Ga naar hoofdinhoud

Hoe importeer ik meerdere tekstbestanden uit een map in één werkblad?

Hier heb je bijvoorbeeld een map met meerdere tekstbestanden, wat je wilt doen is deze tekstbestanden in een enkel werkblad importeren, zoals onderstaand screenshot laat zien. Zijn er in plaats van de tekstbestanden een voor een te kopiëren, trucs om de tekstbestanden snel van de ene map naar een blad te importeren?

Importeer meerdere tekstbestanden uit één map in één blad met VBA

Importeer een tekstbestand naar de actieve cel met Kutools voor Excel goed idee 3


Hier is een VBA-code die u kan helpen bij het importeren van alle tekstbestanden van een specifieke map naar een nieuw blad.

1. Schakel een werkmap in waarvan u tekstbestanden wilt importeren, en druk op Alt + F11 toetsen om in te schakelen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. klikken Invoegen > Module, kopieer en plak onderstaande VBA-code in het Module venster.

VBA: importeer meerdere tekstbestanden van één map naar één blad

Sub Test()
'UpdatebyExtendoffice6/7/2016
  Dim xWb As Workbook
  Dim xToBook As Workbook
  Dim xStrPath As String
  Dim xFileDialog As FileDialog
  Dim xFile As String
  Dim xFiles As New Collection
  Dim I As Long
  Set xFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xFileDialog.AllowMultiSelect = False
  xFileDialog.Title = "Select a folder [Kutools for Excel]"
  If xFileDialog.Show = -1 Then
    xStrPath = xFileDialog.SelectedItems(1)
  End If
  If xStrPath = "" Then Exit Sub
  If Right(xStrPath, 1) <> "\" Then xStrPath = xStrPath & "\"
  xFile = Dir(xStrPath & "*.txt")
  If xFile = "" Then
    MsgBox "No files found", vbInformation, "Kutools for Excel"
    Exit Sub
  End If
  Do While xFile <> ""
    xFiles.Add xFile, xFile
    xFile = Dir()
  Loop
  Set xToBook = ThisWorkbook
  If xFiles.Count > 0 Then
    For I = 1 To xFiles.Count
      Set xWb = Workbooks.Open(xStrPath & xFiles.Item(I))
      xWb.Worksheets(1).Copy after:=xToBook.Sheets(xToBook.Sheets.Count)
      On Error Resume Next
      ActiveSheet.Name = xWb.Name
      On Error GoTo 0
      xWb.Close False
    Next
  End If
End Sub

3. druk op F5 om een ​​dialoogvenster weer te geven en selecteer een map die tekstbestanden bevat die u wilt importeren. Zie screenshot:
doc tekstbestanden importeren uit een map 1

4. klikken OK. Vervolgens zijn de tekstbestanden afzonderlijk als nieuw blad in de actieve werkmap geïmporteerd.
doc tekstbestanden importeren uit een map 2


Als u één tekstbestand naar een specifieke cel of een specifiek bereik wilt importeren, kunt u zich aanmelden Kutools for Excel's Voeg bestand in bij cursor utility.

Kutools for Excel, met meer dan 300 handige functies, maakt uw werk eenvoudiger. 

Na gratis installeren Kutools voor Excel, doe het als volgt:

1. Selecteer een cel waarvan u het tekstbestand wilt importeren en klik op Koetools Plus > Importeren / exporteren > Voeg bestand in bij cursor. Zie screenshot:
doc tekstbestanden importeren uit een map 3

2. Vervolgens verschijnt er een dialoogvenster, klik op Blader om de Selecteer een bestand om in het dialoogvenster van de celcursorpositie in te voegen, selecteert u vervolgens Tekstbestanden uit de vervolgkeuzelijst en kies vervolgens het tekstbestand dat u wilt importeren. Zie screenshot:
doc tekstbestanden importeren uit een map 4

3. klikken Openen > Ok, en het opgegeven tekstbestand is op de cursorpositie ingevoegd, zie screenshot:
doc tekstbestanden importeren uit een map 5

Beste Office-productiviteitstools

🤖 Kutools AI-assistent: Een revolutie teweegbrengen in de data-analyse op basis van: Intelligente uitvoering   |  Genereer code  |  Aangepaste formules maken  |  Analyseer gegevens en genereer grafieken  |  Roep Kutools-functies aan...
Populaire functies: Zoek, markeer of identificeer duplicaten   |  Verwijder lege rijen   |  Combineer kolommen of cellen zonder gegevens te verliezen   |   Ronde zonder formule ...
Super opzoeken: Meerdere criteria VLookup    VLookup met meerdere waarden  |   VOpzoeken over meerdere bladen   |   Fuzzy opzoeken ....
Geavanceerde vervolgkeuzelijst: Maak snel een vervolgkeuzelijst   |  Afhankelijke vervolgkeuzelijst   |  Multi-select vervolgkeuzelijst ....
Kolom Beheerder: Voeg een specifiek aantal kolommen toe  |  Kolommen verplaatsen  |  Schakel de zichtbaarheidsstatus van verborgen kolommen in  |  Vergelijk bereiken en kolommen ...
Uitgelichte functies: Raster focus   |  Ontwerpweergave   |   Grote formulebalk    Werkmap- en bladbeheer   |  resource Library (Auto-tekst)   |  Datumkiezer   |  Combineer werkbladen   |  Cellen coderen/decoderen    Stuur e-mails per lijst   |  Super filter   |   Speciaal filter (filter vet/cursief/doorhalen...) ...
Top 15 gereedschapsets12 Tekst Tools (toe te voegen tekst, Tekens verwijderen, ...)   |   50+ tabel Types (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktisch Formules (Bereken leeftijd op basis van verjaardag, ...)   |   19 Invoeging Tools (QR-code invoegen, Afbeelding invoegen vanaf pad, ...)   |   12 Camper ombouw Tools (Getallen naar woorden, Currency Conversion, ...)   |   7 Samenvoegen en splitsen Tools (Geavanceerd Combineer rijen, Gespleten cellen, ...)   |   ... en meer

Geef uw Excel-vaardigheden een boost met Kutools voor Excel en ervaar efficiëntie als nooit tevoren. Kutools voor Excel biedt meer dan 300 geavanceerde functies om de productiviteit te verhogen en tijd te besparen.  Klik hier om de functie te krijgen die u het meest nodig heeft...

Omschrijving


Office-tabblad Brengt een interface met tabbladen naar Office en maakt uw werk veel gemakkelijker

 • Schakel bewerken en lezen met tabbladen in Word, Excel, PowerPoint in, Publisher, Access, Visio en Project.
 • Open en maak meerdere documenten in nieuwe tabbladen van hetzelfde venster in plaats van in nieuwe vensters.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% en vermindert honderden muisklikken voor u elke dag!
Comments (46)
Rated 4 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
the below code can split data into columns based on space or tab while importing text file to sheets. But I don't want a separate tab for each txt file i would like them all under once sheet. The information is the same format for each file. . What can be modified to allow this to be all one one sheet instead of each file imported being a new tab any and all help would be appreciated

Sub ImportTextToExcel()
'UpdatebyExtendoffice20180911
Dim xWb As Workbook
Dim xToBook As Workbook
Dim xStrPath As String
Dim xFileDialog As FileDialog
Dim xFile As String
Dim xFiles As New Collection
Dim I As Long
Dim xIntRow As Long
Dim xFNum, xFArr As Long
Dim xStrValue As String
Dim xRg As Range
Dim xArr
Set xFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xFileDialog.AllowMultiSelect = False
xFileDialog.Title = "Select a folder [Kutools for Excel]"
If xFileDialog.Show = -1 Then
xStrPath = xFileDialog.SelectedItems(1)
End If
If xStrPath = "" Then Exit Sub
If Right(xStrPath, 1) <> "\" Then xStrPath = xStrPath & "\"
xFile = Dir(xStrPath & "*.txt")
If xFile = "" Then
MsgBox "No files found", vbInformation, "Kutools for Excel"
Exit Sub
End If
Do While xFile <> ""
xFiles.Add xFile, xFile
xFile = Dir()
Loop
Set xToBook = ThisWorkbook
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
If xFiles.Count > 0 Then

For I = 1 To xFiles.Count
Set xWb = Workbooks.Open(xStrPath & xFiles.Item(I))
xWb.Worksheets(1).Copy after:=xToBook.Sheets(xToBook.Sheets.Count)

ActiveSheet.Name = xWb.Name

xWb.Close False
xIntRow = ActiveCell.CurrentRegion.Rows.Count
For xFNum = 1 To xIntRow
Set xRg = ActiveSheet.Range("A" & xFNum)
xArr = Split(xRg.Text, " ")
If UBound(xArr) > 0 Then
For xFArr = 0 To UBound(xArr)
If xArr(xFArr) <> "" Then
xRg.Value = xArr(xFArr)
Set xRg = xRg.Offset(ColumnOffset:=1)
End If
Next
End If
Next
Next
End If
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Daniel, try below code, it import all text files in one sheet named Txt.
Notice that: if the text name is the same with the exisited sheet name, the text file may be not imported.
Sub ImportTextToExcel2()

'UpdatebyExtendoffice20230106

Dim xWb As Workbook

Dim xToBook As Workbook

Dim xStrPath As String

Dim xFileDialog As FileDialog

Dim xFile As String

Dim xFiles As New Collection

Dim I As Long

Dim xIntRow As Long

Dim xFNum, xFArr As Long

Dim xStrValue As String

Dim xRg As Range

Dim xArr

Dim xRowL, xRowH As Integer

Dim xTxtWS, xWSD As Worksheet

Dim xTxtWS_Rg As Range

Set xFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)

xFileDialog.AllowMultiSelect = False

xFileDialog.Title = "Select a folder [Kutools for Excel]"

If xFileDialog.Show = -1 Then

xStrPath = xFileDialog.SelectedItems(1)

End If

If xStrPath = "" Then Exit Sub

If Right(xStrPath, 1) <> "\" Then xStrPath = xStrPath & "\"

xFile = Dir(xStrPath & "*.txt")

If xFile = "" Then

MsgBox "No files found", vbInformation, "Kutools for Excel"

Exit Sub

End If

Do While xFile <> ""

xFiles.Add xFile, xFile

xFile = Dir()

Loop

Set xToBook = ThisWorkbook

On Error Resume Next

Set xTxtWS = xToBook.Worksheets("Txt")

If IsNull(xTxtWS) Or IsEmpty(xTxtWS) Then

  Set xTxtWS = xToBook.Worksheets.Add

  xTxtWS.Name = "Txt"

End If

Application.ScreenUpdating = False

Application.DisplayAlerts = False

xTxtWS.Activate

If xFiles.Count > 0 Then

xRowL = 1

For I = 1 To xFiles.Count

Set xWb = Workbooks.Open(xStrPath & xFiles.Item(I))

xWb.Worksheets(1).Copy after:=xToBook.Sheets(xToBook.Sheets.Count)

Set xWSD = xToBook.Sheets(xToBook.Sheets.Count)

xTxtWS.Activate

xWb.Close False

xIntRow = xWSD.UsedRange.CurrentRegion.Rows.Count

  For xFNum = 1 To xIntRow

    Set xRg = xWSD.Range("A" & xFNum)

    xArr = Split(xRg.Text, " ")

    Set xTxtWS_Rg = xTxtWS.Cells.Range("A" & xRowL)

'    If UBound(xArr) > 0 Then

      For xFArr = 0 To UBound(xArr)

        If xArr(xFArr) <> "" Then

        xTxtWS_Rg.Value = xArr(xFArr)

        Set xTxtWS_Rg = xTxtWS_Rg.Offset(ColumnOffset:=1)

        End If

      Next

'    End If

xRowL = xRowL + 1

  Next

xWSD.Delete

Next

End If

Application.ScreenUpdating = True

Application.DisplayAlerts = True

End Sub


This comment was minimized by the moderator on the site
This works fine. But when it imports it renames sheets with name.txt how to make it keep only name without adding .txt extension to the sheet?
Rated 3.5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Ok nvm found answer with google help.
replace line:
ActiveSheet.Name = xWb.Name
with:
ActiveSheet.Name = Left(xWb.Name,Len(xWb.Name)-4)
would remove last 4 letters from sheet name. Effectively giving me what i needed. name without .txt
Cheers
Rated 4 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, thanks for your valuable VBA code.
However, I need a code for multiple txt files into 'a single sheet in the worksheet, not an individual sheet for each txt file'.
What should I edit your code for my purpose?

Thanks,
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, please try below code
Sub Test()
  'UpdatebyExtendoffice 10/26/2022
  Dim xWb As Workbook
  Dim xToBook As Workbook
  Dim xStrPath As String
  Dim xFileDialog As FileDialog
  Dim xFile As String
  Dim xFiles As New Collection
  Dim I As Long
  Dim J As Long
  Dim xRg As Range
  Dim xSaveRg As Range
  Dim xSh As Worksheet
  
  Set xFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xFileDialog.AllowMultiSelect = False
  xFileDialog.Title = "Select a folder [Kutools for Excel]"
  If xFileDialog.Show = -1 Then
    xStrPath = xFileDialog.SelectedItems(1)
  End If
  If xStrPath = "" Then Exit Sub
  If Right(xStrPath, 1) <> "\" Then xStrPath = xStrPath & "\"
  xFile = Dir(xStrPath & "*.txt")
  If xFile = "" Then
    MsgBox "No files found", vbInformation, "Kutools for Excel"
    Exit Sub
  End If
  Do While xFile <> ""
    xFiles.Add xFile, xFile
    xFile = Dir()
  Loop
  Set xToBook = ThisWorkbook
  Set xSh = xToBook.Sheets.Add
  Set xRg = xSh.Range("A1")
  J = 1
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  If xFiles.Count > 0 Then
    For I = 1 To xFiles.Count
      Set xWb = Workbooks.Open(xStrPath & xFiles.Item(I))
      Set xSaveRg = xWb.Worksheets(1).UsedRange
      J = xSaveRg.Rows.Count + 1 + J
      Debug.Print xRg.Address
      xSaveRg.Copy Destination:=xRg
      On Error Resume Next
      xWb.Close False
      
      Set xRg = xSh.Cells(J, 1)
    Next
  End If
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
In the below code if i want to specify the folder rather than selecting the path everytime import a text file , what modification have have to do

VBA CODE:

Sub ImportCSVsWithReference()
'UpdatebyKutoolsforExcel20151214
Dim xSht As Worksheet
Dim xWb As Workbook
Dim xStrPath As String
Dim xFileDialog As FileDialog
Dim xFile As String
On Error GoTo ErrHandler
Set xFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xFileDialog.AllowMultiSelect = False
xFileDialog.Title = "Select a folder [Kutools for Excel]"
If xFileDialog.Show = -1 Then
xStrPath = xFileDialog.SelectedItems(1)
End If
If xStrPath = "" Then Exit Sub
Set xSht = ThisWorkbook.ActiveSheet
If MsgBox("Clear the existing sheet before importing?", vbYesNo, "Kutools for Excel") = vbYes Then xSht.UsedRange.Clear
Application.ScreenUpdating = False
xFile = Dir(xStrPath & "\" & "*.txt")
Do While xFile <> ""
Set xWb = Workbooks.Open(xStrPath & "\" & xFile)
ActiveSheet.UsedRange.Copy xSht.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
xWb.Close False
xFile = Dir
Loop
Application.ScreenUpdating = True
Exit Sub
ErrHandler:
MsgBox "no txt files", , "Kutools for Excel"
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, please try below code
Sub Test()
'UpdatebyExtendoffice6/7/2016
  Dim xWb As Workbook
  Dim xToBook As Workbook
  Dim xStrPath As String
  Dim xFile As String
  Dim xFiles As New Collection
  Dim I As Long
  xStrPath = "C:\Users\AddinsVM001\Desktop\test" 'Here is the parth you can modify
  If Right(xStrPath, 1) <> "\" Then xStrPath = xStrPath & "\"
  xFile = Dir(xStrPath & "*.txt")
  If xFile = "" Then
    MsgBox "No files found", vbInformation, "Kutools for Excel"
    Exit Sub
  End If
  Do While xFile <> ""
    xFiles.Add xFile, xFile
    xFile = Dir()
  Loop
  Set xToBook = ThisWorkbook
  If xFiles.Count > 0 Then
    For I = 1 To xFiles.Count
      Set xWb = Workbooks.Open(xStrPath & xFiles.Item(I))
      xWb.Worksheets(1).Copy after:=xToBook.Sheets(xToBook.Sheets.Count)
      On Error Resume Next
      ActiveSheet.Name = xWb.Name
      On Error GoTo 0
      xWb.Close False
    Next
  End If
End Sub

"C:\Users\AddinsVM001\Desktop\test" is the folder path you may import text file from, please change it as you need.
This comment was minimized by the moderator on the site
The code works but imports each text file to a new tab in the workbook. Any idea where in the code this could be changed to import the new text file on the same worksheet below the data from the last text file?
This comment was minimized by the moderator on the site
i need you help i dont have any idea vba excel i want to import multiple text file like 13000. the text file name same as the cell for example (c1=112 so the text file name is also 112) mean the text file 112 is import the c112.
This comment was minimized by the moderator on the site
0

i need you help i dont have any idea vba excel i want to import multiple text file like 13000. the text file name same as the cell for example (c1=112 so the text file name is also 112) mean the text file 112 is import the c112.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, my code runs but only imports the first file. It says there was a method error for copy. The debugger highlights the following line of code. Any ideas?


xWb.Worksheets(1).Copy after:=xToBook.Sheets(xToBook.Sheets.Count)
This comment was minimized by the moderator on the site
Hey Martinho,
I had the same Problem and solved it by changing this line:
Set xToBook = ThisWorkbook
to
Set xToBook = ActiveWorkbook
Maybe this helps.
This comment was minimized by the moderator on the site
thanks a lotdid the job on office 2007 excel
This comment was minimized by the moderator on the site
is there any chance for taking sheet names only certain part from txt file names?

as per above code the entire sheet name has been taking.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations