Offset(rowIndex, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
  rowIndex = rowIndex + Rng.Columns.Count
Next
Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

doc combineer kolommen rijen tot één 1

3. Druk vervolgens op F5 toets of klik lopen doc combineer kolommen rijen tot één 1  klikt, verschijnt er een dialoogvenster om een ​​celbereik te selecteren, klik op OK.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

4. Er verschijnt een ander dialoogvenster voor het selecteren van een cel om het resultaat te plaatsen, klik op OK.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3.23 Een handig hulpmiddel gebruiken – Bereik transformeren

Als u cellen in één rij wilt combineren, is er geen ingebouwde functie in Excel om dit te ondersteunen. Als u echter Kutools for Excel geïnstalleerd, zijn Transformeer bereik functie ondersteunt het converteren van een bereik naar een enkele kolom of een rij, ondersteunt ook het converteren van een rij of een kolom naar een bereik.

1. selecteer het celbereik en klik op Kutools > Bereik > Transformeer bereik.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. In de Transformeer bereik dialoogvenster, vink aan Bereik tot enkele kolom or Bereik tot enkele rij optie als je nodig hebt. Klik OK.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3. Er verschijnt een dialoogvenster voor het selecteren van een cel om het resultaat te plaatsen, klik op OK.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu is het cellenbereik geconverteerd naar een rij of een kolom.

Ga voor meer informatie over deze functie naar: Transformeer bereik.

Ga voor meer informatie over Kutools voor Excel naar: Kutools for Excel.

Voor een gratis proefperiode van 30 dagen van Kutools voor Excel, alstublieft Download het nu.

3.3 Stapel kolommen in één kolom zonder duplicaat

Als er enkele duplicaten zijn in een tabel met meerdere kolommen, hoe kunt u de kolommen dan in één kolom stapelen zonder de duplicaten, zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien?
doc combineer kolommen rijen tot één 1

In dit deel biedt het drie verschillende methoden om deze taak uit te voeren.

3.31 Kopieer en plak en verwijder duplicaten

In Excel is de algemene methode om deze taak op te lossen, de kolommen één voor één te kopiëren en te plakken en vervolgens de dubbele waarden te verwijderen.

1. Selecteer de eerste kolom en druk op Ctrl + C toetsen om het te kopiëren, selecteer vervolgens een bestemmingscel en druk op Ctrl + V sleutels.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. Herhaal vervolgens stap 1 om andere kolommen te kopiëren en onder de eerste kolom te plakken.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3. Selecteer vervolgens de gestapelde kolom, klik op Data > Verwijder duplicaten, dan in de Duplicaat verwijderen dialoogvenster, controleer de kolomnaam, klik op OK.
doc combineer kolommen rijen tot één 1
doc combineer kolommen rijen tot één 1

4. Er verschijnt nu een dialoogvenster om u eraan te herinneren dat de dubbele waarden zijn verwijderd. Klik OK om het te sluiten, en de gestapelde kolom behoudt alleen de unieke waarden.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

doc combineer kolommen rijen tot één 1 Als er honderden kolommen zijn, is het één voor één kopiëren en plakken tijdrovend. Als u echter Kutools for Excel geïnstalleerd in Excel, de Transformeer bereik functie kan het bereik snel naar een kolom converteren en vervolgens de Verwijder duplicaten functie van Excel.

Selecteer het bereik van kolommen en klik op Kutools > Bereik > Transformeer bereik.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Controleer dan het Bereik tot enkele kolom optie en klik op OK om een ​​cel te selecteren om de gestapelde kolom te plaatsen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

En pas vervolgens Duplicaten verwijderen toe om de dubbele waarden te verwijderen.

Ga voor meer informatie over deze functie naar: Transformeer bereik.

Ga voor meer informatie over Kutools voor Excel naar: Kutools for Excel.

Voor een gratis proefperiode van 30 dagen van Kutools voor Excel, alstublieft Download het nu.

3.32 VBA gebruiken

Bovendien is hier een VBA-code die deze taak kan oplossen.

1. druk op anders + F11 toetsen om het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster en klik op Invoegen > Module om een ​​nieuwe lege module te maken.

2. Kopieer en plak de onderstaande code in de nieuwe module.

VBA: kolommen in één stapelen zonder duplicaten

Sub FindUniques()
'UpdatebyExtendoffice
Dim rng As Range
Dim InputRng As Range, OutRng As Range
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set InputRng = Application.Selection
Set InputRng = Application.InputBox("Range :", xTitleId, InputRng.Address, Type:=8)
Set OutRng = Application.InputBox("Out put to (single cell):", xTitleId, Type:=8)
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For j = 1 To InputRng.Columns.Count
  For i = 1 To InputRng.Rows.Count
    xValue = InputRng.Cells(i, j).Value
    If xValue <> "" And Not dic.Exists(xValue) Then
      OutRng.Value = xValue
      dic(xValue) = ""
      Set OutRng = OutRng.Offset(1, 0)
    End If
  Next
Next
End Sub

doc combineer kolommen rijen tot één 1

3. Druk vervolgens op F5 toets of klik lopen doc combineer kolommen rijen tot één 1  klikt, verschijnt er een dialoogvenster voor het selecteren van de kolommen die moeten worden gestapeld, klik op OK.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

4. Selecteer vervolgens in het tweede pop-outvenster een bestemmingscel om de gestapelde kolom te plaatsen en klik op OK.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu zijn de kolommen in één kolom gestapeld met alleen unieke waarden.

3.4. Combineer cellen en blijf opmaken

Als er twee kolommen zijn, is er een opgemaakt als een speciale opmaak, zoals een aangepaste DateTimemm/dd/yyyy, om deze twee kolommen te combineren tot één met de normale methoden, de aangepaste opmaak wordt verwijderd zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien:
doc combineer kolommen rijen tot één 1

In dit deel biedt het enkele manieren om cellen te combineren en de opmaak te behouden.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3.41 Functie TEKST insluiten in formule

De TEKST-functie wordt gebruikt om een ​​getal om te zetten in tekst in een specifieke opmaak. Hier kunnen we het gebruiken om de cel (bevat een getal) eerst naar een opmaak te converteren en deze vervolgens te combineren met andere cellen met behulp van "&", CONCATENATE-functie, CONCAT-functie of TEXTJOIN-functie.

Voor details over het algemeen combineren van cellen in één, ga terug naar: 1.1.

Syntaxis over de functie TEKST
TEXT (value, format_text)

Ga voor meer informatie over de TEKST-functie naar: TEKST functie.

Hier neemt het insluiten van de TEXT-functie in de CONCAT-functie als instantie.

Kopieer en plak de onderstaande formule in een cel waarin u het gecombineerde resultaat wilt plaatsen:

=CONCAT(TEXT(A2,"mm/dd/yyyy hh:mm")," ",B2)

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule is A2 de cel waarvan u de opmaak wilt behouden, "mm/dd/jjjj uu:mm" is de opmaak die u gebruikt, B2 is de andere cel die wordt gebruikt om te combineren. " " geeft aan dat de waarden worden gescheiden door spatie. u kunt de verwijzingen, opmaak en scheidingsteken naar wens wijzigen.

Media Enter toets en sleep de hendel voor automatisch vullen naar beneden om de cellen met deze formule te vullen.

3.42 Microsoft Word gebruiken

1. Selecteer de tabel waarin u cellen wilt combineren en druk op Ctrl + C om ze te kopiëren.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. Open een blanco Woord document, druk op Ctrl + V om ze te plaatsen, klik vervolgens op de tabel in het document, nu verschijnt er een kruispictogram in de rechterbovenhoek van de tabel.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3. Klik op het Layout Tabblad en klik vervolgens op Converteren naar tekst functie in het Data groep, in de popping Converteer tabel naar tekst dialoogvenster, geef het scheidingsteken voor de kolommen op. Klik OK.
doc combineer kolommen rijen tot één 1
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu is de inhoud van de tabel in Word geconverteerd naar teksten.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

4. Selecteer de geconverteerde teksten en druk op Ctrl + C om ze te kopiëren en terug te gaan naar Excel en een lege cel te selecteren, druk op Ctrl + V om het gecombineerde resultaat te plakken.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3.43 Een handig hulpmiddel gebruiken – Combineren zonder gegevens te verliezen

De meest efficiënte manier moet K . gebruikenutools voor Excel's Combineer rijen, kolommen of cellen zonder gegevens te verliezen functie, die alleen de . hoeft aan te vinken Gebruik opgemaakte waarden aanvinkt terwijl u de functie toepast, behoudt het gecombineerde resultaat de gegevensopmaak.

1. Selecteer de tabel inclusief de cellen die het resultaat plaatsen, klik op Kutools > Samenvoegen en splitsen > Combineer rijen, kolommen of cellen zonder gegevens te verliezen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

2. Geef in het popping-dialoogvenster de gewenste combinatiebewerking op en verwijder het vinkje bij Gebruik opgemaakte waarden checkbox (standaard is deze optie aangevinkt). Klik Ok.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Nu zijn de gegevens gecombineerd en behouden de opmaak.
doc combineer kolommen rijen tot één 1

Ga voor meer informatie over deze functie naar: Combineer kolommen, rijen en cellen zonder gegevens te verliezen.

Ga voor meer informatie over Kutools voor Excel naar: Kutools for Excel.

Voor een {module745}-dag gratis proefversie van Kutools voor Excel, alstublieft Download het nu.

3.5 Combineer cellen om datum te maken

Stel dat er een tabel is die jaren, maanden en dagen in gescheiden kolommen bevat, dan is het de taak om de kolommen te combineren en een datum te genereren zoals hieronder afgebeeld:
doc combineer kolommen rijen tot één 1

3.51 Functie DATUM gebruiken

De DATE-functie wordt gebruikt om een ​​datum aan te maken met jaar, maand en dag.

Syntaxis over de DATE-functie
DATE( year, month, day )

Ga voor meer informatie over de DATE-functie naar de DATE-functie.

Kopieer en plak de onderstaande formule in een cel waarin de datum wordt geplaatst:

=DATE(A2,B2,C2)

doc combineer kolommen rijen tot één 1 In de formule zijn A2, B2 en C2 de cellen die de jaar-, maand- en dagwaarden bevatten.

Media Enter toets om de eerste datum te krijgen en sleep vervolgens de hendel voor automatisch aanvullen naar beneden om alle datums te krijgen.
doc combineer kolommen rijen tot één 1


Meer Excel-tutorials:

Combineer meerdere werkmappen/werkbladen in één
Deze zelfstudie bevat bijna alle combinaties van scenario's waarmee u te maken kunt krijgen en biedt relatieve professionele oplossingen voor u.

Tekst-, getal- en datumcellen splitsen (gescheiden in meerdere kolommen)
Deze tutorial is verdeeld in drie delen: gesplitste tekstcellen, gesplitste nummercellen en gesplitste datumcellen. Elk deel biedt verschillende voorbeelden om u te helpen weten hoe u de kloofklus moet aanpakken wanneer u hetzelfde probleem tegenkomt.

Combineer de inhoud van meerdere cellen zonder gegevens te verliezen in Excel
Deze zelfstudie beperkt de extractie tot een specifieke positie in een cel en verzamelt verschillende methoden om tekst of getallen uit een cel te extraheren op specifieke positie in Excel.

Vergelijk twee kolommen voor overeenkomsten en verschillen in Excel
Hier behandelt dit artikel de meeste mogelijke scenario's van het vergelijken van twee kolommen die u zou kunnen tegenkomen, en ik hoop dat het u kan helpen. • Super Formula-balk (bewerk eenvoudig meerdere regels tekst en formule); Lay-out lezen (gemakkelijk grote aantallen cellen lezen en bewerken); Plakken in gefilterd bereik...
 • Voeg cellen / rijen / kolommen samen en het bewaren van gegevens; Gespleten cellen inhoud; Combineer dubbele rijen en som / gemiddelde... Voorkom dubbele cellen; Vergelijk Ranges...
 • Selecteer Dupliceren of Uniek Rijen; Selecteer lege rijen (alle cellen zijn leeg); Super zoeken en fuzzy zoeken in veel werkboeken; Willekeurige selectie ...
 • Exacte kopie Meerdere cellen zonder de formuleverwijzing te wijzigen; Maak automatisch verwijzingen naar meerdere bladen; Plaats kogels, Selectievakjes en meer ...
 • Favoriete formules en snel invoegen, Bereiken, grafieken en afbeeldingen; Versleutel cellen met wachtwoord; Maak een mailinglijst en stuur e-mails ...
 • Extraheer tekst, Tekst toevoegen, Verwijderen op positie, Ruimte verwijderen; Paging-subtotalen maken en afdrukken; Converteren tussen celinhoud en opmerkingen...
 • Super filter (bewaar en pas filterschema's toe op andere bladen); Geavanceerd sorteren per maand / week / dag, frequentie en meer; Speciaal filter door vet, cursief ...
 • Combineer werkmappen en werkbladen; Tabellen samenvoegen op basis van sleutelkolommen; Gegevens splitsen in meerdere bladen; Batch Converteer xls, xlsx en PDF...
 • Draaitabel groeperen op weeknummer, dag van de week en meer ... Toon ontgrendelde, vergrendelde cellen door verschillende kleuren; Markeer cellen met formule / naam...
kte tabblad 201905
 • Schakel bewerken en lezen met tabbladen in Word, Excel, PowerPoint in, Publisher, Access, Visio en Project.
 • Open en maak meerdere documenten in nieuwe tabbladen van hetzelfde venster in plaats van in nieuwe vensters.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% en vermindert elke dag honderden muisklikken!
officetab onderkant
Comments (0)
Nog geen beoordelingen. Beoordeel als eerste!
Er zijn nog geen reacties geplaatst
Laat uw commentaar
Posten als gast
×
Beoordeel dit bericht:
0  Personages
Voorgestelde locaties