Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel-zelfstudie: combineer meerdere werkmappen/werkbladen in één

In Excel is het combineren van bladen een veel voorkomende maar enigszins moeilijke taak voor de meeste Excel-gebruikers, vooral groene handen. Hier deze tutorial, met een opsomming van bijna alle combinatiescenario's waarmee u te maken kunt krijgen en die relatieve professionele oplossingen voor u biedt. U kunt het antwoord snel vinden door op de link in de onderstaande navigatielijst te klikken, of u kunt de combinatievaardigheden leren door onderstaande links één voor één te volgen als u hierin geïnteresseerd bent.

In Excel kan combineren worden onderverdeeld in twee typen, de ene combineert alleen inhoud, de andere combineert inhoud en doet wat berekeningen.

De navigatie van deze zelfstudie

Inhoud combineren

1. Combineer alle bladen in één blad

1.1 Combineer bladen in één blad met VBA

1.2 Combineer tabellen of benoemde bereiken met Query (Excel 2016 of latere versies)

1.3 Combineer bladen tot één blad met een handig hulpmiddel

1.4 Uitbreiding over het combineren van bladen tot één

2. Combineer werkmappen in één werkmap

2.1 Combineer werkmappen in één werkmap met de opdracht Verplaatsen of kopiëren

2.2 Combineer meerdere werkmappen (in één map) in één werkmap met VBA-code

2.3 Combineer meerdere werkmappen (in meerdere mappen) in één werkmap met behulp van een handige tool

3. Combineer specifieke bladen uit meerdere werkmappen in één werkmap

3.1 Combineer specifieke werkbladen uit werkmappen (alle werkmappen in dezelfde map)

3.2 Combineer specifieke bladen uit meerdere werkmappen (over meerdere mappen) met een handige tool

4. Combineer twee bladen op basis van de sleutelkolom

4.1 Combineer twee tabellen op basis van één sleutelkolom met behulp van Query (Excel 2016 of latere versies)

4.2 Combineer twee bladen op basis van één sleutelkolom met behulp van Excel-functies

4.3 Combineer twee bladen op basis van één sleutelkolom met een handige tool

5. Combineer twee bladen op basis van twee kolommen

6. Combineer bladen met dezelfde kopteksten

6.1 Combineer alle bladen met dezelfde kopteksten met behulp van VBA

6.2 Combineer bladen met dezelfde kopteksten met behulp van een handige tool

Consolideren

1. Combineer bladen en doe wat berekeningen

1.1 Combineer bladen en bereken met de functie Consolideren

1.2 Combineer werkbladen en maak berekeningen met een handige tool

2. Combineer meerdere bladen in draaitabel

Google-spreadsheet

1. Combineer Google-bladen in één blad

1.1 Combineer Google-bladen in één blad met de filterfunctie

1.2 Combineer Google-bladen in één blad met de functie IMPORTRANGE

2. Combineer Google Spreadsheets in één werkmap

Verlenging

1. Combineer bladen en verwijder duplicaten

1.1 Combineer bladen en verwijder duplicaten door Duplicaten verwijderen

1.2 Combineer bladen en verwijder duplicaten met een krachtig hulpmiddel

2. Combineer bladen met dezelfde naam in één werkmap

3. Combineer dezelfde bereiken op verschillende bladen in één blad

Opmerking:

In deze zelfstudie maak ik enkele bladen en gegevens om de methoden beter uit te leggen, u kunt de referenties wijzigen die u nodig hebt wanneer u onderstaande VBA-code of formules gebruikt, of u kunt de voorbeelden downloaden om methoden rechtstreeks uit te proberen.


Inhoud combineren

1. Combineer alle bladen in één blad

Hier is een werkmap met 4 bladen die moeten worden gecombineerd tot één blad.

doc combineer bladen in één blad 1  doc combineer bladen in één blad 1
doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

1.1 Combineer alle bladen in één blad met VBA-code


In Excel, behalve de traditionele methode - Kopiëren en Plakken, kunt u een VBA-code gebruiken om snel alle bladen samen te voegen tot één blad.

1. druk op F11 en anders toetsen om het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.
doc combineer bladen in één blad 1

2. Klik vervolgens in het pop-upvenster op Invoegen > Module om een ​​nieuwe lege module in te voegen.
doc combineer bladen in één blad 1

3. Kopieer en plak onderstaande code in de nieuwe module.

VBA: combineer alle bladen in één

Sub CombineAllSheetsIntoOneSheet()
'UpdatebyExtendoffice
  Dim I As Long
  Dim xRg As Range
  On Error Resume Next
  Worksheets.Add Sheets(1)
  ActiveSheet.Name = "Combined"
  For I = 2 To Sheets.Count
    Set xRg = Sheets(1).UsedRange
    If I > 2 Then
      Set xRg = Sheets(1).Cells(xRg.Rows.Count + 1, 1)
    End If
    Sheets(I).Activate
    ActiveSheet.UsedRange.Copy xRg
  Next
End Sub

doc combineer bladen in één blad 1

In de bovenstaande code is het script "Gecombineerd" de naam van het blad dat de gecombineerde inhoud plaatst, u kunt dit script naar behoefte wijzigen in een ander.

4. druk de F5 toets om de code uit te voeren, is een blad met de naam Gecombineerd gemaakt vooraan alle bladen om alle bladinhoud te plaatsen.
doc combineer bladen in één blad 1

1.2 Combineer alle tabellen of benoemde bereiken met Query (Excel 2016 of latere versies)


Als u in Excel 2016 of latere versies werkt, kunt u met de functie Query alle gemaakte tabellen of benoemde bereiken in één keer combineren.

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

Zorg er eerst voor dat de bereiken zijn gemaakt als tabellen of benoemde bereiken. Raadpleeg voor het maken van een tabel en een benoemd bereik Hoe bereik naar tabel te converteren of vice versa in Excel en Definieer en gebruik namen in formules.

1. Open de werkmap waarvan u alle bladen wilt samenvoegen, klik op Data > Nieuwe vraag > Uit andere bronnen > Lege zoekopdracht.
doc combineer bladen in één blad 1

2. In de pop-up Query-editor venster, ga naar de formulebalk, typ de onderstaande formule erin.

=Excel.Huidige werkmap()

Media Enter toets, zijn alle tabellen in de huidige werkmap lijst.
doc combineer bladen in één blad 1

3. Klik op de uitvouwknop naast Content en check uitbreiden optie en Selecteer Alle kolommen checkbox.
doc combineer bladen in één blad 1

4. klikken OK. Alle tabellen worden één voor één weergegeven.
doc combineer bladen in één blad 1

U kunt met de rechtermuisknop op een kolomkop klikken om andere bewerkingen in de geselecteerde kolom uit te voeren.
doc combineer bladen in één blad 1

5. Dan klikken Dien in > Sluiten & laden naar….
doc combineer bladen in één blad 1

6. In de Laden naar dialoogvenster, vink aan tafel optie, kies vervolgens de locatie die u nodig hebt om de gecombineerde tabel te laden in de Selecteer waar de gegevens moeten worden geladen sectie, klik op Laden.
doc combineer bladen in één blad 1

Nu wordt een nieuw blad gemaakt om alle samengevoegde tabellen te plaatsen.
doc combineer bladen in één blad 1

1.3 Combineer alle bladen in één blad met een handige tool


Als bovenstaande methoden u niet kunnen bevredigen, kunt u een handig en handig hulpmiddel proberen, Kutools for Excel. Zijn Combineren functie is krachtig die niet alleen alle bladen in één blad kan combineren, maar ook geavanceerde gecombineerde taken kan voltooien, zoals bladen combineren in één werkmap, bladen combineren met dezelfde naam, alleen geselecteerde bladen combineren, bladen combineren in bestanden, enzovoort.

1. Schakel de werkmap in waarvan u de bladen wilt combineren, klik op Koetools Plus > Combineren. Er verschijnt een dialoogvenster om u te herinneren aan enkele opmerkingen over het wachtwoord. Als de werkmappen die u wilt gebruiken geen wachtwoord zijn, klikt u gewoon op OK te gaan.
doc combineer bladen in één blad 1
doc combineer bladen in één blad 1

2. In de Werkbladen combineren - Stap 1 van 3 venster, check Combineer meerdere werkbladen uit werkmappen in één werkblad optie, klik Volgende knop.
doc combineer bladen in één blad 1

3. In de Stap 2 van 3 venster, is de huidige werkmap standaard weergegeven en aangevinkt in de Werkboeklijst deelvenster, en alle bladen van de huidige werkmap zijn weergegeven en gecontroleerd in de Werkblad lijst venster, klik op Volgende te gaan.

Opmerking: als u meerdere werkmappen hebt geopend, worden alle geopende werkmappen weergegeven in de lijst met werkmappen. Vink alleen de werkmap aan die u wilt gebruiken.
doc combineer bladen in één blad 1

4. Kies in de laatste stap de combineermodus zoals u nodig hebt, u kunt kiezen: Combineer per rij or Combineer per kolom; specificeer vervolgens andere opties als u nodig hebt. Klik Finish knop.
doc combineer bladen in één blad 1

5. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een map kunt kiezen om de gecombineerde werkmap te plaatsen, u kunt deze hernoemen in de Bestandsnaam balk, klik Opslaan af te maken.
doc combineer bladen in één blad 1

6. Nu zijn alle bladen samengevoegd en verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de instellingen als een scenario wilt opslaan, klik op Ja or Nee Zoals je wilt.
doc combineer bladen in één blad 1

Er verschijnt een nieuwe werkmap met het gecombineerde resultaat in de lijst, klik op de link van Uitvoerbestand om het gecombineerde blad te controleren.
doc combineer bladen in één blad 1

Combineer per rij
doc combineer bladen in één blad 1

Combineer per kolom
doc combineer bladen in één blad 1

1.4 Uitbreiding over het combineren van bladen tot één blad


1.41 Met een handig hulpmiddel om alleen de geselecteerde bladen in één blad te combineren

Als u slechts enkele bladen in een werkmap in één blad wilt combineren, is er geen ingebouwde functie in Excel die dit kan bereiken. Maar de Combineren kenmerk van Kutools for Excel kan het doen.

1. Schakel de werkmap in die u gebruikt en klik op Koetools Plus > Combineren > OK om de wizard Combineren in te schakelen.
doc combineer bladen in één blad 1
doc combineer bladen in één blad 1

2. In de Stap 1 van 3 venster, check Combineer meerdere werkbladen uit werkmappen in één werkblad optie, klik Volgende knop.
doc combineer bladen in één blad 1

3. In het venster Stap 2 van 3 is standaard de huidige werkmap weergegeven en aangevinkt in het deelvenster Werkmaplijst en zijn alle bladen van de huidige werkmap weergegeven en aangevinkt in het deelvenster Werkbladlijst. niet gecombineerd hoeven te worden, klik op Volgende om verder te gaan.
doc combineer bladen in één blad 1

4. Geef in de laatste stap de gewenste opties op. Klik Finish knop.
doc combineer bladen in één blad 1

5. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een map kunt kiezen om de gecombineerde werkmap te plaatsen, u kunt deze hernoemen in de Bestandsnaam balk, klik Opslaan af te maken.
doc combineer bladen in één blad 1

6. Nu zijn alleen de aangevinkte bladen samengevoegd en verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de instellingen wilt opslaan als een scenario, klik op Ja or Nee Zoals je wilt.
doc combineer bladen in één blad 1
doc combineer bladen in één blad 1

1.42 Met een handig hulpmiddel om bladen uit meerdere werkmappen te combineren in één blad

U wilt bijvoorbeeld alle bladen van boek1, boek2 en boek3 in één blad combineren, zoals hieronder afgebeeld, de Combineren kenmerk van Kutools for Excel kan u ook helpen.
doc combineer bladen in één blad 1

Na gratis installeren Kutools voor Excel, doe het als volgt:

1. Schakel de werkmappen in die u gebruikt en klik op Koetools Plus > Combineren > OK om de Combineren wizard.

2. In de Stap 1 van 3 venster, check Combineer meerdere werkbladen uit werkmappen in één werkblad optie, klik Volgende knop.
doc combineer bladen in één blad 1

3. In de Stap 2 van 3 venster, zijn alle geopende werkmappen weergegeven en gecontroleerd in de Werkboeklijst paneel, en alle bladen met geopende werkmappen zijn weergegeven en gecontroleerd in de Werkblad lijst venster, klik op Volgende te gaan.
doc combineer bladen in één blad 1

Tip: als u werkmappen wilt toevoegen om te combineren, klikt u op de knop Toevoegen om een ​​pad te kiezen om werkmappen toe te voegen.
doc combineer bladen in één blad 1

4. Kies in de laatste stap de gewenste opties. Klik Finish knop.

5. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een map kunt kiezen om de gecombineerde werkmap te plaatsen, u kunt deze hernoemen in de Bestandsnaam balk, klik Opslaan af te maken.
doc combineer bladen in één blad 1

6. Nu zijn alle bladen in de geopende werkmappen samengevoegd en verschijnt er een dialoogvenster om u te vragen of u de instellingen als een scenario wilt opslaan, klik op Ja or Nee Zoals je wilt.

Open de gecombineerde werkmap die u hebt opgeslagen, de bladen in de werkmappen zijn samengevoegd tot één blad.
doc combineer bladen in één blad 1


2. Combineer meerdere werkmappen in één werkmap

Hier zijn drie werkmappen die nodig zijn om samen in één werkmap te worden gecombineerd.

 jan  Feb  Mar
doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1

doc voorbeeldjan.xlsx  doc voorbeeldfeb.xlsx  doc voorbeeldmar.xlsx

2.1 Combineer werkmappen in één werkmap met de opdracht Verplaatsen of kopiëren


Voor alleen het combineren van bladen over een paar werkmappen, de Excel's Verplaatsen of kopiëren commando kan je een plezier doen.

1. Open de eerste twee werkmappen die u wilt combineren, activeer de eerste werkmap, selecteer de bladen die u wilt verplaatsen en klik vervolgens met de rechtermuisknop om het contextmenu in te schakelen en klik op Verplaatsen of kopiëren.
doc combineer bladen in één blad 1

Tips

1) Klik met de rechtermuisknop op een tabblad en kies Selecteer Alle bladen vanuit het contextmenu eerst als u alle bladen wilt verplaatsen, gebruik dan de Verplaatsen of kopiëren opdracht.

2) Vasthouden Ctrl toets om meerdere niet-aangrenzende bladen te selecteren.

3) Selecteer het eerste blad en houd vast Shift toets om het laatste blad te selecteren om meerdere aangrenzende bladen te selecteren.

2. In de Verplaatsen of kopiëren dialoogvenster, in het Boeken vervolgkeuzelijst, kies de werkmap waarnaar u de bladen wilt verplaatsen, kies hier Jan en geef vervolgens de locatie op waar u de bladen wilt plaatsen Voor blad sectie, klik op OK.
doc combineer bladen in één blad 1

Opmerking:

1) U kunt beter controleren Maak een kopie, of de originele werkmap verliest het werkblad na het verplaatsen.

2) Als u alle werkmappen in een nieuwe werkmap wilt plaatsen, kiest u (nieuw boek) in Boeken keuzelijst.
doc combineer bladen in één blad 1

Hoe de werkbladen naar de hoofdwerkmap zijn verplaatst.
doc combineer bladen in één blad 1

Herhaal bovenstaande stappen om alle werkmappen naar één te verplaatsen.

2.2 Combineer meerdere werkmappen (in één map) in één werkmap met VBA-code


Om veel werkmappen te combineren die allemaal in één map staan, kun je een VBA-code gebruiken.

1. Schakel de werkmap in waarin u alle werkmappen wilt samenvoegen en druk vervolgens op anders + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.
doc combineer bladen in één blad 1

2. Klik in het uitgeklapte venster op Invoegen > Module om een ​​nieuwe lege module in te voegen.
doc combineer bladen in één blad 1

3. Kopieer en plak onderstaande VBA-code in de nieuwe module.

VBA: combineer meerdere werkmappen in de huidige werkmap

Sub GetSheets()
'Updated by Extendoffice
Path = "C:\Users\AddinTestWin10\Desktop\combine sheets\combine sheets into one workbook\"
Filename = Dir(Path & "*.xlsx")
 Do While Filename <> ""
 Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
   For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
   Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
 Next Sheet
   Workbooks(Filename).Close
   Filename = Dir()
 Loop
End Sub

 doc combineer bladen in één blad 1

Opmerking:

In de VBA-code staat het script "C:\Users\AddinTestWin10\Desktop\combine sheets\combine sheets in één werkmap\" is het mappad waar de werkmappen die u wilt combineren zich bevinden, wijzig dit om aan uw behoefte te voldoen.

Als de werkmappen die u wilt samenvoegen zich in verschillende mappen bevinden, kopieer ze dan eerst naar één map.

4. druk op F5 toets om de code uit te voeren, dan zijn alle werkmappen gekopieerd naar het einde van de huidige werkmap.
doc combineer bladen in één blad 1

Tip: alle gekopieerde bladen gebruiken hun oorspronkelijke naam. Als u de naam van de werkmap als voorvoegsel wilt gebruiken, gebruikt u onderstaande code:

Sub MergeWorkbooks()
'Updated by Extendoffice
Dim xStrPath As String
Dim xStrFName As String
Dim xWS As Worksheet
Dim xMWS As Worksheet
Dim xTWB As Workbook
Dim xStrAWBName As String
On Error Resume Next
xStrPath = "C:\Users\AddinTestWin10\Desktop\combine sheets\combine sheets into one workbook\"
xStrFName = Dir(xStrPath & "*.xlsx")
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Set xTWB = ThisWorkbook
Do While Len(xStrFName) > 0
  Workbooks.Open Filename:=xStrPath & xStrFName, ReadOnly:=True
  xStrAWBName = ActiveWorkbook.Name
  For Each xWS In ActiveWorkbook.Sheets
  xWS.Copy After:=xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.Count)
  Set xMWS = xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.Count)
  xMWS.Name = xStrAWBName & "(" & xMWS.Name & ")"
  Next xWS
  Workbooks(xStrAWBName).Close
  xStrFName = Dir()
Loop
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

 doc combineer bladen in één blad 1

2.3 Combineer meerdere werkmappen (in meerdere mappen) in één werkmap met behulp van een handige tool


Soms wilt u misschien alle werkmappen in verschillende mappen in één werkmap combineren. Om bijvoorbeeld alle werkmappen in map 2020 en 2021 te combineren tot één werkmap, is er geen directe manier waarop Excel dit aankan.
doc combineer bladen in één blad 1

De Combineren kenmerk van Kutools for Excel biedt een optie om werkmappen over meerdere mappen in één te combineren.

Na gratis installeren Kutools voor Excel, doe het als volgt:

1. Schakel Excel in, klik op Koetools Plus > Combineren, Er verschijnt een dialoogvenster om u te herinneren aan enkele opmerkingen over het wachtwoord. Als de werkmappen die u wilt gebruiken geen wachtwoord zijn, klikt u gewoon op OK te gaan.
doc combineer bladen in één blad 1
doc combineer bladen in één blad 1

2. In de Werkbladen combineren - Stap 1 van 3 venster, check Combineer meerdere werkbladen uit werkmappen in één werkmap optie, klik Volgende knop.
doc combineer bladen in één blad 1

3. In de Stap 2 van 3 venster, klik op de pijl naast de Toevoegen om het vervolgkeuzemenu weer te geven, klik op Map.
doc combineer bladen in één blad 1

4. Vervolgens in de map selecteren dialoogvenster, kies een map die u wilt gebruiken, klik op map selecteren om het toe te voegen Werkboeklijst pagina.
doc combineer bladen in één blad 1
doc combineer bladen in één blad 1

5. Herhaal de bovenstaande stap om alle mappen toe te voegen en alle werkmappen weer te geven in de Werkboeklijst, Klik Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

6. Kies in de laatste stap de gewenste opties. Klik Finish knop.
doc combineer bladen in één blad 1

7. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een map kunt kiezen om de gecombineerde werkmap te plaatsen, u kunt deze hernoemen in de Bestandsnaam balk, klik Opslaan af te maken.
doc combineer bladen in één blad 1

8. Nu zijn alle bladen samengevoegd en verschijnt er een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de instellingen als een scenario wilt opslaan, klik op Ja or Nee Zoals je wilt.
doc combineer bladen in één blad 1

Er verschijnt een nieuwe werkmap met het gecombineerde resultaat, klik op de link van Uitvoerbestand om het gecombineerde blad te controleren.
doc combineer bladen in één blad 1

Combineer resultaat

Notes: in de gecombineerde werkmap bevat het eerste blad met de naam Kutools for Excel wat informatie over originele werkbladen en uiteindelijke gecombineerde bladen, u kunt het verwijderen als u het niet nodig hebt.
doc combineer bladen in één blad 1


3. Combineer specifieke bladen uit meerdere werkmappen in één werkmap

Als u slechts enkele bladen met werkmappen in één werkmap wilt combineren, niet alle bladen van elke werkmap, kunt u de onderstaande methoden proberen.

doc voorbeeldkwartaal-1.xlsx doc voorbeeldkwartaal-2.xlsx doc voorbeeldkwartaal-3.xlsx

3.1 Combineer specifieke bladen uit werkmappen (alle werkmappen in dezelfde map) in één werkmap met VBA-code


1. Open een werkmap om de gecombineerde werkbladen te zoeken en druk vervolgens op anders + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. Klik in het uitgeklapte venster op Invoegen > Module om een ​​nieuwe lege module in te voegen.
doc combineer bladen in één blad 1

3. Kopieer en plak onderstaande VBA-code in de nieuwe module.

VBA: combineer specifieke bladen van meerdere werkmappen in de huidige werkmap

Sub MergeSheets2()
'Updated by Extendoffice
Dim xStrPath As String
Dim xStrFName As String
Dim xWS As Worksheet
Dim xMWS As Worksheet
Dim xTWB As Workbook
Dim xStrAWBName As String
Dim xI As Integer
On Error Resume Next
 
xStrPath = "C:\Users\AddinTestWin10\Desktop\combine sheets\combine specific sheets from multiple workbooks\"
xStrName = "A,B"
 
xArr = Split(xStrName, ",")
 
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Set xTWB = ThisWorkbook
xStrFName = Dir(xStrPath & "*.xlsx")
Do While Len(xStrFName) > 0
Workbooks.Open Filename:=xStrPath & xStrFName, ReadOnly:=True
xStrAWBName = ActiveWorkbook.Name
For Each xWS In ActiveWorkbook.Sheets
For xI = 0 To UBound(xArr)
If xWS.Name = xArr(xI) Then
xWS.Copy After:=xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.Count)
Set xMWS = xTWB.Sheets(xTWB.Sheets.Count)
xMWS.Name = xStrAWBName & "(" & xArr(xI) & ")"
Exit For
End If
Next xI
Next xWS
Workbooks(xStrAWBName).Close
xStrFName = Dir()
Loop
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
 
End Sub

 doc combineer bladen in één blad 1

Opmerking:

1) In de VBA-code, het script " C:\Users\AddinTestWin10\Desktop\combine sheets\combineer specifieke bladen uit meerdere werkmappen\" is het pad waar de werkmappen die u wilt combineren zich bevinden, verander het alstublieft om aan uw behoefte te voldoen.

2) In de VBA-code, het script "A, B" zijn de bladnamen van de specifieke bladen die ik uit werkmappen wil combineren, verander ze naar behoefte, gebruik komma's om elke bladnaam te scheiden.

3) Als de werkmappen die u wilt samenvoegen zich in verschillende mappen bevinden, kopieer ze dan eerst in één map.

4. druk op F5 toets om de code uit te voeren, dan zijn alleen de specifieke werkbladen gekopieerd naar het einde van de huidige werkmap.
doc combineer bladen in één blad 1

3.2 Combineer specifieke bladen uit meerdere werkmappen (over meerdere mappen) met een handige tool


Als de werkmappen die u wilt combineren zich in veel verschillende mappen bevinden, kunt u proberen Kutools for Excel's Combineren kenmerk.

Na gratis installeren Kutools voor Excel, doe het als volgt:

1. Schakel Excel in, klik op Koetools Plus > Combineren, Er verschijnt een dialoogvenster om u te herinneren aan enkele opmerkingen over het wachtwoord. Als de werkmappen die u wilt gebruiken het wachtwoord niet raken, klikt u gewoon op OK te gaan.
doc combineer bladen in één blad 1
doc combineer bladen in één blad 1

2. In de Werkbladen combineren - Stap 1 van 3 venster, check Combineer meerdere werkbladen uit werkmappen in één werkmap optie, klik Volgende knop.

doc combineer bladen in één blad 1

3. In de Stap 2 van 3 venster, klik op de pijl naast de Toevoegen om het vervolgkeuzemenu weer te geven, klik op Map.
doc combineer bladen in één blad 1

4. Vervolgens in de map selecteren dialoogvenster, kies een map die u wilt gebruiken, klik op map selecteren om het toe te voegen Werkboeklijst pagina.
doc combineer bladen in één blad 1
doc combineer bladen in één blad 1

5. Herhaal bovenstaande stap om alle mappen toe te voegen en alle werkmappen weer te geven in de Werkboeklijst.
doc combineer bladen in één blad 1

6. Blijf dan binnen Stap 2 van 3 venster, selecteer een werkmap in de Werkboeklijst, en vink alleen de bladen aan waarin u wilt gebruiken Werkblad lijst, dan klikken Zelfde blad knop. Nu allemaal dezelfde naambladen van werkmappen in de Werkboeklijst zijn gecontroleerd. Klik Volgende te gaan.
doc combineer bladen in één blad 1

7. Kies in de laatste stap de gewenste opties. Klik Finish knop.
doc combineer bladen in één blad 1

8. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een map kunt kiezen om de gecombineerde werkmap te plaatsen, u kunt deze hernoemen in de Bestandsnaam balk, klik Opslaan af te maken
doc combineer bladen in één blad 1

9. Nu zijn de specifieke bladen samengevoegd en verschijnt er een dialoogvenster om u te vragen of u de instellingen als een scenario wilt opslaan, klik op Ja or Nee Zoals je wilt.

Er verschijnt een nieuwe werkmap met het gecombineerde resultaat, klik op de link van Uitvoerbestand om het gecombineerde blad te controleren.

Combineer resultaat

Notes: in de gecombineerde werkmap bevat het eerste blad met de naam Kutools for Excel wat informatie over originele werkbladen en uiteindelijke gecombineerde bladen, u kunt het verwijderen als u het niet nodig hebt.
doc combineer bladen in één blad 1


4. Combineer twee bladen op basis van de sleutelkolom

Zoals onderstaand screenshot laat zien, zijn er twee tabellen in twee bladen, u wilt deze twee tabellen combineren tot één op basis van één sleutelkolom in Excel.

Table1  Table2 
doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1
Gecombineerde tafel 
doc combineer bladen in één blad 1


4.1 Combineer twee tabellen op basis van één sleutelkolom met behulp van Query (Excel 2016 of latere versies)


De Vraag functie in Excel 2016 of latere versies is zeer krachtig, het ondersteunt het combineren van twee tabellen op basis van een sleutelkolom.

Voordat u de Vraag moet u ervoor zorgen dat de bereiken die u wilt combineren, als tabellen zijn gemaakt.

doc voorbeeldcombineer-twee-tabellen-op-een-sleutel-kolom-query.xlsx

1. Klik op een willekeurige cel van de eerste tabel, klik op Data > Van tafel functie in het Krijgen en transformeren groep.

doc combineer bladen in één blad 1

2. In de Query-editor dialoogvenster, klik Dien in > Sluiten en laden Naar opdracht. Zie screenshot:
doc combineer bladen in één blad 1

3. Dan in de popped-out Laden naar dialoogvenster, vink aan Maak alleen verbinding keuze. Klik Laden.
doc combineer bladen in één blad 1

Nu kunt u de Werkmapquery's deelvensterweergave en de tabel is in het deelvenster weergegeven als een koppeling.
doc combineer bladen in één blad 1

Herhaal bovenstaande stappen om de tweede tabel toe te voegen aan de Werkmapquery's brood.
doc combineer bladen in één blad 1

4. Dan klikken Data > Nieuwe vraag > Combineer zoekopdrachten > gaan.

doc combineer bladen in één blad 1

5. In de gaan venster, kiest u de twee tabellen die u wilt combineren afzonderlijk in de twee vervolgkeuzelijsten. De tabel onderaan wordt gecombineerd in de bovenstaande tabel.
doc combineer bladen in één blad 1

6. Klik op de sleutelkolom waarop u twee tabellen wilt combineren, klik op OK.
doc combineer bladen in één blad 1

7. De Samenvoegen1 - Query-editor venster verschijnt, klik op de uitvouwknop ernaast Nieuwe Kolom, vink vervolgens alle kolommen aan behalve de sleutelkolom, verwijder het vinkje Gebruik de originele kolomnaam als voorvoegsel selectievakje, klik op OK.
doc combineer bladen in één blad 1

Nu zijn twee tabellen samengevoegd tot één op basis van de opgegeven sleutelkolom.
doc combineer bladen in één blad 1

8. klikken Dien in > Sluiten en laden naar, in de Laden naar dialoogvenster, vink aan tafel optie en specificeer de locatie die u wilt laden. Klik Laden.
doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1

Nu zijn de twee tabellen samengevoegd op basis van een sleutelkolom.
doc combineer bladen in één blad 1

4.2 Combineer twee bladen op basis van één sleutelkolom met behulp van Excel-functies


Als u slechts één of twee kolommen van het ene blad naar het andere wilt verplaatsen en wilt lokaliseren op basis van een sleutelkolom, kunnen de Excel-functies u helpen.

Verplaats bijvoorbeeld de volledige gegevens van blad 2 naar blad 1 en op basis van kolom A om de gegevens te lokaliseren.

doc voorbeeldcombineer-twee-bladen-gebaseerd-op-een-toets-kolom-functies.xlsx

Sheet1  Sheet2 
doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1

4.21 Combineer twee bladen per kolom met VERT.ZOEKEN

1. Kopieer en plak onderstaande formule naast de tabel in blad 1:

=VERT.ZOEKEN(A2,Blad2!$A$2:$B$5,2,FALSE)

Uitleg:

A2: de eerste opzoekwaarde (sleutelkolom);

Blad2!$A$2:$B$5: de tabelarray, de tabel bevat twee of meer kolommen waarin de zoekwaardekolom en de resultaatwaardekolom zich bevinden;

2: de kolomindex, het specifieke kolomnummer (het is een geheel getal) van de table_array, waarvan u de overeenkomende waarde retourneert.

2. druk op Enter toets om het eerste resultaat te krijgen.
doc combineer bladen in één blad 1

3. Sleep vervolgens de hendel voor automatisch aanvullen naar beneden om alle gegevens te vullen.
doc combineer bladen in één blad 1

4. Houd de formulecellen gemarkeerd, klik op Home tabblad, en ga naar de cellen opmaken zoals je nodig hebt in de Telefoon Nummer groep.
doc combineer bladen in één blad 1

Voor meer informatie over de VERT.ZOEKEN-functie, klik hier.

4.22 Combineer twee bladen door een kolom met een formule combineer MATCH- en INDEX-functies

1. Kopieer en plak onderstaande formule naast de tabel in blad 1:

=INDEX(Sheet2!$B$2:$B$5,MATCH(Sheet1!A2,Sheet2!$A$2:$A$5,0))

Uitleg:

Blad2!$B$2:$B$5: de kolom met de overeenkomende waarde die u wilt vinden;

Blad1!A2: de eerste opzoekwaarde (in de sleutelkolom);

Blad2!$A$2:$A$5: de sleutelkolom waarop u twee bladen wilt combineren.

2. druk op Enter toets om het eerste resultaat te krijgen.
doc combineer bladen in één blad 1

3. Sleep vervolgens de hendel voor automatisch aanvullen naar beneden om alle gegevens te vullen.
doc combineer bladen in één blad 1

4. Houd de formulecellen gemarkeerd, klik op Home tabblad, en ga naar de cellen opmaken zoals je nodig hebt in de Telefoon Nummer groep.
doc combineer bladen in één blad 1

Voor meer informatie over INDEX.

Voor meer informatie over MATCH.

4.3 Combineer twee bladen op basis van één sleutelkolom met een handige tool


Behalve de functie Combineren, is er nog een andere krachtige functie: Tabellen samenvoegen in Kutools for Excel, die snel en eenvoudig twee bladen kan combineren op basis van één sleutelkolom.

doc voorbeeldcombineer-twee-bladen-op-een-sleutel-kolom-handige-tool.xlsx

Na gratis installeren Kutools voor Excel, doe het als volgt:

1. klikken Koetools Plus >Tabellen samenvoegen.
doc combineer bladen in één blad 1

2. In de Tstaat samenvoegen – Stap 1 van 5 venster, selecteer de tafelbereiken in Selecteer de hoofdtabel en Selecteer de opzoektabel sectie afzonderlijk, klik op Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

3. In de Stap 2 van 5 venster, vink de sleutelkolom aan die u wilt combineren op basis van, klik op Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

4. In de Stap 3 van 5 venster, kunt u de kolommen controleren waarvan u gegevens wilt bijwerken op basis van de opzoektabel. Als u geen updategegevens nodig hebt, klikt u gewoon direct op Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

5. In de Stap 4 van 5 venster, vink hier de kolommen aan die u wilt combineren met de hoofdtabel en klik vervolgens op Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

6. Geef in de laatste stap de gewenste opties op, klik op Finish.
doc combineer bladen in één blad 1

Deze functie ondersteunt het combineren van twee bladen in verschillende werkmappen.


5. Combineer twee bladen op basis van twee kolommen

Stel dat er twee tabellen in blad1 en blad2 afzonderlijk zijn, nu, om de gegevens in kolom End_Dates van blad2 naar blad1 te verplaatsen op basis van de kolom Project en kolom Start_Date zoals hieronder getoond screenshot:

 Sheet1 Sheet2 
doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1
Gecombineerd blad 
doc combineer bladen in één blad 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

In Excel ondersteunen de ingebouwde functies deze bewerking niet, maar de Tabellen samenvoegen of Kutools for Excel kan het aan.

Na gratis installeren Kutools voor Excel, doe het als volgt:

1. klikken Koetools Plus > Tabellen samenvoegen.
doc combineer bladen in één blad 1

2. In de Tabellen samenvoegen - Stap 1 van 5 venster, selecteer de tafelbereiken in Selecteer de hoofdtabel en Selecteer de opzoektabe sectie afzonderlijk, klik op Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

3. In de Stap 2 van 5 venster, vink de twee sleutelkolommen aan die u wilt combineren op basis van, klik op Volgende.

Opmerking: automatisch worden de gerelateerde kolommen in de opzoektabel gematcht, u kunt op de kolomnaam in de opzoektabelkolommen klikken om ze naar behoefte te wijzigen.
doc combineer bladen in één blad 1

4. In de Stap 3 van 5 venster, kunt u de kolommen controleren waarvan u gegevens wilt bijwerken op basis van de opzoektabel. Als u geen updategegevens nodig hebt, klikt u gewoon direct op Volgende.

doc combineer bladen in één blad 1

5. In de Stap 4 van 5 venster, vink hier de kolom(men) aan die u wilt combineren met de hoofdtabel en klik vervolgens op Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

6. Geef in de laatste stap de gewenste opties op, klik op Finish.
doc combineer bladen in één blad 1

Vervolgens zijn de kolom(men) die u wilt toevoegen aan het einde van de hoofdtabel toegevoegd.
doc combineer bladen in één blad 1

Deze functie ondersteunt het combineren van twee bladen in verschillende werkmappen.


6. Combineer bladen met dezelfde kopteksten

Om meerdere bladen te combineren met dezelfde kop zoals hieronder getoond screenshot:

doc combineer bladen in één blad 1  doc combineer bladen in één blad 1 
doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1
 Gecombineerd blad
doc combineer bladen in één blad 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

6.1 Combineer alle bladen met dezelfde kopteksten met behulp van VBA


Er is een VBA-code die alle bladen van een werkmap met dezelfde koppen kan combineren.

1. Schakel de werkmap in waarvan u werkbladen met dezelfde koptekst wilt samenvoegen en druk vervolgens op anders + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. Klik in het uitgeklapte venster op Invoegen > Module om een ​​nieuwe lege module in te voegen.
doc combineer bladen in één blad 1

3. Kopieer en plak onderstaande VBA-code in de nieuwe module.

VBA: bladen combineren met dezelfde kop

Sub Combine()
'Update by Extendoffice
  Dim i As Integer
  Dim xTCount As Variant
  Dim xWs As Worksheet
  On Error Resume Next
LInput:
  xTCount = Application.InputBox("The number of title rows", "", "1")
  If TypeName(xTCount) = "Boolean" Then Exit Sub
  If Not IsNumeric(xTCount) Then
    MsgBox "Only can enter number", , "Kutools for Excel"
    GoTo LInput
  End If
  Set xWs = ActiveWorkbook.Worksheets.Add(Sheets(1))
  xWs.Name = "Combined"
  Worksheets(2).Range("A1").EntireRow.Copy Destination:=xWs.Range("A1")
  For i = 2 To Worksheets.Count
    Worksheets(i).Range("A1").CurrentRegion.Offset(CInt(xTCount), 0).Copy _
        Destination:=xWs.Cells(xWs.UsedRange.Cells(xWs.UsedRange.Count).Row + 1, 1)
  Next
End Sub

 doc combineer bladen in één blad 1

4. druk de F5 toets om de code uit te voeren, verschijnt er een dialoogvenster om u het aantal koptekstrijen te vragen, typ het nummer in het tekstvak. Klik OK.
doc combineer bladen in één blad 1

Nu zijn alle bladen in deze werkmap gecombineerd in een nieuw blad met de naam Gecombineerd.
doc combineer bladen in één blad 1

6.2 Combineer bladen met dezelfde kopteksten met behulp van een handige tool


De Combineren kenmerk van Kutools for Excel kan deze taak ook aan en ondersteunt het combineren van bladen in werkmappen.

Na gratis installeren Kutools voor Excel, doe het als volgt:

1. Schakel de werkmap in die u wilt combineren met dezelfde koppen, klik op Koetools Plus > Combineren.
doc combineer bladen in één blad 1

2. Er verschijnt een dialoogvenster om u aan iets over wachtwoorden te herinneren. Als de werkmap(pen) die u gebruikt geen wachtwoorden bevatten, klikt u op OK doorgaan. In de pop-out Werkbladen combineren - Stap 1 van 3 venster, check Combineer meerdere werkbladen uit werkmappen in één werkblad optie, klik Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

3. In de Stap 2 van 3 venster, alle bladen worden weergegeven en ingecheckt Werkblad lijst sectie, klik op Volgende om verder te gaan.
doc combineer bladen in één blad 1

Tips:

1) Als u slechts enkele bladen wilt combineren, vinkt u gewoon de bladnamen aan die u nodig hebt en laat u andere niet aangevinkt.
doc combineer bladen in één blad 1

2) Als u meer werkmappen wilt toevoegen om te combineren, klikt u op Toevoegen om bestanden of mappen toe te voegen aan de Werkboeklijst pagina.
doc combineer bladen in één blad 1

4. In de Stap 3 van 3, controleren Combineer per rij optie, en typ het aantal koptekstrijen in de Aantal koptekstrijen textbox, specificeer andere instellingen als je nodig hebt. Klik Finish.
doc combineer bladen in één blad 1

5. Selecteer een map en geef een naam voor de nieuwe werkmap in de Geef de bestandsnaam en locatie op voor de gecombineerde werkmap dialoogvenster, klik Opslaan.
doc combineer bladen in één blad 1

6. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de instellingen als een scenario wilt opslaan, klik op Ja or Nee voor je nodig hebt. Er verschijnt een werkmap met de originele werkmap en nieuwe werkmapkoppelingen. Klik op de nieuwe werkmappadkoppeling om deze te openen voor controle.
doc combineer bladen in één blad 1


Consolideren

1. Combineer bladen en doe wat berekeningen

Er zijn bijvoorbeeld drie bladen met dezelfde rijkoppen en kolomkoppen, nu wilt u ze combineren met dezelfde koppen en de gegevens optellen zoals hieronder getoonde schermafbeeldingen.

doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1
Resultaat 
doc combineer bladen in één blad 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

1.1 Combineer bladen en bereken met de functie Consolideren


In Excel is het Consolideren functie ondersteunt om bladen te combineren en berekeningen uit te voeren.

1. Schakel de werkmap in waarvan u de bladen wilt combineren en selecteer een cel waarin u de gecombineerde gegevens wilt plaatsen, klik op Data > Consolideren.
doc combineer bladen in één blad 1

2. In de Consolideren dialoogvenster, voer onderstaande instellingen uit:

1) In de Functie vervolgkeuzemenu, kies de berekening die u wilt doen na het combineren van bladen.
doc combineer bladen in één blad 1

2) Klik op het selectiepictogram naast Blader om het te combineren bereik te kiezen en klik op Toevoegen aan de Alle referenties pagina.
doc combineer bladen in één blad 1

Herhaal deze stap om alle bereiken toe te voegen die moeten worden gecombineerd in de Alle referenties pagina.
doc combineer bladen in één blad 1

3) In de Gebruik labels in sectie, controleer de Bovenste rij en Linker kolom selectievakjes als de bereiken zowel een rijkop als een kolomkop hebben.
doc combineer bladen in één blad 1

4) Als u wilt dat de gecombineerde inhoud verandert als de brongegevens veranderen, vink dan Maak links naar brongegevens checkbox.
doc combineer bladen in één blad 1

3. klikken OK. De bereiken zijn gecombineerd en samengevat op basis van headers.
doc combineer bladen in één blad 1

Opmerking: als de bereiken die u wilt combineren zich in andere werkmappen bevinden, klikt u op Bladeren in het dialoogvenster Consolideren om de werkmap te kiezen en typt u vervolgens de bladnaam en het bereik in het tekstvak en klikt u op Toevoegen om het bereik toe te voegen aan het gedeelte Alle verwijzingen.
doc combineer bladen in één blad 1

1.2 Combineer werkbladen en maak berekeningen met een handige tool


De Combineren kenmerk van Kutools for Excel ondersteunt het combineren van bladen in meerdere werkmappen en berekeningen in één blad.

Na gratis installeren Kutools voor Excel, doe het als volgt:

1. Schakel de werkmap(pen) in die u wilt consolideren, klik op Koetools Plus > Combineren.
doc combineer bladen in één blad 1

2. Er verschijnt een dialoogvenster om u aan iets over wachtwoorden te herinneren. Als de werkmap(pen) die u gebruikt geen wachtwoorden bevatten, klikt u op OK doorgaan. In de pop-out Werkbladen combineren - Stap 1 van 3 venster, check Consolideer en bereken waarden over meerdere werkmappen in één werkblad optie, klik Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

3. In de Stap 2 van 3 venster, worden alle bladen met geopende werkmap(pen) weergegeven en ingecheckt Werkblad lijst sectie, klik op Volgende om verder te gaan.
doc combineer bladen in één blad 1

Tip: als u slechts enkele bladen wilt combineren, vinkt u gewoon de bladnamen aan die u nodig heeft en laat u andere niet aangevinkt. Als u meer werkmappen wilt toevoegen om te combineren, klikt u op Toevoegen om bestanden of mappen toe te voegen aan het gedeelte Werkmaplijst.
doc combineer bladen in één blad 1

4. In de Stap 3 van 3, specificeer de berekening, labels die u nodig hebt. Klik Finish.
doc combineer bladen in één blad 1

5. Selecteer een map en geef een naam voor de nieuwe werkmap in de Geef de bestandsnaam en locatie op voor de gecombineerde werkmap dialoogvenster, klik Opslaan.
doc combineer bladen in één blad 1

6. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de instellingen als een scenario wilt opslaan, klik op Ja or Nee voor je nodig hebt. Er verschijnt een werkmap met de originele werkmap en nieuwe werkmapkoppelingen. Klik op de nieuwe werkmappadkoppeling om deze te openen voor controle.
doc combineer bladen in één blad 1


2. Combineer meerdere bladen in draaitabel

Als uw gegevens zich in een eenvoudige structuur bevinden, zoals hieronder afgebeeld, kunt u de bladen rechtstreeks in een draaitabel combineren.

doc combineer bladen in één blad 1 
doc combineer bladen in één blad 1
doc combineer bladen in één blad 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeld te downloaden

1. Schakel de werkmap in die u wilt gebruiken, klik op Pas de werkbalk Snelle toegang aan > Meer opdrachten.
doc combineer bladen in één blad 1

2. In het knallen Excel-opties venster, kies Alle opdrachten van de Kies opdrachten van sectie, sleep dan de schuifbalk om te selecteren Draaitabel en draaigrafiekwizard.
doc combineer bladen in één blad 1

3. klikken Toevoegen om de. toe te voegen Draaitabel en draaigrafiekwizard aan de Pas de werkbalk Snelle toegang aan, Klik OK.
doc combineer bladen in één blad 1

4. Klik op het Draaitabel en draaigrafiekwizard commando uit de werkbalk, en in de Stap 1 van 3, controleren Meerdere consolidatiebereiken en draaitabel opties, klik op Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1

5. In de Stap 2a van 3, vink ik de optie voor paginavelden aan, klik op Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

6. In de Stap 2b van 3, klik op het selectiepictogram om het bereik te selecteren dat u wilt combineren, klik op Toevoegen om het toe te voegen aan de Alle reeksen sectie, herhaal deze stap om alle bereiken toe te voegen die voor het combineren worden gebruikt. Vink 0 aan in de Hoeveel paginavelden wilt u. Klikken Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

7. Kies de locatie waarin u de draaitabel wilt maken Stap 3 van 3, Klik Finish.
doc combineer bladen in één blad 1

Er is nu een draaitabel gemaakt, geef de instellingen op in Draaitabelvelden paneel als je nodig hebt.
doc combineer bladen in één blad 1

Opmerking: als de structuur van de gegevens complex is, kunt u naar mijn mening de werkbladen combineren met de bovenstaande lijst met algemene methoden en vervolgens het resultatenblad omzetten in een draaitabel.


Google-spreadsheet

1. Combineer Google-bladen in één blad

Stel dat er drie Google-bladen nodig zijn om in één te worden gecombineerd, zoals hieronder wordt weergegeven:

doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1 

doc voorbeeldKlik om het voorbeeldbestand te downloaden

1.1 Combineer Google-bladen in één blad met de filterfunctie

Kies in een blad waarin u de gecombineerde gegevens wilt plaatsen een cel, typ onderstaande formule:

=({filter(A!A2:B, len(A!A2:A)); filter(B!A2:B, len(B!A2:A)); filter('C'!A2:B, len ('C'!A2:A)) })
doc combineer bladen in één blad 1

Dan zijn de gegevens in blad A, B en C gekopieerd.
doc combineer bladen in één blad 1

In de formule:

A, B, C zijn de bladnamen, A2: B is het gegevensbereik in elk blad, A2:A is de eerste kolom van elk gegevensbereik.

1.2 Combineer Google-bladen in één blad met de functie IMPORTRANGE

Deze formule wordt vaak gebruikt om twee bereiken in Google Spreadsheet te combineren.

Selecteer een cel onder het eerste gegevensbereik, typ onderstaande formule:

=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/13K4vuZukmS4-x0qJs0EAXQkneIdNqelruDBF5ff5xNQ/edit","B!A2:B4")
doc combineer bladen in één blad 1

Dan zijn de gegevens in blad B hieronder overgenomen.
doc combineer bladen in één blad 1

In de formule,

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13K4vuZukmS4-x0qJs0EAXQkneIdNqelruDBF5ff5xNQ/edit

is de bladlocatie, u kunt deze vinden in de webadresbalk.
doc combineer bladen in één blad 1

B!A2:B4 is het celbereik in het blad B dat u naar het eerste bereik wilt kopiëren.

Opmerking: als de cel waarin de formule is geplaatst eerder is bewerkt, retourneert de formule #REF!
doc combineer bladen in één blad 1


2. Combineer Google Spreadsheets in één werkmap

Als u bladen uit meerdere werkmappen in Google Spreadsheet wilt combineren, is er geen snelle manier zoals Excel.

Om Google Spreadsheets uit werkmappen te combineren in één werkmap, kunt u de Kopiëren naar commando van rechtsklik Menu.

Klik met de rechtermuisknop op het blad dat u wilt gebruiken, klik op Kopiëren naar > Nieuwe spreadsheet or Bestaande spreadsheet.
doc combineer bladen in één blad 1

Als u kiest Nieuwe spreadsheet, verschijnt er een dialoogvenster om u eraan te herinneren dat het blad is gekopieerd, klik op OK. Nu is het huidige blad gekopieerd naar een nieuwe werkmap. U kunt klikken Spreadsheet openen controleren.
doc combineer bladen in één blad 1

Als u kiest Bestaande spreadsheet Selecteer een spreadsheet om dit werkblad naar te kopiëren dialoogvenster verschijnt.

1) Kies waar de bestaande spreadsheet is;

2) Kies de werkmap waarnaar u het blad wilt kopiëren in bestanden;

3) Of u kunt direct het webadres typen van de werkmap waarnaar u wilt kopiëren in de of plakken hier een webadres bar.

4) Klik op kies.
doc combineer bladen in één blad 1

Als het blad naar een nieuw werkblad wordt gekopieerd, is de bladnaam in de nieuwe werkmap hetzelfde als de oorspronkelijke naam. Als het blad naar een bestaand werkblad wordt gekopieerd, wordt aan de bladnaam in de gecombineerde werkmap het voorvoegsel Kopie van .
doc combineer bladen in één blad 1


Verlenging

1. Combineer bladen en verwijder duplicaten

Stel dat er twee bladen zijn met enkele duplicaten, we moeten de gegevens combineren en de duplicaten verwijderen zoals hieronder afgebeeld:

doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1 
Algemeen resultaat Verwijder duplicaten
doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1

doc voorbeeldKlik om het voorbeeld te downloaden

1.1 Combineer bladen en verwijder duplicaten door Duplicaten verwijderen


In Excel is het Verwijder duplicaten functie helpt u om snel de dubbele gegevens te verwijderen.

Nadat u bovenstaande methoden hebt gebruikt om bladen te combineren, selecteert u vervolgens de gecombineerde gegevens en klikt u op Data > Verwijder duplicaten.
doc combineer bladen in één blad 1

In het Verwijder duplicaten dialoogvenster, kies de kolommen waarvan u duplicaten wilt verwijderen, u kunt controleren Mijn gegevens hebben kopteksten om de koppen te negeren, klik op OK.
doc combineer bladen in één blad 1

Dan zijn de dubbele rijen verwijderd.
doc combineer bladen in één blad 1

1.2 Combineer bladen en verwijder duplicaten met een handig hulpmiddel


Als er slechts twee bereiken nodig zijn om gecombineerd te worden en duplicaten te verwijderen, is de Tabellen samenvoegen of Kutools for Excel kan duplicaten direct verwijderen tijdens het combineren.

Na gratis installeren Kutools voor Excel, doe het als volgt:

1. Schakel de werkmap in die de gegevens bevat die u wilt combineren, klik op Koetools Plus > Tabellen samenvoegen.
doc combineer bladen in één blad 1

2. In de Tstaat samenvoegen – Stap 1 van 5 venster, selecteert u de twee bereiken die u wilt combineren, en als de tabellen twee koppen hebben, vinkt u de Hoofdtabel heeft koptekst en Opzoektabel heeft koptekst selectievakjes, klik op Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

3. In de Stap 2 van 5 venster, vink de sleutelkolom aan waarop u de bereiken wilt combineren op basis van, klik op Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

4. In de Stap 3 van 5 venster kunt u de kolommen controleren waarvan u de gegevens wilt bijwerken op basis van de opzoektabel, klik op Volgende om naar de laatste stap te gaan.

Tip: als er een nieuwe kolom in de opzoektabel is die aan de hoofdtabel moet worden toegevoegd, zal er een stap 4 van 5 venster zijn om kolommen toe te voegen.
doc combineer bladen in één blad 1

5. In de Stap 5 van 5 venster, in de Opties toevoegen sectie, check Voeg niet-overeenkomende rijen toe aan het einde van de hoofdtabel selectievakje, in de Update-opties sectie, check Werk de cellen alleen bij als er gegevens in de opzoektabel staan selectievakje. Klik Finish.
doc combineer bladen in één blad 1

Vervolgens worden de twee tabellen gecombineerd in de hoofdtabel zonder duplicaten.
doc combineer bladen in één blad 1


2. Combineer werkbladen met dezelfde namen in één werkblad.

Stel dat er meerdere werkmappen zijn met bladen met dezelfde naam, zoals blad1, blad2, nu om alle bladen met de naam blad1 in één blad te combineren, alle bladen met de naam blad2 in één blad, zoals hieronder afgebeeld, kunt u de Kutools for Excel's Combineren functie om deze klus snel af te handelen.

doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1
doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1

doc voorbeeld2020.xlsx doc voorbeeld2021.xlsx

Na gratis installeren Kutools voor Excel, doe het als volgt:

1. Schakel de werkmappen in die u wilt combineren, klik op Kutools Plus > Combineren.
doc combineer bladen in één blad 1

2. Er verschijnt een dialoogvenster om u aan iets over wachtwoorden te herinneren. Als de werkmap(pen) die u gebruikt geen wachtwoorden bevatten, klikt u op OK doorgaan. In de pop-out Werkbladen combineren - Stap 1 van 3 venster, check Combineer alle werkbladen met dezelfde naam in één werkblad optie, klik Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

3. In de Stap 2 van 3 venster, worden alle bladen met geopende werkmap(pen) weergegeven en ingecheckt Werkblad lijst sectie, klik op Volgende om verder te gaan.
doc combineer bladen in één blad 1

Tips:

Als u slechts enkele bladen wilt combineren, vinkt u gewoon de bladnamen aan die u nodig hebt en laat u andere niet aangevinkt.

Als u meer werkmappen wilt toevoegen om te combineren, klikt u op Toevoegen om bestanden of mappen toe te voegen aan de Werkboeklijst pagina.
doc combineer bladen in één blad 1

4. In de Stap 3 van 3, geef de gewenste instellingen op. Klik Finish.
doc combineer bladen in één blad 1

5. Selecteer een map en geef een naam voor de nieuwe werkmap in de Geef de bestandsnaam en locatie op voor de gecombineerde werkmap dialoogvenster, klik Opslaan.
doc combineer bladen in één blad 1

6. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de instellingen als een scenario wilt opslaan, klik op Ja or Nee voor je nodig hebt. Er verschijnt een werkmap met de originele werkmap en nieuwe werkmapkoppelingen. Klik op de nieuwe werkmappadkoppeling om deze te openen voor controle.
doc combineer bladen in één blad 1

Combineer per rij
doc combineer bladen in één blad 1

Combineer per kolom
doc combineer bladen in één blad 1


3. Combineer dezelfde bereiken op verschillende bladen in één blad

Als u dezelfde bereiken op verschillende bladen in één blad wilt combineren, bijvoorbeeld alleen het bereik A1: B5 van werkmap A en werkmap B in één blad combineren, is de Combineren functie van Kutools for Excel is een goede keuze.

A B Gecombineerde Reuslt
doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1 doc combineer bladen in één blad 1

doc voorbeeldA.xlsx doc voorbeeldB.xlsx

1. Schakel de werkmappen in die u wilt gebruiken, klik op Koetools Plus > Combineren.
doc combineer bladen in één blad 1

2. Er verschijnt een dialoogvenster om u aan iets over wachtwoorden te herinneren. Als de werkmap(pen) die u gebruikt geen wachtwoorden bevatten, klikt u op OK doorgaan. In de pop-out Werkbladen combineren - Stap 1 van 3 venster, check Combineer meerdere werkbladen uit werkmappen in één werkblad optie, klik Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1

3. In de Stap 2 van 3 venster, worden alle bladen met geopende werkmap(pen) weergegeven en ingecheckt Werkblad lijst sectie, klik op het selectiepictogram in de Werkblad lijsten selecteer vervolgens het bereik dat u wilt gebruiken. Dan klikken Zelfde bereik om het bereik van alle vellen in te stellen op A1:B5. Klik Volgende.
doc combineer bladen in één blad 1
doc combineer bladen in één blad 1

Tips:

1) Als u slechts enkele bladen wilt combineren, vinkt u gewoon de bladnamen aan die u nodig hebt en laat u andere niet aangevinkt.

2) Als u meer werkmappen wilt toevoegen om te combineren, klikt u op Toevoegen om bestanden of mappen toe te voegen aan de Werkboeklijst pagina.

4. In de Stap 3 van 3, geef de gewenste instellingen op. Klik Finish.

5. Selecteer een map en geef een naam op voor de nieuwe werkmap in het dialoogvenster Specificeer de bestandsnaam en locatie voor de gecombineerde werkmap, klik op Opslaan.

6. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de instellingen als een scenario wilt opslaan, klik op Ja or Nee voor je nodig hebt. Er verschijnt een werkmap met de originele werkmap en nieuwe werkmapkoppelingen. Klik op de nieuwe werkmappadkoppeling om deze te openen voor controle.


Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in

Combineer / importeer meerdere Csv-bestanden in meerdere werkbladen
Biedt methoden om CSV-bestanden in Excel te importeren

Combineer cellen en behoud de celopmaak in Excel
In dit artikel kan het je helpen om cellen snel te combineren en te blijven formatteren.

Combineer de inhoud van meerdere cellen zonder gegevens te verliezen in Excel
Hier introduceert u de snelle manieren om meerdere cellen te combineren zonder gegevens te verliezen.

Combineer datum en tijd in één cel in Excel
Het geeft twee manieren om datum en tijd in één cel te combineren en weer te geven als datetime.


 • Super Formula-balk (bewerk eenvoudig meerdere regels tekst en formule); Lay-out lezen (gemakkelijk grote aantallen cellen lezen en bewerken); Plakken in gefilterd bereik...
 • Voeg cellen / rijen / kolommen samen en het bewaren van gegevens; Gespleten cellen inhoud; Combineer dubbele rijen en som / gemiddelde... Voorkom dubbele cellen; Vergelijk Ranges...
 • Selecteer Dupliceren of Uniek Rijen; Selecteer lege rijen (alle cellen zijn leeg); Super zoeken en fuzzy zoeken in veel werkboeken; Willekeurige selectie ...
 • Exacte kopie Meerdere cellen zonder de formuleverwijzing te wijzigen; Maak automatisch verwijzingen naar meerdere bladen; Plaats kogels, Selectievakjes en meer ...
 • Favoriete formules en snel invoegen, Bereiken, grafieken en afbeeldingen; Versleutel cellen met wachtwoord; Maak een mailinglijst en stuur e-mails ...
 • Extraheer tekst, Tekst toevoegen, Verwijderen op positie, Ruimte verwijderen; Paging-subtotalen maken en afdrukken; Converteren tussen celinhoud en opmerkingen...
 • Super filter (bewaar en pas filterschema's toe op andere bladen); Geavanceerd sorteren per maand / week / dag, frequentie en meer; Speciaal filter door vet, cursief ...
 • Combineer werkmappen en werkbladen; Tabellen samenvoegen op basis van sleutelkolommen; Gegevens splitsen in meerdere bladen; Batch Converteer xls, xlsx en PDF...
 • Draaitabel groeperen op weeknummer, dag van de week en meer ... Toon ontgrendelde, vergrendelde cellen door verschillende kleuren; Markeer cellen met formule / naam...
kte tabblad 201905
 • Schakel bewerken en lezen met tabbladen in Word, Excel, PowerPoint in, Publisher, Access, Visio en Project.
 • Open en maak meerdere documenten in nieuwe tabbladen van hetzelfde venster in plaats van in nieuwe vensters.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% en vermindert honderden muisklikken voor u elke dag!
officetab onderkant
Comments (0)
Nog geen beoordelingen. Beoordeel als eerste!
Er zijn nog geen reacties geplaatst
Laat uw commentaar
Posten als gast
×
Beoordeel dit bericht:
0   Personages
Voorgestelde locaties

Volg ons

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Alle rechten voorbehouden. Aangedreven door ExtendOffice. | Sitemap
Microsoft en het Office-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen.
Beschermd door Sectigo SSL