Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Inloggen  \/ 
x
or
x
Registreer  \/ 
x

or

Excel-filter: toevoegen, gebruiken, verwijderen en meer geavanceerde bewerkingen in Excel

De Excel-filteropdracht kan helpen om gegevens in een bereik of tabel te filteren om alleen de gegevens weer te geven die u nodig hebt en de rest te verbergen. U kunt de ingebouwde operatoren toepassen om eenvoudig getallen, teksten of datums te filteren, zoals alle getallen filteren die groter zijn dan of gelijk zijn aan een bepaald getal, filtertekst die begint, eindigt of een specifiek teken of woord bevat, of alleen rijen toont waar de vervaldatum is voor of na een bepaalde datum enzovoort. Nadat u gegevens in een bereik of tabel hebt gefilterd en de gegevens zijn gewijzigd, kunt u ofwel een filter opnieuw toepassen om de nieuwe gegevens op te halen, of een filter wissen om alle gegevens weer te geven.

In deze zelfstudie laten we zien hoe u filters in Excel kunt toevoegen, gebruiken of verwijderen. Daarnaast zullen we u begeleiden hoe u de filterfunctie kunt verbeteren om meer gecompliceerde Excel-problemen op te lossen.

Deze tutorial behandelt voornamelijk: (Klik op een titel in de inhoudsopgave hieronder of aan de rechterkant om naar de bijbehorende inhoud te navigeren.)


1. Hoe u een filter toevoegt in Excel

Om gegevens in een bereik of tabel te filteren, moet u eerst een filter aan uw gegevens toevoegen. Dit gedeelte biedt 3 manieren om filters toe te voegen in Excel.

1.1 Filteropdracht op het tabblad Gegevens

Selecteer cellen in een bereik of tabel waaraan u een filter wilt toevoegen, klik op Data > Filter.

1.2 Filteropdracht op het tabblad Gegevens

Selecteer cellen in een bereik of tabel waaraan u een filter wilt toevoegen, klik op Home > Sorteren en filteren > Filter.

1.3 Filter toevoegen met snelkoppeling

Selecteer cellen in een bereik of tabel waaraan u een filter wilt toevoegen, en druk vervolgens op Ctrl + Shift + L sleutels.

Na het toepassen van een van de bovenstaande bewerkingen, kunt u zien dat vervolgkeuzepijlen zijn toegevoegd in de kolomkoppen van geselecteerde cellen.


2. Filter toepassen in Excel (een of meerdere criteria)

Nadat u het filter heeft toegevoegd, moet u het handmatig toepassen. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u filters toepast in een of meer kolommen in Excel.

2.1 Filter toepassen op één kolom (één criterium)

Als u het filter alleen op één kolom wilt toepassen, zoals filtergegevens in kolom C, zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien. Ga alsjeblieft naar die kolom en doe dan als volgt.

1) Klik op de vervolgkeuzepijl in de kolomkop.

2) Specificeer een vergelijking van de ingebouwde bewerkingen. Of u kunt het vinkje bij Alles selecteren om alle gegevens te deselecteren en vink dan alleen de vakjes aan naast de gegevens die u wilt weergeven.

3) Klik op de OK knop om het filteren te starten. Zie screenshot:

Nu wordt het filter toegepast op kolom C. Alle gegevens die u heeft opgegeven, worden weergegeven en de rest wordt verborgen.

Nadat u het filter hebt toegepast, ziet u dat de vervolgkeuzepijl verandert in een filterpictogram .

Het is erg bedachtzaam dat wanneer u de cursor over het filterpictogram beweegt, de filtercriteria die u hebt opgegeven, worden weergegeven als een schermtip, zoals het onderstaande screenshot laat zien. Dus als u de criteria bent vergeten die u voor een filter hebt opgegeven, beweegt u de cursor gewoon over het filterpictogram.

2.2 Filter met meerdere criteria toepassen op meerdere kolommen (meerdere criteria)

2.2.1 Pas filter met meerdere criteria één voor één toe op meerdere kolommen

Als u een filter op meerdere kolommen met meerdere criteria wilt toepassen, herhaalt u de bovenstaande methode één voor één op meerdere kolommen.

Nadat u een filter op meerdere kolommen hebt toegepast, kunt u zien dat de vervolgkeuzepijlen in gefilterde kolommen zijn veranderd in filterpictogrammen.

2.2.2 Pas filter met meerdere criteria tegelijkertijd toe op meerdere kolommen

Met de bovenstaande methode moet u het filter één voor één op kolommen toepassen, en het belangrijkste is dat deze methode alleen ondersteunt EN criteria. Hier introduceer je de methoden, want je past niet alleen filters toe op meerdere kolommen tegelijk, maar past ook beide EN en OR criteria.

Stel dat u een gegevenstabel heeft zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien en gegevens uit meerdere kolommen wilt filteren op basis van meerdere criteria: Product = AAA-1 en Bestelling> 80, or Totale prijs> 10000. Probeer een van de volgende methoden om het voor elkaar te krijgen.

2.2.2.1 Filter toepassen op meerdere kolommen met de geavanceerde filterfunctie

De geavanceerde filterfunctie kan u helpen dit probleem op te lossen, doe dit stap voor stap als volgt.

1. Creëer eerst de criteria in het werkblad zoals het onderstaande screenshot laat zien.

Opmerking: Plaats voor de EN-criteria de criteriumwaarden in verschillende cellen van dezelfde rij. En plaats de OR-criteriumwaarde op de andere rij.

2. klikken Data > Geavanceerd om de Geavanceerd filter functie.

3. In de Geavanceerd filter dialoogvenster, configureer dan als volgt.

3.1) In de Actie sectie, selecteer de Filter de lijst op zijn plaats keuze;
3.2) In de Lijstbereik vak, selecteer het originele gegevensbereik of de tabel die u wilt filteren (hier selecteer ik A1: D9);
3.3) In de Criteriabereik selecteer het bereik met de criteriumwaarden die u in stap 1 hebt gemaakt;
3.4) Klik op de OK knop.

Nu worden de kolommen tegelijkertijd gefilterd op basis van de gegeven criteria, zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

2.2.2.2 Pas eenvoudig filters toe op meerdere kolommen met een geweldige tool

Aangezien de EN en OR filtercriteria zijn niet eenvoudig te beheren in de bovenstaande methode, raad hier ten zeerste de Super filter kenmerk van Kutools for Excel. Met deze functie kunt u eenvoudig in Excel filters toepassen op meerdere kolommen met zowel EN- als OF-criteria.

1. Na installatie Kutools for Excel, Klik Kutools Plus > Super filter.

Dan de Super filter deelvenster wordt aan de rechterkant van het werkblad weergegeven.

Standaard worden twee lege criteriagroepen toegevoegd met een OF-relatie ertussen in de Super filter paneel. En de relatie tussen de criteria in dezelfde groep is EN. U kunt de relatie tussen verschillende groepen wijzigen op basis van uw behoeften.

2. In de Super filter configureer de filtercriteria als volgt.

2.1) Controleer het Gespecificeerd vak, klik op het knop om de originele reeks of tabel te selecteren die u wilt filteren;
2.2) In de Verhouding vervolgkeuzelijst, kies Of;
3.3) Klik op de eerste lege regel in de eerste groep en specificeer vervolgens de criteria op basis van uw behoefte;

Tips: De eerste vervolgkeuzelijst is voor kolomkoppen, de tweede is voor filtertypen (u kunt kiezen Tekst, nummer, datum, jaar, tekstformaat enzovoort uit deze vervolgkeuzelijst), de derde is voor criteriatypen en het laatste tekstvak is voor criteriumwaarde.

Als het voorbeeld dat we hierboven noemden, hier kies ik Product > Tekst > Is gelijk aan los van de drie vervolgkeuzelijsten en typ vervolgens AAA-1 in het tekstvak. Zie screenshot:

2.4) Blijf de restcriteria maken, en de Or criteria moeten worden aangemaakt in een nieuwe groep. Zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien, zijn alle criteria gemaakt. U kunt het lege criterium uit de groepen verwijderen.
2.5) Klik op de Filteren knop om het filteren te starten.

Nu worden alleen de overeenkomende gegevens weergegeven in het oorspronkelijke gegevensbereik en de rest is verborgen. Zie screenshot:

Tips: Met deze handige functie kunt u meer criteria aan een groep toevoegen, meer groepen toevoegen, de huidige filterinstellingen opslaan als een scenario voor toekomstig gebruik, enzovoort. Het is een onmisbare tool die een hoop werktijd kan besparen en de werkefficiëntie kan verbeteren.

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.

Klik om meer over deze functie te weten.


3. Hoe filter in Excel te gebruiken

In deze sectie leert u hoe u een filteropdracht gebruikt om verschillende soorten gegevenstypen te filteren, zoals tekst, getallen, datums en formaten.

3.1 Filter tekstwaarden

3.1.1 Tekstcellen filteren met specifieke criteria (beginnen met, eindigen met, bevatten enzovoort)

Eigenlijk is de ingebouwde filteroperator - Tekstfilters levert veel handige criteria om eenvoudig tekst te filteren. Stel dat u cellen wilt filteren die beginnen met een specifiek teken, zoals J, doe dan als volgt om het voor elkaar te krijgen.

1. Voeg een filter toe aan de kolomkop van het oorspronkelijke gegevensbereik. Klik om te weten hoe.

2. Klik op de vervolgkeuzepijl in de koptekstcel om het filtermenu open te vouwen.

3. klikken Tekstfilters > Begint met.

4. In de Aangepast AutoFilter dialoogvenster, voer het specifieke teken (hier typ ik een J in) in het tekstvak in en klik vervolgens op OK.

Tips: U kunt nog een toevoegen En or Or relatiecriteria zoals je nodig hebt.

Nu beginnen alle cellen met het teken J en worden weergegeven in kolom D, zoals in de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven.

3.1.2 Filter met hoofdlettergevoelig

Het lijkt erop dat het eenvoudig is om tekstcellen te filteren op basis van specifieke criteria met de ingebouwde filteroperator. Omdat de filterfunctie het filteren van tekst met hoofdlettergevoelig echter niet ondersteunt, hoe kunnen we dan een hoofdlettergevoelig filter in Excel uitvoeren? In dit gedeelte worden methoden getoond om dit te bereiken.

3.1.2.1 Bepaalde tekst met hoofdlettergevoelig filteren op formule en de opdracht Filter

Stel dat u alle hoofdletters van een bepaalde tekst zoals "TEXT TOOLS" in kolom B wilt filteren, doe dan als volgt.

1. Maak een hulpkolom naast het oorspronkelijke gegevensbereik (hier kies ik de kolom D als hulpkolom). Voer de onderstaande formule in de tweede cel in en druk vervolgens op de Enter-toets. Selecteer de resultaatcel, sleep zijn Handvat voor automatisch aanvullen naar beneden om de andere resultaten te krijgen.

= EXACT (B2, BOVEN (B2))

Opmerking: Deze formule helpt om de cellen in hoofdletters en kleine letters te identificeren. Als een cel alleen hoofdletters bevat, is het resultaat WAAR, anders krijgt u het resultaat als FALSE.

2. Selecteer kolom B en D (de kolom C wordt geselecteerd, laat staan), klik op Data> Filteren om er filters aan toe te voegen.

3. Ga naar kolom B (de kolom bevat de teksten die u wilt filteren) en configureer vervolgens als volgt.

3.1) Klik op de vervolgkeuzepijl in kolom B;
3.2) Schakel het selectievakje uit Alles selecteren vak om alle items te deselecteren;
3.3) Schakel het selectievakje naast TEKST HULPMIDDELEN;
3.4) Klik op de OK knop. Zie screenshot:

Nu worden alleen hoofdletters en kleine letters van "teksttools" weergegeven in kolom B.

4. Klik op de vervolgkeuzepijl in kolom D, schakel het selectievakje uit Alles selecteren selectievakje, vink het selectievakje naast het TRUE item en klik vervolgens op het OK knop.

Vervolgens worden alle hoofdletters van tekst "teksthulpmiddelen" in kolom B gefilterd zoals het onderstaande screenshot laat zien.

3.1.2.2 Filter eenvoudig cellen met hoofdlettergevoelig met een geweldige tool

Als u alleen alle hoofdletters of kleine letters in een kolom wilt filteren, raadt u hier de Speciaal filter kenmerk van Kutools for Excel. Met deze functie wordt alle tekst in hoofdletters en kleine letters eenvoudig gefilterd met slechts enkele klikken.

1. Selecteer het kolombereik waarin u teksten wilt filteren en klik op Kutools Plus > Speciaal filter > Speciaal filter.

2. In de Speciaal filter dialoogvenster, voer de onderstaande instellingen uit.

2.1) In de Bereik vak, kunt u zien dat het geselecteerde bereik wordt weergegeven. U kunt het bereik naar behoefte wijzigen;
2.2) In de Filter regels sectie, kies de optie Tekst en selecteer vervolgens Hoofdletters tekst or Kleine letters uit de onderstaande vervolgkeuzelijst;
2.3) Klik op OK.

3. Vervolgens een Kutools for Excel dialoogvenster verschijnt om u te vertellen hoeveel cellen er zijn gevonden en zullen worden gefilterd, klik op het OK knop.

Nu worden alle cellen in hoofdletters of kleine letters onmiddellijk gefilterd, zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.

Klik om meer over deze functie te weten.

3.1.3 Filter op tekstlengte

Als u cellen wilt filteren op tekstlengte, bijvoorbeeld om cellen te filteren met een tekstlengte van 10 tekens, wat moet u dan doen? Hier kunnen de onderstaande drie methoden u een plezier doen.

3.1.3.1 Filter cellen op tekstlengte met de opdracht Filter

Eigenlijk heeft het filtercommando de ingebouwde operator om dit probleem op te lossen, doe dit als volgt.

1. Selecteer het celbereik dat moet worden gefilterd (hier selecteer ik B1: B27) en voeg vervolgens een filter toe aan dit kolombereik door te klikken op Data > Filter.

2. Klik op de vervolgkeuzepijl in de kolomkop en klik vervolgens op Tekstfilters > Aangepast filter. Zie screenshot:

3. In de Aangepast AutoFilter dialoogvenster, selecteer criteria als gelijk aan, typ 10 vraagtekens (?) als patroonmodus in het tekstvak en klik vervolgens op de OK knop.

Tips: Deze 10 vraagtekens geven aan dat het overeenkomt met de tekstreeks waarvan de lengte 10 is.

Nu worden alle cellen met een tekenreekslengte van 10 (inclusief spaties) onmiddellijk gefilterd.

3.1.3.2 Filter cellen op tekstlengte met de formule en het filtercommando

Bovendien kunt u de functie LEN gebruiken om de lengte van de tekstreeks van elke cel te berekenen en vervolgens de opdracht Filter toepassen om de benodigde cellen met tekstlengte te filteren op basis van het berekende resultaat.

1. Maak een hulpkolom naast het oorspronkelijke gegevensbereik. Voer de onderstaande formule erin in en druk vervolgens op de Enter-toets. Selecteer de resultaatcel en versleep zijn Handvat voor automatisch aanvullen naar beneden om de andere resultaten te krijgen.

= LEN (B2)

Nu krijgt u de tekstlengte van elke cel in de opgegeven kolom.

2. Selecteer de hulpkolom (inclusief koptekst), klik op Data > Filteren om er een filter aan toe te voegen.

3. Klik op de vervolgkeuzepijl, schakel het selectievakje uit Alles selecteren om alle items te deselecteren, vink dan alleen het vakje naast nummer 10 aan en klik ten slotte op de OK knop.

Nu worden alle cellen met een tekenreekslengte van 10 (inclusief spaties) onmiddellijk gefilterd.

3.1.3.3 Filter cellen eenvoudig op tekstlengte met een geweldige tool

Beveel hier de Speciaal filter nut van Kutools for Excel om u te helpen cellen eenvoudig op tekstlengte in Excel te filteren.

1. Selecteer het kolombereik waarin u cellen wilt filteren op basis van een bepaalde tekstlengte, klik op Kutools Plus > Speciaal filter > Speciaal filter. Zie screenshot:

2. In de Speciaal filter dialoogvenster, configureer dan als volgt.

2.1) Het geselecteerde bereik wordt weergegeven in de Bereik box, u kunt deze naar behoefte wijzigen;
2.2) In de Filter regels sectie, kies het Tekst keuze;
2.3) Selecteer Tekstlengte gelijk aan optie in de vervolgkeuzelijst en voer vervolgens nummer 10 in het tekstvak in;
2.4) Klik op OK.

3. De Kutools for Excel dialoogvenster verschijnt om u te vertellen hoeveel cellen er zijn gevonden en zullen worden gefilterd, klik op OK verdergaan.

Vervolgens worden alle cellen met de tekenreekslengte gelijk aan 10 gefilterd zoals in de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven.

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.

3.2 Filternummers

In Excel is het ook heel eenvoudig om getallen te filteren met de opdracht Nummerfilters.

Stel dat u cellen met getallen tussen 15000 en 20000 in een kolom wilt filteren (zoals kolom C zoals het onderstaande screenshot laat zien), dan kunt u het als volgt doen om dit te bereiken.

1. Selecteer het kolombereik dat de nummers bevat die u wilt filteren en klik op Data > Filteren om een ​​filter toe te voegen.

2. Configureer na het toevoegen van een filter als volgt.

2.1) Klik op de vervolgkeuzepijl om het filter uit te vouwen;
2.2) Klik op Nummerfilters > Tussen;

2.3) In de Aangepast AutoFilter dialoogvenster, voer de criteria in en klik op OK.

Tips: Omdat ik cellen met nummers tussen 15000 en 20000 wil filteren, voer ik hier 15000 en 20000 afzonderlijk in de tekstvakken in.

Nu worden cellen met nummers tussen 15000 en 20000 gefilterd zoals in de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven.

3.3 Filter datums

Standaard biedt de ingebouwde functie Datumfilters veel algemene criteria voor het filteren van datums. Zoals u kunt zien, is er geen ingebouwde optie om datums te filteren op dag van de week, weekenden of werkdag. In dit gedeelte leert u hoe u deze bewerkingen kunt uitvoeren.

3.3.1 Filter datums op dag van de week of in het weekend

Stel dat u een gegevenstabel heeft zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien, als u datums wilt filteren op dag van de week of in het weekend, past u een van de onderstaande methoden toe.

3.3.1.1 Filter datums op dag van de week of in het weekend met de formule en het filtercommando

In deze sectie past u de WEEKDAY-functie toe om de dag van de week van elke datum te berekenen, en past u vervolgens het filter toe om de bepaalde dag van de week of weekends naar behoefte te filteren.

1. Voer in een lege cel (in dit geval D2) de onderstaande formule in en druk op Enter sleutel. Selecteer de resultaatcel en sleep vervolgens het Handvat voor automatisch aanvullen over de onderstaande cellen om deze formule toe te passen.

= WEEKDAG (A2)

Tips:

1) Omdat we datumcellen moeten filteren op basis van de helperkolomwaarden, moeten de resultaatwaarden en de oorspronkelijke datumcellen zich in dezelfde rijen bevinden.
2) In de formule is A2 de eerste cel die de datum bevat die u wilt filteren.

Opmerking: Zoals u kunt zien, retourneert de formule getallen van 1 naar 7, wat de dag van de week aangeeft vanaf zondag naar zaterdag (1 is voor zondag, 7 is voor zaterdag).

2. Selecteer de volledige formuleresultaten (inclusief de koptekstcel), klik op Data > Filter.

3. Klik op de vervolgkeuzepijl en schakel het selectievakje uit Alles selecteren checkbox.

1) Als je alle weekenden wilt filteren, vink dan de selectievakjes naast nummer 1 en 7 aan;
2) Als u een bepaalde dag van de week wilt filteren behalve in het weekend, vinkt u het selectievakje naast de cijfers 1 en 7 aan. Als u bijvoorbeeld alle vrijdagen wilt filteren, vinkt u het selectievakje naast nummer 6 aan.

Vervolgens worden alle weekenden of bepaalde dagen van de week gefilterd. Zie screenshot:

3.3.1.2 Filter datums eenvoudig op dag van de week of in het weekend met een geweldige tool

Als de bovenstaande methode niet handig voor u is, raadt u hier de Speciaal filter nut van Kutools for Excel. Met deze functie kunt u eenvoudig cellen filteren die elke dag van de week bevatten met slechts enkele klikken.

1. Selecteer de cellen met de datums die u wilt filteren op basis van een bepaalde dag van de week.

2. klikken Kutools Plus > Speciaal filter > Speciaal filter.

3. In de Speciaal filter dialoogvenster, configureer dan als volgt.

3.1) Het geselecteerde bereik wordt weergegeven in de Bereik doos. U kunt het bereik naar behoefte wijzigen;
3.2) In de Filter regels sectie, selecteer de Datum optie en kies vervolgens een optie uit de vervolgkeuzelijst.
       Kies om alle weekendcellen te filteren Weekend uit de vervolgkeuzelijst;
       Kies om elke dag van de week te filteren, behalve in het weekend Maandag dinsdag woensdag donderdag or vrijdag uit de vervolgkeuzelijst als je nodig hebt.
3.3) Klik op OK. Zie screenshot:

4. Vervolgens een Kutools for Excel dialoogvenster verschijnt met hoeveel cellen er zijn gevonden en zullen worden gefilterd, klik op OK verdergaan.

Nu worden alle weekenden of cellen van elke dag van de week gefilterd.

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.

3.3.2 Filter cellen op werkdagen met een geweldige tool

Naast filtercellen op dag van de week of in het weekend, de Speciaal filter nut van Kutools for Excel kan ook helpen om cellen op werkdagen te filteren.

1. Breng het dezelfde stappen als hierboven om het hulpprogramma Speciaal filter in te schakelen.

2. In de Speciaal filter dialoogvenster, voer de onderstaande instellingen uit.

2.1) Het geselecteerde bereik wordt weergegeven in de Bereik doos. U kunt het naar behoefte wijzigen;
2.2) In de Filter regels sectie, selecteer de Datum optie en kies vervolgens Werkdagen uit de vervolgkeuzelijst;
2.3) Klik op OK. Zie screenshot:

3. Vervolgens een Kutools for Excel dialoogvenster verschijnt. Klik OK verdergaan.

Nu worden alle werkdagcellen gefilterd.

3.4 Filterformaten

Normaal gesproken ondersteunt Excel het filteren van gegevens op basis van visuele criteria zoals lettertypekleur, celkleur of pictogrammensets, zoals het onderstaande screenshot laat zien.

Als u echter gegevens wilt filteren op basis van andere visuele criteria, zoals lettertypestijl (vet, cursief), lettertype-effecten (doorhalen) of speciale cel (met formules), helpt Excel niet om dit te bereiken. Dit gedeelte bevat methoden om u te helpen bij het oplossen van deze problemen.

3.4.1 Filter op vet / cursief opgemaakte tekst

Stel dat u gegevens wilt filteren door tekst vet of cursief op te maken zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien, dan kunnen de volgende methoden u een plezier doen. Ga als volgt te werk.

3.4.1.1 Filter vet / cursief opgemaakte tekst met formule en het Filter commando

De combinatie van de Get.Cell-formule en de filteropdracht kan helpen om vetgedrukte tekst in een kolombereik te filteren.

1. klikken Formules > Definieer naam.

2. In de Nieuwe naam dialoogvenster, moet u:

2.1) Typ een naam in het Naam doos;
2.2) Selecteer werkboek van de strekking keuzelijst;
2.3) Voer de onderstaande formule in het Verwijst naar doos;
Pas de onderstaande formule toe om vetgedrukte tekstcellen te filteren:
= GET.CELL (20; $ B2)
Pas deze toe voor het filteren van cursieve tekstcellen:
= GET.CELL (21; $ B2)
2.4) Klik op OK. Zie screenshot:

Formule-syntaxis:

=GET.CELL(type_num, reference)

Formule-argumenten

Type_nummer: is een getal dat aangeeft welk type celinformatie u wilt;
Hier typen we nummer 20 in, als de cel een vet lettertype heeft, keert het terug WAAR, anders keert het terug FLAS.
Of je kan ga naar deze pagina om meer te weten over het Type_num en de bijbehorende resultaten.
Referentienummer: is de celverwijzing die u wilt analyseren.

3. Selecteer een lege cel in dezelfde rij van B2, typ de onderstaande formule erin en druk op Enter sleutel. Selecteer de resultaatcel, sleep zijn Handvat voor automatisch aanvullen over de onderstaande cellen om deze formule toe te passen.

= Filter_Bold_Cells

4. Selecteer de volledige resultaatcellen (inclusief koptekst), klik op Data > Filter.

5. Klik op de vervolgkeuzepijl, vink alleen het vakje naast het aan TRUE optie en klik vervolgens op OK.

Vervolgens worden alle vetgedrukte of cursieve tekstcellen gefilterd. Zie screenshot:

3.4.1.2 Filter vet of cursief opgemaakte tekst met de opdrachten Zoeken en Vervangen en Filter

U kunt ook de combinatie van de opdrachten Zoeken en vervangen en Filter gebruiken om te bereiken.

1. Selecteer het kolombereik met de vetgedrukte of cursieve tekstcellen die u wilt filteren, en druk vervolgens op Ctrl + F sleutels.

2. In de Zoeken en vervangen dialoogvenster, moet u als volgt configureren.

2.1) Klik op de Opties knop om het dialoogvenster uit te vouwen;
2.2) Klik op de Formaat knop;

2.3) In de opening Zoek opmaak dialoogvenster, klik op de doopvont tabblad, kies cursief or pin functie in het Lettertype in en klik vervolgens op OK;

2.4) Wanneer het terugkeert naar de Vind en vervangen dialoogvenster, klik Vind alle;
2.5) Alle resultaten worden weergegeven in het dialoogvenster, selecteer er een en druk op Ctrl + A toetsen om ze allemaal te selecteren;
2.6) Sluit het Zoeken en vervangen dialoog venster. Zie screenshot:

3. Nu zijn alle vetgedrukte of cursieve tekstcellen in het oorspronkelijke bereik geselecteerd, klik op Home > Opvulkleur, en kies vervolgens een vulkleur voor de geselecteerde cellen.

4. Selecteer nogmaals het hele kolombereik en klik op Data > Filteren om er een filter aan toe te voegen.

5. Klik op de vervolgkeuzepijl en selecteer Filter op kleuren klik vervolgens op de vulkleur die u zojuist hebt opgegeven Filter op celkleur. Zie screenshot:

Vervolgens worden alle vetgedrukte of cursieve tekstcellen gefilterd.

3.4.1.3 Filter eenvoudig vetgedrukte of cursieve tekst met een geweldige tool

Zoals we hierboven vermeldden, is de Speciaal filter nut van Kutools for Excel kan helpen om eenvoudig te filteren met hoofdlettergevoelig, filteren op tekstlengte, datums filteren. Hier zullen we leren hoe u deze functie kunt toepassen om vetgedrukte of cursief opgemaakte tekstcellen in Excel te filteren.

1. Selecteer het kolombereik (inclusief koptekst) dat de vetgedrukte of cursieve cellen bevat die u wilt filteren.

2. klikken Kutools Plus > Speciaal filter > Filter vet / Filter cursief. Zie screenshot:

3. klikken OK in het opduiken Kutools for Excel dialoogvenster om door te gaan (dit dialoogvenster verschijnt om u te vertellen hoeveel cellen aan de criteria voldoen).

Nu worden alle vetgedrukte of cursieve tekstcellen gefilterd.

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.

3.4.2 Filteren op doorgehaalde opgemaakte tekst

Stel dat je een lijst hebt ontvangen met mensen die knippen door ze door te halen, en alle doorgestreepte cellen moet achterhalen door te filteren, dan kunnen de onderstaande methoden je een plezier doen.

3.4.2.1 Filter doorgestreepte opgemaakte tekst met door de gebruiker gedefinieerde functie en het filtercommando

U kunt de door de gebruiker gedefinieerde functie toepassen om de doorgehaalde opgemaakte tekstcellen te identificeren en vervolgens de opdracht Filter gebruiken om alle doorgestreepte cellen te filteren op basis van de resultaten.

1. druk de anders + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. In de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > Module. En kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het Code venster.

Functie HasStrike (Rng As Range) As Boolean HasStrike = Rng.Font.Strikethrough End Function

3. druk de anders + Q toetsen om de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

4. Selecteer een lege cel (deze cel moet in dezelfde rij staan ​​als de cel die u wilt berekenen), voer de onderstaande formule in en druk op de Enter sleutel. Selecteer de resultaatcel, sleep zijn Handvat voor automatisch aanvullen over de onderstaande cel om deze formule toe te passen.

= HasStrike (B2)

Opmerking: Als de corresponderende cel een doorgestreept lettertype-effect heeft, wordt deze geretourneerd WAAR, anders keert het terug FALSE.

5. Selecteer de volledige resultaatcellen (inclusief de koptekstcel), klik op Data > Filter.

6. Klik vervolgens op de vervolgkeuzepijl> vink alleen het vakje naast de optie TRUE aan> klik OK. Zie screenshot getoond.

Nu kunt u zien dat alle doorgestreepte, opgemaakte cellen zijn gefilterd.

3.4.2.2 Filter eenvoudig doorgestreepte opgemaakte tekst met een geweldige tool

Met de Speciaal filter nut van Kutools for Excelkunnen alle doorgestreepte cellen direct worden gefilterd met slechts enkele klikken.

1. Selecteer het kolombereik waarin u alle doorgestreepte opgemaakte cellen wilt filteren, klik op Kutools Plus > Speciaal filter > Filter doorhalen.

2. Vervolgens een Kutools for Excel dialoogvenster verschijnt om u te vertellen hoeveel cellen gekwalificeerd zijn, klik op OK verdergaan.

Vervolgens worden alle doorgestreepte opgemaakte cellen gefilterd zoals in de onderstaande schermafbeelding wordt weergegeven.

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.

3.4.3 Filter op lettertype of achtergrondkleur

Zoals we aan het begin in deze sectie met filterindelingen hebben vermeld, ondersteunt Excel het filteren van gegevens op basis van visuele criteria zoals lettertypekleur, celkleur of pictogrammensets met zijn ingebouwde functie. In dit gedeelte wordt gedemonstreerd hoe u het Filter op kleur functie om cellen in details op lettertype of achtergrondkleur te filteren. Ondertussen raden we een handige functie van derden aan om dit probleem op te lossen.

3.4.3.1 Filter op één lettertype of achtergrondkleur met het filtercommando

U kunt de functie Filteren op kleur van de filteropdracht rechtstreeks toepassen om cellen te filteren op een specifiek lettertype of achtergrondkleur in Excel.

1. Selecteer het kolombereik waarin u cellen wilt filteren op lettertype of achtergrondkleur en klik vervolgens op Data > Filter.

2. Klik op de vervolgkeuzepijl> Filter op kleur. Vervolgens kunt u zien dat alle celkleuren en lettertypekleuren van het huidige kolombereik worden weergegeven. Als u op een celkleur of lettertypekleur klikt, worden alle cellen op basis daarvan gefilterd.

3.4.3.2 Filter op meerdere achtergrondkleuren met door de gebruiker gedefinieerde functie en de filteropdracht

Als u cellen op meerdere achtergrondkleuren wilt filteren, past u de onderstaande methode toe.

Stel dat u alle cellen met oranje en blauwe achtergrondkleuren in kolom B wilt filteren, zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien. Ten eerste moet u de kleurindex van deze cellen berekenen.

1. druk de anders + F11 toetsen tegelijk.

2. In de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > Module. Kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het codevenster.

VBA-code: verkrijg de kleurindex van de celachtergrond

Functie GetColor (x As Range) As Integer GetColor = x.Interior.ColorIndex End Function

3. druk de anders + Q toetsen om de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

4. Typ in een nieuwe kolom een ​​koptekst in de eerste cel (deze cel moet in dezelfde rij staan ​​als de koptekst van het oorspronkelijke bereik).

5. Selecteer een lege cel naast de koptekstcel (hier selecteer ik E2), voer de onderstaande formule erin in en druk op Enter sleutel. Selecteer de resultaatcel en sleep de Handvat voor automatisch aanvullen over de onderstaande cellen om deze formule toe te passen.

= GetColor (B2)

Opmerking: Als de cel geen vulkleur heeft, wordt -4142 geretourneerd.

6. Selecteer de helper-kolomcellen (inclusief koptekst), klik op Data > Filteren om een ​​filter aan de kolom toe te voegen.

7. Klik op de vervolgkeuzepijl om de vervolgkeuzelijst te openen en configureer vervolgens als volgt.

7.1) Schakel het selectievakje naast het Alles selecteren item om alle items te deselecteren;
7.2) Vink alleen de vakjes aan naast de cijfers die u wilt weergeven. In dit geval vink ik de vakjes naast nummer 19 en 20 aan, aangezien 19 de kleurindex van achtergrond “oranje” is en 20 de kleurindex van achtergrond “blauw”;
7.3) Klik op OK. Zie screenshot:

Nu worden cellen gefilterd op gespecificeerde achtergrondkleuren zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

3.4.3.3 Filter eenvoudig op lettertype of achtergrondkleur met een geweldige tool

Het is ongetwijfeld gemakkelijk om de ingebouwde functie Filter op kleur toe te passen om cellen op lettertype of achtergrondkleur te filteren. Het nadeel is echter dat de vervolgkeuzelijst de inhoud van de originele gegevens dekt, zodat we de gegevens op geen enkel moment kunnen bekijken voor het correct kiezen van een lettertype of achtergrondkleur. Om dit probleem te voorkomen, raadt u hier de Speciaal filter nut van Kutools for Excel.

1. Selecteer het kolombereik waarin u cellen wilt filteren op lettertype of achtergrondkleur en klik vervolgens op Kutools Plus > Speciaal filter > Speciaal filter.

2. In de Speciaal filter dialoogvenster, configureer dan als volgt.

2.1) Het celadres van het geselecteerde kolombereik wordt weergegeven in de Bereik doos;
2.2) In de Filterregels sectie, selecteer de Formaat keuze;
2.3) Kies Achtergrond kleur or font Color uit de vervolgkeuzelijst;
2.4) Klik op het rietje-pictogram ;

2.5) In de opening Filter speciale cellen dialoogvenster, selecteer een cel met de lettertypekleur of achtergrondkleur waarop u wilt filteren en klik vervolgens op OK.

2.6) Wanneer het terugkeert naar de Speciaal filter dialoogvenster wordt de lettertypekleur of de achtergrondkleur van de geselecteerde cel weergegeven in het tekstvak (u kunt de kleur naar behoefte aanpassen), klik op OK knop om het filteren van cellen te starten.

Vervolgens worden alle cellen met een opgegeven lettertypekleur of achtergrondkleur in het geselecteerde bereik gefilterd.

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.

3.4.4 Filter cellen met formules

Als u een lange lijst met gegevens heeft die zowel werkelijke waarden als formules bevat en alleen de formulecellen hoeft te filteren, wat kunt u dan doen? Dit gedeelte biedt twee methoden om dit te bereiken.

3.4.4.1 Filter formulecellen met door de gebruiker gedefinieerde functie en de filteropdracht

Ten eerste moet u alle formulecellen in de lijst vinden met de door de gebruiker gedefinieerde functie en vervolgens de opdracht Filter toepassen om de formulecellen te filteren op basis van de resultaten.

1. druk de anders + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. In de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > module, kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het codevenster.

Functie HasFormula (Cel) HasFormula = Cell.HasFormula Eindfunctie

3. druk de anders + Q toetsen om de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

4. Selecteer een lege cel, deze cel moet in dezelfde rij staan ​​als de cel waarvan u wilt controleren of het een formulecel is, voer de onderstaande formule erin in en druk op de Enter sleutel. Selecteer de resultaatcel, sleep zijn Handvat voor automatisch aanvullen over de onderstaande cellen om deze formule toe te passen.

= HasFormula (C2)

Zoals de bovenstaande schermafbeelding laat zien, zijn de resultaten Juist en WAAR, die aangeven dat als de corresponderende cel een formulecel is, deze WAAR retourneert, en anders ONWAAR.

5. Selecteer de resultaatcellen (inclusief de koptekstcel) en klik op Data > Filteren om er een filter aan toe te voegen.

6. Klik op de vervolgkeuzepijl, vink alleen het vakje naast het aan TRUE in en klik vervolgens op OK.

Vervolgens kunt u zien dat alle formulecellen zijn gefilterd.

3.4.4.2 Formulecellen eenvoudig filteren met een geweldige tool

Demonstreer hier het Speciaal filter nut van Kutools for Excel om u te helpen eenvoudig formulecellen in een lijst te filteren met slechts enkele klikken.

1. Selecteer de lijst waarvan u alle formulecellen wilt filteren en klik op Kutools Plus > Speciaal filter > Filterformule.

2. De Kutools for Excel dialoogvenster verschijnt om u te vertellen hoeveel cellen gekwalificeerd zijn, klik op OK verdergaan.

Vervolgens worden alle formulecellen gefilterd zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

Bovendien kunt u de Speciaal filter kenmerk van Kutools for Excel om eenvoudig cellen te filteren met een andere opmaak, zoals:

Filter alle cellen met opmerkingen, klik om meer te weten ...

Filter alle samengevoegde cellen op basis van een bepaalde waarde, klik om meer te weten ...

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.

3.5 Filter met jokerteken

Soms vergeet u de exacte zoekcriteria tijdens het filteren. In dat geval raden we u aan om de jokertekens te gebruiken.

Er zijn slechts 3 jokertekens in Excel:

Jokerteken Omschrijving Voorbeeld
* (sterretje) Vertegenwoordigt een willekeurig aantal tekens Bijvoorbeeld *BES vindt “braambes","Aardbei","Bosbes" enzovoorts
? (vraagteken) Vertegenwoordigt een enkel teken Bijvoorbeeld lk vindt “likken","slot","gebrek" enzovoorts
~ (getij) gevolgd door *, ?of ~ Vertegenwoordig een echte *,? or ~ karakter Bijvoorbeeld Gezicht ~ * Shop vondsten "Face * Shop"

Laten we eens kijken hoe we jokertekens kunnen gebruiken bij het filteren.

Stel dat u alle cellen die eindigen op Markt in kolom B moet filteren zoals in de onderstaande schermafbeelding, doe dan als volgt.

1. Maak eerst een criteriabereik. Voer een koptekst in die hetzelfde is als de oorspronkelijke kolomkop en typ vervolgens de filtercriteria in de onderstaande cel. Zie screenshot:

2. klikken Data > Geavanceerd.

3. In de opening Geavanceerd filter dialoogvenster, configureert u als volgt.

3.1) In de Actie sectie, selecteer de Filter de lijst op zijn plaats keuze;
3.2) In de Lijstbereik selecteer het originele gegevensbereik dat u wilt filteren;
3.3) In de Criteriabereik selecteer de cellen met de koptekst- en filtercriteria die u in stap 1 hebt gemaakt;
3.4) Klik op OK. Zie screenshot:

Vervolgens worden alle cellen die eindigen op Markt gefilterd. Zie screenshot:

Het gebruik van * en ~ jokertekens bij het filteren is hetzelfde als bij bovenstaande bewerkingen.

3.6 Filter met ingebouwd zoekvak

Als u Excel 2010 of latere versies gebruikt, merkt u wellicht dat er een ingebouwd zoekvak is in Excel Filter. In dit gedeelte wordt gedemonstreerd hoe u dit zoekvak kunt gebruiken om gegevens in Excel te filteren.

Zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien, wilt u alle cellen filteren die "Markt" bevatten, het zoekvak kan u helpen om dit gemakkelijk voor elkaar te krijgen.

1. Selecteer het kolombereik waarin u de gegevens wilt filteren, klik op Data > Filteren om er een filter aan toe te voegen.

2. Klik op de vervolgkeuzepijl en voer in "Markt" in het zoekvak en klik vervolgens op OK.

U kunt zien dat alle gekwalificeerde teksten in realtime worden weergegeven terwijl u gegevens invoert in het zoekvak.

Vervolgens worden alle cellen die "Markt" bevatten, gefilterd zoals het onderstaande screenshot laat zien.


4. Kopieer alleen zichtbare gegevens (negeer verborgen of gefilterde gegevens)

Excel kopieert standaard zowel zichtbare als verborgen cellen. Als u alleen de zichtbare cellen na het filteren wilt kopiëren, kunt u een van de onderstaande methoden proberen.
Kopieer zichtbare gegevens alleen met sneltoetsen

U kunt sneltoetsen gebruiken om alleen de zichtbare cellen te selecteren, en deze vervolgens handmatig kopiëren en plakken op de gewenste plaats.

1. Selecteer het bereik waarvan u alleen de zichtbare cellen wilt kopiëren. In deze stap worden zowel zichtbare als verborgen cellen geselecteerd.

2. druk de anders en ; toetsen tegelijkertijd. Nu zijn alleen de zichtbare cellen geselecteerd.

3. druk de Ctrl + C toetsen om de geselecteerde cellen te kopiëren, en druk vervolgens op Ctrl + V toetsen om ze te plakken.

Kopieer eenvoudig zichtbare gegevens alleen met een geweldige tool

Introduceer hier de Plakken op zichtbaar kenmerk van Kutools for Excel zodat u gemakkelijk zichtbare gegevens alleen in Excel kunt kopiëren. Bovendien kunt u met deze functie waarden kopiëren en plakken naar alleen zichtbare cellen in een bereik dat is gefilterd.

1. Selecteer het gefilterde bereik waarvan u alleen zichtbare cellen wilt kopiëren en klik op Kutools > Bereik > pasta to Zichtbaar > Alles / Alleen waarden plakken.

Kies voor formulecellen Alles kopieert zowel het resultaat als de formules, kies Alleen waarden plakken kopieert alleen de werkelijke waarden.

2. In het opduiken Plakken in zichtbaar bereik dialoogvenster, kies een lege cel om de gekopieerde cellen uit te voeren en klik vervolgens op OK.

Vervolgens worden alleen zichtbare cellen in het geselecteerde gefilterde bereik gekopieerd en op een nieuwe plaats geplakt.

Opmerking: Als het doelbereik is gefilterd, worden de geselecteerde waarden alleen in de zichtbare cellen geplakt.

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.


5. Verwijder verborgen of zichtbare rijen na het filteren

Voor een gefilterde lijst moet u mogelijk de verborgen rijen verwijderen om alleen de zichtbare gegevens te behouden. Hier in dit gedeelte leert u drie methoden om verborgen of zichtbare rijen in een gefilterde lijst in Excel te verwijderen.

Verwijder alle verborgen rijen van het huidige werkblad met VBA-code

De onderstaande VBA-code kan helpen om alle verborgen rijen uit het huidige werkblad in Excel te verwijderen.

Opmerking: Deze VBA verwijdert niet alleen de verborgen rij in de gefilterde lijst, maar verwijdert ook de rijen die je handmatig hebt verborgen.

1. In het werkblad met verborgen rijen die u wilt verwijderen, drukt u op anders + F11 toetsen tegelijkertijd om het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. In de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > module, en kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het modulevenster.

VBA-code: verwijder alle verborgen rijen uit het huidige werkblad

Sub RemoveHiddenRows () Dim xRow As Range Dim xRg As Range Dim xRows As Range On Error Hervat Volgende Set xRows = Intersect (ActiveSheet.Range ("A: A"). GeheleRow, ActiveSheet.UsedRange) Als xRows niets is, verlaat dan Sub voor Elke xRow in xRows.Columns (1) .Cells If xRow.EntireRow.Hidden Then If xRg Is Nothing Then Set xRg = xRow Else Set xRg = Union (xRg, xRow) End If End If Next If Not xRg Is Nothing Then MsgBox xRg .Count & "verborgen rijen zijn verwijderd",, "Kutools voor Excel" xRg.EntireRow.Delete Else MsgBox "Geen verborgen rijen gevonden", "Kutools voor Excel" End If End Sub

3. druk de F5 sleutel om de code uit te voeren.

4. Vervolgens een Kutools for Excel dialoogvenster verschijnt om u te vertellen hoeveel verborgen rijen zijn verwijderd, klik op OK om het te sluiten.

Nu worden alle verborgen rijen (inclusief automatisch verborgen rijen en handmatig verborgen rijen) verwijderd.

Verwijder zichtbare rijen na het filteren met de functie Ga naar

Als u alleen zichtbare rijen in een bepaald bereik wilt verwijderen, kan de gaan naar functie kan u helpen.

1. Selecteer het gefilterde bereik waarvan u de zichtbare rijen wilt verwijderen, druk op F5 sleutel om het te openen gaan naar dialoog venster.

2. In de gaan naar dialoogvenster, klik op de special knop.

3. In de Ga naar speciaal dialoogvenster, selecteert u het Alleen zichtbare cellen optie en klik vervolgens op OK knop.

4. Nu zijn alle zichtbare cellen geselecteerd. Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde bereik en klik Rij verwijderen in het contextmenu.

Vervolgens worden alle zichtbare cellen verwijderd.

Verwijder eenvoudig verborgen of zichtbare rijen na het filteren met een geweldige tool

De bovenstaande methoden zijn vervelend en tijdrovend. Beveel hier de Verwijder verborgen (zichtbare) rijen en kolommen kenmerk van Kutools for Excel. Met deze functie kunt u gemakkelijk verborgen of zichtbare rijen verwijderen, niet alleen in een geselecteerd bereik, maar ook in het huidige werkblad, meerdere geselecteerde werkbladen of de hele werkmap. Ga als volgt te werk.

1. Selecteer een bereik waarvan u alle verborgen of zichtbare rijen wilt verwijderen.

Opmerkingen:

1) Negeer deze stap om verborgen of zichtbare rijen uit het huidige werkblad of de hele werkmap te verwijderen;
2) Om verborgen of zichtbare rijen van meerdere werkbladen tegelijk te verwijderen, moet u deze werkbladen een voor een selecteren door de Ctrl sleutel.

2. klikken Kutools > Delete > Verwijder verborgen (zichtbare) rijen en kolommen.

3. In de Verwijder verborgen (zichtbare) rijen en kolommen dialoogvenster, moet u als volgt configureren.

3.1) In de Kijk in vervolgkeuzelijst, kies een optie die u nodig heeft;
Er zijn 4 mogelijkheden: In geselecteerde reeks, In actief blad, In geselecteerde bladen, In alle bladen.
3.2) In de Verwijder type sectie, kies het Rijen opties;
3.3) In de Gedetailleerd type sectie, kies Zichtbare rijen or Verborgen rijen op basis van uw behoeften;
3.4) Klik op OK. Zie screenshot:

4. Vervolgens worden alle zichtbare of verborgen rijen in één keer verwijderd. Ondertussen verschijnt er een dialoogvenster met het aantal verwijderde rijen, klik op OK om de hele operatie af te maken.

  Als u een gratis proefperiode (30 dagen) van dit hulpprogramma wilt, klik om het te downloaden, en ga vervolgens de bewerking toepassen volgens de bovenstaande stappen.


6. Filter over meerdere bladen

Normaal gesproken is het eenvoudig om gegevens in een werkblad te filteren. In dit gedeelte leert u hoe u gegevens met dezelfde criteria filtert op meerdere werkbladen met een gemeenschappelijke gegevensstructuur.

Stel dat een werkmap drie werkbladen bevat zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien, nu wilt u gegevens over deze drie werkbladen tegelijkertijd filteren met dezelfde criteria "Product = KTE”, Kan de onderstaande VBA-code je een plezier doen.

1. druk de anders + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. In de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > module, en kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het modulevenster.

VBA-code: filter gegevens op meerdere werkbladen tegelijk

Sub apply_autofilter_across_worksheets () 'Updatebij Extendoffice 20210518 Dim xWs als werkblad bij fout Hervat volgende voor elke xWs in werkbladen xWs.Range ("A1"). AutoFilter 1, "= KTE" Next End Sub

Opmerking: De lijn "Xws.Range ("A1" .AutoFilter 1, "= KTE")”In de code geeft aan dat u gegevens in kolom A filtert met de criteria = KTE, en het getal 1 is het kolomnummer van kolom A. U kunt ze naar wens wijzigen. Als u bijvoorbeeld alle getallen wilt filteren die groter zijn dan 500 in kolom B, kunt u deze regel wijzigen in 'Xws.Range ("B1" .AutoFilter 2, "> 500")'.

3. druk de F5 sleutel om de code uit te voeren.

Vervolgens worden de opgegeven kolommen tegelijkertijd in alle werkbladen van de huidige werkmap gefilterd. Zie onderstaande resultaten.


7. Pas het filter opnieuw toe na het wijzigen van gegevens

Soms heeft u mogelijk wijzigingen aangebracht voor een gefilterd bereik. Het filterresultaat blijft echter hetzelfde, ongeacht de wijzigingen die u in het bereik hebt aangebracht (zie onderstaande schermafbeelding). In dit gedeelte laten we u twee methoden zien om het filter handmatig of automatisch opnieuw toe te passen op het huidige bereik, zodat de aangebrachte wijzigingen worden meegenomen.

Pas het filter handmatig opnieuw toe met de opdracht Opnieuw toepassen

Excel heeft een ingebouwde Opnieuw aanbrengen functie om het filter handmatig opnieuw toe te passen. U kunt zich als volgt aanmelden.

Klik Data > Opnieuw aanbrengen om het filter opnieuw toe te passen in het huidige blad.

Vervolgens kunt u zien dat het gefilterde bereik opnieuw wordt toegepast om de aangebrachte wijzigingen op te nemen.

Filter automatisch opnieuw toepassen met VBA-code

Als de gefilterde lijst regelmatig moet worden gewijzigd, moet u herhaaldelijk klikken om deze functie Opnieuw toepassen toe te passen. Geef hier een VBA-code op om automatisch een filter in realtime opnieuw toe te passen wanneer gegevens veranderen.

1. Bevat in het werkblad het filter dat u automatisch opnieuw wilt toepassen, klik met de rechtermuisknop op de bladtab en selecteer Bekijk code.

2. In de opening Microsoft Visual Basic voor toepassingen -venster, kopieer de onderstaande VBA-code naar het codevenster.

VBA-code: filter automatisch opnieuw toepassen bij het wijzigen van gegevens

Private Sub Worksheet_Change (ByVal Target As Range) Sheets ("Sheet2"). AutoFilter.ApplyFilter End Sub

Opmerking: In de code, "Blad2" is de naam van het huidige werkblad. U kunt het aanpassen aan uw behoeften.

3. druk de anders + Q toetsen om de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

Vanaf nu wordt bij het wijzigen van gegevens in de gefilterde lijst het gefilterde resultaat dynamisch aangepast. Zie de onderstaande gif-afbeelding.


8. Wis of verwijder het filter

We hebben geleerd hoe we filters kunnen toevoegen, toepassen en gebruiken in de bovenstaande inhoud. Hier gaan we leren hoe u filters in Excel kunt wissen of verwijderen.

8.1 Wis een filter uit een kolom

Nadat u een filter in een kolom hebt toegepast en u deze wilt wissen, klikt u op het gefilterde pictogram en vervolgens op Filter wissen van 'Koptekstnaam' In de vervolgkeuzelijst.

8.2 Wis alle filters in een werkblad

Als u een filter op meerdere kolommen heeft toegepast en u ze allemaal tegelijk wilt wissen, klikt u op Data > Duidelijk.

Vervolgens worden alle filters gewist zoals de onderstaande schermafbeelding laat zien.

8.3 Wis filters van alle werkbladen in de huidige werkmap

Stel dat u filters heeft toegepast op meerdere werkbladen in een werkmap en u deze filters in één keer wilt wissen. De onderstaande VBA-code kan je een plezier doen.

1. Open de werkmap waarin u alle filters wilt verwijderen en druk vervolgens op anders + F11 toetsen tegelijk.

2. In de opening Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > module, en kopieer vervolgens de onderstaande VBA-code naar het modulevenster.

VBA-code: verwijder filters van alle werkbladen in de huidige werkmap

Sub Auto_Open () 'Bijgewerkt door Extendoffice 20201113 Dim xAF As AutoFilter Dim xFs As Filters Dim xLos As ListObjects Dim xLo As ListObject Dim xRg As Range Dim xWs As Worksheet Dim xIntC, xF1, xF2, xCount As Integer Application.ScreenUpdating = False On Error Resume Next For Every xWs In Application. Werkbladen xWs.ShowAllData Set xLos = xWs.ListObjects xCount = xLos.Count For xF1 = 1 To xCount Set xLo = xLos.Item (xF1) Set xRg = xLo.Range xIntC = xRg.Columns.Count For xF2 = 1 To xIntC .Range.AutoFilter Veld: = xF2 Volgende Volgende Volgende applicatie.ScreenUpdating = True End Sub

3. druk de F5 sleutel om de code uit te voeren. Vervolgens worden alle filters gewist uit alle werkbladen in de huidige werkmap.

8.4 Verwijder alle filters in een werkblad

De bovenstaande methoden helpen alleen om de gefilterde status te wissen en de filters blijven nog steeds in het werkblad. Probeer de onderstaande methoden als u alle filters uit een werkblad wilt verwijderen.

Verwijder alle filters in een werkblad door het filter uit te schakelen

Klik Data > Filteren om de functie uit te schakelen (de filterknop staat niet in de gemarkeerde status).

Verwijder alle filters in een werkblad met de sneltoets

Bovendien kunt u een sneltoets toepassen om alle filters in een werkblad te verwijderen.

In het werkblad staan ​​filters die u wilt verwijderen, druk op Ctrl + Shift + L toetsen tegelijk.

Vervolgens worden alle filters in het huidige werkblad onmiddellijk verwijderd.


De beste tools voor kantoorproductiviteit

Kutools voor Excel lost de meeste van uw problemen op en verhoogt uw productiviteit met 80%

 • visfuik: Snel invoegen complexe formules, grafieken en alles wat je eerder hebt gebruikt; Versleutel cellen met wachtwoord; Maak een mailinglijst en stuur e-mails ...
 • Super Formula-balk (bewerk eenvoudig meerdere regels tekst en formule); Lay-out lezen (gemakkelijk grote aantallen cellen lezen en bewerken); Plakken in gefilterd bereik...
 • Voeg cellen / rijen / kolommen samen zonder gegevens te verliezen; Gespleten cellen inhoud; Combineer dubbele rijen / kolommen... Voorkom dubbele cellen; Vergelijk Ranges...
 • Selecteer Dupliceren of Uniek Rijen; Selecteer lege rijen (alle cellen zijn leeg); Super zoeken en fuzzy zoeken in veel werkboeken; Willekeurige selectie ...
 • Exacte kopie Meerdere cellen zonder de formuleverwijzing te wijzigen; Maak automatisch verwijzingen naar meerdere bladen; Plaats kogels, Selectievakjes en meer ...
 • Extraheer tekst, Tekst toevoegen, Verwijderen op positie, Ruimte verwijderen; Paging-subtotalen maken en afdrukken; Converteren tussen celinhoud en opmerkingen...
 • Super filter (bewaar en pas filterschema's toe op andere bladen); Geavanceerd sorteren per maand / week / dag, frequentie en meer; Speciaal filter door vet, cursief ...
 • Combineer werkmappen en werkbladen; Tabellen samenvoegen op basis van sleutelkolommen; Gegevens splitsen in meerdere bladen; Batch Converteer xls, xlsx en PDF...
 • Meer dan 300 krachtige functies. Ondersteunt Office / Excel 2007-2019 en 365. Ondersteunt alle talen. Eenvoudig te implementeren in uw onderneming of organisatie. Gratis proefperiode van 30 dagen met volledige functies. 60 dagen geld-terug-garantie.
kte tabblad 201905

Office-tabblad Brengt een interface met tabbladen naar Office en maakt uw werk veel gemakkelijker

 • Schakel bewerken en lezen met tabbladen in Word, Excel, PowerPoint in, Publisher, Access, Visio en Project.
 • Open en maak meerdere documenten in nieuwe tabbladen van hetzelfde venster in plaats van in nieuwe vensters.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% en vermindert elke dag honderden muisklikken voor u!
officetab onderkant
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.