Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Hoe getallen naar woorden in Indiase roepies in Excel te converteren?

In dit artikel zal ik introduceren hoe u een lijst met getallen converteert naar woorden in Indiase roepies of Engelse dollar in Excel.

Converteer getallen naar woorden in Indiase roepies met VBA-code

Converteer getallen naar woorden in Engelse dollar met een geweldige functie


Converteer getallen naar woorden in Indiase roepies met VBA-code

De volgende VBA-code kan u helpen om de getallen om te zetten in woorden in roepies, doe dit als volgt:

1. Houd de ALT + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. Klikken Invoegen > Moduleen plak de volgende code in het modulevenster.

VBA-code: converteer getallen naar woorden in roepies

Public Function RupeeFormat(SNum As String)
'Updateby Extendoffice
Dim xDPInt As Integer
Dim xArrPlace As Variant
Dim xRStr_Paisas As String
Dim xNumStr As String
Dim xF As Integer
Dim xTemp As String
Dim xStrTemp As String
Dim xRStr As String
Dim xLp As Integer
xArrPlace = Array("", "", " Thousand ", " Lacs ", " Crores ", " Trillion ", "", "", "", "")
On Error Resume Next
If SNum = "" Then
 RupeeFormat = ""
 Exit Function
End If
xNumStr = Trim(str(SNum))
If xNumStr = "" Then
 RupeeFormat = ""
 Exit Function
End If

xRStr = ""
xLp = 0
If (xNumStr > 999999999.99) Then
  RupeeFormat = "Digit excced Maximum limit"
  Exit Function
End If
xDPInt = InStr(xNumStr, ".")
If xDPInt > 0 Then
  If (Len(xNumStr) - xDPInt) = 1 Then
    xRStr_Paisas = RupeeFormat_GetT(Left(Mid(xNumStr, xDPInt + 1) & "0", 2))
  ElseIf (Len(xNumStr) - xDPInt) > 1 Then
    xRStr_Paisas = RupeeFormat_GetT(Left(Mid(xNumStr, xDPInt + 1), 2))
  End If
    xNumStr = Trim(Left(xNumStr, xDPInt - 1))
  End If
  xF = 1
  Do While xNumStr <> ""
    If (xF >= 2) Then
      xTemp = Right(xNumStr, 2)
    Else
      If (Len(xNumStr) = 2) Then
        xTemp = Right(xNumStr, 2)
      ElseIf (Len(xNumStr) = 1) Then
        xTemp = Right(xNumStr, 1)
      Else
        xTemp = Right(xNumStr, 3)
      End If
    End If
    xStrTemp = ""
    If Val(xTemp) > 99 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetH(Right(xTemp, 3), xLp)
      If Right(Trim(xStrTemp), 3) <> "Lac" Then
      xLp = xLp + 1
      End If
    ElseIf Val(xTemp) <= 99 And Val(xTemp) > 9 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetT(Right(xTemp, 2))
    ElseIf Val(xTemp) < 10 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetD(Right(xTemp, 2))
    End If
    If xStrTemp <> "" Then
      xRStr = xStrTemp & xArrPlace(xF) & xRStr
    End If
    If xF = 2 Then
      If Len(xNumStr) = 1 Then
        xNumStr = ""
      Else
        xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 2)
      End If
    ElseIf xF = 3 Then
      If Len(xNumStr) >= 3 Then
         xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 2)
      Else
        xNumStr = ""
      End If
    ElseIf xF = 4 Then
     xNumStr = ""
  Else
    If Len(xNumStr) <= 2 Then
    xNumStr = ""
  Else
    xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 3)
    End If
  End If
    xF = xF + 1
Loop
  If xRStr = "" Then
    xRStr = "No Rupees"
  Else
    xRStr = " Rupees " & xRStr
  End If
  If xRStr_Paisas <> "" Then
    xRStr_Paisas = " and " & xRStr_Paisas & " Paisas"
  End If
  RupeeFormat = xRStr & xRStr_Paisas & " Only"
  End Function
Function RupeeFormat_GetH(xStrH As String, xLp As Integer)
Dim xRStr As String
If Val(xStrH) < 1 Then
  RupeeFormat_GetH = ""
  Exit Function
Else
  xStrH = Right("000" & xStrH, 3)
  If Mid(xStrH, 1, 1) <> "0" Then
    If (xLp > 0) Then
     xRStr = RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 1, 1)) & " Lac "
    Else
     xRStr = RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
  End If
  If Mid(xStrH, 2, 1) <> "0" Then
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetT(Mid(xStrH, 2))
  Else
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 3))
  End If
End If
  RupeeFormat_GetH = xRStr
End Function
Function RupeeFormat_GetT(xTStr As String)
  Dim xTArr1 As Variant
  Dim xTArr2 As Variant
  Dim xRStr As String
  xTArr1 = Array("Ten", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen", "Sixteen", "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen")
  xTArr2 = Array("", "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty", "Seventy", "Eighty", "Ninety")
  Result = ""
  If Val(Left(xTStr, 1)) = 1 Then
    xRStr = xTArr1(Val(Mid(xTStr, 2, 1)))
  Else
    If Val(Left(xTStr, 1)) > 0 Then
      xRStr = xTArr2(Val(Left(xTStr, 1)) - 1)
    End If
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetD(Right(xTStr, 1))
  End If
   RupeeFormat_GetT = xRStr
End Function
Function RupeeFormat_GetD(xDStr As String)
Dim xArr_1() As Variant
  xArr_1 = Array(" One", " Two", " Three", " Four", " Five", " Six", " Seven", " Eight", " Nine", "")
  If Val(xDStr) > 0 Then
    RupeeFormat_GetD = xArr_1(Val(xDStr) - 1)
  Else
    RupeeFormat_GetD = ""
  End If
End Function 

3. Nadat u de code hebt ingevoegd, slaat u het codevenster op en sluit u het, gaat u terug naar het werkblad en voert u deze formule in: = RupeeFormat (A2) in een lege cel en sleep vervolgens de vulgreep naar beneden om deze formule op andere cellen toe te passen, alle getallen zijn in roepies gespeld, zie screenshot:


Converteer getallen naar woorden in Engelse dollar met een geweldige functie

Als u de getallen wilt converteren naar woorden in Engelse dollar, Kutools for Excel's Getallen naar woorden functie kan u helpen om deze taak snel en gemakkelijk op te lossen.

Tips:Om dit toe te passen Nummer naar woorden -functie, ten eerste moet u de Kutools for Excelen pas de functie vervolgens snel en gemakkelijk toe.

Na het installeren van Kutools for Excel, doe dit als volgt:

1. Selecteer de lijst met getallen die u wilt converteren en klik op Kutools > Content > Getallen naar woorden, zie screenshots:

2. In de Getallen naar valutawoorden dialoogvenster, selecteer Engels optie van de Talen sectie en klik vervolgens op Ok knop, zijn de nummers in de selectie omgezet naar de Engelse valutawoorden, zie screenshot:

Klik om Kutools voor Excel en nu gratis uit te proberen!

 


 • Super Formula-balk (bewerk eenvoudig meerdere regels tekst en formule); Lay-out lezen (gemakkelijk grote aantallen cellen lezen en bewerken); Plakken in gefilterd bereik...
 • Voeg cellen / rijen / kolommen samen en het bewaren van gegevens; Gespleten cellen inhoud; Combineer dubbele rijen en som / gemiddelde... Voorkom dubbele cellen; Vergelijk Ranges...
 • Selecteer Dupliceren of Uniek Rijen; Selecteer lege rijen (alle cellen zijn leeg); Super zoeken en fuzzy zoeken in veel werkboeken; Willekeurige selectie ...
 • Exacte kopie Meerdere cellen zonder de formuleverwijzing te wijzigen; Maak automatisch verwijzingen naar meerdere bladen; Plaats kogels, Selectievakjes en meer ...
 • Favoriete formules en snel invoegen, Bereiken, grafieken en afbeeldingen; Versleutel cellen met wachtwoord; Maak een mailinglijst en stuur e-mails ...
 • Extraheer tekst, Tekst toevoegen, Verwijderen op positie, Ruimte verwijderen; Paging-subtotalen maken en afdrukken; Converteren tussen celinhoud en opmerkingen...
 • Super filter (bewaar en pas filterschema's toe op andere bladen); Geavanceerd sorteren per maand / week / dag, frequentie en meer; Speciaal filter door vet, cursief ...
 • Combineer werkmappen en werkbladen; Tabellen samenvoegen op basis van sleutelkolommen; Gegevens splitsen in meerdere bladen; Batch Converteer xls, xlsx en PDF...
 • Draaitabel groeperen op weeknummer, dag van de week en meer ... Toon ontgrendelde, vergrendelde cellen door verschillende kleuren; Markeer cellen met formule / naam...
kte tabblad 201905
 • Schakel bewerken en lezen met tabbladen in Word, Excel, PowerPoint in, Publisher, Access, Visio en Project.
 • Open en maak meerdere documenten in nieuwe tabbladen van hetzelfde venster in plaats van in nieuwe vensters.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% en vermindert honderden muisklikken voor u elke dag!
officetab onderkant

 

Heb je vragen? Stel ze hier. (22)
Nog geen beoordelingen. Beoordeel als eerste!
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Excel crasht wanneer de referentiecel geen klep heeft!
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Hallo, gebruiker,
Bedankt voor je reactie, de code in dit artikel is bijgewerkt, probeer het opnieuw, bedankt!
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Geachte heer,

Goede dag,

Ik heb bovenstaande formule getest, het werkt niet in afbreekstreepjes minus waarden zoals -100 -10,000 of (100) (10,000)

Meneer, ik gebruik de onderstaande code de afgelopen 1 jaar en vandaag ontdekte ik dezelfde fout.

Als ik minus -10,000 of (10,000) schrijf, staat er "slechts honderd tienduizend"
Als ik Positieve 10,000 schrijf, werkt het geweldig "Only Ten Thousand"

Onderstaand voorbeeld:

(10,000.99) Slechts honderd tienduizend en 99/100 rials
10,000.99 Alleen tienduizend en 99/100 rial
(10,000,000.99) Slechts honderd tien miljoen en 99/100 rials
10,000,000.99 Slechts tien miljoen en 99/100 rial
(10,000,000,000.99) Slechts honderd tien miljard en 99/100 rial
10,000,000,000.99 Slechts tien miljard en 99/100 rial
(10,000,000,000,000.90) Slechts honderdtien biljoen en 90/100 rial
10,000,000,000,000.90 Slechts tien biljoen en 90/100 rial

Formule =spellbilling

MIJN VBA-CODE:

'Hoofdfunctie
Functie SpellBilling(ByVal MyNumber)
Dim Riyals, Halala's, Temp
Dim DecimaalPlaats, Telling
ReDim plaats (9) als string
Plaats (2) = " Duizend "
Plaats (3) = " Miljoen "
Plaats(4) = " Miljard "
Plaats (5) = " Triljoen "
' String weergave van bedrag.
MijnNummer = Trim(Str(MijnNummer))
' Positie van de komma 0 indien geen.
DecimalPlace = InStr(Mijn Getal, ".")
' Converteer Halala's en stel MyNumber in op Riyal-bedrag.
Als Decimaal Plaats > 0 Dan
Halalas = GetTens(Links(Midden(Mijn Getal, Decimaal Plaats + 1) & _
"00", 2))
MijnGetal = Trim(Links(MijnGetal, Decimale Plaats - 1))
End If
Telling = 1
Doen terwijl MijnNummer <> ""
Temp = GetHundreds(Rechts(Mijn Nummer, 3))
Als Temp <> "" Dan Riyals = Temp & Place (Count) & Riyals
Als Len (Mijn Nummer) > 3 Dan
MijnNummer = Links(MijnNummer, Len(MijnNummer) - 3)
Anders
MijnNummer = ""
End If
Telling = Telling + 1
Ringleiding
Selecteer Case Riyals
Geval ""
Riyals = "Geen Riyal"
Case "Een"
Riyals = "Slechts één Riyal"
Case Else
Riyals = "Alleen" & Riyals
Riyals = Riyals & ""
End Select
Selecteer Case Halala's
Geval ""
Halala's = " & 00/00 Riyals"
Case "Een"
Halala's = " & 01/100 Riyals"
Geval "Twee"
Halala's = " & 02/100 Riyals"
Geval "Drie"
Halala's = " & 03/100 Riyals"
Case "Vier"
Halala's = " & 04/100 Riyals"
Case "Vijf"
Halala's = " & 05/100 Riyals"
Case "Zes"
Halala's = " & 06/100 Riyals"
Casus "Zeven"
Halala's = " & 07/100 Riyals"
Case "Acht"
Halala's = " & 08/100 Riyals"
Case "Negen"
Halala's = " & 09/100 Riyals"
Casus "Tien"
Halala's = " & 10/100 Riyals"
Case "Elf"
Halala's = " & 11/100 Riyals"
Case "Twaalf"
Halala's = " & 12/100 Riyals"
Case "Dertien"
Halala's = " & 13/100 Riyals"
Case "Veertien"
Halala's = " & 14/100 Riyals"
Case "Vijftien"
Halala's = " & 15/100 Riyals"
Case "Zestien"
Halala's = " & 16/100 Riyals"
Case "Zeventien"
Halala's = " & 17/100 Riyals"
Case "Achttien"
Halala's = " & 18/100 Riyals"
Case "Negentien"
Halala's = " & 19/100 Riyals"
Casus "Twintig"
Halala's = " & 20/100 Riyals"
Case "Eenentwintig"
Halala's = " & 21/100 Riyals"
Case "Tweeëntwintig"
Halala's = " & 22/100 Riyals"
Case "Drieentwintig"
Halala's = " & 23/100 Riyals"
Case "Vierentwintig"
Halala's = " & 24/100 Riyals"
Case "Vijfentwintig"
Halala's = " & 25/100 Riyals"
Case "Zesentwintig"
Halala's = " & 26/100 Riyals"
Case "Zevenentwintig"
Halala's = " & 27/100 Riyals"
Case "Achtentwintig"
Halala's = " & 28/100 Riyals"
Case "Negenentwintig"
Halala's = " & 29/100 Riyals"
Casus "Dertig"
Halala's = " & 30/100 Riyals"
Case "Eenendertig"
Halala's = " & 31/100 Riyals"
Case "Tweeëndertig"
Halala's = " & 32/100 Riyals"
Casus "Drieëndertig"
Halala's = " & 33/100 Riyals"
Case "Vierdertig"
Halala's = " & 34/100 Riyals"
Case "Vijfendertig"
Halala's = " & 35/100 Riyals"
Case "Zesendertig"
Halala's = " & 36/100 Riyals"
Case "Zevenendertig"
Halala's = " & 37/100 Riyals"
Case "Achtendertig"
Halala's = " & 38/100 Riyals"
Case "Negenendertig"
Halala's = " & 39/100 Riyals"
Koffer "Veertig"
Halala's = " & 40/100 Riyals"
Case "Eenenveertig"
Halala's = " & 41/100 Riyals"
Case "Tweeënveertig"
Halala's = " & 42/100 Riyals"
Case "Drieveertig"
Halala's = " & 43/100 Riyals"
Case "Vierveertig"
Halala's = " & 44/100 Riyals"
Case "Vijfenveertig"
Halala's = " & 45/100 Riyals"
Case "Zesenveertig"
Halala's = " & 46/100 Riyals"
Case "Zevenenveertig"
Halala's = " & 47/100 Riyals"
Case "Achtenveertig"
Halala's = " & 48/100 Riyals"
Case "Negenveertig"
Halala's = " & 49/100 Riyals"
Case "Vijftig"
Halala's = " & 50/100 Riyals"
Case "Eenenvijftig"
Halala's = " & 51/100 Riyals"
Case "Tweeënvijftig"
Halala's = " & 52/100 Riyals"
Case "Drievijftig"
Halala's = " & 53/100 Riyals"
Case "Viervijftig"
Halala's = " & 54/100 Riyals"
Case "Vijfenvijftig"
Halala's = " & 55/100 Riyals"
Case "Zesenvijftig"
Halala's = " & 56/100 Riyals"
Case "Zevenenvijftig"
Halala's = " & 57/100 Riyals"
Case "Achtenvijftig"
Halala's = " & 58/100 Riyals"
Case "Negenenvijftig"
Halala's = " & 59/100 Riyals"
Koffer "Zestig"
Halala's = " & 60/100 Riyals"
Case "Eenenzestig"
Halala's = " & 61/100 Riyals"
Case "Tweeënzestig"
Halala's = " & 62/100 Riyals"
Casus "Drieenzestig"
Halala's = " & 63/100 Riyals"
Case "Vierzestig"
Halala's = " & 64/100 Riyals"
Case "Vijfenzestig"
Halala's = " & 65/100 Riyals"
Case "Zesenzestig"
Halala's = " & 66/100 Riyals"
Case "Zevenenzestig"
Halala's = " & 67/100 Riyals"
Case "Achtenzestig"
Halala's = " & 68/100 Riyals"
Case "Negenenzestig"
Halala's = " & 69/100 Riyals"
Case "Zeventig"
Halala's = " & 70/100 Riyals"
Case "Eenenzeventig"
Halala's = " & 71/100 Riyals"
Case "Tweeënzeventig"
Halala's = " & 72/100 Riyals"
Case "Driezeventig"
Halala's = " & 73/100 Riyals"
Case "Vierzeventig"
Halala's = " & 74/100 Riyals"
Case "Vijfenzeventig"
Halala's = " & 75/100 Riyals"
Case "Zesenzeventig"
Halala's = " & 76/100 Riyals"
Case "Zevenenzeventig"
Halala's = " & 77/100 Riyals"
Case "Achtenzeventig"
Halala's = " & 78/100 Riyals"
Case "Negenenzeventig"
Halala's = " & 79/100 Riyals"
Casus "Tachtig"
Halala's = " & 80/100 Riyals"
Case "Eenentachtig"
Halala's = " & 81/100 Riyals"
Case "Tweeëntachtig"
Halala's = " & 82/100 Riyals"
Casus "Drie tachtig"
Halala's = " & 83/100 Riyals"
Case "Vierentachtig"
Halala's = " & 84/100 Riyals"
Case "Vijfentachtig"
Halala's = " & 85/100 Riyals"
Case "Zesentachtig"
Halala's = " & 86/100 Riyals"
Case "Zevenentachtig"
Halala's = " & 87/100 Riyals"
Case "Achtentachtig"
Halala's = " & 88/100 Riyals"
Case "Negenentachtig"
Halala's = " & 89/100 Riyals"
Case "Negentig"
Halala's = " & 90/100 Riyals"
Case "Eenennegentig"
Halala's = " & 91/100 Riyals"
Case "Tweeënnegentig"
Halala's = " & 92/100 Riyals"
Casus "Drieënnegentig"
Halala's = " & 93/100 Riyals"
Case "Viernegentig"
Halala's = " & 94/100 Riyals"
Case "Vijfennegentig"
Halala's = " & 95/100 Riyals"
Case "Zesennegentig"
Halala's = " & 96/100 Riyals"
Case "Zevenennegentig"
Halala's = " & 97/100 Riyals"
Case "Achtennegentig"
Halala's = " & 98/100 Riyals"
Case "Negenennegentig"
Halala's = " & 99/100 Riyals"


Case Else
Halala's = " & " & Halala's & " Halala's"
End Select
SpellBilling = Riyals & Halala's
End Function


' Converteert een getal van 100-999 naar tekst
Functie GetHundreds(ByVal MyNumber)
Dim resultaat als string
Als Val(MijnNummer) = 0 Dan Functie verlaten
MijnNummer = Rechts("000" & MijnNummer, 3)
' Zet de honderden plaats.
If Mid(MijnNummer, 1, 1) <> "0" Dan
Resultaat = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & "Honderd"
End If
' Zet de tientallen en enen om.
If Mid(MijnNummer, 2, 1) <> "0" Dan
Resultaat = Resultaat & GetTens(Mid(MijnNummer, 2))
Anders
Resultaat = Resultaat & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
End If
GetHundreds = Resultaat
End Function

' Converteert een getal van 10 tot 99 naar tekst.
Functie GetTens(TensText)
Dim resultaat als string
Result = "" ' Maak de tijdelijke functiewaarde ongeldig.
Als Val(Links(TensTekst, 1)) = 1 Dan ' Als waarde tussen 10-19...
Selecteer Case Val(TensText)
Case 10: Resultaat = "Tien"
Case 11: Resultaat = "Elf"
Case 12: Resultaat = "Twaalf"
Case 13: Resultaat = "Dertien"
Case 14: Resultaat = "Veertien"
Case 15: Resultaat = "Vijftien"
Case 16: Resultaat = "Zestien"
Case 17: Resultaat = "Zeventien"
Case 18: Resultaat = "Achttien"
Casus 19: Resultaat = "Negentien"
Case Else
End Select
Anders ' Als de waarde tussen 20-99...
Selecteer Case Val(Links(TensText, 1))
Geval 2: Resultaat = "Twintig"
Geval 3: Resultaat = "Dertig"
Geval 4: Resultaat = "Veertig"
Geval 5: Resultaat = "Vijftig"
Case 6: Resultaat = "Zestig "
Case 7: Resultaat = "Zeventig"
Case 8: Resultaat = "Tachtig "
Case 9: Resultaat = "Negentig"
Case Else
End Select
Resultaat = Resultaat & GetDigit _
(Rechts(TensText, 1)) ' Vind plaats.
End If
GetTens = Resultaat
End Function

' Converteert een getal van 1 tot 9 naar tekst.
Functie GetDigit (cijfer)
Selecteer Case Val (cijfer)
Geval 1: GetDigit = "One"
Geval 2: GetDigit = "Twee"
Geval 3: GetDigit = "Drie"
Geval 4: GetDigit = "Vier"
Geval 5: GetDigit = "Vijf"
Geval 6: GetDigit = "Zes"
Geval 7: GetDigit = "Zeven"
Geval 8: GetDigit = "Acht"
Geval 9: GetDigit = "Negen"
Anders: GetDigit = ""
End Select
End Function
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Niets te zeggen! Extreem super
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Geachte heer,

Goede dag,
Ik heb je VBA-code getest, maar helaas werkt deze niet goed op negatieve/min-waarden zoals -100 -10,000 / (100) (10,000).

Meneer, ik gebruik de onderstaande code de afgelopen 1 jaar en vandaag ontdekte ik dezelfde fout die ook in uw VBA-code wordt gevonden.

Als ik minus -10,000 schrijf, wordt het weergegeven op "Slechts honderd tienduizend"
Als ik een positieve 10,000 schrijf, wordt weergegeven dat "Only Ten Thousand" goed werkt

Onderstaand voorbeeld:

(10,000.99) Slechts honderd tienduizend en 99/100 rials
10,000.99 Alleen tienduizend en 99/100 rial
(10,000,000.99) Slechts honderd tien miljoen en 99/100 rials
10,000,000.99 Slechts tien miljoen en 99/100 rial
(10,000,000,000.99) Slechts honderd tien miljard en 99/100 rial
10,000,000,000.99 Slechts tien miljard en 99/100 rial
(10,000,000,000,000.90) Slechts honderdtien biljoen en 90/100 rial
10,000,000,000,000.90 Slechts tien biljoen en 90/100 rial

Formule =spellbilling

MIJN VBA-CODE:

'Hoofdfunctie
Functie SpellBilling(ByVal MyNumber)
Dim Riyals, Halala's, Temp
Dim DecimaalPlaats, Telling
ReDim plaats (9) als string
Plaats (2) = " Duizend "
Plaats (3) = " Miljoen "
Plaats(4) = " Miljard "
Plaats (5) = " Triljoen "
' String weergave van bedrag.
MijnNummer = Trim(Str(MijnNummer))
' Positie van de komma 0 indien geen.
DecimalPlace = InStr(Mijn Getal, ".")
' Converteer Halala's en stel MyNumber in op Riyal-bedrag.
Als Decimaal Plaats > 0 Dan
Halalas = GetTens(Links(Midden(Mijn Getal, Decimaal Plaats + 1) & _
"00", 2))
MijnGetal = Trim(Links(MijnGetal, Decimale Plaats - 1))
End If
Telling = 1
Doen terwijl MijnNummer <> ""
Temp = GetHundreds(Rechts(Mijn Nummer, 3))
Als Temp <> "" Dan Riyals = Temp & Place (Count) & Riyals
Als Len (Mijn Nummer) > 3 Dan
MijnNummer = Links(MijnNummer, Len(MijnNummer) - 3)
Anders
MijnNummer = ""
End If
Telling = Telling + 1
Ringleiding
Selecteer Case Riyals
Geval ""
Riyals = "Geen Riyal"
Case "Een"
Riyals = "Slechts één Riyal"
Case Else
Riyals = "Alleen" & Riyals
Riyals = Riyals & ""
End Select
Selecteer Case Halala's
Geval ""
Halala's = " & 00/00 Riyals"
Case "Een"
Halala's = " & 01/100 Riyals"
Geval "Twee"
Halala's = " & 02/100 Riyals"
Geval "Drie"
Halala's = " & 03/100 Riyals"
Case "Vier"
Halala's = " & 04/100 Riyals"
Case "Vijf"
Halala's = " & 05/100 Riyals"
Case "Zes"
Halala's = " & 06/100 Riyals"
Casus "Zeven"
Halala's = " & 07/100 Riyals"
Case "Acht"
Halala's = " & 08/100 Riyals"
Case "Negen"
Halala's = " & 09/100 Riyals"
Casus "Tien"
Halala's = " & 10/100 Riyals"
Case "Elf"
Halala's = " & 11/100 Riyals"
Case "Twaalf"
Halala's = " & 12/100 Riyals"
Case "Dertien"
Halala's = " & 13/100 Riyals"
Case "Veertien"
Halala's = " & 14/100 Riyals"
Case "Vijftien"
Halala's = " & 15/100 Riyals"
Case "Zestien"
Halala's = " & 16/100 Riyals"
Case "Zeventien"
Halala's = " & 17/100 Riyals"
Case "Achttien"
Halala's = " & 18/100 Riyals"
Case "Negentien"
Halala's = " & 19/100 Riyals"
Casus "Twintig"
Halala's = " & 20/100 Riyals"
Case "Eenentwintig"
Halala's = " & 21/100 Riyals"
Case "Tweeëntwintig"
Halala's = " & 22/100 Riyals"
Case "Drieentwintig"
Halala's = " & 23/100 Riyals"
Case "Vierentwintig"
Halala's = " & 24/100 Riyals"
Case "Vijfentwintig"
Halala's = " & 25/100 Riyals"
Case "Zesentwintig"
Halala's = " & 26/100 Riyals"
Case "Zevenentwintig"
Halala's = " & 27/100 Riyals"
Case "Achtentwintig"
Halala's = " & 28/100 Riyals"
Case "Negenentwintig"
Halala's = " & 29/100 Riyals"
Casus "Dertig"
Halala's = " & 30/100 Riyals"
Case "Eenendertig"
Halala's = " & 31/100 Riyals"
Case "Tweeëndertig"
Halala's = " & 32/100 Riyals"
Casus "Drieëndertig"
Halala's = " & 33/100 Riyals"
Case "Vierdertig"
Halala's = " & 34/100 Riyals"
Case "Vijfendertig"
Halala's = " & 35/100 Riyals"
Case "Zesendertig"
Halala's = " & 36/100 Riyals"
Case "Zevenendertig"
Halala's = " & 37/100 Riyals"
Case "Achtendertig"
Halala's = " & 38/100 Riyals"
Case "Negenendertig"
Halala's = " & 39/100 Riyals"
Koffer "Veertig"
Halala's = " & 40/100 Riyals"
Case "Eenenveertig"
Halala's = " & 41/100 Riyals"
Case "Tweeënveertig"
Halala's = " & 42/100 Riyals"
Case "Drieveertig"
Halala's = " & 43/100 Riyals"
Case "Vierveertig"
Halala's = " & 44/100 Riyals"
Case "Vijfenveertig"
Halala's = " & 45/100 Riyals"
Case "Zesenveertig"
Halala's = " & 46/100 Riyals"
Case "Zevenenveertig"
Halala's = " & 47/100 Riyals"
Case "Achtenveertig"
Halala's = " & 48/100 Riyals"
Case "Negenveertig"
Halala's = " & 49/100 Riyals"
Case "Vijftig"
Halala's = " & 50/100 Riyals"
Case "Eenenvijftig"
Halala's = " & 51/100 Riyals"
Case "Tweeënvijftig"
Halala's = " & 52/100 Riyals"
Case "Drievijftig"
Halala's = " & 53/100 Riyals"
Case "Viervijftig"
Halala's = " & 54/100 Riyals"
Case "Vijfenvijftig"
Halala's = " & 55/100 Riyals"
Case "Zesenvijftig"
Halala's = " & 56/100 Riyals"
Case "Zevenenvijftig"
Halala's = " & 57/100 Riyals"
Case "Achtenvijftig"
Halala's = " & 58/100 Riyals"
Case "Negenenvijftig"
Halala's = " & 59/100 Riyals"
Koffer "Zestig"
Halala's = " & 60/100 Riyals"
Case "Eenenzestig"
Halala's = " & 61/100 Riyals"
Case "Tweeënzestig"
Halala's = " & 62/100 Riyals"
Casus "Drieenzestig"
Halala's = " & 63/100 Riyals"
Case "Vierzestig"
Halala's = " & 64/100 Riyals"
Case "Vijfenzestig"
Halala's = " & 65/100 Riyals"
Case "Zesenzestig"
Halala's = " & 66/100 Riyals"
Case "Zevenenzestig"
Halala's = " & 67/100 Riyals"
Case "Achtenzestig"
Halala's = " & 68/100 Riyals"
Case "Negenenzestig"
Halala's = " & 69/100 Riyals"
Case "Zeventig"
Halala's = " & 70/100 Riyals"
Case "Eenenzeventig"
Halala's = " & 71/100 Riyals"
Case "Tweeënzeventig"
Halala's = " & 72/100 Riyals"
Case "Driezeventig"
Halala's = " & 73/100 Riyals"
Case "Vierzeventig"
Halala's = " & 74/100 Riyals"
Case "Vijfenzeventig"
Halala's = " & 75/100 Riyals"
Case "Zesenzeventig"
Halala's = " & 76/100 Riyals"
Case "Zevenenzeventig"
Halala's = " & 77/100 Riyals"
Case "Achtenzeventig"
Halala's = " & 78/100 Riyals"
Case "Negenenzeventig"
Halala's = " & 79/100 Riyals"
Casus "Tachtig"
Halala's = " & 80/100 Riyals"
Case "Eenentachtig"
Halala's = " & 81/100 Riyals"
Case "Tweeëntachtig"
Halala's = " & 82/100 Riyals"
Casus "Drie tachtig"
Halala's = " & 83/100 Riyals"
Case "Vierentachtig"
Halala's = " & 84/100 Riyals"
Case "Vijfentachtig"
Halala's = " & 85/100 Riyals"
Case "Zesentachtig"
Halala's = " & 86/100 Riyals"
Case "Zevenentachtig"
Halala's = " & 87/100 Riyals"
Case "Achtentachtig"
Halala's = " & 88/100 Riyals"
Case "Negenentachtig"
Halala's = " & 89/100 Riyals"
Case "Negentig"
Halala's = " & 90/100 Riyals"
Case "Eenennegentig"
Halala's = " & 91/100 Riyals"
Case "Tweeënnegentig"
Halala's = " & 92/100 Riyals"
Casus "Drieënnegentig"
Halala's = " & 93/100 Riyals"
Case "Viernegentig"
Halala's = " & 94/100 Riyals"
Case "Vijfennegentig"
Halala's = " & 95/100 Riyals"
Case "Zesennegentig"
Halala's = " & 96/100 Riyals"
Case "Zevenennegentig"
Halala's = " & 97/100 Riyals"
Case "Achtennegentig"
Halala's = " & 98/100 Riyals"
Case "Negenennegentig"
Halala's = " & 99/100 Riyals"


Case Else
Halala's = " & " & Halala's & " Halala's"
End Select
SpellBilling = Riyals & Halala's
End Function


' Converteert een getal van 100-999 naar tekst
Functie GetHundreds(ByVal MyNumber)
Dim resultaat als string
Als Val(MijnNummer) = 0 Dan Functie verlaten
MijnNummer = Rechts("000" & MijnNummer, 3)
' Zet de honderden plaats.
If Mid(MijnNummer, 1, 1) <> "0" Dan
Resultaat = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & "Honderd"
End If
' Zet de tientallen en enen om.
If Mid(MijnNummer, 2, 1) <> "0" Dan
Resultaat = Resultaat & GetTens(Mid(MijnNummer, 2))
Anders
Resultaat = Resultaat & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
End If
GetHundreds = Resultaat
End Function

' Converteert een getal van 10 tot 99 naar tekst.
Functie GetTens(TensText)
Dim resultaat als string
Result = "" ' Maak de tijdelijke functiewaarde ongeldig.
Als Val(Links(TensTekst, 1)) = 1 Dan ' Als waarde tussen 10-19...
Selecteer Case Val(TensText)
Case 10: Resultaat = "Tien"
Case 11: Resultaat = "Elf"
Case 12: Resultaat = "Twaalf"
Case 13: Resultaat = "Dertien"
Case 14: Resultaat = "Veertien"
Case 15: Resultaat = "Vijftien"
Case 16: Resultaat = "Zestien"
Case 17: Resultaat = "Zeventien"
Case 18: Resultaat = "Achttien"
Casus 19: Resultaat = "Negentien"
Case Else
End Select
Anders ' Als de waarde tussen 20-99...
Selecteer Case Val(Links(TensText, 1))
Geval 2: Resultaat = "Twintig"
Geval 3: Resultaat = "Dertig"
Geval 4: Resultaat = "Veertig"
Geval 5: Resultaat = "Vijftig"
Case 6: Resultaat = "Zestig "
Case 7: Resultaat = "Zeventig"
Case 8: Resultaat = "Tachtig "
Case 9: Resultaat = "Negentig"
Case Else
End Select
Resultaat = Resultaat & GetDigit _
(Rechts(TensText, 1)) ' Vind plaats.
End If
GetTens = Resultaat
End Function

' Converteert een getal van 1 tot 9 naar tekst.
Functie GetDigit (cijfer)
Selecteer Case Val (cijfer)
Geval 1: GetDigit = "One"
Geval 2: GetDigit = "Twee"
Geval 3: GetDigit = "Drie"
Geval 4: GetDigit = "Vier"
Geval 5: GetDigit = "Vijf"
Geval 6: GetDigit = "Zes"
Geval 7: GetDigit = "Zeven"
Geval 8: GetDigit = "Acht"
Geval 9: GetDigit = "Negen"
Anders: GetDigit = ""
End Select
End Function
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Ik moet alle Excell-werkmappen toepassen. Hoe deze codering toe te passen op alle Excel-werkmappen.
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Rupees Veertienduizend Achthonderd, Vijfenzeventig Alleen het laatste bedrag moet het woord envoorbeeld hebben
Rupees alleen veertienduizend achthonderdvijfenzeventig
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
kan niet meer dan 10 crore lezen.
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
One Lac Negenenzestig Duizend Eenentachtig en Tweeënveertig Paise - Niet goed geconverteerd. Ook het bovenstaande cijfer niet geconverteerd wanneer het wordt afgerond.
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
BEDANKT VOOR DE CODE...
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Bedankt voor het coderen. Ik heb gesolliciteerd en het werkt. Maar het is alleen van toepassing op die specifieke werkmap. Ik moet alle Excell-werkmappen toepassen. Hoe deze codering toe te passen op alle Excel-werkmappen.
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Hallo,SivaG
Ja, deze code is een door de gebruiker gedefinieerde functie, u moet de formule één voor één op de bestanden toepassen, als u een code nodig hebt die op meerdere werkmappen moet worden toegepast, wordt deze op alle getallen toegepast, zodat alle getallen worden gewijzigd. En de code kan ongedaan maken niet ondersteunen, er zijn enkele beveiligingsrisico's. Het wordt niet aanbevolen om dit te doen. Dank je!
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Hoe kan het woord "Rupees" worden verwijderd? Normaal gesproken hebben chequebladen al het woord "Rupees".
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Hallo, Sakariya
Gebruik de onderstaande code om uw probleem op te lossen:
Public Function RupeeFormat(SNum As String)
'Updateby Extendoffice
Dim xDPInt As Integer
Dim xArrPlace As Variant
Dim xRStr_Paisas As String
Dim xNumStr As String
Dim xF As Integer
Dim xTemp As String
Dim xStrTemp As String
Dim xRStr As String
Dim xLp As Integer
xArrPlace = Array("", "", " Thousand ", " Lacs ", " Crores ", " Trillion ", "", "", "", "")
On Error Resume Next
If SNum = "" Then
 RupeeFormat = ""
 Exit Function
End If
xNumStr = Trim(Str(SNum))
If xNumStr = "" Then
 RupeeFormat = ""
 Exit Function
End If

xRStr = ""
xLp = 0
If (xNumStr > 999999999.99) Then
  RupeeFormat = "Digit excced Maximum limit"
  Exit Function
End If
xDPInt = InStr(xNumStr, ".")
If xDPInt > 0 Then
  If (Len(xNumStr) - xDPInt) = 1 Then
    xRStr_Paisas = RupeeFormat_GetT(Left(Mid(xNumStr, xDPInt + 1) & "0", 2))
  ElseIf (Len(xNumStr) - xDPInt) > 1 Then
    xRStr_Paisas = RupeeFormat_GetT(Left(Mid(xNumStr, xDPInt + 1), 2))
  End If
    xNumStr = Trim(Left(xNumStr, xDPInt - 1))
  End If
  xF = 1
  Do While xNumStr <> ""
    If (xF >= 2) Then
      xTemp = Right(xNumStr, 2)
    Else
      If (Len(xNumStr) = 2) Then
        xTemp = Right(xNumStr, 2)
      ElseIf (Len(xNumStr) = 1) Then
        xTemp = Right(xNumStr, 1)
      Else
        xTemp = Right(xNumStr, 3)
      End If
    End If
    xStrTemp = ""
    If Val(xTemp) > 99 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetH(Right(xTemp, 3), xLp)
      If Right(Trim(xStrTemp), 3) <> "Lac" Then
      xLp = xLp + 1
      End If
    ElseIf Val(xTemp) <= 99 And Val(xTemp) > 9 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetT(Right(xTemp, 2))
    ElseIf Val(xTemp) < 10 Then
      xStrTemp = RupeeFormat_GetD(Right(xTemp, 2))
    End If
    If xStrTemp <> "" Then
      xRStr = xStrTemp & xArrPlace(xF) & xRStr
    End If
    If xF = 2 Then
      If Len(xNumStr) = 1 Then
        xNumStr = ""
      Else
        xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 2)
      End If
    ElseIf xF = 3 Then
      If Len(xNumStr) >= 3 Then
         xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 2)
      Else
        xNumStr = ""
      End If
    ElseIf xF = 4 Then
     xNumStr = ""
  Else
    If Len(xNumStr) <= 2 Then
    xNumStr = ""
  Else
    xNumStr = Left(xNumStr, Len(xNumStr) - 3)
    End If
  End If
    xF = xF + 1
Loop
  If xRStr = "" Then
    xRStr = "No Rupees"
  Else
    xRStr = xRStr
  End If
  If xRStr_Paisas <> "" Then
    xRStr_Paisas = " and " & xRStr_Paisas & " Paisas"
  End If
  RupeeFormat = xRStr & xRStr_Paisas & " Only"
  End Function
Function RupeeFormat_GetH(xStrH As String, xLp As Integer)
Dim xRStr As String
If Val(xStrH) < 1 Then
  RupeeFormat_GetH = ""
  Exit Function
Else
  xStrH = Right("000" & xStrH, 3)
  If Mid(xStrH, 1, 1) <> "0" Then
    If (xLp > 0) Then
     xRStr = RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 1, 1)) & " Lac "
    Else
     xRStr = RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
  End If
  If Mid(xStrH, 2, 1) <> "0" Then
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetT(Mid(xStrH, 2))
  Else
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetD(Mid(xStrH, 3))
  End If
End If
  RupeeFormat_GetH = xRStr
End Function
Function RupeeFormat_GetT(xTStr As String)
  Dim xTArr1 As Variant
  Dim xTArr2 As Variant
  Dim xRStr As String
  xTArr1 = Array("Ten", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen", "Sixteen", "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen")
  xTArr2 = Array("", "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty", "Seventy", "Eighty", "Ninety")
  Result = ""
  If Val(Left(xTStr, 1)) = 1 Then
    xRStr = xTArr1(Val(Mid(xTStr, 2, 1)))
  Else
    If Val(Left(xTStr, 1)) > 0 Then
      xRStr = xTArr2(Val(Left(xTStr, 1)) - 1)
    End If
    xRStr = xRStr & RupeeFormat_GetD(Right(xTStr, 1))
  End If
   RupeeFormat_GetT = xRStr
End Function
Function RupeeFormat_GetD(xDStr As String)
Dim xArr_1() As Variant
  xArr_1 = Array(" One", " Two", " Three", " Four", " Five", " Six", " Seven", " Eight", " Nine", "")
  If Val(xDStr) > 0 Then
    RupeeFormat_GetD = xArr_1(Val(xDStr) - 1)
  Else
    RupeeFormat_GetD = ""
  End If
End FunctionProbeer het alsjeblieft, ik hoop dat het je kan helpen!
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Heel erg bedankt... 🙂
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Maar dit is slechts van toepassing op één excel. Als ik deze formule in een andere Excel invoer, werkt dit niet
wat is hiervoor een oplossing
terugdraaien alstublieft
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Hallo,

Als u meerdere werkmappen hebt, moet u de code naar meerdere werkmappen kopiëren.
Als u het alleen naar één werkmap kopieert, werkt het niet in andere werkmappen. 😀
Probeer het alsjeblieft, bedankt!
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Heel erg bedankt, het is erg nuttig
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Hallo meneer, is het mogelijk om dit standaard in te stellen voor elk Excel-werkblad of niet?
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Hallo, Mukesh

Ja, zolang de code naar de vba-venstermodule wordt gekopieerd, kan de formule op de hele werkmap worden toegepast.
Maar wanneer u de werkmap sluit, moet u deze opslaan als Excel-werkmap met ingeschakelde macro's bestandsformaat.
Probeer het alsjeblieft, bedankt!
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Meerdere keren geprobeerd werkt niet. Help alstublieft
Deze opmerking is gemaakt door de moderator op de site
Hé, goede hulp! Bedankt voor het maken van zo'n geweldige code.

Het heeft veel tijd bespaard. "God zegene u!!"
Er zijn nog geen reacties geplaatst
Laat uw commentaar
Posten als gast
×
Beoordeel dit bericht:
0   Personages
Voorgestelde locaties

Volg ons

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Alle rechten voorbehouden. Aangedreven door ExtendOffice. | Sitemap
Microsoft en het Office-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen.
Beschermd door Sectigo SSL