Ga naar hoofdinhoud

 Hoe celwaarde automatisch verhogen na elke afdruk?

Stel dat ik een werkbladpagina heb die 100 exemplaren moet worden afgedrukt, de cel A1 is het chequenummer Bedrijf-001, nu zou ik willen dat het aantal na elke afdruk met 1 wordt verhoogd. Dat betekent dat wanneer ik het tweede exemplaar afdruk, het nummer automatisch wordt verhoogd naar Bedrijf-002, het derde exemplaar, het nummer Bedrijf-003 ... honderd exemplaar, het nummer wordt Bedrijf-100. Is er een truc om dit probleem snel en mogelijk in Excel op te lossen?

Celwaarde automatisch verhogen na elke afdruk met VBA-code


pijl blauw rechts bel Celwaarde automatisch verhogen na elke afdruk met VBA-code

Normaal gesproken is er geen directe manier om deze taak in Excel op te lossen, maar hier zal ik een VBA-code maken om ermee om te gaan.

1. Houd de ALT + F11 toetsen om de te openen Microsoft Visual Basic voor toepassingen venster.

2. Klikken Invoegen > Moduleen plak de volgende code in het Module Venster.

VBA-code: celwaarde automatisch verhogen na elke afdruk:

Sub IncrementPrint()
'updateby Extendoffice
  Dim xCount As Variant
  Dim xScreen As Boolean
  Dim I As Long
  On Error Resume Next
LInput:
  xCount = Application.InputBox("Please enter the number of copies you want to print:", "Kutools for Excel")
  If TypeName(xCount) = "Boolean" Then Exit Sub
  If (xCount = "") Or (Not IsNumeric(xCount)) Or (xCount < 1) Then
    MsgBox "error entered, please enter again", vbInformation, "Kutools for Excel"
    GoTo LInput
  Else
    xScreen = Application.ScreenUpdating
    Application.ScreenUpdating = False
    For I = 1 To xCount
      ActiveSheet.Range("A1").Value = " Company-00" & I
      ActiveSheet.PrintOut
    Next
    ActiveSheet.Range("A1").ClearContents
    Application.ScreenUpdating = xScreen
  End If
End Sub

3. Druk vervolgens op F5 toets om deze code uit te voeren, en er verschijnt een promptvenster om u eraan te herinneren het aantal exemplaren in te voeren dat u het huidige werkblad wilt afdrukken, zie screenshot:

documentverhoging bij het afdrukken 1

4. Klikken OK en uw huidige werkblad wordt nu afgedrukt, en tegelijkertijd worden de afgedrukte werkbladen genummerd Bedrijf-001, Bedrijf-002, Bedrijf-003… in cel A1 zoals u nodig hebt.

Opmerking:: In de bovenstaande code, de cel A1 worden de volgnummers ingevoegd die u hebt besteld en de oorspronkelijke celwaarde erin A1 zal worden gewist. En "Bedrijf-00”Is het volgnummer, kunt u deze naar wens wijzigen.

Beste Office-productiviteitstools

Populaire functies: Zoek, markeer of identificeer duplicaten   |  Verwijder lege rijen   |  Combineer kolommen of cellen zonder gegevens te verliezen   |   Ronde zonder formule ...
Super opzoeken: Meerdere criteria VLookup    VLookup met meerdere waarden  |   VOpzoeken over meerdere bladen   |   Fuzzy opzoeken ....
Geavanceerde vervolgkeuzelijst: Maak snel een vervolgkeuzelijst   |  Afhankelijke vervolgkeuzelijst   |  Multi-select vervolgkeuzelijst ....
Kolom Beheerder: Voeg een specifiek aantal kolommen toe  |  Kolommen verplaatsen  |  Schakel de zichtbaarheidsstatus van verborgen kolommen in  |  Vergelijk bereiken en kolommen ...
Uitgelichte functies: Raster focus   |  Ontwerpweergave   |   Grote formulebalk    Werkmap- en bladbeheer   |  resource Library (Auto-tekst)   |  Datumkiezer   |  Combineer werkbladen   |  Cellen coderen/decoderen    Stuur e-mails per lijst   |  Super filter   |   Speciaal filter (filter vet/cursief/doorhalen...) ...
Top 15 gereedschapsets12 Tekst Tools (toe te voegen tekst, Tekens verwijderen, ...)   |   50+ tabel Types (Gantt Chart, ...)   |   40+ Praktisch Formules (Bereken leeftijd op basis van verjaardag, ...)   |   19 Invoeging Tools (QR-code invoegen, Afbeelding invoegen vanaf pad, ...)   |   12 Camper ombouw Tools (Getallen naar woorden, Currency Conversion, ...)   |   7 Samenvoegen en splitsen Tools (Geavanceerd Combineer rijen, Gespleten cellen, ...)   |   ... en meer

Geef uw Excel-vaardigheden een boost met Kutools for Excelen ervaar efficiëntie als nooit tevoren. Kutools for Excel Biedt meer dan 300 geavanceerde functies om de productiviteit te verhogen en tijd te besparen.  Klik hier om de functie te krijgen die u het meest nodig heeft...

