Ga naar hoofdinhoud

Hoe een werkblad als pdf-bestand opslaan en als bijlage via Outlook e-mailen?

In sommige gevallen moet u mogelijk een werkblad als pdf-bestand via Outlook verzenden. Meestal moet u het werkblad handmatig opslaan als een PDF-bestand, vervolgens een nieuwe e-mail met dit PDF-bestand als bijlage in uw Outlook maken en het ten slotte verzenden. Het is tijdrovend om dit stap voor stap handmatig te realiseren. In dit artikel laten we u zien hoe u snel een werkblad als pdf-bestand opslaat en automatisch als bijlage via Outlook in Excel verstuurt.

Sla een werkblad op als pdf-bestand en e-mail het als bijlage met VBA-code


Sla een werkblad op als pdf-bestand en e-mail het als bijlage met VBA-code

U kunt de onderstaande VBA-code uitvoeren om het actieve werkblad automatisch op te slaan als een PDF-bestand en het vervolgens als bijlage via Outlook e-mailen. Ga als volgt te werk.

1. Open het werkblad dat u als pdf wilt opslaan en verzend, en druk vervolgens op anders + F11 toetsen tegelijkertijd om het Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. In de Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster klikt Invoegen > Module. Kopieer en plak vervolgens de onderstaande VBA-code in het Code venster. Zie screenshot:

VBA-code: sla een werkblad op als PDF-bestand en e-mail het als bijlage

Sub Saveaspdfandsend()
Dim xSht As Worksheet
Dim xFileDlg As FileDialog
Dim xFolder As String
Dim xYesorNo As Integer
Dim xOutlookObj As Object
Dim xEmailObj As Object
Dim xUsedRng As Range

Set xSht = ActiveSheet
Set xFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)

If xFileDlg.Show = True Then
  xFolder = xFileDlg.SelectedItems(1)
Else
  MsgBox "You must specify a folder to save the PDF into." & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Must Specify Destination Folder"
  Exit Sub
End If
xFolder = xFolder + "\" + xSht.Name + ".pdf"

'Check if file already exist
If Len(Dir(xFolder)) > 0 Then
  xYesorNo = MsgBox(xFolder & " already exists." & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to overwrite it?", _
           vbYesNo + vbQuestion, "File Exists")
  On Error Resume Next
  If xYesorNo = vbYes Then
    Kill xFolder
  Else
    MsgBox "if you don't overwrite the existing PDF, I can't continue." _
          & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Exiting Macro"
    Exit Sub
  End If
  If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox "Unable to delete existing file. Please make sure the file is not open or write protected." _
          & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Unable to Delete File"
    Exit Sub
  End If
End If

Set xUsedRng = xSht.UsedRange
If Application.WorksheetFunction.CountA(xUsedRng.Cells) <> 0 Then
  'Save as PDF file 
  xSht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xFolder, Quality:=xlQualityStandard
  
  'Create Outlook email 
  Set xOutlookObj = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xEmailObj = xOutlookObj.CreateItem(0)
  With xEmailObj
    .Display
    .To = ""
    .CC = ""
    .Subject = xSht.Name + ".pdf"
    .Attachments.Add xFolder
    If DisplayEmail = False Then
      '.Send
    End If
  End With
Else
 MsgBox "The active worksheet cannot be blank"
 Exit Sub
End If
End Sub

3. druk de F5 sleutel om de code uit te voeren. In de Blader dialoogvenster, selecteer een map om dit PDF-bestand op te slaan en klik vervolgens op het OK knop.

Opmerkingen:

1. Nu wordt het actieve werkblad opgeslagen als PDF-bestand. En het PDF-bestand krijgt de naam van de werkbladnaam.
2. Als het actieve werkblad leeg is, krijgt u een dialoogvenster zoals hieronder afgebeeld nadat u op de OK knop.

4. Nu wordt een nieuwe Outlook-e-mail aangemaakt en kunt u zien dat het PDF-bestand als bijlage wordt vermeld in het veld Bijgevoegd. Zie screenshot:

5. Stel deze e-mail op en verstuur hem.
6. Deze code is alleen beschikbaar als u Outlook als uw e-mailprogramma gebruikt.

Bewaar eenvoudig een werkblad of meerdere werkbladen als afzonderlijke PDF-bestanden tegelijk:

Het Werkmap splitsen nut van Kutools for Excel kan u helpen gemakkelijk een werkblad of meerdere werkbladen als afzonderlijke PDF-bestanden tegelijk op te slaan, zoals de onderstaande demo laat zien. Download en probeer het nu! (30 dagen gratis proefrit)


Gerelateerde artikelen:

Beste Office-productiviteitstools

Populaire functies: Zoek, markeer of identificeer duplicaten   |  Verwijder lege rijen   |  Combineer kolommen of cellen zonder gegevens te verliezen   |   Ronde zonder formule ...
Super opzoeken: Meerdere criteria VLookup    VLookup met meerdere waarden  |   VOpzoeken over meerdere bladen   |   Fuzzy opzoeken ....
Geavanceerde vervolgkeuzelijst: Maak snel een vervolgkeuzelijst   |  Afhankelijke vervolgkeuzelijst   |  Multi-select vervolgkeuzelijst ....
Kolom Beheerder: Voeg een specifiek aantal kolommen toe  |  Kolommen verplaatsen  |  Schakel de zichtbaarheidsstatus van verborgen kolommen in  |  Vergelijk bereiken en kolommen ...
Uitgelichte functies: Raster focus   |  Ontwerpweergave   |   Grote formulebalk    Werkmap- en bladbeheer   |  resource Library (Auto-tekst)   |  Datumkiezer   |  Combineer werkbladen   |  Cellen coderen/decoderen    Stuur e-mails per lijst   |  Super filter   |   Speciaal filter (filter vet/cursief/doorhalen...) ...
Top 15 gereedschapsets12 Tekst Tools (toe te voegen tekst, Tekens verwijderen, ...)   |   50+ tabel Types (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktisch Formules (Bereken leeftijd op basis van verjaardag, ...)   |   19 Invoeging Tools (QR-code invoegen, Afbeelding invoegen vanaf pad, ...)   |   12 Camper ombouw Tools (Getallen naar woorden, Currency Conversion, ...)   |   7 Samenvoegen en splitsen Tools (Geavanceerd Combineer rijen, Gespleten cellen, ...)   |   ... en meer

Geef uw Excel-vaardigheden een boost met Kutools voor Excel en ervaar efficiëntie als nooit tevoren. Kutools voor Excel biedt meer dan 300 geavanceerde functies om de productiviteit te verhogen en tijd te besparen.  Klik hier om de functie te krijgen die u het meest nodig heeft...

kte tabblad 201905


Office-tabblad Brengt een interface met tabbladen naar Office en maakt uw werk veel gemakkelijker

 • Schakel bewerken en lezen met tabbladen in Word, Excel, PowerPoint in, Publisher, Access, Visio en Project.
 • Open en maak meerdere documenten in nieuwe tabbladen van hetzelfde venster in plaats van in nieuwe vensters.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% en vermindert honderden muisklikken voor u elke dag!
Comments (66)
Rated 5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, I am a total noob when doing this; so I apologize in advance.

My work has us email them our hours bi weekly, I am based in Arizona US. But I travel for work to Germany. My ADP time management app doesn't work well, given the time difference. So I email my hours, but it's annoying have to type it all every time. So I made a sheet in excel to help me out.
I am using the code posted above to attach pdf attachment to email. But I wanted to add the active sheet in the email body as well. How would I go about it using the same code posted in above. Basically I want to have a button to attach pdf of sheet and in the email body have a screenshot of the same sheet, But I also want my signature below.
I need both options in one button.
(I attached an image of what I mean about screenshot in email body )

Sub Saveaspdfandsend()
Dim xSht As Worksheet
Dim xFileDlg As FileDialog
Dim xFolder As String
Dim xYesorNo As Integer
Dim xOutlookObj As Object
Dim xEmailObj As Object
Dim xUsedRng As Range

Set xSht = ActiveSheet
Set xFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)

If xFileDlg.Show = True Then
xFolder = xFileDlg.SelectedItems(1)
Else
MsgBox "You must specify a folder to save the PDF into." & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Must Specify Destination Folder"
Exit Sub
End If
xFolder = xFolder + "\" + xSht.Name + ".pdf"

'Check if file already exist
If Len(Dir(xFolder)) > 0 Then
xYesorNo = MsgBox(xFolder & " already exists." & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to overwrite it?", _
vbYesNo + vbQuestion, "File Exists")
On Error Resume Next
If xYesorNo = vbYes Then
Kill xFolder
Else
MsgBox "if you don't overwrite the existing PDF, I can't continue." _
& vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Exiting Macro"
Exit Sub
End If
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Unable to delete existing file. Please make sure the file is not open or write protected." _
& vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Unable to Delete File"
Exit Sub
End If
End If

Set xUsedRng = xSht.UsedRange
If Application.WorksheetFunction.CountA(xUsedRng.Cells) <> 0 Then
'Save as PDF file
xSht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xFolder, Quality:=xlQualityStandard

'Create Outlook email
Set xOutlookObj = CreateObject("Outlook.Application")
Set xEmailObj = xOutlookObj.CreateItem(0)
With xEmailObj
.Display
.To = ""
.CC = ""
.Subject = xSht.Name + ".pdf"
.Attachments.Add xFolder
If DisplayEmail = False Then
'.Send
End If
End With
Else
MsgBox "The active worksheet cannot be blank"
Exit Sub
End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Mayko,
The following VBA code can help you. After running the code, you need to select a folder to save the pdf file. Then, the pdf file will be inserted as an attachment to the email, and a screenshot of the contents of the currently active worksheet and the Outlook signature will be added to the body of the email.


Sub Saveaspdfandsend()
'Updated by Extendoffice 2023/10/19
  Dim xSht As Worksheet
  Dim xFileDlg As FileDialog
  Dim xFolder As String
  Dim xOutlookObj As Object
  Dim xEmailObj As Object
  Dim defaultBodyText As String

  Set xSht = ActiveSheet
  Set xFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)

  If xFileDlg.Show = True Then
    xFolder = xFileDlg.SelectedItems(1)
  Else
    MsgBox "You must specify a folder to save the PDF into." & vbCrLf & vbCrLf & _
        "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Must Specify Destination Folder"
    Exit Sub
  End If

  xFolder = xFolder & "\" & xSht.Name & ".pdf"

  'Check if file already exists
  If Len(Dir(xFolder)) > 0 Then
    Dim xYesorNo As Integer
    xYesorNo = MsgBox(xFolder & " already exists." & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to overwrite it?", vbYesNo + vbQuestion, "File Exists")
    If xYesorNo <> vbYes Then
      MsgBox "If you don't overwrite the existing PDF, I can't continue." & vbCrLf & vbCrLf & _
          "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Exiting Macro"
      Exit Sub
    End If
    On Error Resume Next
    Kill xFolder
    On Error GoTo 0
  End If

  'Save as PDF file
  xSht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xFolder, Quality:=xlQualityStandard

  'Create Outlook email
  Set xOutlookObj = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xEmailObj = xOutlookObj.CreateItem(0)
  
  ' Display the email first to ensure signature is loaded
  xEmailObj.Display

  ' Default body text
  defaultBodyText = "<br><br>Dear [Recipient Name],<br><br>Please find attached the requested document.<br><br>Best regards,<br>[Your Name]<br><br>"
  
  ' Update the body while preserving the original (which contains the signature)
  xEmailObj.HTMLBody = defaultBodyText & xEmailObj.HTMLBody

  'Copy the worksheet's content as a picture
  xSht.UsedRange.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlBitmap

  'Paste the copied picture to the mail body
  Dim xWordDoc As Object
  Set xWordDoc = xEmailObj.GetInspector.WordEditor
  xWordDoc.Range(0, 0).PasteAndFormat 16 ' 16 is wdChartPicture

  'Add the attachment
  xEmailObj.Attachments.Add xFolder
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
I'm using the original post and loving it.
I would like to know how I would be able to set a permanent folder that it downloads the pdf into.
my folder is
G:\BFM\Supervisor\Shift Update Archive

Thankyou
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Zee,

The following VBA code can help. Please give it a try. Thank you.
Sub Saveaspdfandsend()
'Updated by Extendoffice 20230130
Dim xSht As Worksheet
Dim xFileDlg As FileDialog
Dim xFolder As String
Dim xYesorNo As Integer
Dim xOutlookObj As Object
Dim xEmailObj As Object
Dim xUsedRng As Range

Set xSht = ActiveSheet

xFolder = "G:\BFM\Supervisor\Shift Update Archive" + "\" + xSht.Name + ".pdf"

'Check if file already exist
If Len(Dir(xFolder)) > 0 Then
  xYesorNo = MsgBox(xFolder & " already exists." & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to overwrite it?", _
           vbYesNo + vbQuestion, "File Exists")
  On Error Resume Next
  If xYesorNo = vbYes Then
    Kill xFolder
  Else
    MsgBox "if you don't overwrite the existing PDF, I can't continue." _
          & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Exiting Macro"
    Exit Sub
  End If
  If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox "Unable to delete existing file. Please make sure the file is not open or write protected." _
          & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Unable to Delete File"
    Exit Sub
  End If
End If

Set xUsedRng = xSht.UsedRange
If Application.WorksheetFunction.CountA(xUsedRng.Cells) <> 0 Then
  'Save as PDF file
  xSht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xFolder, Quality:=xlQualityStandard
  
  'Create Outlook email
  Set xOutlookObj = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xEmailObj = xOutlookObj.CreateItem(0)
  With xEmailObj
    .Display
    .To = ""
    .CC = ""
    .Subject = xSht.Name + ".pdf"
    .Attachments.Add xFolder
    If DisplayEmail = False Then
      '.Send
    End If
  End With
Else
 MsgBox "The active worksheet cannot be blank"
 Exit Sub
End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,

Is it possible to set the pdf name from a specific cell?

Thank you in advance!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Cipri,
Suppose you want to name the pdf file with the value of A1.
Find the following line in the VBA code:
xFolder = xFolder + "\" + xSht.Name + ".pdf"

Then replace it with the line below.
xFolder = xFolder + "\" + Range("A1") + ".pdf"
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal.

Is there any possibility to save the pdf automatically to a specific folder with the sheet name followed by date and time for example?

I have tried to run one of your codes but it gives me an error at this line

xSht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xFolder, Quality:=xlQualityStandard

Thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Cipri,
If you want to save the pdf automatically to a specific folder with the sheet name followed by date and time. The following VBA code can do you a favor.

Sub Saveaspdfandsend()
'Updated by Extendoffice 20220819
Dim xSht As Worksheet
Dim xFileDlg As FileDialog
Dim xFolder As String
Dim xYesorNo As Integer
Dim xOutlookObj As Object
Dim xEmailObj As Object
Dim xUsedRng As Range

Set xSht = ActiveSheet
Set xFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)

If xFileDlg.Show = True Then
  xFolder = xFileDlg.SelectedItems(1)
Else
  MsgBox "You must specify a folder to save the PDF into." & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Must Specify Destination Folder"
  Exit Sub
End If
xFolder = xFolder + "\" + xSht.Name + Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss") + ".pdf"

'Check if file already exist
If Len(Dir(xFolder)) > 0 Then
  xYesorNo = MsgBox(xFolder & " already exists." & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to overwrite it?", _
           vbYesNo + vbQuestion, "File Exists")
  On Error Resume Next
  If xYesorNo = vbYes Then
    Kill xFolder
  Else
    MsgBox "if you don't overwrite the existing PDF, I can't continue." _
          & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Exiting Macro"
    Exit Sub
  End If
  If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox "Unable to delete existing file. Please make sure the file is not open or write protected." _
          & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Unable to Delete File"
    Exit Sub
  End If
End If

Set xUsedRng = xSht.UsedRange
If Application.WorksheetFunction.CountA(xUsedRng.Cells) <> 0 Then
  'Save as PDF file
  xSht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xFolder, Quality:=xlQualityStandard
  
  'Create Outlook email
  Set xOutlookObj = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xEmailObj = xOutlookObj.CreateItem(0)
  With xEmailObj
    .Display
    .To = ""
    .CC = ""
    .Subject = xSht.Name + ".pdf"
    .Attachments.Add xFolder
    If DisplayEmail = False Then
      '.Send
    End If
  End With
Else
 MsgBox "The active worksheet cannot be blank"
 Exit Sub
End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
Many thanks for the code, but can we save a range to PDF.

for example i would like to save a range from B2:Q40 to PDF only?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
The following VBA code can do you a favor. Please give it a try.
Sub Saveaspdfandsend()
'Updated by Extendoffice 20220819
Dim xSht As Worksheet
Dim xFileDlg As FileDialog
Dim xFolder As String
Dim xYesorNo As Integer
Dim xOutlookObj As Object
Dim xEmailObj As Object
Dim xUsedRng As Range
Dim xWb As Workbook

Set xSht = ActiveSheet
Set xFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)

If xFileDlg.Show = True Then
  xFolder = xFileDlg.SelectedItems(1)
Else
  MsgBox "You must specify a folder to save the PDF into." & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Must Specify Destination Folder"
  Exit Sub
End If
xFolder = xFolder + "\" + xSht.Name + ".pdf"

'Check if file already exist
If Len(Dir(xFolder)) > 0 Then
  xYesorNo = MsgBox(xFolder & " already exists." & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to overwrite it?", _
           vbYesNo + vbQuestion, "File Exists")
  On Error Resume Next
  If xYesorNo = vbYes Then
    Kill xFolder
  Else
    MsgBox "if you don't overwrite the existing PDF, I can't continue." _
          & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Exiting Macro"
    Exit Sub
  End If
  If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox "Unable to delete existing file. Please make sure the file is not open or write protected." _
          & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Unable to Delete File"
    Exit Sub
  End If
End If

'Set xUsedRng = xSht.UsedRange
Set xUsedRng = xSht.Range("B2:Q40")
If Application.WorksheetFunction.CountA(xUsedRng.Cells) <> 0 Then
  'Save as PDF file
  Application.ScreenUpdating = False
  xUsedRng.Copy
  Set xWb = Workbooks.Add
  ActiveSheet.Paste
  Application.CutCopyMode = False
  ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xFolder, Quality:=xlQualityStandard
  Application.DisplayAlerts = False
  xWb.Close
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  'Create Outlook email
  Set xOutlookObj = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xEmailObj = xOutlookObj.CreateItem(0)
  With xEmailObj
    .Display
    .To = ""
    .CC = ""
    .Subject = xSht.Name + ".pdf"
    .Attachments.Add xFolder
    If DisplayEmail = False Then
      '.Send
    End If
  End With
Else
 MsgBox "The active worksheet cannot be blank"
 Exit Sub
End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Boa tarde,

Conteúdo muito bom mesmo.

É possível criar uma Macro que ao clicar no botão atribuído a essa macro ela envia a planilha automaticamente em PDF para um endereço de e-mail?

Desde já agradeço
Rated 5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jurandir,
If you need a button to run the VBA code, please do as follows.
1. Click Develper > Insert > Button (Form Control), then draw a button in a worksheet.
2. After drawing the button, an Assign Macro dialog box pops up, click the New button.
3. Copy the VBA code except the first and last lines, and then paste it between the existing lines in the Code window.
4. Press the Alt + Q keys to close the Code window.
Then you can press the button to run the code.
This comment was minimized by the moderator on the site
hi this is working perfectly for me, Can you please help me to do the following along with this Code(1) to save, select the file name from a given cell in the worksheet(2) Automatically add an email address from a cell
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi
Thanks for the code but I still having an issue emailing the doc in PDF straight after publishing. This is the current code that I have. I copied the "send email" code from this site.
Dim wsA As Worksheet
Dim wbA As Workbook
Dim strName As String
Dim strPath As String
Dim strFile As String
Dim strPathFile As String
Dim myFile As Variant
Dim xOutlookObj As Object
Dim xEmailObj As Object
Dim xUsedRng As Range
Dim xStrName As String

Dim x As Integer
Application.ScreenUpdating = False


' Set numrows = number of rows of data.
NumRows = Worksheets("DATA").Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Rows.Count
' Select cell a1.
Range("A2").Select
' Establish "For" loop to loop "numrows" number of times.
For x = 1 To NumRows
'Reference
Worksheets("Template").Cells(22, 5) = Worksheets("DATA").Cells(x + 1, 2)
'Invoice Number
Worksheets("Template").Cells(22, 7) = Worksheets("DATA").Cells(x + 1, 9)
'Description
Worksheets("Template").Cells(26, 1) = "HANDLING FEE:" & " " & Worksheets("DATA").Cells(x + 1, 6)
'Amounts
Worksheets("Template").Cells(26, 9) = Worksheets("DATA").Cells(x + 1, 4)

' Insert your code here.
' Selects cell down 1 row from active cell.
' ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Set wbA = ActiveWorkbook
Set wsA = Worksheets("Template")


'get active workbook folder, if saved
' On Error GoTo errHandler
strPath = wbA.Path
If strPath = "" Then
strPath = Application.DefaultFilePath
End If
strPath = strPath & "\"
Application.ScreenUpdating = True
strName = wsA.Range("L1").Value _
& " - " & wsA.Range("A2").Value _
& " - " & wsA.Range("A3").Value

'create default name for savng file
strFile = strName & ".pdf"
strPathFile = strPath & strFile

'export to PDF in current folder
wsA.ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=strPathFile, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
'confirmation message with file info
' MsgBox "PDF file has been created: " _
' & vbCrLf _
' & strPathFile

' Create Outlook email

Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

strMsg = "Could not start mail for " _
& c.Value
On Error Resume Next
With OutMail
.To = ""
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = strSubj
.Body = strBody
.Attachments.Add _
strSavePath & strPDFName
.Send
End With
On Error GoTo 0
lSent = lSent + 1
If lSent >= lCount Then Exit For


MsgBox "The active worksheet cannot be blank"
Exit Sub


exitHandler:
' Set wsA = Worksheets("Template")
'errHandler:
' MsgBox "Could not create PDF file"
' Resume exitHandler


Next
End SubThis comment was minimized by the moderator on the site
Hi
Many thanks for the Code but is it possible to save the the PDF automatically to the same location as the active Excel file and with the same file name as the active Excel file?
Many thanks.
Rod
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I edit this code to only save cells ("a1:r99") to save as the PDF. I have extra stuff on the sides I don't want in my PDF document.
Sub Saveaspdfandsend()
'Updated by Extendoffice 20210209
Dim xSht As Worksheet
Dim xFileDlg As FileDialog
Dim xFolder As String
Dim xYesorNo As Integer
Dim xOutlookObj As Object
Dim xEmailObj As Object
Dim xUsedRng As Range
Dim xStrName As String
Dim xV As Variant

Set xSht = ActiveSheet
Set xFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)

If xFileDlg.Show = True Then
xFolder = xFileDlg.SelectedItems(1)
Else
MsgBox "You must specify a folder to save the PDF into." & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Must Specify Destination Folder"
Exit Sub
End If
xStrName = ""
xV = Application.InputBox("Please enter the filename:", "Kutools for Excel", , , , , , 2)
If xV = False Then
Exit Sub
End If
xStrName = xV
If xStrName = "" Then
MsgBox ("No filename entered, exiting process!")
Exit Sub
End If

xFolder = xFolder + "\" + xStrName + ".pdf"
'Check if file already exist
If Len(Dir(xFolder)) > 0 Then
xYesorNo = MsgBox(xFolder & " already exists." & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to overwrite it?", _
vbYesNo + vbQuestion, "File Exists")
On Error Resume Next
If xYesorNo = vbYes Then
Kill xFolder
Else
MsgBox "if you don't overwrite the existing PDF, I can't continue." _
& vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Exiting Macro"
Exit Sub
End If
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Unable to delete existing file. Please make sure the file is not open or write protected." _
& vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Unable to Delete File"
Exit Sub
End If
End If

Set xUsedRng = xSht.UsedRange
If Application.WorksheetFunction.CountA(xUsedRng.Cells) <> 0 Then
'Save as PDF file
xSht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xFolder, Quality:=xlQualityStandard

'Create Outlook email
Set xOutlookObj = CreateObject("Outlook.Application")
Set xEmailObj = xOutlookObj.CreateItem(0)
With xEmailObj
.Display
.To = ""
.CC = ""
.Subject = xSht.Name + ".pdf"
.Attachments.Add xFolder
If DisplayEmail = False Then
'.Send
End If
End With
Else
MsgBox "The active worksheet cannot be blank"
Exit Sub
End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, I just tried this code on one of my worksheets and I have print areas set so the extra stuff at the bottom did not appear in the pdf. Try it!
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations