Ga naar hoofdinhoud

Hoe verzend ik een e-mail als op de knop wordt geklikt in Excel?

Auteur: Siluvia Laatst gewijzigd: 2020-07-22

Stel dat u e-mail moet verzenden via Outlook door op een knop in het Excel-werkblad te klikken, hoe kunt u dat dan doen? Dit artikel introduceert een VBA-methode om dit in detail te bereiken.

Stuur een e-mail als op de knop wordt geklikt met VBA-code


Stuur een e-mail als op de knop wordt geklikt met VBA-code

Ga als volgt te werk om een ​​e-mail via Outlook te verzenden als in een Excel-werkmap op een opdrachtknop wordt geklikt.

1. Voeg een Command-knop in uw werkblad in door op te klikken Ontwikkelaar > Invoegen > Commandoknop (ActiveX-besturingselement). Zie screenshot:

2. Klik met de rechtermuisknop op de ingevoegde Command-knop en klik vervolgens op Bekijk code vanuit het rechtsklikmenu zoals hieronder afgebeeld.

3. In de opening Microsoft Visual Basic voor toepassingen vervangt u de originele code in het codevenster door het volgende VBA-script.

VBA-code: stuur een e-mail als op de knop wordt geklikt in Excel

Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 2017/9/14
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xMailBody As String
  On Error Resume Next
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xMailBody = "Body content" & vbNewLine & vbNewLine & _
       "This is line 1" & vbNewLine & _
       "This is line 2"
         On Error Resume Next
  With xOutMail
    .To = "Email Address"
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Test email send by button clicking"
    .Body = xMailBody
    .Display  'or use .Send
  End With
  On Error GoTo 0
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub

Notes:

1). Wijzig de hoofdtekst van de e-mail in het xMailBody regel in de code.

2). Vervang de E-mailadres met het e-mailadres van de ontvanger in de rij .To = "E-mailadres".

3). Specificeer de Cc- en Bcc-ontvangers zoals u nodig heeft in .CC = "" en .Bcc = "" secties.

4). Wijzig het onderwerp van de e-mail in de rij .Subject = "Test e-mail verzonden door te klikken op een knop".

4. druk de anders + Q toetsen tegelijk om het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

5. Schakel de ontwerpmodus uit door op te klikken Ontwikkelaar > Ontwerpmodus. Zie screenshot:

Vanaf nu wordt elke keer dat u op de Command-knop klikt, automatisch een e-mail gemaakt met gespecificeerde ontvangers, onderwerp en hoofdtekst. Stuur de e-mail door op de Verzenden knop.

Note: De VBA-code werkt alleen als u Outlook als uw e-mailprogramma gebruikt.

Verzend eenvoudig e-mail via Outlook op basis van de velden van de aangemaakte mailinglijst in Excel:

De Stuur emails nut van Kutools for Excel helpt bij het verzenden van e-mail via Outlook op basis van de velden van de gemaakte mailinglijst in Excel.
Download en probeer het nu! (30 dagen gratis proefperiode)


Gerelateerde artikelen:

Beste Office-productiviteitstools

🤖 Kutools AI-assistent: Een revolutie teweegbrengen in de data-analyse op basis van: Intelligente uitvoering   |  Genereer code  |  Aangepaste formules maken  |  Analyseer gegevens en genereer grafieken  |  Roep Kutools-functies aan...
Populaire functies: Zoek, markeer of identificeer duplicaten   |  Verwijder lege rijen   |  Combineer kolommen of cellen zonder gegevens te verliezen   |   Ronde zonder formule ...
Super opzoeken: Meerdere criteria VLookup    VLookup met meerdere waarden  |   VOpzoeken over meerdere bladen   |   Fuzzy opzoeken ....
Geavanceerde vervolgkeuzelijst: Maak snel een vervolgkeuzelijst   |  Afhankelijke vervolgkeuzelijst   |  Multi-select vervolgkeuzelijst ....
Kolom Beheerder: Voeg een specifiek aantal kolommen toe  |  Kolommen verplaatsen  |  Schakel de zichtbaarheidsstatus van verborgen kolommen in  |  Vergelijk bereiken en kolommen ...
Uitgelichte functies: Raster focus   |  Ontwerpweergave   |   Grote formulebalk    Werkmap- en bladbeheer   |  resource Library (Auto-tekst)   |  Datumkiezer   |  Combineer werkbladen   |  Cellen coderen/decoderen    Stuur e-mails per lijst   |  Super filter   |   Speciaal filter (filter vet/cursief/doorhalen...) ...
Top 15 gereedschapsets12 Tekst Tools (toe te voegen tekst, Tekens verwijderen, ...)   |   50+ tabel Types (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktisch Formules (Bereken leeftijd op basis van verjaardag, ...)   |   19 Invoeging Tools (QR-code invoegen, Afbeelding invoegen vanaf pad, ...)   |   12 Camper ombouw Tools (Getallen naar woorden, Currency Conversion, ...)   |   7 Samenvoegen en splitsen Tools (Geavanceerd Combineer rijen, Gespleten cellen, ...)   |   ... en meer

Geef uw Excel-vaardigheden een boost met Kutools voor Excel en ervaar efficiëntie als nooit tevoren. Kutools voor Excel biedt meer dan 300 geavanceerde functies om de productiviteit te verhogen en tijd te besparen.  Klik hier om de functie te krijgen die u het meest nodig heeft...

Omschrijving


Office-tabblad Brengt een interface met tabbladen naar Office en maakt uw werk veel gemakkelijker

 • Schakel bewerken en lezen met tabbladen in Word, Excel, PowerPoint in, Publisher, Access, Visio en Project.
 • Open en maak meerdere documenten in nieuwe tabbladen van hetzelfde venster in plaats van in nieuwe vensters.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% en vermindert honderden muisklikken voor u elke dag!
Comments (76)
Rated 3.5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,

How do I send only one sheet from my workbook and not the whole workbook with the submitting button?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Diana,
Please try if the following VBA code can help.
Before using this code, make sure to replace ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") with the actual name of the worksheet you want to attach. Also, be sure to set the email’s .To property to the actual recipient’s address.

This code creates a temporary workbook file in your temp folder, attaches it to an email, and then shows this email. After showing the email, it will delete the temporary file. If you prefer to send the email directly without displaying it, you can replace the .Display method with .Send.

Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 20240411
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xMailBody As String
  Dim xSheet As Worksheet
  Dim xTempWorkbook As Workbook
  Dim xTempFilePath As String
  Dim xTempFileName As String

  On Error GoTo ErrHandler
  ' Set the name of the worksheet you want to attach (e.g., "Sheet1")
  Set xSheet = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")

  ' Create the path and filename for the temporary file
  xTempFilePath = Environ$("TEMP") & "\"
  xTempFileName = "TempWorkbook" & Format(Now, "yyyymmddhhmmss") & ".xlsx"

  ' Copy the worksheet to a new workbook
  xSheet.Copy
  Set xTempWorkbook = ActiveWorkbook

  ' Save the new workbook as a temporary file
  xTempWorkbook.SaveAs xTempFilePath & xTempFileName

  ' Close the new workbook
  xTempWorkbook.Close SaveChanges:=False

  ' Create the Outlook application and Mail item
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)

  ' Set the email body content
  xMailBody = "Body content" & vbNewLine & vbNewLine & _
        "This is line 1" & vbNewLine & _
        "This is line 2"

  ' Set up the email details and display the email
  With xOutMail
    .To = "someone@example.com" ' Set the recipient's email address
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Test email sent by button clicking"
    .Body = xMailBody
    .Attachments.Add xTempFilePath & xTempFileName ' Attach the file
    .Display ' or use .Send to send the email directly
  End With

  Kill xTempFilePath & xTempFileName

  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
  Set xSheet = Nothing
  Exit Sub

ErrHandler:
  MsgBox "An error has occurred: " & Err.Description
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Why is it that the filename of the attachment has the %20 filled in for the spaces? How to remove them and have the original file name, Price Discrepancy form.xlsm instead of Price%20Discrepancy%20form.xlsm?
Thank you.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi There,

I want to be able to attach a spreadsheet to an email and send it off, however, the difference is in the spreadsheet there is a date in cell A1 and description of works in cell A3, I want to be able to combine those and rename the spreadsheet to the attachments as per the date and description of works.

Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Fadi,
The following VBA code can do you a favor. Please give it a try. Thank you.
Private Sub CommandButton1_Click()

  'Update 20221123
  Dim xFile As String
  Dim xFormat As Long
  Dim Wb As Workbook
  Dim Wb2 As Workbook
  Dim FilePath As String
  Dim FileName As String
  Dim OutlookApp As Object
  Dim OutlookMail As Object
  On Error Resume Next
  
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = True
  
  FileName = Format(ActiveSheet.Range("A1").Value, "dd-mmm-yy") & " " & ActiveSheet.Range("A3").Value
  Set Wb = Application.ActiveWorkbook
  ActiveSheet.Copy
  Set Wb2 = Application.ActiveWorkbook
  Select Case Wb.FileFormat
  Case xlOpenXMLWorkbook:
    xFile = ".xlsx"
    xFormat = xlOpenXMLWorkbook
  Case xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled:
    If Wb2.HasVBProject Then
      xFile = ".xlsm"
      xFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
    Else
      xFile = ".xlsx"
      xFormat = xlOpenXMLWorkbook
    End If
  Case Excel8:
    xFile = ".xls"
    xFormat = Excel8
  Case xlExcel12:
    xFile = ".xlsb"
    xFormat = xlExcel12
  End Select
  FilePath = Environ$("temp") & "\"

  Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
  Debug.Print FilePath & FileName & xFile
  Wb2.SaveAs FilePath & FileName & xFile, FileFormat:=xFormat
  With OutlookMail
    .To = ""
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Type your subject here"
    .Body = "Type your email body here."
    .Attachments.Add Wb2.FullName
    .Display
'    .Send
  End With
  Wb2.Close
  Kill FilePath & FileName & xFile
  Set OutlookMail = Nothing
  Set OutlookApp = Nothing
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = False

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Guys,

Could you please help me with a VB code which should expand, Ungroup or Unhide base on if cell is selected with X and Y value
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Santosh,
I don't quite understand what you mean. You may need to attach a screenshot or a sample file to describe the problem you encountered more clearly.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
In my excel there is an chart, is there a way that when the button is pressed, the email is generated with the chart included into the body of the email?
Rated 3.5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jack,
The following VBA code can do you a favor. After clicking the button, a dialog box will pop up, please enter the name of the chart you will include in your email body.
In the code, please change "Sheet1" to the name of the sheet that contains the chart you will send.
Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 20220826
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xStartMsg As String
  Dim xEndMsg As String
  Dim xChartName As String
  Dim xChartPath As String
  Dim xPath As String
  Dim xChart As ChartObject
  On Error Resume Next
  xChartName = Application.InputBox("Please enter the chart name:", "KuTools for Excel", , , , , , 2)
  If xChartName = "" Then Exit Sub
  Set xChart = Sheets("Sheet1").ChartObjects(xChartName) 'Change "Sheet1" to your worksheet name
  If xChart Is Nothing Then Exit Sub
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xStartMsg = "<font size='5' color='black'> Good Day," & "<br> <br>" & "Please find the chart below: " & "<br> <br> </font>"
  xEndMsg = "<font size='4' color='black'> Many Thanks," & "<br> <br> </font>"
  xChartPath = Application.ActiveWorkbook.Path & "\" & Environ("USERNAME") & VBA.Format(VBA.Now(), "DD_MM_YY_HH_MM_SS") & ".bmp"
  xPath = "<p align='Left'><img src="/%20&%20"cid:" & Mid(xChartPath, InStrRev(xChartPath, "\") + 1) & """ width=700 height=500 > <br> <br>"
  xChart.Chart.Export xChartPath
  With xOutMail
    .To = "xrr@163.com"
    .Subject = "Add Chart in outlook mail body"
    .Attachments.Add xChartPath
    .HTMLBody = xStartMsg & xPath & xEndMsg
    .Display
  End With
  Kill xChartPath
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub
There are no comments posted here yet
Load More
Leave your comments
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations