Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Inloggen  \/ 
x
or
x
Registreer  \/ 
x

or

Excel-hyperlink-tutorial: maken, wijzigen, gebruiken en verwijderen in Excel

Voor zover wij weten, kunnen hyperlinks op internet worden gebruikt om tussen websites te navigeren. In Excel kunt u een hyperlink maken om niet alleen een webpagina te openen, maar ook om naar een cel, werkblad, werkmap enzovoort te linken. In deze zelfstudie leggen we uit hoe u hyperlinks geleidelijk kunt maken, wijzigen, gebruiken en verwijderen om u te helpen snel hyperlinks in Excel onder de knie te krijgen.

Deze tutorial behandelt voornamelijk: (Klik op een titel in de inhoudsopgave hieronder of aan de rechterkant om naar de bijbehorende inhoud te navigeren.)


1.Wat is een hyperlink in Excel?

Een Excel-hyperlink is een verwijzing, die helpt om een ​​van de volgende items met slechts een muisklik te openen:

 1. Een bestand
 2. Een bepaalde locatie in een bestand
 3. Een webpagina
 4. Een e-mailmassage

Normaal gesproken wordt een Excel-hyperlink weergegeven met tekst gemarkeerd in een blauw onderstreept lettertype in een cel, zoals de onderstaande schermafbeelding.


2. Soorten hyperlinks

Er zijn twee soorten hyperlinks in Excel: absolute hyperlinks en relatieve hyperlinks. In deze sectie wordt het verschil tussen deze twee soorten hyperlinks besproken.

2.1 Absolute hyperlinks in Excel

Een absolute hyperlink bevat een volledig adres inclusief het formulier als: protocol://domein/pad.

Protocol: Het protocol is meestal: http://, https://, ftp://, gopher:// or het dossier: //.
Domein: Het domein is de naam van de website.
Pad: Het volledige pad bevat directory- en bestandsinformatie.

Zie de onderstaande voorbeelden:

1) Absolute URL: https://www.extendoffice.com/order/kutools-for-excel.html
2) Absolute hyperlink naar een tekstbestand: C:\Users\Win10x64Test\Documents\test\info\instruction1.txt
2.2 Relatieve hyperlinks in Excel

Een relatieve hyperlink bevat altijd minder informatie dan een absolute hyperlink.

Zie de onderstaande voorbeelden:

1) Relatieve URL: order/kutools-for-excel.html
2) Relatieve hyperlink naar een tekstbestand: test\info\instructie1.txt

Voor een webpagina helpt het gebruik van relatieve hyperlinks de pagina's sneller te laden dan het gebruik van absolute hyperlinks.

In Microsoft Excel kunt u bij het maken van externe koppelingen een absolute hyperlink of relatieve hyperlink gebruiken om dit te bereiken, maar in dit geval wordt het gebruik van relatieve paden ten zeerste aanbevolen. Met relatieve hyperlink kunt u de werkmappen verplaatsen zonder de koppelingen ertussen in de toekomst te verbreken. Dit hangt echter af van de locaties van het gekoppelde bestand en het brongegevensbestand:

 1. Het gekoppelde bestand en het brongegevensbestand bevinden zich in dezelfde map.
 2. Het brongegevensbestand bevindt zich in een map die is genest in dezelfde hoofdmap als het gekoppelde bestand.

Het gekoppelde bestand bevindt zich bijvoorbeeld op C:\Gebruikers\linked.xlsx en het brongegevensbestand bevindt zich op C:\Users\info\source.xlsx. In dit geval kunt u met een relatieve hyperlink zowel het gekoppelde bestand als het brongegevensbestand naar elke locatie verplaatsen zonder de hyperlink te verbreken en bij te werken, zolang het brongegevensbestand zich nog in de submap "info" bevindt. Als u in dit geval een absolute hyperlink gebruikt, moet het pad elke keer dat het bestand wordt verplaatst, worden bijgewerkt.


3. Basisaanpak om een ​​hyperlink te maken in Excel

Excel biedt gebruikers twee methoden om hyperlinks in Excel te maken.

3.1 Maak een hyperlink met de Excel Hyperlink-functie

De meest traditionele methode om een ​​hyperlink te maken, is het gebruik van de Voeg hyperlink in opdracht. In deze sectie laten we zien hoe u de opdracht Hyperlink invoegen kunt toepassen om hyperlinks in Excel te maken.

1. Selecteer een cel waaraan u een hyperlink wilt toevoegen en klik vervolgens op Invoegen > Hyperlink.

Opmerkingen:

1) In Excel 2019 wordt de opdracht hernoemd als Link.
2) U kunt ook met de rechtermuisknop op de cel klikken en vervolgens Hyperlink vanuit het contextmenu.
3) Of druk op Ctrl + K sneltoets.

2. Vervolgens de Voeg hyperlink in dialoogvenster verschijnt, kunt u als volgt configureren, afhankelijk van het soort hyperlink dat u wilt maken.

3.1.1 Een hyperlink naar een ander bestand maken

In het Voeg hyperlink in dialoogvenster, als u een externe link naar een ander bestand wilt maken, moet u dit als volgt configureren:

1. Houd de Bestaand bestand of webpagina optie geselecteerd in de Link naar ruit;

2. In de Kijk in keuzelijst, specificeert u een bestand dat u wilt koppelen.

Tips: U kunt direct een bestand kiezen in de keuzelijst, klik op de Kijk in vervolgkeuzepijl om alle uitklapbare items weer te geven om te selecteren, of klik op de Blader naar bestand pictogram om de te openen Link naar bestand dialoogvenster voor het selecteren van bestanden.

3. In de Tekst om weer te geven vak, als de geselecteerde cel een waarde heeft, wordt de waarde hier weergegeven, u kunt deze indien nodig wijzigen.

4. Het is optioneel om een ​​schermtip weer te geven terwijl u de cursor over de hyperlink beweegt. U kunt klikken op de Scherminfo knop, voer de tekst van de schermtip in en klik op OK.

5. klikken OK.

Nu heb je een hyperlink gemaakt naar een bepaald bestand. Wanneer u op de hyperlink klikt, wordt het bestand in één keer geopend.

3.1.2 Een hyperlink naar de website maken

In het Voeg hyperlink in dialoogvenster, kunt u ook als volgt een hyperlink naar een webpagina maken.

1. Houd de Bestaand bestand of webpagina optie geselecteerd in de Link naar ruit;

2. Vul de Adres als Tekst om weer te geven dozen.

 1. Als u zich de gelinkte webpagina herinnert, voert u deze in de Adres doos direct.
 2. Als u de gelinkte webpagina niet goed meer weet, maar u hebt deze opgeslagen in de favorieten van uw webbrowser, klik dan op de Op internet surfen functie in het Kijk in sectie om de webbrowser te openen. Open in de webbrowser de webpagina waarnaar u wilt linken en ga vervolgens terug naar de Voeg hyperlink in dialoogvenster zonder de webbrowser te sluiten. Je ziet de Adres en Tekst om weer te geven velden worden automatisch gevuld met de momenteel geopende webpagina.

Tips: U kunt de Tekst om weer te geven tekst of toevoegen Scherminfo als je nodig hebt.

3. klikken OK.

3.1.3 Maak een hyperlink naar een specifieke locatie van de huidige werkmap

Om een ​​hyperlink naar een specifieke locatie van het huidige werkblad of de huidige werkmap te maken, kunt u de Voeg hyperlink in dialoogvenster als volgt.

1. Houd de Bestaand bestand of webpagina optie geselecteerd in het paneel Koppelen naar;

2. Klik op het Bladwijzer knop.

3. Vervolgens de Selecteer Plaats in document dialoogvenster verschijnt, typ een celadres waar u wilt zoeken in de Typ de celverwijzing selecteer het werkblad of het benoemde bereik naar behoefte en klik vervolgens op OK.

4. klikken OK om de instellingen te voltooien wanneer het terugkeert naar de Voeg hyperlink in dialoog venster.

Een andere oplossing: In de Voeg hyperlink in dialoogvenster, selecteert u het Plaats in dit document optie in het Link naar paneel, specificeer het werkblad/het benoemde bereik en de cel waarnaar u wilt linken, en klik vervolgens op OK. Zie screenshot:

3.1.4 Een hyperlink naar een e-mailadres maken

In deze sectie laten we u zien hoe u een hyperlink maakt in de Voeg hyperlink in dialoogvenster om een ​​e-mailbericht te maken.

1. Selecteer de E-mailadres optie in het Link naar ruit;

2. In de Tekst om weer te geven vak, als de geselecteerde cel een waarde heeft, wordt de waarde hier weergegeven, u kunt deze indien nodig wijzigen.

3. In de E-mailadres voert u een e-mailadres of meerdere e-mailadressen in, gescheiden door puntkomma's.

4. In de Onderwerp veld, voer dan direct het e-mailonderwerp in.

Tips: Na het toevoegen van het e-mailonderwerp, als u de hoofdtekst van de e-mail wilt opnemen, voeg dan toe &body=body-inhoud aan het einde van het onderwerp, zoals: Veelgestelde vragen van Kutools for Excel&body=Ik wil meer weten over uw product.

3. klikken OK.

Vanaf nu, wanneer u op de hyperlink klikt, wordt een Outlook-e-mail geopend, u kunt de Onderwerpen aan als e-mail lichaam velden zijn gevuld met een bepaald e-mailadres en inhoud die we hierboven hebben gespecificeerd.

Opmerking: Om deze mailto-hyperlink te forceren om te openen in Outlook, moet u ervoor zorgen dat Outlook is ingesteld als de standaard e-mailclient op uw computer.

3.2 Maak een hyperlink met de HYPERLINK-functie

Naast de opdracht Hyperlink invoegen, kunt u ook de functie HYPERLINK toepassen om een ​​hyperlink in Excel te maken.

Syntaxis

HYPERLINK(link_location, [friendly_name])

argumenten

Link_locatie (vereist): Het pad naar het document of de webpagina die moet worden geopend. Het kan verwijzen naar een specifieke cel of benoemd bereik in een Excel-werkblad of werkmap.
Vriendelijke naam (optioneel): de tekst of waarde die in de cel moet worden weergegeven. Als de friendly_name wordt weggelaten, wordt de link_location weergegeven als de gekoppelde tekst in de cel. Dit kan een waarde, een tekenreeks, een naam of een cel zijn die de sprongtekst of -waarde bevat.

Hier volgen enkele voorbeelden om te demonstreren hoe u de HYPERLINK-functie toepast om hyperlinks in Excel te maken.

Voorbeeld 1: Link naar een ander bestand met HYPERLINK-functie

Stel dat u een hyperlink wilt maken naar een txt-bestand met de naam "test" dat zich in het pad C:\Users\Win10x64Test\Documents\Mijn bestanden bevindt, dan kunt u de HYPERLINK-functie als volgt toepassen om er een hyperlink naar te maken.

1. Selecteer een cel om de hyperlink te plaatsen, voer de onderstaande formule erin in en druk op de Enter sleutel.

=HYPERLINK("C:\Users\Win10x64Test\Documents\Mijn bestanden\test.txt","Klik om het txt-bestand met de naam test te openen")

Als het gekoppelde bestand en het brongegevensbestand zich in dezelfde map bevinden, gebruik dan de relatieve hyperlink (het bestandspad bevat alleen de bestandsnaam en bestandsextensie) in de HYPERLINK-functie als volgt:

=HYPERLINK("test.txt","Klik om het txt-bestand met de naam test te openen")

Als het brongegevensbestand zich in een map bevindt die is genest in dezelfde hoofdmap als het gekoppelde bestand, gebruikt u de relatieve hyperlink (het bestandspad bevat alleen de naam van de hoofdmap, de bestandsnaam en de bestandsextensie) in de HYPERLINK-functie als volgt:

=HYPERLINK("Mijn bestanden\test.txt","Klik om het txt-bestand met de naam test te openen")

Klik na het maken op de hyperlink om het test.txt-bestand direct te openen.

Voorbeeld 2: Link naar een website met HYPERLINK-functie

De HYPERLINK-functie kan ook het maken van hyperlinks naar websites ondersteunen.

1. Selecteer een lege cel om de hyperlink te plaatsen, voer de onderstaande formule erin in en druk op de Enter sleutel.

=HYPERLINK("https://www.extendoffice.com/","Extendoffice")

Voorbeeld 3: Link naar een specifieke locatie van de huidige werkmap met HYPERLINK-functie

Stel dat u een koppeling wilt maken naar cel D100 van Blad4 in de huidige werkmap, dan kunt u de onderstaande formule toepassen om dit voor elkaar te krijgen.

1. Selecteer een lege cel om de hyperlink uit te voeren, voer de onderstaande formule erin in en druk op de Enter sleutel.

=HYPERLINK("#Blad4!D100","Ga naar D100 van Blad4")

Voorbeeld 4: Link naar een e-mailadres met HYPERLINK-functie

Om een ​​hyperlink naar een e-mailadres te maken, kunt u de HYPERLINK-functie samenvoegen met "mailto".

=HYPERLINK("mailto:"&"email address","text to display")

1. Selecteer een lege cel, voer de onderstaande formule erin in en druk op Enter sleutel.

=HYPERLINK("mailto:"&"happysiluvia@gmail.com","e-mail naar")

Gebruik deze formule om twee e-mailadressen in de formule op te nemen:

=HYPERLINK("mailto:"&"E-mailadres A"&","&"E-mailadres B","Te tonen tekst")

Vanaf nu wordt bij het klikken op de hyperlink een Outlook-e-mailbericht gemaakt met de opgegeven e-mailadressen in het veld Aan.


4. Maak hyperlinks onder verschillende omstandigheden

Tijdens het gebruik van Excel moet u mogelijk hyperlinks maken onder speciale omstandigheden die de opdracht Hyperlink invoegen en de functie HYPERLINK niet kunnen bereiken, zoals meerdere hyperlinks tegelijk maken, één hyperlink naar elk werkblad van een werkmap in bulk maken, dynamische hyperlink op basis van celwaarde enzovoort.

In deze sectie vermelden we verschillende omstandigheden voor het maken van hyperlinks en de bijbehorende methoden om dit te bereiken.

4.1 Maak meerdere hyperlinks in één of meerdere cellen

Als u de traditionele methoden hierboven gebruikt, kunt u slechts één hyperlink per keer in een cel maken. Als u meerdere hyperlinks in een of meerdere cellen wilt maken, kunnen de onderstaande methoden u een plezier doen.

4.1.1: Maak meerdere hyperlinks in één cel met vormen

Standaard staat Excel slechts één hyperlink in één cel per keer toe. Er is echter een kleine truc voor u: vormen gebruiken om meerdere hyperlinks in één cel te maken.

Stel dat er een zin in B1 is zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien, en u wilt afzonderlijk verschillende hyperlinks aan teksten toevoegen "Extendoffice" "Kutools for Excel","Kutools for Outlook"En"Kutools for Word”, kunt u als volgt doen.

1. Maak eerst deze teksten afzonderlijk op als hyperlinkteksten door de letterkleur in blauw te veranderen en onderstrepingen toe te voegen. Daarna kunt u de resultaten als volgt zien.

2. klikken Invoegen > Vormen > Rechthoek.

3. Teken een rechthoek om de tekst te bedekken waaraan een hyperlink moet worden toegevoegd. In dit geval teken ik een rechthoek om tekst te bedekken "Extendoffice”. Zie screenshot:

4. Klik met de rechtermuisknop op de rechthoek en selecteer Vorm opmaken vanuit het contextmenu om het Vorm opmaken brood.

5. In de Vorm opmaken verander het Vulling als Lijn opties om Geen vulling als Geen lijn onder de Vullen en lijn Tab.

Nu is de vorm transparant.

6. Houd de vorm geselecteerd, klik met de rechtermuisknop en selecteer Hyperlink vanuit het contextmenu.

7. In de Voeg hyperlink in dialoogvenster, geef een adres op en klik vervolgens op OK. Zie screenshot:

Tips: In het Voeg hyperlink in dialoogvenster, kunt u naar behoefte verschillende soorten hyperlinks configureren, klik om te weten hoe.

8. Herhaal stap 2 t/m 7 totdat de andere teksten in de cel hyperlinks zijn.

Na het toevoegen van meerdere hyperlinks in een cel, kunt u het resultaat zien zoals de onderstaande demo laat zien.

4.1.2 Maak meerdere hyperlinks voor meerdere cellen met een geweldige tool

Om meerdere hyperlinks voor veel cellen toe te voegen, raadt u hier de: Hyperlink converteren kenmerk van Kutools for Excel.

Stel dat er twee kolommen zijn die afzonderlijk tekst en bijbehorende hyperlinkadressen bevatten, om hyperlinks in bulk toe te voegen aan alle teksten op basis van de bijbehorende hyperlinkadressen, kunt u het volgende doen.

1. klikken Kutools > Link > Hyperlinks converteren. Zie screenshot:

2. In de Hyperlinks converteren dialoogvenster, moet u als volgt configureren.

2.1) In de Type omzetten sectie, kies het Celinhoud vervangt hyperlinkadressen keuze;
2.2) In de Invoerbereik vak, klik op het knop om het cellenbereik te selecteren dat de hyperlinkadressen bevat;
2.3) In de Resultaatbereik vak, klik op het knop om het tekstcelbereik te selecteren waaraan u hyperlinks in bulk wilt toevoegen;
2.4) Klik op OK. Zie screenshot:

Tot nu toe heeft u verschillende hyperlinks naar geselecteerde cellen in bulk toegevoegd, zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.

4.2 Maak een hyperlink naar elk werkblad van een werkmap

Stel dat u een werkmap met verkooprapporten hebt ontvangen, bevat 12 werkbladen van januari tot december en u moet regelmatig tussen de werkbladen navigeren om gegevens te zoeken en te analyseren. In dit geval zal het maken van een hyperlinkindex van werkbladen zeker helpen en veel tijd besparen. In deze sectie worden twee methoden in detail gedemonstreerd om snel een hyperlinkindex van bladen in de huidige werkmap te maken.

4.2.1 Maak een hyperlink naar elk werkblad van een werkmap met VBA-code

U kunt de onderstaande VBA-code toepassen om een ​​index van bladen met hyperlinks in een werkmap te maken.

1. In de werkmap die u een bladindex wilt maken, drukt u op de anders + F11 toetsen tegelijk.

2. In de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > module, en kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het modulevenster.

VBA-code: maak een hyperlinkindex van bladen in de huidige werkmap

Sub CreateIndex() 'Updateby' Extendoffice 20210825 Dim xAlerts As Boolean Dim I As Long Dim xShtIndex As Worksheet Dim xSht As Variant xAlerts = Application.DisplayAlerts Application.DisplayAlerts = False On Error Resume Next Sheets("Index").Delete On Error GoTo 0 Set xShtIndex = Sheets.Add( Bladen(1)) xShtIndex.Name = "Index" I = 1 Cells (1, 1).Value = "INDEX" Voor elke xSht In ThisWorkbook.Sheets If xSht.Name <> "Index" Dan I = I + 1 xShtIndex .Hyperlinks.Add Cells(I, 1), "", "'" & xSht.Name & "'!A1", , xSht.Name End If Next Application.DisplayAlerts = xAlerts End Sub

3. druk de F5 sleutel om de code uit te voeren.

Vervolgens is vóór alle werkbladen een nieuw werkblad met de naam "Index" ingevoegd. Alle bladnamen met hyperlinks worden in een kolom weergegeven en u kunt op een bladnaam met hyperlink klikken om het bijbehorende werkblad onmiddellijk te openen.

4.2.2 Maak eenvoudig een hyperlink naar elk werkblad van een werkmap met een geweldige tool

Als u niet goed bent in het omgaan met VBA-code, raadt u hier ten zeerste de: Maak een lijst met bladnamen kenmerk van Kutools for Excel. Met deze functie kunt u met slechts enkele klikken eenvoudig een hyperlinkindex van werkbladen in een werkmap maken.

1. Klik in de werkmap waarin u een hyperlinkindex van bladen wilt maken op Kutools Plus > Werkblad > Maak een lijst met bladnamen.

2. In de Maak een lijst met bladnamen dialoogvenster, moet u de onderstaande instellingen doen.

2.1) In de Bladindexstijlen sectie, kies een optie die u nodig heeft;
2.2) In de Geef de bladnaam op voor de bladindex typ een bladnaam in;
2.3) In de Voer de bladindex in vervolgkeuzelijst, bewaar de Voor alle bladen item geselecteerd;
2.4) Klik op OK. Zie screenshot:

Tips: Bladindex weergeven in: Het is optioneel om de bladindex in 2 of meer kolommen weer te geven als de lijst te lang is om op één scherm weer te geven.

Vervolgens wordt de hyperlinkindex van bladen gemaakt in de huidige werkmap, zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

4.3 Dynamische hyperlinks maken op basis van celwaarde

Zoals de onderstaande demo laat zien, zijn er twee werkbladen, één bevat een vervolgkeuzelijst en een andere bevat de brongegevens van de vervolgkeuzelijst. Nu moet u een hyperlink maken naast de vervolgkeuzelijst, nadat u een item in de vervolgkeuzelijst hebt geselecteerd, klikt u op de hyperlink om rechtstreeks naar de cel met dit item in het brongegevenswerkblad te springen.

Klik om te weten hoe u moet maak dynamische hyperlinks op basis van celwaarde in Excel.

4.4 Maak een hyperlink van platte tekst

Ervan uitgaande dat u een lijst met URL's hebt die als platte tekst worden weergegeven, die aan uw supervisor moet worden voorgelegd. Voordat u het overhandigt, moet u alle platte tekst van de URL converteren naar klikbare hyperlinks. Hoe kun je het bereiken? Dit gedeelte biedt twee methoden om u te helpen dit voor elkaar te krijgen.

4.4.1 Converteer URL-tekst naar klikbare hyperlink met VBA-code

U kunt de volgende VBA-code uitvoeren om een ​​hyperlink te maken van platte URL-teksten in Excel.

1. druk de anders + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. In de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > module, en kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het modulevenster.

VBA-code: converteer URL-tekst naar klikbare hyperlink in Excel

Sub ConvertToHyperlinks() 'Updateby Extendoffice
Dim Rng As Range Dim WorkRng As Range On Error Hervat Volgende xTitleId = "KutoolsforExcel" Set WorkRng = Application.Selection Set WorkRng = Application.InputBox ("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8) Voor elke Rng In WorkRng Application.ActiveSheet.Hyperlinks.Add Rng, Rng.Value Next End Sub

3. druk de F5 toets om de code uit te voeren. In de pop-up Kutools for Excel dialoogvenster, selecteer het bereik met de platte teksten die u naar hyperlinks wilt converteren en klik vervolgens op OK.

Vervolgens zijn alle platte teksten in geselecteerde cellen geconverteerd naar hyperlinks zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

4.4.2 Converteer URL-tekst naar klikbare hyperlink met een geweldige tool

Dit gedeelte introduceert een handige functie - Hyperlinks converteren kenmerk van Kutools for Excel om gemakkelijk URL-teksten om te zetten in klikbare hyperlinks in Excel.

1. Selecteer het bereik met de URL-tekst zonder opmaak die u naar hyperlinks wilt converteren en klik vervolgens op Kutools > Link > Hyperlinks converteren.

2. In de Hyperlinks converteren dialoogvenster, moet u als volgt configureren.

2.1) Selecteer het Celinhoud vervangt hyperlinkadressen optie in het Type omzetten sectie;
2.2) Controleer het Converteer het bronbereik doos;
2.3) Klik op OK. Zie screenshot:

Opmerking: Het geselecteerde bereik wordt automatisch weergegeven in het vak Invoerbereik, u kunt het naar behoefte wijzigen.

Vervolgens zijn alle platte teksten in geselecteerde cellen in één keer geconverteerd naar hyperlinks.

4.5 Maak hyperlinks naar alle bestanden in een map

Zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien, zijn er verschillende soorten bestanden in de map en u wilt hyperlinks naar ze allemaal maken of alleen naar een bepaald type in een werkblad, de onderstaande methoden kunnen u helpen dit voor elkaar te krijgen.

4.5.1 Automatisch alle bestandsnamen in een map weergeven en hyperlinks maken met VBA-code

U kunt de onderstaande VBA-code toepassen om alle bestandsnamen in een bepaalde map weer te geven en tegelijkertijd automatisch hyperlinks te maken. Ga als volgt te werk.

1. Maak in een werkmap een nieuw blad om de bestandsnamen met hyperlinks uit te voeren.

2. druk de anders + F11 toetsen tegelijkertijd openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

3. In de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > module, en kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het modulevenster.

VBA-code: maak een lijst van alle bestandsnamen in een map en maak hyperlinks

Sub ListFileNames()
'Update by Extendoffice 20210827
  Dim xFSO As Object
  Dim xFolder As Object
  Dim xFile As Object
  Dim xFiDialog As FileDialog
  Dim xPath As String
  Dim I As Integer
  Set xFiDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  If xFiDialog.Show = -1 Then
    xPath = xFiDialog.SelectedItems(1)
  End If
  Set xFiDialog = Nothing
  If xPath = "" Then Exit Sub
  Set xFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set xFolder = xFSO.GetFolder(xPath)
  For Each xFile In xFolder.Files
    I = I + 1
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Cells(I, 1), xFile.Path, , , xFile.Name
  Next
End Sub

4. druk de F5 sleutel om de code uit te voeren. Bij het opduiken Blader venster, selecteer de map met de bestanden waarvan u hyperlinks wilt maken in Excel en klik vervolgens op OK.

Vervolgens worden alle bestandsnamen in de geselecteerde map weergegeven in kolom A vanaf cel A1 in het nieuwe werkblad. Tegelijkertijd worden voor elk bestand hyperlinks gemaakt. U kunt op een willekeurige bestandsnaam met hyperlink in de cel klikken om het bestand rechtstreeks te openen.

Opmerking: Als er zich submappen in de specifieke map bevinden, worden de bestandsnamen in de submappen niet weergegeven.

4.5.2 Vermeld eenvoudig bestanden in een map en maak hyperlinks met een geweldige tool

Met de bovenstaande VBA-code kunt u alleen alle bestandsnamen in een map weergeven. Hier raden de . aan Bestandsnaam lijst kenmerk van Kutools for Excel. Met deze functie kunt u eenvoudig alle bestandsnamen of bepaalde soorten bestandsnamen weergeven met hyperlinks, niet alleen in een map, maar ook in de submappen.

1. klikken Kutools Plus > Importeren en exporteren > Bestandsnaam lijst.

2. In de Bestandsnaam lijst dialoogvenster, voer de onderstaande instellingen uit.

2.1) In de Folder opties sectie, klik op de knop om een ​​map te selecteren waarvan u de bestandsnamen wilt weergeven;
Voeg bestanden toe aan submappen: Schakel deze optie in om bestandsnamen in de submappen weer te geven;
Inclusief verborgen bestanden en mappen: Schakel deze optie in om de namen van verborgen bestanden weer te geven.
2.2) In de Bestanden type sectie, kunt u specificeren om de namen van alle bestanden, een algemeen type bestand of verschillende soorten bestanden weer te geven als u nodig hebt;
2.3) In de Overige opties sectie, kies een eenheid voor bestandsgrootte die u in het rapport wilt weergeven;
2.4) Controleer het Maak hyperlinks doos;
2.5) Klik op OK. Zie screenshot:

Vervolgens kunt u zien dat alle bestandsnamen in de opgegeven map (pen) worden weergegeven met hyperlinks in een nieuw gemaakt werkblad, zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

In het werkblad kunt u op de bestandsnaam klikken om het bestand te openen of op het mappad klikken om de map te openen.


5. Wijzig hyperlinks in Excel

Nadat u een hyperlink hebt gemaakt, moet u deze mogelijk wijzigen, bijvoorbeeld de tekst of locatie van de koppeling wijzigen, het uiterlijk van de koppeling wijzigen of het pad van de koppeling wijzigen. Hier wordt u begeleid om de problemen één voor één op te lossen.

5.1 Wijzig linktekst of locatie met de functie Hyperlink bewerken

U kunt de Hyperlink bewerken functie om de linktekst, linklocatie of beide naar wens te wijzigen.

1. Selecteer de hyperlinkcel, klik met de rechtermuisknop en selecteer Hyperlink bewerken vanuit het contextmenu, of Druk op Ctrl + K sleutels.

2. In de Hyperlink bewerken dialoogvenster, wijzig de opties naar wens en klik vervolgens op OK om de wijzigingen op te slaan.

Als u bijvoorbeeld de linktekst wilt wijzigen, wijzigt u de teksten in de Tekst om weer te geven doos.

5.2 Het uiterlijk van hyperlinks in de huidige werkmap wijzigen

Standaard geeft Excel hyperlink weer als onderstreepte blauwe opmaak. Deze sectie laat zien hoe u het uiterlijk van hyperlinks in Excel kunt wijzigen.

Als u het uiterlijk wilt wijzigen van hyperlinks waarop nog niet is geklikt in de huidige werkmap, configureert u als volgt.

1. Onder de Home tabblad, klik met de rechtermuisknop Hyperlink functie in het Stijlen in en klik vervolgens op wijzigen in het contextmenu.

2. In de stijl dialoogvenster, klik op de Formaat knop.

3. Dan komt het in de Cellen opmaken dialoogvenster, wijzig de gewenste opties op het tabblad Lettertype en klik vervolgens op OK om de wijzigingen op te slaan.

In dit geval wijzig ik de letterstijl en letterkleur voor hyperlinks. Zie screenshot:

4. Wanneer het terugkeert naar het stijl dialoogvenster, klik OK.

Vervolgens kunt u zien dat de hyperlinks waarop nog niet is geklikt in de huidige werkmap zijn gewijzigd in de opgegeven opmaak, zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

Opmerking: Om het uiterlijk van hyperlinks waarop is geklikt te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop Gevolgde hyperlink functie in het Stijlen doos onder de Home tab, selecteer wijzigen uit het contextmenu en voer vervolgens dezelfde handelingen uit als hierboven bij stap 2-4 is weergegeven.

5.3 Wijzig meerdere hyperlinkpaden tegelijk in Excel

Stel dat u dezelfde hyperlink voor meerdere celgegevens in een werkblad hebt gemaakt, om het hyperlinkpad in één keer in een ander nieuw pad in bulk te wijzigen, kunt u een van de onderstaande methoden proberen.

5.3.1 Wijzig meerdere hyperlinkpaden tegelijk met VBA-code

De onderstaande VBA-code kan u helpen hetzelfde hyperlinkpad in een actief werkblad in één keer te wijzigen. Ga als volgt te werk.

1. druk de anders + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. In de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > module, en kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar de Module venster. Zie screenshot:

VBA-code: verander meerdere hyperlinkpaden tegelijk

Sub ReplaceHyperlinks()
'Update by Extendoffice 20210831
Dim Ws As Worksheet
Dim xHyperlink As Hyperlink
Dim xOld As String, xNew As String
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set Ws = Application.ActiveSheet
xOld = Application.InputBox("Old text:", xTitleId, "", Type:=2)
xNew = Application.InputBox("New text:", xTitleId, "", Type:=2)
Application.ScreenUpdating = False
For Each xHyperlink In Ws.Hyperlinks
  xHyperlink.Address = Replace(xHyperlink.Address, xOld, xNew)
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. druk de F5 sleutel om de code uit te voeren.

4. In het opduiken KutoolsforExcel dialoogvenster, voer de hyperlinkadrestekst in die u wilt vervangen en klik op OK.

5. In de tweede die opduikt KutoolsforExcel dialoogvenster, voer de nieuwe hyperlinkadrestekst in die u wilt vervangen door en klik vervolgens op de OK knop.

In dit geval vervang ik alle "addin" door "extendoffice” in hyperlinks in het huidige werkblad. U kunt het resultaat zien zoals de onderstaande schermafbeelding.

5.3.2 Verander meerdere hyperlinkpaden tegelijk met een geweldige tool

Met de Zoeken en vervangen in meerdere werkmappen kenmerk van Kutools for Excel, kunt u eenvoudig meerdere hyperlinkpaden tegelijk wijzigen in niet alleen een geselecteerd bereik, maar ook in meerdere geselecteerde bladen, alle geopende werkmappen of actieve werkmappen.

1. klikken Kutools > Vind > Zoek en vervang in meerdere werkmappen. Zie screenshot:

2. Vervolgens de Zoeken en vervangen deelvenster wordt weergegeven aan de linkerkant van de werkmap, moet u als volgt configureren.

2.1) Schakel over naar vervangen tab;
2.2) Voer afzonderlijk de originele hyperlinktekst in die u wilt vinden en de nieuwe hyperlinktekst die u wilt vervangen in de Zoeken naar als Vervangen door tekstvakken;
2.3) In de Binnen vervolgkeuzelijst, specificeer een zoekbereik;
Tips: Er zijn 5 opties die u kunt kiezen: Geselecteerde bladen, Alle werkmappen, Actieve werkmap, Actief blad, Selectie. Als u Geselecteerde bladen of Selectie kiest in de vervolgkeuzelijst Binnen, moet u de benodigde bladen of het benodigde bereik handmatig selecteren.
2.4) In de Kijk in vervolgkeuzelijst, selecteer hyperlinks;
2.5) Klik op Alles vervangen knop. Zie screenshot:

Na vervanging worden de resultaten weergegeven in de onderstaande lijst.


6. Tips voor het gebruik van hyperlinks in Excel

Deze sectie geeft enkele trucs voor het gebruik van hyperlinks.

6.1 Selecteer een cel zonder de hyperlink te openen

Soms, bij het selecteren van een cel met hyperlink, kan de hyperlink in één keer worden geopend. Hoe kunnen we een cel selecteren zonder de hyperlink te openen? De kleine truc in dit gedeelte zal je een plezier doen.

Klik op de cel zonder de linkermuisknop los te laten totdat de cursor verandert in .

U kunt zien dat de cel is geselecteerd zonder de hyperlink te beïnvloeden, zoals de onderstaande demo laat zien.

6.2 Open meerdere hyperlinks in bulk met VBA-code

Geef hier een VBA-code op waarmee u meerdere hyperlinks in bulk in Excel kunt openen.

1. druk de anders + F11 sleutels.

2. In de opening Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > module, en kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het modulevenster.

VBA-code: meerdere hyperlinks in bulk openen

 Sub OpenHyperLinks()
'Update by Extendoffice 20210831
   Dim xHyperlink As Hyperlink
   Dim WorkRng As Range
   On Error Resume Next
   xTitleId = "KutoolsforExcel"
   Set WorkRng = Application.Selection
   Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
   For Each xHyperlink In WorkRng.Hyperlinks
     xHyperlink.Follow
   Next
End Sub

3. In de KutoolsforExcel dialoogvenster, selecteer de cellen met de hyperlinks die u in bulk wilt openen en klik vervolgens op OK.

Vervolgens worden alle hyperlinks in het geselecteerde bereik onmiddellijk geopend.

6.3 Standaardbrowser wijzigen bij openen hyperlink

Wanneer u op een hyperlink klikt, wordt deze geopend met de standaardbrowser van venster. Het is heel gebruikelijk dat iemand meer dan één webbrowser op zijn of haar computer heeft. In dit gedeelte laten we u de stappen zien om de standaardbrowser te wijzigen, zodat alle Excel-links waarop u in de toekomst klikt, in uw voorkeursbrowser worden geopend.

1. Klik in Windows 10 op de Typ hier om te zoeken knop naast de Start knop in de linkerbenedenhoek van het venster, typt u configuratiescherm in het zoekvak en klikt u vervolgens op Configuratiescherm wanneer er naar gezocht is.

Tips: Klik in Windows 7 op de Start knop in de linkerbenedenhoek van het venster en zoek en klik vervolgens op control panel in het menu.

2. In de control panel venster klikt Programma's.

3. In de Programma's venster klikt default Programs. Zie screenshot:

4. In de default Programs venster klikt Stel uw standaardprogramma's in.

5. In de Instellingen venster, kunt u zien dat de huidige standaardbrowser wordt weergegeven in de Web Browser sectie, klik op de standaardbrowser om de browserlijst uit te vouwen en kies vervolgens een browser uit de lijst die u wilt gebruiken om uw Excel-koppelingen te openen.

6. Nu is de standaardbrowser gewijzigd in de opgegeven browser. Sluit alle aan het Configuratiescherm gerelateerde vensters.

Vanaf nu openen alle links in de opgegeven webbrowser.

6.4 URL's uit hyperlinks extraheren

Stel dat u een lijst met cellen met hyperlinks in een kolom hebt om echte URL-adressen uit deze hyperlinks te extraheren, hoe kunt u dat dan doen? Eigenlijk is er geen ingebouwde functie die je kunt bereiken. In deze sectie verzamelen we 4 methoden om dit probleem op te lossen.

6.4.1 Een URL uit één hyperlink extraheren door handmatig te kopiëren

De meest gebruikelijke methode om de URL van een hyperlink te krijgen, is kopiëren van de Hyperlink bewerken dialoog venster.

1. Klik met de rechtermuisknop op de cel met de hyperlink waarvan u de URL wilt extraheren en druk vervolgens op Ctrl + K toetsen tegelijk om het dialoogvenster Hyperlink bewerken te openen.

2. In de Hyperlink bewerken dialoogvenster, ga naar het Adres box, druk op Ctrl + A toetsen om de volledige URL te selecteren, druk op Ctrl + C toetsen om het te kopiëren en klik vervolgens op OK om het dialoogvenster te sluiten.

3. Selecteer een lege cel, druk op Ctrl + V toetsen om de gekopieerde URL te plakken.

Opmerking: Om de URL uit meerdere cellen te extraheren, moet u de bovenstaande stappen heen en weer herhalen.

6.4.2 URL extraheren uit één hyperlink met door gebruiker gedefinieerde functie

Geef hier de door de gebruiker gedefinieerde functie om de URL van één hyperlink te extraheren, daarna kunt u de AutoFill-handgreep toepassen om alle URL's van de aangrenzende cellen te krijgen op basis van het eerste resultaat. Ga als volgt te werk.

1. druk de anders + F11 sleutels.

2. In de opening Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > module, en kopieer vervolgens de onderstaande code naar het modulevenster.

Function GetURL(pWorkRng As Range) As String
'Update by Extendoffice 20210901
  GetURL = pWorkRng.Hyperlinks(1).Address
End Function

3. druk de anders + Q toetsen om de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

4. Selecteer een lege cel naast de eerste cel waaruit u de URL wilt extraheren, voer de onderstaande formule erin in en druk op de Enter toets. Selecteer de resultaatcel, sleep de handgreep voor automatisch aanvullen over de onderstaande cellen om de andere URL's te krijgen.

= GetURL (A2)

Opmerking: A2 is de referentiecel waaruit u de URL wilt extraheren. Wijzig het op basis van uw behoeften.

6.4.3 URL's extraheren uit hyperlinks met VBA-code

Pas de onderstaande VBA-code toe en vervang alle celinhoud in het geselecteerde bereik door de hyperlink-URL's.

Opmerking: Maak voor de operatie een back-up van de originele gegevens. In dit geval wil ik alle URL's extraheren van hyperlinks in het bereik A2:A10, dus ik kopieer dit bereik en plak het in B2:B10 en behandel vervolgens het nieuwe bereik.

1. druk de anders + F11 sleutels.

2. In de opening Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > module, en kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het modulevenster.

VBA-code: haal een URL uit een hyperlink

Sub Extracthyperlinks()
'Update by Extendoffice 20210901
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
For Each Rng In WorkRng
  If Rng.Hyperlinks.Count > 0 Then
    Rng.Value = Rng.Hyperlinks.Item(1).Address
  End If
Next
End Sub

3. druk de F5 sleutel om de code uit te voeren.

4. In het opduiken Kutools for Excel dialoogvenster, selecteer het celbereik waaruit u URL's wilt extraheren en klik vervolgens op OK.

Vervolgens wordt alle celinhoud vervangen door hyperlink-URL's zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

6.4.4 Eenvoudig URL's uit meerdere hyperlinks in bulk extraheren met een geweldige tool

Introduceer hier de Hyperlinks converteren nut van Kutools for Excel, met deze functie kunt u eenvoudig met slechts enkele klikken in bulk URL's uit een reeks hyperlinkcellen extraheren.

1. klikken Kutools > Link > Hyperlinks converteren. Zie screenshot:

2. In de Hyperlinks converteren dialoogvenster, configureert u als volgt.

2.1) In de Type omzetten sectie, kies de optie Hyperlinks-adressen vervangen celinhoud;
2.2) In de Invoerbereik vak, klik op het knop om de hyperlinkcellen te selecteren waarvan u de URL's wilt extraheren;
2.3) In de Resultaatbereik vak, klik op het knop om een ​​cel te selecteren om de geëxtraheerde URL's uit te voeren;
2.4) Klik op OK.

Vervolgens worden alle URL's in bulk uit hyperlinks van geselecteerde cellen geëxtraheerd, zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.


7. Verwijder hyperlinks in Excel

Deze sectie begeleidt u bij het verwijderen van hyperlinks van niet alleen een bereik, maar ook van het actieve werkblad, geselecteerde werkbladen of de hele werkmap. Bovendien kunt u kiezen of u de hyperlinkopmaak in cellen wilt behouden na het verwijderen van hyperlinks.

7.1 Verwijder hyperlinks uit een bereik met de opdracht Hyperlinks verwijderen

U kunt eenvoudig alle hyperlinks uit een geselecteerd bereik of een actief blad verwijderen met de ingebouwde Excel-functie - Verwijder hyperlinks.

1. Selecteer het bereik waarvan u alle hyperlinks wilt verwijderen, klik met de rechtermuisknop op een cel in het bereik en selecteer vervolgens: Verwijder hyperlinks vanuit het contextmenu.

Of u kunt klikken Home > Wissen > Verwijder hyperlinks (deze stap bestaat niet in Excel 2007 en eerdere versies).

Tips: Om alle hyperlinks van het actieve blad te verwijderen, drukt u op de Ctrl + A toetsen om het hele blad te selecteren, klik met de rechtermuisknop op een cel en selecteer Hyperlink verwijderen vanuit het contextmenu.

7.2 Verwijder alle hyperlinks van een actief werkblad met VBA-code

U kunt de onderstaande VBA-code toepassen om alle hyperlinks in één keer van een actief blad te verwijderen.

1. In het werkblad met de hyperlinks die u wilt verwijderen, drukt u op de anders + F11 toetsen tegelijk.

2. In de opening Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > module, en kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het codevenster.

VBA-code: verwijder alle hyperlinks van het huidige blad

Sub RemoveHyperlinks()
'Update by Extendoffice 20210901
ActiveSheet.Hyperlinks.Delete
End Sub

3. druk de F5 toets om de code uit te voeren. Vervolgens worden alle hyperlinks van het actieve blad verwijderd.

7.3 Verwijder hyperlinks zonder opmaak te verliezen met de functie Hyperlinks wissen

De bovenstaande methoden verwijderen zowel de hyperlinks als de opmaak uit cellen. Soms moet u hyperlinks verwijderen, maar de opmaak in cellen behouden. In dit geval is de ingebouwde Excel-functie - Hyperlinks wissen kan u helpen het probleem op te lossen.

1. Selecteer het bereik waarvan u hyperlinks wilt wissen maar blijf formatteren, klik op Home > Wissen > Hyperlinks wissen.

Om hyperlinks van het huidige blad te wissen, drukt u op de Ctrl + A toetsen om het hele blad te selecteren en vervolgens de functie toe te passen.

2. Vervolgens worden alle hyperlinks uit geselecteerde cellen verwijderd, maar de opmaak wordt niet gewist.

Zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien, lijkt het erop dat er voor en na niets is veranderd, eigenlijk zijn de hyperlinks al verwijderd.

Opmerkingen:

1. Om hyperlinks van meerdere werkbladen of de hele werkmap te verwijderen, moet u de bewerking herhalen.
2. Deze functie is niet beschikbaar voor Excel 2007 en eerdere versies.
7.4 Meerdere klikken om hyperlinks uit bereiken, werkbladen of werkmappen te verwijderen zonder de opmaak te verliezen

Kutools for Excel biedt een handige functie - Verwijder hyperlinks zonder de opmaak te verliezen om u te helpen eenvoudig hyperlinks te verwijderen van:

  1. Een geselecteerd assortiment;
  2. Actief blad;
  3. Meerdere geselecteerde bladen;
  4. Het hele werkboek.

1. klikken Kutools > Link > Verwijder hyperlinks zonder de opmaak te verliezenen selecteer vervolgens de gewenste optie.

Opmerking: Als u een hyperlink uit een bereik of geselecteerde bladen wilt verwijderen, moet u eerst het bereik of de bladen selecteren en vervolgens de functie toepassen.

2. In het opduiken Kutools for Excel dialoogvenster, klik Ja verdergaan.

Dan worden alleen hyperlinks verwijderd zonder de opmaak te wissen.

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.


8. Schakel automatische hyperlinks in Excel uit

Wanneer u een e-mailadres of een webpagina-indeling (URL) in een cel typt, wordt deze standaard automatisch geconverteerd naar een hyperlink. Deze sectie biedt een aantal manieren om automatische hyperlink in één cel of de hele werkmap in Excel uit te schakelen. Ga als volgt te werk.

8.1 Automatische hyperlink in één cel in Excel uitschakelen

De onderstaande sneltoetsen kunnen helpen bij het voorkomen van automatische hyperlink in één cel in Excel, doe dit als volgt.

1. Typ de tekst van de URL of het e-mailadres in een cel en druk vervolgens op de Enter sleutel.

Nu wordt de tekst geconverteerd naar een hyperlink zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

2. Druk tegelijkertijd op de toetsen Ctrl + Z, waarna de klikbare hyperlinktekst wordt omgezet in platte tekst.

8.2 Automatische hyperlinks in de hele Excel-toepassing uitschakelen

U kunt automatische hyperlinks in de hele Excel-toepassing uitschakelen.

1. klikken Dien in > Opties.

2. In de Excel-opties venster klikt proofing in het linkerdeelvenster en klik vervolgens op het AutoCorrectie-opties knop in het rechtervenster.

3. In de AutoCorrectie dialoogvenster, ga naar het AutoOpmaak terwijl u typt tab, verwijder het vinkje Internet- en netwerkpaden met hyperlinks box aan de Vervang terwijl u typt sectie en klik vervolgens op OK.

4. klikken OK om de wijzigingen op te slaan wanneer het terugkeert naar het Excel-opties venster.

Vanaf nu, bij het typen van tekst in URL- of e-mailadresformaat in cellen, worden de teksten niet geconverteerd naar hyperlinks.

Opmerking: Deze wijziging is van invloed op elke werkmap op uw computer.


De beste tools voor kantoorproductiviteit

Kutools voor Excel lost de meeste van uw problemen op en verhoogt uw productiviteit met 80%

 • visfuik: Snel invoegen complexe formules, grafieken en alles wat je eerder hebt gebruikt; Versleutel cellen met wachtwoord; Maak een mailinglijst en stuur e-mails ...
 • Super Formula-balk (bewerk eenvoudig meerdere regels tekst en formule); Lay-out lezen (gemakkelijk grote aantallen cellen lezen en bewerken); Plakken in gefilterd bereik...
 • Voeg cellen / rijen / kolommen samen zonder gegevens te verliezen; Gespleten cellen inhoud; Combineer dubbele rijen / kolommen... Voorkom dubbele cellen; Vergelijk Ranges...
 • Selecteer Dupliceren of Uniek Rijen; Selecteer lege rijen (alle cellen zijn leeg); Super zoeken en fuzzy zoeken in veel werkboeken; Willekeurige selectie ...
 • Exacte kopie Meerdere cellen zonder de formuleverwijzing te wijzigen; Maak automatisch verwijzingen naar meerdere bladen; Plaats kogels, Selectievakjes en meer ...
 • Extraheer tekst, Tekst toevoegen, Verwijderen op positie, Ruimte verwijderen; Paging-subtotalen maken en afdrukken; Converteren tussen celinhoud en opmerkingen...
 • Super filter (bewaar en pas filterschema's toe op andere bladen); Geavanceerd sorteren per maand / week / dag, frequentie en meer; Speciaal filter door vet, cursief ...
 • Combineer werkmappen en werkbladen; Tabellen samenvoegen op basis van sleutelkolommen; Gegevens splitsen in meerdere bladen; Batch Converteer xls, xlsx en PDF...
 • Meer dan 300 krachtige functies. Ondersteunt Office / Excel 2007-2019 en 365. Ondersteunt alle talen. Eenvoudig te implementeren in uw onderneming of organisatie. Gratis proefperiode van 30 dagen met volledige functies. 60 dagen geld-terug-garantie.
kte tabblad 201905

Office-tabblad Brengt een interface met tabbladen naar Office en maakt uw werk veel gemakkelijker

 • Schakel bewerken en lezen met tabbladen in Word, Excel, PowerPoint in, Publisher, Access, Visio en Project.
 • Open en maak meerdere documenten in nieuwe tabbladen van hetzelfde venster in plaats van in nieuwe vensters.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% en vermindert elke dag honderden muisklikken voor u!
officetab onderkant
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.