Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Excel willekeurige gegevens: genereer willekeurige getallen, teksten, datums, tijden in Excel

Over het algemeen zijn willekeurige gegevens een reeks getallen, tekstreeksen of andere symbolen die worden gebruikt bij statistische steekproeven, gegevenscodering, loterij, testen of training, of andere velden waar onvoorspelbare resultaten gewenst zijn. In dit artikel introduceren we verschillende methoden voor het genereren van willekeurige getallen, tekstreeksen, datums en tijden in normale Excel en Excel 365.

Inhoudsopgave:

1. Genereer willekeurige getallen, teksten, datums, tijden in Excel

2. Genereer willekeurige getallen, teksten, datums in Excel 365 / 2021

3. Voorkom dat de willekeurige resultaten veranderen


Genereer willekeurige getallen, teksten, datums, tijden in Excel

In dit gedeelte worden verschillende soorten oplossingen besproken voor het genereren van getallen, tekstreeksen, datums en tijden in een Excel-werkblad.

1.1 Genereer willekeurige getallen in Excel

Om meerdere willekeurige getallen in een werkblad te genereren of in te voegen, kan de normale RAND- of RANDBETWEEN-functie u veel helpen. Naast de formules zijn er nog andere codes en eenvoudige tools die u ook een plezier kunnen doen.

 RAND-functie om willekeurige getallen te genereren

Genereer willekeurige decimale getallen tussen twee getallen

De RAND-functie kan worden gebruikt om willekeurige decimale getallen te genereren tussen 0 en 1, tussen 0 en elk ander getal of tussen twee specifieke getallen.

Formule Omschrijving
= RAND () Genereer willekeurige decimale getallen tussen 0 en 1.
=ASELECT()*N Genereer willekeurige decimale getallen tussen 0 en N.
=RAND()*(BA)+A Genereer willekeurige decimale getallen tussen twee willekeurige getallen die u hebt opgegeven. (A is de ondergrenswaarde en B is de bovengrenswaarde.)

Kopieer de bovenstaande formule die u nodig hebt en pas de formule toe op zoveel cellen als u wilt, dan krijgt u de resultaten zoals hieronder getoonde screenshots:

= RAND () = RAND () * 50 = RAND () * (100-50) +50

Genereer willekeurige gehele getallen tussen twee getallen

Om enkele willekeurige gehele getallen te genereren, moet u de RNAD- en INT-functies combineren, zoals in de onderstaande tabel wordt weergegeven:

Formule Omschrijving
=INT(ASELECT()*N) Genereer willekeurige gehele getallen tussen 0 en N.
=INT(ASELECT()*(BA)+A) Genereer willekeurige gehele getallen tussen twee willekeurige getallen die u hebt opgegeven. (A is de ondergrenswaarde en B is de bovengrenswaarde.)

Pas de bovenstaande formule toe die u nodig hebt, sleep en kopieer de formule naar andere cellen zoals u nodig hebt, en dan krijgt u de resultaten zoals hieronder getoonde schermafbeeldingen:

=INT(ASELECT()*100) =INT(ASELECT()*(500-200)+200)

 RANDBETWEEN-functie om willekeurige getallen te genereren

In Excel is er een RNDBETWEEN-functie die u ook kan helpen om snel en gemakkelijk willekeurige getallen te maken.

Genereer willekeurige gehele getallen tussen twee getallen

=RANDBETWEEN(bottom, top)
 • bodem, top: De laagste en hoogste getallen van het bereik van willekeurige getallen dat u wilt krijgen.

Als u bijvoorbeeld willekeurige gehele getallen tussen 100 en 200 wilt genereren, past u de onderstaande formule toe in een lege cel en sleept en kopieert u de formule naar andere gewenste cellen, zie screenshot:

=RANDBETWEEN(100, 200)

Tips: Deze RANDBETWEEN-functie kan ook zowel positieve als negatieve getallen creëren. Om willekeurige getallen tussen -100 en 100 in te voegen, hoeft u alleen de onderste waarde te wijzigen in -100, zie onderstaande formule:

=RANDBETWEEN(-100, 100)


Genereer willekeurige getallen met gespecificeerde decimalen tussen twee getallen

Om willekeurige getallen met gespecificeerde decimalen te maken, moet u de formule RANDBETWEEN als volgt wijzigen:

 • Willekeurige getallen met één decimaal: =RANDTUSSEN(onder*10, boven*10)/10
 • Willekeurige getallen met twee decimalen: =RANDTUSSEN(onder*100, boven*100)/100
 • Willekeurige getallen met drie decimalen: =RANDTUSSEN(onder*1000, boven*1000)/1000
 • ...

Hier wil ik een lijst met willekeurige getallen tussen 10 en 50 met twee decimalen, pas de onderstaande formule toe en sleep en kopieer de formule naar andere cellen zoals je nodig hebt, zie screenshot:

=RANDBETWEEN(10*100, 50*100)/100


 Door de gebruiker gedefinieerde functie om willekeurige getallen tussen twee waarden te genereren

De volgende door de gebruiker gedefinieerde functie kan u ook helpen bij het genereren van willekeurige gehele getallen of getallen met specifieke decimalen in een reeks werkbladen. Ga als volgt te werk:

1. Houd ingedrukt ALT + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. Klikken Invoegen > Moduleen plak de volgende code in het Module venster.

VBA-code: willekeurige getallen genereren

Public Function RandomNumbers(Num1 As Long, Num2 As Long, Optional Decimals As Integer)
'Updateby Extendoffice
Application.Volatile
Randomize
If IsMissing(Decimals) Or Decimals = 0 Then
  RandomNumbers = Int((Num2 + 1 - Num1) * Rnd + Num1)
Else
  RandomNumbers = Round((Num2 - Num1) * Rnd + Num1, Decimals)
End If
End Function

3. Sluit vervolgens de code en ga terug naar het werkblad, typ in een lege cel deze formule = Willekeurige nummers (X, Y, Z).

Opmerking:: In de bovenstaande formule, X geeft de ondergrens van de cijfers aan, Y geeft de bovengrens van de getallen aan, en Z is de opgegeven decimale plaatsen van willekeurige getallen, verander ze in uw benodigde nummers.

1.) Gebruik deze formule om willekeurige gehele getallen tussen 50 en 200 te genereren:

=RandomNumbers(50,200,0)

2.) Om willekeurige getallen tussen 50 en 200 met 2 decimalen in te voegen, past u de onderstaande formule toe:

=RandomNumbers(50,200,2)

4. Sleep en kopieer ten slotte de formule naar andere cellen zoals u wilt, u krijgt de resultaten zoals hieronder getoonde schermafbeeldingen:


 Een handige functie om willekeurige getallen tussen twee getallen te genereren

Als je moe bent van het onthouden en invoeren van formules, zal ik hier een handige functie aanbevelen - Voeg willekeurige gegevens in of Kutools for Excel. Met deze functie kunt u willekeurige gehele getallen of decimale getallen genereren zonder formules.

Na het installeren van Kutools for Excel, doe dit als volgt:

1. Selecteer een celbereik waarin u willekeurige getallen wilt genereren en klik vervolgens op Kutools > Invoegen > Voeg willekeurige gegevens in, zie screenshot:

2. In de Voeg willekeurige gegevens in dialoog venster:

1.) Genereer willekeurige gehele getallen:

Onder de Geheel getal tab, in de Van en Naar typt u het nummerbereik waartussen u willekeurige gehele getallen wilt genereren en klikt u vervolgens op Ok or Toepassen knop om de willekeurige gehele getallen te krijgen zoals hieronder getoond screenshot:

2.) Genereer willekeurige getallen met specifieke decimalen:

Onder de Decimaal tab, specificeer twee nummers afzonderlijk in de Van en Naar vakken waartussen u willekeurige decimale getallen wilt genereren. En kies vervolgens decimaal in Decimaal plaats tekstvak en klik op de Ok or Toepassen om willekeurige decimalen te genereren. Zie schermafdruk:

Tips: Om willekeurige decimalen zonder duplicaten te genereren, controleer a.u.b. de Unieke waarden optie.


1.2 Genereer willekeurige getallen zonder duplicaten (unieke willekeurige getallen)

Wanneer de formules of code worden gebruikt om willekeurige getallen te genereren, zullen er ook enkele dubbele getallen worden geproduceerd. Als u een lijst met willekeurige getallen zonder duplicaten wilt maken, zal deze sectie enkele methoden voor u demonstreren.

 Genereer willekeurige getallen zonder duplicaten met een matrixformule

Ik wil bijvoorbeeld willekeurige getallen tussen 100 en 200 genereren zonder dubbele getallen, hier is een complexe matrixformule die u kan helpen, doe dit alstublieft met de volgende stappen:

1. Geef de ondergrens en de bovengrens op in twee cellen. In dit voorbeeld voer ik 100 en 200 in cel B2 en B3 in, zie screenshot:

2. Kopieer vervolgens de volgende formule naar een lege cel, bijvoorbeeld D3 (plaats de formule niet in een cel van de eerste rij), en druk vervolgens op Ctrl+Shift+Enter toetsen samen om de eerste cijfers te krijgen, zie screenshot:

=IFERROR(LARGE(ROW(INDIRECT($B$1&":"&$B$2))*NOT(COUNTIF($D$2:D2,ROW(INDIRECT($B$1&":"&$B$2)))),RANDBETWEEN(1,$B$2-$B$1-ROW(A1)+2)),"")

Opmerking:: In de bovenstaande formule, B1 is de lagere waarde, en B2 is de bovenste waarde waartussen u willekeurige getallen wilt retourneren. D2 is de cel boven de formule.

3. Sleep en kopieer vervolgens deze formule naar andere cellen, aangezien u de willekeurige getallen tussen 100 en 200 wilt genereren:


 Genereer willekeurige getallen zonder duplicaten met VBA-code

Als de bovenstaande formule voor u enigszins moeilijk te begrijpen is, kunt u de onderstaande VBA-code toepassen, doe dit als volgt:

1. Houd ingedrukt ALT + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. Klikken Invoegen > Moduleen plak de volgende code in het Module venster.

VBA-code: genereer willekeurige getallen zonder duplicaten

Sub Range_RandomNumber()
'Updateby Extendoffice
Dim xStrRange As String
Dim xRg, xCell, xRg1 As Range
Dim xArs As Areas
Dim xNum_Lowerbound As Integer
Dim xNum_Upperbound As Integer
Dim xI, xJ, xS, xR As Integer
xStrRange = "A1:B20"
xNum_Lowerbound = 100
xNum_Upperbound = 200
Set xRg = Range(xStrRange)
Set xArs = xRg.Areas
xRgCount = 0
For xI = 1 To xArs.Count
  Set xCell = xArs.Item(xI)
  xRgCount = xCell.Count + xRgCount
Next xI
xS = (xNum_Upperbound - xNum_Lowerbound + 1)
If xRgCount > xS Then
  MsgBox ("Number of cells greater than the number of unique random numbers!")
  Exit Sub
End If
  xRg.Clear
For xI = 1 To xArs.Count
  Set xCell = xArs.Item(xI)
  For xJ = 1 To xCell.Count
    Set xRg1 = xCell.Item(xJ)
    xR = Int(xS * Rnd + xNum_Lowerbound)
    Do While Application.WorksheetFunction.CountIf(xRg, xR) >= 1
      xR = Int(xS * Rnd + xNum_Lowerbound)
    Loop
    xRg1.Value = xR
  Next
Next
End Sub

Opmerking:: In de bovenstaande code, xVreemd = "A1: B20" geeft aan dat u willekeurige getallen in het bereik A1:B20 wilt genereren. xNum_Lowerbound = 100 en xNum_Upperbound = 200 geef aan dat de onderste en bovenste waarden om willekeurige getallen tussen 100 en 200 te creëren. Wijzig ze naar uw behoefte.

3. Druk vervolgens op F5 toets om deze code uit te voeren, en de unieke willekeurige getallen worden ingevoegd in het opgegeven bereik.


 Genereer willekeurige getallen zonder duplicaten met een krachtige functie

Om snel en meerdere unieke willekeurige getallen te creëren, de Kutools for Excel's Voeg willekeurige gegevens in functie ondersteunt een slimme optie - Unieke waarden. Door deze kleine optie aan te vinken, lost u deze taak gemakkelijk op.

Na het installeren van Kutools for Excel, doe dit als volgt:

1. Selecteer een celbereik waarin u willekeurige getallen wilt genereren.

2. En klik vervolgens op Kutools > Invoegen > Voeg willekeurige gegevens in. Voer de onderstaande bewerkingen uit in het uitgeklapte dialoogvenster:

 • Onder de Geheel getal tab, in de Van en Naar vakken typt u het nummerbereik waartussen u willekeurige getallen wilt genereren;
 • Controleer de Unieke waarden keuze;
 • Dan klikken Ok or Toepassen knop om de unieke willekeurige getallen te krijgen, zoals hieronder afgebeeld.


1.3 Genereer willekeurige even of oneven getallen in Excel

Als u willekeurige even of oneven getallen in een celbereik wilt genereren, hoeft u alleen de functie RANDBETWEE in de EVEN- of ONEVEN-functie te plaatsen, de generieke syntaxis zijn:

Formule Omschrijving
=EVEN(RANDTUSSEN(onder,boven)) Genereer willekeurige even getallen tussen twee gegeven getallen.
=ONEVEN(RANDTUSSEN(onder,boven)) Genereer willekeurige oneven getallen tussen twee gegeven getallen.

Als u bijvoorbeeld willekeurige even of oneven getallen van 10 tot 100 wilt genereren, past u de volgende formules toe:

=EVEN(RANDBETWEEN(10,100))             (Generate random even numbers)
=ODD(RANDBETWEEN(10,100))             
 (Generate random odd numbers)

En kopieer vervolgens de formule naar andere cellen die u wilt door de vulgreep te slepen, dan krijgt u de resultaten zoals hieronder getoonde screenshots:


1.4 Genereer willekeurige getallen die optellen tot een opgegeven waarde

Soms moet u een reeks willekeurige getallen maken die optellen tot een vooraf bepaalde waarde. Ik wil bijvoorbeeld 5 of n willekeurige getallen tussen 10 en 50 genereren die tot een totaal van 100 komen, zoals hieronder afgebeeld. Om deze puzzel in Excel op te lossen, zal ik twee methoden voor je introduceren.

 Genereer willekeurige getallen die optellen tot een specifieke waarde met formules

Hier kunnen de volgende formules u helpen. Volg de instructies stap voor stap omdat ze een beetje ingewikkeld zijn:

1. Eerst moet u uw benodigde gegevens maken: de vooraf bepaalde totale waarde, startnummer, eindnummer en hoeveel willekeurige getallen u wilt genereren, zoals hieronder afgebeeld:

2. Kopieer vervolgens de onderstaande formule naar een lege cel waar u de getallen wilt genereren. In dit voorbeeld plaats ik de formule in cel A4 en druk ik op Enter sleutel om het eerste willekeurige getal te krijgen, zie screenshot:

=RANDBETWEEN(MAX($B$2,$A$2-(($D$2-ROWS($A$4:$A4))*$C$2)),MIN($C$2,$A$2-(($D$2-ROWS($A$4:$A4))*$B$2)))

Opmerking:: In de bovenstaande formule: A2 is de gegeven totale waarde; B2 en C2 zijn onderste en bovenste waarden waartussen u willekeurige getallen wilt genereren; D2 geeft het aantal willekeurige getallen aan dat u wilt genereren; A4 is de cel waarin u deze formule invoert.

3. Ga door met het kopiëren van de volgende formule naar cel A5 en druk op Enter sleutel om het tweede willekeurige getal te krijgen, zie screenshot:

=IF(ROW()=$D$2+3,$A$2-SUM($A$4:$A4),IF(ROW()>$D$2+3,"",RANDBETWEEN(MAX($B$2,$A$2-(SUM($A$4:$A4)+($D$2-ROWS($A$4:$A5))*$C$2)),MIN($C$2,$A$2-(SUM($A$4:$A4)+($D$2-ROWS($A$4:$A5))*$B$2)))))

Opmerking:: In de bovenstaande formule: A2 is de gegeven totale waarde; B2 en C2 zijn onderste en bovenste waarden waartussen u willekeurige getallen wilt genereren; D2 geeft het aantal willekeurige getallen aan dat u wilt genereren; A4 is de cel om de eerste formule te plaatsen; en A5 is de cel waarin de tweede formule wordt geplaatst.

4. Selecteer vervolgens het tweede gegenereerde nummer, sleep naar beneden om deze formule naar de onderstaande drie cellen te kopiëren. En nu krijg je 5 willekeurige getallen zoals hieronder getoond screenshot:

5. Om het resultaat te testen, kunt u deze getallen optellen om te controleren of het totaal 100 is, en u kunt op F9 drukken om de willekeurige getallen dynamisch te vernieuwen, en hun totale som is altijd 100.


 Genereer willekeurige nummercombinaties die optellen tot een specifieke waarde met een geweldige functie

We kunnen de bovenstaande formules gebruiken om willekeurige getallen te genereren die aan onze behoeften voldoen. Als u echter alle mogelijke nummercombinaties wilt opsommen die bestaan ​​uit de nummers die u hebt opgegeven met een specifieke totale som, raad ik hier een eenvoudig hulpmiddel aan: Kutools for Excel. Met zijn Verzin een nummer functie, kunt u alle sets willekeurige nummercombinaties krijgen met dezelfde specifieke som.

Na het installeren van Kutools for Excel, doe dit als volgt:

1. Eerst moet u de nummers vermelden die u hebt opgegeven. Hier hebben we alle nummers tussen 10 en 50 vermeld, zoals hieronder afgebeeld:

2. Dan klikken Kutools > Content > Verzin een nummer, zie screenshot:

3. In de pop-out Verzin een nummer dialoogvenster, voer dan de volgende bewerkingen uit:

 • In het Databron vak, selecteer de nummerlijst om te zien welke nummers opgeteld 100 zijn;
 • Onder de Opties, voer de totale waarde in het tekstvak Som in. Hier typten we 100 in het tekstvak;
 • Check Bewaar in een nieuw blad optie als u de resultaten in een nieuw blad wilt weergeven;
 • Klik op de OK knop. Zie screenshot:

4. Na verwerking ziet u dat alle sets willekeurige getallen met een totale som van 100 die bestaan ​​uit het getal van 10 tot 50 als volgt worden weergegeven.

Tips: Het is optioneel voor u om het aantal combinaties en het aantal willekeurige getallen in elke combinatie op te geven. Als u bijvoorbeeld 10 combinaties wilt genereren en elke combinatie bevat 5 willekeurige getallen, kunt u de bewerkingen instellen in het dialoogvenster onder: geavanceerde instellingen als volgt:

En u krijgt de resultaten als volgt:


1.5 Genereer willekeurige letters en tekstreeksen met formules

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u willekeurige letters in Excel kunt genereren, zoals hoofdletters van A tot Z, kleine letters van a tot z of een speciaal teken (! " # $ % & ' ( ) * + , - . /).

 Genereer willekeurige letters en tekenreeksen met formules

In Excel kunt u de functies CHAR en RANDBETWEEN combineren met enkele ANSI-tekencodes om enkele formules te maken, zoals hieronder weergegeven:

Formule Omschrijving
=TEKEN(ASELECTTUSSEN(65, 90)) Genereer willekeurige hoofdletters tussen A en Z.
=TEKEN(ASELECTTUSSEN(97, 122)) Genereer willekeurige kleine letters tussen a en z.
=TEKEN(ASELECTTUSSEN(33, 47)) Genereer willekeurige speciale tekens, zoals: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /

Pas een van de bovenstaande formules toe die u nodig hebt en kopieer de formule naar zoveel cellen als u wilt, dan krijgt u de resultaten zoals hieronder getoonde schermafbeeldingen:

=TEKEN(ASELECTTUSSEN(65, 90)) =TEKEN(ASELECTTUSSEN(97, 122)) =TEKEN(ASELECTTUSSEN(33, 47))

Tips: Als u willekeurige tekstreeksen met meerdere letters wilt genereren, hoeft u alleen het &-teken te gebruiken om de letters samen te voegen.

1.) Om willekeurige strings met vier hoofdletters te genereren, past u de onderstaande formule toe:

=CHAR(RANDBETWEEN(65,90))& CHAR(RANDBETWEEN(65,90)) & CHAR(RANDBETWEEN(65,90)) & CHAR(RANDBETWEEN(65,90))

2.) Om willekeurige tekenreeksen met vier kleine letters te genereren, past u de onderstaande formule toe:

=CHAR(RANDBETWEEN(97,122))& CHAR(RANDBETWEEN(97,122)) & CHAR(RANDBETWEEN(97,122)) & CHAR(RANDBETWEEN(97,122))

3.) Gebruik de volgende formule om willekeurige tekenreeksen te genereren met de eerste twee hoofdletters en de laatste twee kleine letters:

=CHAR(RANDBETWEEN(65,90))& CHAR(RANDBETWEEN(65,90)) & CHAR(RANDBETWEEN(97,122)) & CHAR(RANDBETWEEN(97,122))

U kunt de eenvoudige formules en het &-teken gebruiken om verschillende combinaties te maken die aan uw behoeften voldoen.


 Genereer willekeurige letters en tekstreeksen met een handige functie

Als je hebt geïnstalleerd Kutools for Excel, kunt u snel en gemakkelijk willekeurige letters en tekenreeksen genereren zonder formules te onthouden.

Na het installeren van Kutools for Excel, doe dit als volgt:

1. Selecteer een celbereik om de letters of tekenreeksen in te voegen.

2. En klik vervolgens op Kutools > Invoegen > Voeg willekeurige gegevens in, voer in het uitgeklapte dialoogvenster de volgende handelingen uit:

 • Klik op de Draad tab;
 • Check AZ or AZ of beide die u wilt invoegen;
 • Geef vervolgens de lengte van de gewenste string op in de Snaarlengte tekstvak;
 • Eindelijk, klik Ok or Toepassen om de strings in te voegen zoals hieronder getoond screenshot.


1.6 Genereer willekeurige wachtwoorden met alfanumerieke tekens in Excel

Wanneer u een wachtwoord aanmaakt, moet het wachtwoord minimaal 8 tekens bevatten en een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en enkele speciale tekens bevatten. In deze sectie zal ik enkele trucs introduceren voor het genereren van willekeurige wachtwoorden in Excel.

 Genereer willekeurige wachtwoorden met alfanumerieke tekens met behulp van formules

Hier zal ik bijvoorbeeld willekeurige wachtwoorden maken met een lengte van 8 tekens. U hoeft alleen maar de drie formules te combineren die worden gegeven in Genereer willekeurige letters en tekenreeksen met formules pagina.

Kopieer de onderstaande formule naar een lege cel:

=CHAR(RANDBETWEEN(65,90))&CHAR(RANDBETWEEN(97,122))&CHAR(RANDBETWEEN(97,122))&CHAR(RANDBETWEEN(65,90))&RANDBETWEEN(100,999)&CHAR(RANDBETWEEN(33,47))

Opmerking:: In de bovenstaande formule genereren de eerste CHAR- en RANDBETWEEN-functies een willekeurige hoofdletter, de tweede en derde expressie genereren twee kleine letters, de vierde expressie wordt gebruikt om één hoofdletter te genereren, de vijfde expressie genereert een 3-cijferig getal tussen 100 en 999, en de laatste uitdrukking wordt gebruikt om een ​​speciaal teken te genereren, kunt u de volgorde ervan naar wens wijzigen of aanpassen.


 Genereer willekeurige wachtwoorden met alfanumerieke tekens met behulp van de door de gebruiker gedefinieerde functie

Om willekeurige wachtwoorden in Excel in te voegen, kan de volgende door de gebruiker gedefinieerde functie u ook een plezier doen, doe dit als volgt:

1. Houd de ALT + F11 toetsen, en het opent de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. Klikken Invoegen > Moduleen plak de volgende macro in het Module venster.

VBA-code: genereer willekeurige wachtwoorden in Excel

Function RandomizeF(Num1 As Integer, Num2 As Integer)
'Updateby Extendoffice
Dim Rand As String
Application.Volatile
getLen = Int((Num2 + 1 - Num1) * Rnd + Num1)
Do
  i = i + 1
  Randomize
  Rand = Rand & Chr(Int((85) * Rnd + 38))
Loop Until i = getLen
RandomizeF = Rand
End Function

3. Sluit vervolgens de code en ga terug naar het werkblad. Voer deze formule in een cel in = WillekeurigF (8,10) om een ​​willekeurige tekstreeks te genereren met een minimale lengte van 8 tekens en een maximale lengte van 10 tekens.

4. Sleep en kopieer vervolgens de formule naar andere cellen zoals u wilt. De willekeurige reeksen met alfanumerieke en specifieke tekens met een lengte tussen 8 en 10 worden gemaakt. Zie schermafdruk:


 Genereer willekeurige wachtwoorden met alfanumerieke tekens met behulp van een eenvoudige functie

Is er een snelle en gemakkelijke manier om meerdere willekeurige wachtwoorden in Excel te genereren? Kutools for Excel biedt een uitstekende functie - Voeg willekeurige gegevens in. Met deze functie kunt u met slechts enkele klikken willekeurige wachtwoorden invoegen.

Na het installeren van Kutools for Excel, doe dit als volgt:

1. Selecteer een celbereik waar u de wachtwoorden wilt invoegen.

2. Dan klikken Kutools > Invoegen > Voeg willekeurige gegevens in. Voer in het uitgeklapte dialoogvenster de volgende handelingen uit:

 • Klik op de Draad tab;
 • Controleer het type karakters als je nodig hebt;
 • Geef vervolgens de lengte van het gewenste wachtwoord op in het Snaarlengte tekstvak;
 • Eindelijk, klik Ok or Toepassen om de wachtwoorden te genereren zoals hieronder getoond screenshot.


1.7 Genereer willekeurige specifieke teksten in Excel

Heb je ooit geprobeerd om bepaalde specifieke tekstwaarden willekeurig in Excel weer te geven of weer te geven? Als u bijvoorbeeld bepaalde teksten (item1, itme2, item3, item4, item5) willekeurig in een lijst met cellen wilt plaatsen, kunnen de volgende twee trucs u helpen deze taak op te lossen.

 Genereer willekeurige specifieke teksten met een formule

In Excel kunt u een formule maken op basis van de functies KIEZEN en RANDBETWEEN om de specifieke teksten willekeurig weer te geven, de generieke syntaxis is:

=CHOOSE(RANDBETWEEN(1,n),"Value_1","Value_2","Value_3",…"Value_n")
 • Waarde_1, Waarde_2, Waarde_3, Waarde_n : vertegenwoordigt de tekstwaarden die u willekeurig wilt weergeven;
 • n : Het aantal tekstwaarden dat u wilt gebruiken.

Pas de onderstaande formule toe in een lege cel en sleep vervolgens de vulgreep naar beneden om de cellen te vullen waar u de specifieke waarden willekeurig wilt weergeven, zie screenshot:

=CHOOSE(RANDBETWEEN(1,5),"Chemistry","Physics","Geography","Biology","Economics")


 Genereer willekeurige specifieke teksten met een snelle methode

Als je Kutools for Excel, het is Voeg willekeurige gegevens in functie kan u ook helpen om willekeurig aangepaste tekstwaarden in een celbereik in te voegen.

Na het installeren van Kutools for Excel, doe dit als volgt:

1. Selecteer een celbereik waar u de specifieke teksten wilt invoegen.

2. Dan klikken Kutools > Invoegen > Voeg willekeurige gegevens in, voer in het uitgeklapte dialoogvenster de volgende handelingen uit:

 • Klik op de Aangepaste lijst tab;
 • Dan klikken knop om een ​​andere te openen Kutools for Excel promptvenster, typt of selecteert u uw eigen aangepaste tekstwaarden die u willekeurig wilt weergeven. (De vermeldingen moeten worden gescheiden door komma's wanneer u ze handmatig typt.)

3. Dan klikken Ok terugkeren naar de Voeg willekeurige gegevens in dialoogvenster, is uw eigen lijst met aangepaste teksten weergegeven in de keuzelijst. Selecteer nu de nieuwe lijstitems, klik op Ok or Toepassen om de waarden willekeurig in geselecteerde cellen in te voegen.

Tips: Om willekeurig de gespecificeerde teksten zonder duplicaten weer te geven, controleer a.u.b. Unieke waarden optie.


1.8 Genereer of selecteer willekeurige waarden uit een lijst in Excel

Stel dat je een lange lijst met namen hebt, om enkele willekeurige namen uit die lijst op te halen als de gelukkige namen of onderzoeksobjecten, zoals hieronder afgebeeld. Hoe zou je dit probleem in Excel kunnen oplossen?

 Genereer willekeurige waarden uit een lijst met de functies INDEX, RANDBETWEEN en RIJEN

In Excel is er geen directe manier voor ons om willekeurige waarden uit een lijst te halen, maar u kunt een formule maken op basis van de functies INDEX, RANDBETWEEN en RIJEN om enkele willekeurige waarden te extraheren.

1. Kopieer de onderstaande formule naar een lege cel waar u de geëxtraheerde waarde wilt plaatsen:

=INDEX($A$2:$A$12,RANDBETWEEN(1,ROWS($A$2:$A$12)),1)

Opmerking:: In de bovenstaande formule, A2: A12 is de lijst met waarden waaruit u willekeurige waarden wilt ophalen.

2. Sleep vervolgens de vulgreep naar verschillende cellen waar u de willekeurige waarden wilt weergeven, en u krijgt het resultaat als volgt:


 Genereer willekeurige waarden uit een lijst zonder duplicaten met INDEX, RANK.EQ-functies

Bij gebruik van de bovenstaande formule worden enkele dubbele waarden weergegeven. Als u de dubbele waarden wilt overslaan, moet u eerst een hulpkolom maken en vervolgens een formule toepassen op basis van de functies INDEX en RANK.EQ. Ga als volgt te werk:

1. Voer de onderstaande formule in een lege cel in om een ​​lijst met willekeurige getallen te krijgen, zie screenshot:

=RAND()

2. Kopieer vervolgens de onderstaande formule in een cel van een andere kolom waar u enkele willekeurige waarden wilt extraheren, en sleep en kopieer deze formule vervolgens naar de onderstaande cellen om enkele niet-herhalende willekeurige waarden weer te geven, zie screenshot:

=INDEX($A$2:$A$12,RANK.EQ($B2,$B$2:$B$12))

Opmerking:: In de bovenstaande formule, A2: A12 is de lijst met waarden waaruit u enkele willekeurige waarden wilt genereren, B2 is de eerste cel van de helperkolom, B2: B12 zijn de helperformulecellen die u in stap 1 hebt gemaakt.


 Selecteer willekeurige cellen, rijen, kolommen uit een bereik met een geweldige functie

Hier zal ik een handige functie aanbevelen - Sorteer / selecteer bereik willekeurig of Kutools for Excel. Met deze functie kunt u naar behoefte enkele willekeurige cellen, rijen of kolommen selecteren.

Na het installeren van Kutools for Excel, doe dit als volgt:

1. Selecteer de lijst met cellen waaruit u enkele willekeurige waarden wilt selecteren.

2. En klik dan Kutools > Bereik > Sorteer / selecteer bereik willekeurig, zie screenshot:

3. In de Sorteer / selecteer bereik willekeurig dialoogvenster, voer dan de volgende bewerkingen uit:

 • Klik kies tab;
 • Voer vervolgens het aantal cellen in dat u willekeurig wilt selecteren in de Aantal cellen te selecteren doos;
 • In het Selecteer Type sectie, kies een bewerking als je wilt. In dit geval zal ik kiezen Selecteer willekeurige cellen optie.
 • En klik dan Ok or Toepassen knop, worden vijf cellen willekeurig tegelijk geselecteerd, zie screenshots:

4. Nadat u de cellen hebt geselecteerd, kunt u ze naar behoefte kopiëren en in andere cellen plakken.


1.9 Wijs willekeurig gegevens toe aan groepen in Excel

Stel dat u een lijst met namen hebt, nu wilt u de namen willekeurig in drie groepen verdelen (Groep A, Groep B, Groep C), zoals hieronder wordt weergegeven. In deze sectie zal ik enkele formules bespreken om deze taak in Excel op te lossen.

 Gegevens willekeurig aan groep toewijzen met een formule

Om willekeurig mensen toe te wijzen aan bepaalde groepen, kunt u de functie KIEZEN gebruiken in combinatie met de functie RANDBETWEEN.

1. Kopieer of voer de volgende formule in een cel in waar u de groep wilt genereren:

=CHOOSE(RANDBETWEEN(1,3),"Group A","Group B","Group C")

Opmerking:: In de bovenstaande formule, Groep A, Groep B en Groep C geef de groepsnamen aan die u wilt toewijzen, en het nummer 3 geeft aan hoeveel groepen u wilt verdelen.

2. Sleep vervolgens de vulgreep om deze formule naar andere cellen te vullen en de namen worden in drie groepen verdeeld, zoals hieronder afgebeeld:


 Wijs willekeurig gegevens toe aan een groep met een gelijk aantal met een formule

Als u wilt dat alle groepen een gelijk aantal namen hebben, werkt de bovenstaande formule niet correct voor u. In dit geval kunt u met de functie RAND een hulpkolom met willekeurige waarden maken en vervolgens een formule toepassen op basis van de functies INDEX, RANK en ROUNDUP.

Ik vermeld bijvoorbeeld de groepsnamen die u wilt toewijzen op basis van in de cellen F2:F4. Om mensen toe te wijzen aan de groepen (Groep A, Groep B, Groep C), en elke groep heeft 4 deelnemers, gaat u als volgt te werk:

1. Voer deze formule in: = RAND () in een lege cel om een ​​lijst met willekeurige getallen te krijgen, zie screenshot:

2. Kopieer of typ vervolgens in de volgende kolom, bijvoorbeeld in cel D2, de onderstaande formule:

=INDEX($F$2:$F$4, ROUNDUP(RANK(C2,$C$2:$C$13)/4,0))

Opmerking:: In de bovenstaande formule, C2 is de eerste cel van de helperkolom, C2: C13 zijn de helperformulecellen die u in stap 1 hebt gemaakt, het cijfer 4 geeft aan hoeveel namen u wilt dat elke groep bevat, F2: F4 is het cellenbereik dat de groepsnamen bevat die u aan de gegevens wilt toewijzen.

3. Sleep de vulgreep naar beneden om willekeurige groepen voor de lijst met gegevens te genereren, en de namen zullen in gelijke groepen worden verdeeld, zie screenshot:


1.10 Willekeurige datums genereren in Excel

Om enkele willekeurige datums tussen twee gegeven datums te produceren, zal ik hier enkele methoden voor u introduceren.

 Genereer willekeurige datums tussen twee gegeven datums met formules

Ik wil bijvoorbeeld willekeurige datums tussen 2021-5-1 en 2021-10-15 willekeurig genereren. Normaal gesproken kunt u in Excel de taak uitvoeren door een combinatie van de functies RANDBETWEEN en DATE te gebruiken, doe dit als volgt:

1. Selecteer een cel waar u een willekeurige datum wilt invoegen en voer vervolgens de volgende formule in:

=RANDBETWEEN(DATE(2021, 5, 1),DATE(2021, 10, 15))

Opmerking:: In deze formule, 2021, 5, 1 is de begindatum, en 2021, 10, 15 is de einddatum, u kunt ze naar behoefte vervangen.

2. Sleep en kopieer vervolgens deze formule naar andere cellen die u deze formule wilt vullen, vijfcijferige getallen worden weergegeven in de cellen zoals hieronder afgebeeld:

3. En dan moet u de getallen formatteren tot op heden. Selecteer de formulecellen en klik met de rechtermuisknop, kies Cellen opmaken vanuit het contextmenu.

4. In de Cellen opmaken dialoogvenster, klik Aantal tab, en selecteer Datum van de Categorie paneel en selecteer vervolgens een datumnotatie die u nodig hebt uit de Type keuzelijst. Zie screenshot:

5. Klikken OK om het dialoogvenster te sluiten. Nu zijn de cijfers omgezet naar de normale datums. Zie schermafdruk:

Tips: Als u willekeurige werkdagen wilt genereren met uitzondering van het weekend, kan de onderstaande formule u helpen:

=WORKDAY(RANDBETWEEN(DATE(2021, 5, 1),DATE(2021, 10, 15))-1,1)

 Genereer willekeurige datums tussen twee gegeven datums met een geweldige functie

Kutools for Excel's Willekeurige gegevens invoegen biedt ook een optie om u te helpen willekeurige datums, werkdagen en weekenden tussen twee opgegeven datums te genereren.

Na het installeren van Kutools for Excel, doe dit als volgt:

1. Selecteer een celbereik waar u de willekeurige datums wilt invoegen.

2. Dan klikken Kutools > Invoegen > Voeg willekeurige gegevens in, voer in het uitgeklapte dialoogvenster de volgende handelingen uit:

 • Klik op de Datum tab;
 • Geef vervolgens het datumbereik op. In dit voorbeeld kies ik uit: 5 / 1/ 2021 naar 10 / 15/ 2021.
 • En kies vervolgens het datumtype - werkdag Datum, weekend datum of beide als je nodig hebt.
 • Eindelijk, klik Ok or Toepassen om willekeurig datums te genereren zoals hieronder getoond screenshot.

Tips: Om enkele willekeurige verschillende datums te genereren, controleer a.u.b. Unieke waarden optie.


1.11 Willekeurige tijden genereren in Excel

Na het invoegen van willekeurige getallen, tekstreeksen en datums, zal ik in deze sectie enkele trucs bespreken voor het genereren van willekeurige tijden in Excel.

 Genereer willekeurige tijden met formules

Genereer willekeurige tijden met een formule

Om willekeurige tijden in een celbereik te genereren, kan een formule op basis van de TEKST- en RAND-functies u een plezier doen.

Voer de onderstaande formule in een lege cel in en sleep en kopieer de formule naar andere cellen waar u de tijden wilt krijgen, zie screenshot:

=TEXT(RAND(),"HH:MM:SS")


Genereer willekeurige tijden tussen twee gegeven tijden met een formule

Als u enkele tijden willekeurig tussen twee specifieke tijden moet invoegen, zoals de tijden van 10 uur tot 18 uur, gebruik dan de onderstaande formule:

=TEXT(RAND()*(18-10)/24+10/24,”HH:MM:SS”)

Opmerking:: In de bovenstaande formule, het getal 18 is de eindtijd, en 10 staat voor de starttijd. U kunt ze wijzigen om aan uw eisen te voldoen.

En sleep en kopieer vervolgens de formule naar andere cellen waar u de willekeurige tijden tussen twee gegeven tijdbereiken wilt genereren, zie screenshot:


Genereer willekeurige tijden met specifieke tussenpozen met een formule

Stel dat u willekeurige tijden wilt bedenken binnen specifieke intervallen in Excel, zoals het invoegen van willekeurige tijden met een interval van 15 minuten. Om deze taak uit te voeren, kunt u de RAND- en FLOOR-functies binnen de TEKST-functie gebruiken.

Kopieer of voer de onderstaande formule in een lege cel in en sleep en kopieer deze formule vervolgens naar de cellen waarvan u de willekeurige tijden wilt krijgen, zie screenshot:

=TEXT(FLOOR(RAND(),"0:15"),"HH:MM:SS")

Opmerking:: In de formule, het getal 15 is het tijdsinterval, als u de willekeurige tijden met een interval van 30 minuten nodig heeft, vervangt u gewoon de 15 door 30.


 Genereer willekeurige tijden tussen twee gegeven tijden met een handige functie

Als je Kutools for Excel, het is Voeg willekeurige gegevens in functie kan u ook helpen om willekeurige tijden tussen bepaalde tijden in een werkblad te genereren.

Na het installeren van Kutools for Excel, doe dit als volgt:

1. Selecteer een celbereik waar de tijden moeten worden gegenereerd.

2. Dan klikken Kutools > Invoegen > Voeg willekeurige gegevens in, voer in het uitgeklapte dialoogvenster de volgende handelingen uit:

 • Klik op de Time tab;
 • Geef vervolgens het tijdbereik op. In dit voorbeeld kies ik uit: 9: 00 AM naar 16: 30 PM.
 • Eindelijk, klik Ok or Toepassen om willekeurige tijden te genereren zoals hieronder getoond screenshot.


 Genereer willekeurige datums en tijden tussen twee datetimes met een formule

Als u willekeurige datums en tijden samen wilt genereren, kan de onderstaande formule u helpen.

1. Voer de volgende formule in of kopieer deze naar een cel waar u de willekeurige datetimes wilt genereren:

=TEXT(RAND()*("2021-10-15 12:00:00"-"2021-1-1 9:00")+"2021-1-1 9:00:00","YYYY-MM-DD HH:MM:SS")

Opmerking:: In deze formule, 2021-10-15 12:00:00 is de einddatum en -tijd, en 2021-1-1 9:00:00 is de startdatum en -tijd, u kunt deze naar wens aanpassen.

2. Sleep en kopieer vervolgens deze formule naar andere cellen waar u wilt dat de willekeurige datumtijden worden weergegeven, zie screenshot:


Genereer willekeurige getallen, teksten, datums in Excel 365 / 2021

Deze sectie laat zien hoe u willekeurige getallen, datums en willekeurige selectie kunt genereren en gegevens willekeurig kunt toewijzen aan groepen in Excel 365 of Excel 2021 met een nieuwe dynamische matrixfunctie - RANDARRAY.

De functie RANDARRAY wordt gebruikt om een ​​array van willekeurige getallen te retourneren tussen twee willekeurige getallen die u opgeeft.

De syntaxis van de functie RANDARRAY is:

=RANDARRAY([rows],[columns],[min],[max],[integer])
 • rijen (optioneel): het aantal rijen willekeurige getallen dat moet worden geretourneerd; (Indien weggelaten, standaard =1)
 • kolommen (optioneel): het aantal kolommen met willekeurige getallen dat moet worden geretourneerd; (Indien weggelaten, standaard =1)
 • Min (optioneel): Het minimum aantal dat moet worden geretourneerd; (Indien weggelaten, standaard =0)
 • max (optioneel): Het maximaal te retourneren aantal; (Indien weggelaten, standaard =1)
 • geheel getal (optioneel): Retourneert een geheel getal of een decimale waarde. TRUE voor een geheel getal, False voor een decimaal getal. (Indien weggelaten, standaard =FALSE)
Opmerkingen:
 • 1. Er zijn vijf argumenten in de RANDARRAY-functie, ze zijn allemaal optioneel. Als geen van de argumenten is opgegeven, retourneert de RANDARRAY een decimale waarde tussen 0 en 1.
 • 2. Als de rij- of kolomargumenten decimale getallen zijn, worden ze afgekapt tot het hele getal vóór de komma (bijv. 3.9 wordt behandeld als 3).
 • 3. Het minimum aantal moet kleiner zijn dan het maximum aantal, anders wordt een #WAARDE! fout.
 • 4. Deze RANDARRAY retourneert een array, wanneer RANDARRAY meerdere resultaten in een werkblad retourneert, worden de resultaten in aangrenzende cellen weergegeven.

2.1 Genereer willekeurige getallen in Excel 365 / 2021

Om willekeurige gehele of decimale getallen te genereren in Excel 365 of Excel 2021, kunt u deze nieuwe RANDARRAY-functie gebruiken.

 Genereer willekeurige getallen tussen twee getallen met een formule

Gebruik de volgende formules om een ​​lijst met willekeurige getallen binnen een specifiek bereik te maken:

Voer indien nodig een van de onderstaande formules in en druk vervolgens op Enter sleutel om de resultaten te krijgen, zie screenshots:

=RANDARRAY(6, 4, 50, 200, TRUE)               (Generate random integers between 50 and 200)
=RANDARRAY(6, 4, 50, 200, FALSE)           
 (Generate random decimals between 50 and 200)
Opmerking: In de bovenstaande formules:
 • 6: Geeft aan dat 6 rijen willekeurige getallen worden geretourneerd;
 • 4: Geeft aan dat 4 kolommen met willekeurige getallen moeten worden geretourneerd;
 • 50, 200: De minimum- en maximumwaarden waartussen u getallen wilt genereren;
 • TRUE: Geeft aan dat hele getallen moeten worden geretourneerd;
 • Juist: Geeft aan dat decimale getallen worden geretourneerd.

 Genereer willekeurige getallen zonder duplicaten met formules

Wanneer u de normale RANDARRAY-functie gebruikt om willekeurige getallen te genereren, worden er ook enkele dubbele getallen gemaakt. Om de duplicaten te voorkomen, zal ik hier enkele formules bespreken om deze taak op te lossen.

Genereer een lijst met niet-herhalende willekeurige getallen

Om willekeurig een kolom of lijst met unieke getallen te genereren, zijn de generieke syntaxis:

Willekeurige gehele getallen zonder duplicaten:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(n^2, 1, min, max, TRUE)), SEQUENCE(n))

Willekeurige decimalen zonder duplicaten:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(n^2, 1, min, max, FALSE)), SEQUENCE(n))
 • n: Het aantal waarden dat u wilt genereren;
 • Min: De minimumwaarde;
 • max: De maximale waarde.

Hier zal ik bijvoorbeeld een lijst met 8 willekeurige getallen van 50 tot 100 invoegen zonder herhalingen, pas de onderstaande formules toe die u nodig hebt en druk vervolgens op Enter sleutel om de resultaten te krijgen:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(8^2, 1, 50, 100, TRUE)), SEQUENCE(8))          (Unique random integers)
=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(8^2, 1, 50, 100, FALSE)), SEQUENCE(8))         
(Unique random decimals)
Opmerking: In de bovenstaande formules:
 • 8: Geeft aan dat 8 willekeurige getallen worden geretourneerd;
 • 50, 100: De minimum- en maximumwaarde waartussen u getallen wilt genereren.
 • TRUE: Geeft aan dat hele getallen moeten worden geretourneerd;
 • Juist: Geeft aan dat decimale getallen worden geretourneerd.

Genereer een reeks niet-herhalende willekeurige getallen

Als u niet-herhalende willekeurige getallen in een celbereik wilt genereren, hoeft u alleen het aantal rijen en kolommen in de SEQUENCE-functie te definiëren, de generieke syntaxis zijn:

Om willekeurig een kolom of lijst met unieke getallen te genereren, zijn de generieke syntaxis:

Willekeurige gehele getallen zonder duplicaten:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(n^2, 1, min, max, TRUE)), SEQUENCE(rows, columns))

Willekeurige decimalen zonder duplicaten:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(n^2, 1, min, max, FALSE)), SEQUENCE(rows, columns))
 • n: Het aantal cellen om de getallen in te voegen, u kunt dit opgeven als aantal rijen * aantal kolommen; Gebruik bijvoorbeeld 8^3 om 24 rijen en 2 kolommen te vullen.
 • rijen: Het aantal te vullen rijen;
 • kolommen: Het aantal te vullen kolommen;
 • Min: De laagste waarde;
 • max: De hoogste waarde.

Hier vul ik een bereik van 8 rijen en 3 kolommen met unieke willekeurige getallen van 50 tot 100, pas een van de onderstaande formules toe die u nodig hebt:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(24^2, 1, 50, 100, TRUE)), SEQUENCE(8,3))          (Unique random integers)
=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(24^2, 1, 50, 100, FALSE)), SEQUENCE(8,3))         
(Unique random decimals)
Opmerking: In de bovenstaande formules:
 • 24: Geeft aan dat 24 willekeurige getallen worden geretourneerd, het product van 8 en 3 (rijen*kolommen);
 • 50, 100: De minimum- en maximumwaarden waartussen u getallen wilt genereren;
 • TRUE: Geeft aan dat hele getallen moeten worden geretourneerd;
 • Juist: Geeft aan dat decimale getallen worden geretourneerd.

2.2 Genereer willekeurige datums in Excel 365 / 2021

Door deze nieuwe RANDARRAY-functie te gebruiken, kunt u ook snel en eenvoudig meerdere willekeurige datums of werkdagen in Excel genereren.

 Genereer willekeurige datums tussen twee datums met een formule

Om een ​​lijst met willekeurige datums tussen twee specifieke datums te maken, kunt u de onderstaande formule toepassen:

1. Voer de volgende formule in een lege cel in om de willekeurige datums te genereren en druk op Enter toets om een ​​lijst met vijfcijferige nummers te krijgen, zie screenshot:

=RANDARRAY(10, 1, B1, B2, TRUE)
Opmerking: In de bovenstaande formules:
 • 10: Geeft aan dat 10 rijen willekeurige datums worden geretourneerd;
 • 1: Geeft aan dat 1 kolom met willekeurige datums moet worden geretourneerd;
 • B1, B2: De cellen bevatten de begin- en einddatums waartussen u datums wilt genereren.

2. Vervolgens moet u de getallen opmaken in de normale datumnotatie: Selecteer de getallen, klik met de rechtermuisknop en kies vervolgens Cellen opmaken vanuit het contextmenu. in de volgende Cellen opmaken dialoogvenster, gaat u als volgt te werk:

 • Klik Aantal tab;
 • Dan klikken Datum van de Categorie ruit;
 • En kies vervolgens een datumopmaak die u leuk vindt uit de Type keuzelijst.

3. En klik dan OK knop, worden de getallen opgemaakt in het datumformaat dat u hebt opgegeven, zie screenshot:

Tips: Natuurlijk kunt u de startdatum en einddatum ook rechtstreeks in de formule typen als volgt:

=RANDARRAY(10, 1, "5/1/2021", "12/31/2021", TRUE)

 Genereer willekeurige werkdagen tussen twee datums met een formule

Om willekeurige werkdagen in een celbereik te produceren, hoeft u alleen de RANDARRAY-functie in de WORKDAY-functie in te sluiten.

1. Voer de onderstaande formule in of kopieer deze naar een lege cel en druk vervolgens op Enter toets om een ​​lijst met nummers te krijgen, zoals hieronder afgebeeld:

=WORKDAY(RANDARRAY(10, 1, B1, B2, TRUE), 1)

2. Formatteer vervolgens de getallen naar een specifieke datumnotatie zoals u nodig hebt in de Cellen opmaken dialoogvenster, en u krijgt het normale datumformaat zoals hieronder afgebeeld:

Tips: U kunt de startdatum en einddatum ook rechtstreeks in de formule typen als volgt:

=WORKDAY(RANDARRAY(10, 1, "5/1/2021", "12/31/2021", TRUE), 1)

2.3 Genereer of haal willekeurige waarden uit een lijst in Excel 365 / 2021

Als u in Excel 365 of 2021 enkele willekeurige waarden uit een lijst met cellen wilt genereren of retourneren, introduceert deze sectie enkele formules voor u.

 Genereer of haal willekeurige waarden uit een lijst met een formule

Om willekeurige waarden uit een lijst met cellen te halen, kan deze RANDARRY-functie met de INDEX-functie u een plezier doen. De generieke syntaxis is:

=INDEX(data, RANDARRAY(n, 1, 1, ROWS(data), TRUE))
 • datum: de lijst met waarden waaruit u willekeurige items wilt extraheren;
 • n: Het aantal willekeurige items dat u wilt extraheren.

Om bijvoorbeeld 3 namen uit de namenlijst A2:A12 te halen, gebruikt u de onderstaande formules:

=INDEX(A2:A12, RANDARRAY(C2, 1, 1, ROWS(A2:A12), TRUE))             (Use a cell reference)
=INDEX(A2:A12, RANDARRAY(3, 1, 1, ROWS(A2:A12), TRUE))                 
(Type a number directly)

Druk vervolgens op Enter sleutel, en je krijgt willekeurig 3 namen tegelijk, zie screenshot:


 Genereer of haal willekeurige waarden uit een lijst zonder duplicaten met een formule

Met de bovenstaande formule vindt u mogelijk duplicaten in de resultaten. Om een ​​willekeurige selectie te maken uit een lijst zonder herhalingen, is de generieke syntaxis:

=INDEX(SORTBY(data, RANDARRAY(ROWS(data))), SEQUENCE(n))
 • datum: de lijst met waarden waaruit u willekeurige items wilt extraheren;
 • n: Het aantal willekeurige items dat u wilt extraheren.

Als u willekeurig 5 namen uit de namenlijst A2:A12 moet retourneren, voert u een van de onderstaande formules in of kopieert u deze:

=INDEX(SORTBY(A2:A12, RANDARRAY(ROWS(A2:A12))), SEQUENCE(C2))             (Use a cell reference)
=INDEX(SORTBY(A2:A12, RANDARRAY(ROWS(A2:A12))), SEQUENCE(5))             
(Type a number directly)

Druk vervolgens op Enter sleutel om 5 willekeurige namen uit de lijst A2:A12 zonder herhalingen te krijgen, zie screenshot:


2.4 Genereer of selecteer willekeurige rijen uit een bereik in Excel 365 / 2021

Soms moet u enkele willekeurige rijen uit een celbereik in Excel halen. Om deze taak te bereiken, zal ik hier enkele formules bespreken.

 Genereer of selecteer willekeurige rijen uit een bereik met een formule

De generieke syntaxis om willekeurige rijen uit een celbereik te genereren is:

=INDEX(data, RANDARRAY(n, 1, 1, ROWS(data), TRUE), {1,2,3…})
 • datum: het cellenbereik waaruit u willekeurige rijen wilt extraheren;
 • n: Het aantal willekeurige rijen dat u wilt extraheren;
 • {1,2,3...}: De kolomnummers die moeten worden geëxtraheerd.

Gebruik een van de volgende formules om 3 rijen gegevens uit het bereik A2:C12 te extraheren:

=INDEX(A2:C12, RANDARRAY(E2, 1, 1, ROWS(A2:C12), TRUE), {1,2,3})               (Use a cell reference)
=INDEX(A2:C12, RANDARRAY(3, 1, 1, ROWS(A2:C12), TRUE), {1,2,3})                 
(Type a number directly)

Druk vervolgens op Enter sleutel om 3 willekeurige rijen met gegevens uit het bereik A2:C12 te krijgen, zie screenshot:


 Genereer of selecteer willekeurige rijen uit een bereik zonder duplicaten met een formule

Evenzo kan de bovenstaande formule ook dubbele gegevens produceren. Om te voorkomen dat dubbele rijen voorkomen, kunt u de onderstaande algemene syntaxis gebruiken:

=INDEX(SORTBY(data, RANDARRAY(ROWS(data))), SEQUENCE(n), {1,2,3…})
 • datum: het cellenbereik waaruit u willekeurige rijen wilt extraheren;
 • n: Het aantal willekeurige rijen dat u wilt extraheren;
 • {1,2,3...}: De kolomnummers die moeten worden geëxtraheerd.

Als u bijvoorbeeld 5 rijen gegevens uit het bereik A2:C12 wilt ophalen, gebruikt u een van de onderstaande formules:

=INDEX(SORTBY(A2:C12, RANDARRAY(ROWS(A2:C12))), SEQUENCE(E2), {1,2,3})            (Use a cell reference)
=INDEX(SORTBY(A2:C12, RANDARRAY(ROWS(A2:C12))), SEQUENCE(5), {1,2,3})             
(Type a number directly)

En druk dan op Enter sleutel, 5 willekeurige rijen zonder duplicaten worden geëxtraheerd uit bereik A2: C12 zoals hieronder getoond screenshot:


Voorkom dat de willekeurige resultaten veranderen

Waarschijnlijk heb je gemerkt dat alle randomisatiefuncties in dit artikel, zoals RAND, RANDBETWEEN en RANDARRAY vluchtig zijn. De gegenereerde resultaten worden elke keer dat het blad wordt gewijzigd opnieuw berekend en daarna worden willekeurige nieuwe waarden geproduceerd. Om te voorkomen dat de willekeurige waarden automatisch veranderen, volgen hier twee snelle trucs voor u.

 Voorkom dat de willekeurige resultaten veranderen door kopiëren en plakken

Normaal gesproken kunt u de Kopiëren en plakken functie om de dynamische formules als waarden te kopiëren en plakken, doe dit als volgt:

1. Selecteer de cellen met uw willekeurige formule en druk vervolgens op CTRL + C om ze te kopiëren.

2. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het geselecteerde bereik en klik op Values optie van de Plak opties sectie, zie screenshot:

Tips: U kunt ook op drukken Shift + F10 en V om deze optie te activeren.

3. En alle formulecellen worden geconverteerd naar waarden, de willekeurige waarden veranderen niet meer.


 Voorkom dat de willekeurige resultaten veranderen door een handige functie te gebruiken

Als je hebt geïnstalleerd Kutools for Excel Naar feitelijk functie kan u helpen om alle geselecteerde formulecellen met slechts één klik naar waarden te converteren.

Na het installeren van Kutools for Excel, doe dit als volgt:

1. Selecteer de cellen met de willekeurige formule en klik vervolgens op Kutools > Naar feitelijk, zie screenshot:

2. En nu zijn alle geselecteerde formules geconverteerd naar waarden. • Super Formula-balk (bewerk eenvoudig meerdere regels tekst en formule); Lay-out lezen (gemakkelijk grote aantallen cellen lezen en bewerken); Plakken in gefilterd bereik...
 • Voeg cellen / rijen / kolommen samen en het bewaren van gegevens; Gespleten cellen inhoud; Combineer dubbele rijen en som / gemiddelde... Voorkom dubbele cellen; Vergelijk Ranges...
 • Selecteer Dupliceren of Uniek Rijen; Selecteer lege rijen (alle cellen zijn leeg); Super zoeken en fuzzy zoeken in veel werkboeken; Willekeurige selectie ...
 • Exacte kopie Meerdere cellen zonder de formuleverwijzing te wijzigen; Maak automatisch verwijzingen naar meerdere bladen; Plaats kogels, Selectievakjes en meer ...
 • Favoriete formules en snel invoegen, Bereiken, grafieken en afbeeldingen; Versleutel cellen met wachtwoord; Maak een mailinglijst en stuur e-mails ...
 • Extraheer tekst, Tekst toevoegen, Verwijderen op positie, Ruimte verwijderen; Paging-subtotalen maken en afdrukken; Converteren tussen celinhoud en opmerkingen...
 • Super filter (bewaar en pas filterschema's toe op andere bladen); Geavanceerd sorteren per maand / week / dag, frequentie en meer; Speciaal filter door vet, cursief ...
 • Combineer werkmappen en werkbladen; Tabellen samenvoegen op basis van sleutelkolommen; Gegevens splitsen in meerdere bladen; Batch Converteer xls, xlsx en PDF...
 • Draaitabel groeperen op weeknummer, dag van de week en meer ... Toon ontgrendelde, vergrendelde cellen door verschillende kleuren; Markeer cellen met formule / naam...
kte tabblad 201905
 • Schakel bewerken en lezen met tabbladen in Word, Excel, PowerPoint in, Publisher, Access, Visio en Project.
 • Open en maak meerdere documenten in nieuwe tabbladen van hetzelfde venster in plaats van in nieuwe vensters.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% en vermindert elke dag honderden muisklikken!
officetab onderkant
Comments (0)
Nog geen beoordelingen. Beoordeel als eerste!
Er zijn nog geen reacties geplaatst
Laat uw commentaar
Posten als gast
×
Beoordeel dit bericht:
0  Personages
Voorgestelde locaties