kte tabblad 201905


Office Tab Brengt een interface met tabbladen naar Office en maakt uw werk veel gemakkelijker

 • Schakel bewerken en lezen met tabbladen in Word, Excel, PowerPoint in, Publisher, Access, Visio en Project.
 • Open en maak meerdere documenten in nieuwe tabbladen van hetzelfde venster in plaats van in nieuwe vensters.
 • Verhoogt uw productiviteit met 50% en vermindert honderden muisklikken voor u elke dag!
Comments (52)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
I need serial numbers like IA1-01,03,05,07...........pls help me
This comment was minimized by the moderator on the site
How would I add code to print duplex on the VBA below. thanks in advance.

Sub IncrementPrint()
'updateby Extendoffice
Dim xCount As Variant
Dim xScreen As Boolean
Dim I As Long
On Error Resume Next
LInput:
xCount = Application.InputBox("Please enter the number of copies you want to print:", "Kutools for Excel")
If TypeName(xCount) = "Boolean" Then Exit Sub
If (xCount = "") Or (Not IsNumeric(xCount)) Or (xCount < 1) Then
MsgBox "error entered, please enter again", vbInformation, "Kutools for Excel"
GoTo LInput
Else
xScreen = Application.ScreenUpdating
Application.ScreenUpdating = False
For I = 1 To xCount
ActiveSheet.Range("B2").Value = "0" & I
ActiveSheet.PrintOut
Next
ActiveSheet.Range("B2").ClearContents
Application.ScreenUpdating = xScreen
End If
End Sub

Sub IncrementPrint_Reinstall()
Dim xMNWS As Worksheet
On Error GoTo EMarkNumberSheet
Set xMNWS = Sheets("IncrementPrint_MarkNumberSheet")
EMarkNumberSheet:
If Not xMNWS Is Nothing Then
Application.DisplayAlerts = False
xMNWS.Visible = xlSheetHidden
xMNWS.Delete
Application.DisplayAlerts = True
End If
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
你好,如我要打印 由C001 - C010,但打卯出來後,第10份都變成 C0010, 請問如何解決
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Tony,
To solve your problem, please apply the below VBA code:
Sub IncrementPrint_Num()
'Updateby Extendoffice
Dim xCount As Variant
Dim xScreen As Boolean
Dim I As Long
Dim xStr As String
Dim xInt As Integer
On Error Resume Next
xStr = "Company-" 'prefix text
xInt = 0  'start number
LInput:
xCount = Application.InputBox("Please enter the number of copies you want to print:", "Kutools for Excel")
If TypeName(xCount) = "Boolean" Then Exit Sub
If (xCount = "") Or (Not IsNumeric(xCount)) Or (xCount < 1) Then
MsgBox "error entered, please enter again", vbInformation, "Kutools for Excel"
GoTo LInput
Else
xScreen = Application.ScreenUpdating
Application.ScreenUpdating = False
For I = 1 To xCount
xInt = xInt + 1
If xInt < 10 Then
  ActiveSheet.Range("A1").Value = xStr & "00" & xInt
ElseIf xInt > 9 And xInt < 100 Then
  ActiveSheet.Range("A1").Value = xStr & "0" & xInt
Else
  ActiveSheet.Range("A1").Value = xStr & xInt
End If
ActiveSheet.PrintOut
Next
ActiveSheet.Range("A1").ClearContents
Application.ScreenUpdating = xScreen
End If
End Sub

Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello,

Is there a way that you can code pressing the enter button after each number change?

Thank you in advance
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Ariane,

I am trying your requirement of 4 coupons or any no. of places to be incremented on same page and continue to next page. However in the meanwhile, if you have 2 coupons on one page then the below code might help you!

If you have 2 places on one page (like 2 Coupons or 2 templates / 2 vouchers etc.), then you can try using the below code. (Assuming your 1st barcode and 2nd barcode are in cells "A1" and "A20" of the same page, this code will increment values like Company-001 and Company-002 on first page and Company-003 and Company-004 on second page and so on. You can edit the cell no. and Company name as you want in lines 20, 21, 23, 24 and 28,29 of the code.

It will also ask you to enter the starting number and ending number (Thanks to geniusman for this part of code). So for example your starting no. is 1 and ending no. 8, it will print 4 pages of 1,2 on 1st page, 3,4 on 2nd page, 5,6 on 3rd page and finally 7,8 on 4th page. Hope it helps you or anyone who is looking for this type of need/requirement.

Modified Code:
-----------------------------------------------------------
Sub IncrementPrint()
'updateby Extendoffice
Dim xEnd As Variant
Dim xStart As Variant
Dim xScreen As Boolean
Dim I As Long
On Error Resume Next
LInput:
xStart = Application.InputBox("Please enter the first number:", "Kutools for Excel")
xEnd = Application.InputBox("Please enter the last number:", "Kutools for Excel")
If TypeName(xCount) = "Boolean" Then Exit Sub
If (xStart = "") Or (Not IsNumeric(xStart)) Or (xStart < 1) Then
MsgBox "Error entered, please enter again", vbInformation, "Kutools for Excel"
GoTo LInput
Else
xScreen = Application.ScreenUpdating
Application.ScreenUpdating = False
For I = xStart To xEnd
If I Mod 2 = 0 Then
ActiveSheet.Range("A1").Value = " Company-00" & I + 1
ActiveSheet.Range("A20").Value = " Company-00" & I
Else
ActiveSheet.Range("A20").Value = " Company-00" & I + 1
ActiveSheet.Range("A1").Value = " Company-00" & I
ActiveSheet.PrintOut
End If
Next
ActiveSheet.Range("A1").ClearContents
ActiveSheet.Range("A20").ClearContents
Application.ScreenUpdating = xScreen
End If
End Sub

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks,
RNS
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello RNS,Thank you for your share. If you have four coupons on the same page and continue to next page, please paste the following code in the Module Window.
Public Sub IncrementPrint()
'updateby Extendoffice
Dim resp As Variant, scr As Boolean, i As Long, j As Long

On Error Resume Next
resp = Application.InputBox("Please enter the number of copies you want to print:", "Kutools for Excel")
On Error GoTo 0

If resp = False Then Exit Sub
If resp < 1 Or resp > 100 Then
MsgBox "error entered, please enter again", vbInformation, "Kutools for Excel"
Exit Sub
End If

scr = Application.ScreenUpdating
Application.ScreenUpdating = False
j = 0
For i = 1 To resp
ActiveSheet.Range("A1").Value2 = " Company-00" & i + 0 + j
ActiveSheet.Range("A2").Value2 = " Company-00" & i + 1 + j
ActiveSheet.Range("A3").Value2 = " Company-00" & i + 2 + j
ActiveSheet.Range("A4").Value2 = " Company-00" & i + 3 + j
ActiveSheet.PrintOut
j = j + 3
Next i
ActiveSheet.Range("A1,A2,A3,A4").ClearContents
Application.ScreenUpdating = scr
End Sub

For example, if you want to 2 copies, then the printed paper 1 will be Company-001,Company-002,Company-003,Company-004;and the the printed paper 2 will be Company-005,Company-006,Company-007,Company-008. Please have a try. Have a nice day.
Sincerely,Mandy
This comment was minimized by the moderator on the site
If I have 4 coupons per sheets, what do I have to modify on this code so the number will be incremented between the coupons on the same sheet as well as from every page it prints (i.e: page 1 has coupons # 1 to 4, page 2 has coupons from 5 to 8, etc.)
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Ariane,
Gald to help. If you have four coupons on the same page and continue to next page, please paste the following code in the Module Window.

Public Sub IncrementPrint()
'updateby Extendoffice
Dim resp As Variant, scr As Boolean, i As Long, j As Long

On Error Resume Next
resp = Application.InputBox("Please enter the number of copies you want to print:", "Kutools for Excel")
On Error GoTo 0

If resp = False Then Exit Sub
If resp < 1 Or resp > 100 Then
MsgBox "error entered, please enter again", vbInformation, "Kutools for Excel"
Exit Sub
End If

scr = Application.ScreenUpdating
Application.ScreenUpdating = False
j = 0
For i = 1 To resp
ActiveSheet.Range("A1").Value2 = " Company-00" & i + 0 + j
ActiveSheet.Range("A2").Value2 = " Company-00" & i + 1 + j
ActiveSheet.Range("A3").Value2 = " Company-00" & i + 2 + j
ActiveSheet.Range("A4").Value2 = " Company-00" & i + 3 + j
ActiveSheet.PrintOut
j = j + 3
Next i
ActiveSheet.Range("A1,A2,A3,A4").ClearContents
Application.ScreenUpdating = scr
End Sub

For example, if you want to 2 copies, then the printed paper 1 will be Company-001,Company-002,Company-003,Company-004;and the the printed paper 2 will be Company-005,Company-006,Company-007,Company-008. Please have a try. Have a nice day.

Sincerely,
Mandy
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Ariane,
Please see my above post 0n 24-Feb-2022
Thanks,RNS
This comment was minimized by the moderator on the site
how can i count on from say number 779?  Thank you for sharing this code and any advice you can offer.
This comment was minimized by the moderator on the site
HIAfter doing the formula and selecting F5 I just get pop up Go to Print Area and then have to put in a reference  and I have tried everything but your pop up asking for how many prints does not come up? Helppppp please
This comment was minimized by the moderator on the site
press F5 in the VB window not the excel window.
This comment was minimized by the moderator on the site
God bless you and your soul man! you are a miracle :))
This comment was minimized by the moderator on the site
Thankyou very much for sharing above code. It is very helpful for everyone. Can we add some code more for increasing 8 numbers instead of 1 after prints?Waiting for your reply. Thanks
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations