Ga naar hoofdinhoud

Hoe de ALS-functie te gebruiken met EN, OF en NIET in Excel?

Auteur: Kelly Laatst gewijzigd: 2024-01-17

De IF-functie van Excel is een bewijs van de kracht en veelzijdigheid van logische bewerkingen bij het verwerken van gegevens. De essentie van de IF-functie is het vermogen om omstandigheden te evalueren en specifieke resultaten te retourneren op basis van die evaluaties. Het werkt op basis van een fundamentele logica:

=IF(condition, value_if_true, value_if_false)

In combinatie met logische operatoren zoals AND, OR en NOT worden de mogelijkheden van de IF-functie aanzienlijk uitgebreid. De kracht van de combinatie ligt in hun vermogen om meerdere omstandigheden tegelijkertijd te verwerken, waardoor resultaten worden verkregen die zich kunnen aanpassen aan gevarieerde en complexe scenario's. In deze zelfstudie onderzoeken we hoe u deze krachtige functies in Excel effectief kunt gebruiken om nieuwe dimensies van gegevensanalyse te ontgrendelen en uw besluitvormingsproces te verbeteren. Laten we erin duiken en de praktische toepassingen van deze formidabele Excel-functies ontdekken!

Geneste ALS EN OF NIET-formule


ALS EN-formule

Om meerdere omstandigheden te beoordelen en een specifiek resultaat te leveren wanneer aan alle voorwaarden is voldaan (WAAR), en een ander resultaat wanneer niet aan een voorwaarde wordt voldaan (FALSE), kunt u de AND-functie opnemen in de logische test van de IF-instructie. De structuur hiervoor is:

=IF(AND(condition1, condition2, …), value_if_all_true, value_if_any_false)

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een leraar bent die de cijfers van leerlingen analyseert. Je wilt bepalen of een student slaagt op basis van twee criteria: een score boven de 70 EN opkomst ruim 80%.

 1. Begin met het onderzoeken van de gegevens van de eerste leerling, met hun score in cel B2 en aanwezigheid in cel C2. Pas voor deze leerling de onderstaande formule toe in D2:
  =IF(AND(B2>70, C2>80%), "Pass", "Fail")
  Tip: Deze formule controleert of de score in B2 boven de 70 ligt en de aanwezigheid in C2 meer dan 80% is. Als aan beide voorwaarden is voldaan, retourneert het "Pass"; anders retourneert het "Fail".
 2. Sleep de formule omlaag door de kolom om de score en aanwezigheid van elke leerling te evalueren.

  ALS EN-formule


ALS OF-formule

Om meerdere voorwaarden te evalueren en een specifiek resultaat te retourneren wanneer aan een van de voorwaarden is voldaan (WAAR), en een ander resultaat wanneer aan geen van de voorwaarden is voldaan (FALSE), kan de OR-functie worden gebruikt binnen de logische test van de IF-instructie. De formule is als volgt opgebouwd:

=IF(OR(condition1, condition2, …), value_if_any_true, value_if_all_false)

Overweeg bijvoorbeeld in een onderwijscontext een flexibeler criterium voor het slagen van studenten. Hier wordt een student geacht geslaagd te zijn als hij/zij slaagt beide scoren boven de 90 OR een aanwezigheidspercentage van meer dan 95% hebben.

 1. Begin met het evalueren van de prestaties van de eerste leerling, met hun score in cel B2 en aanwezigheid in cel C2. Pas de formule toe in een aangrenzende cel, zoals D2, om het volgende te beoordelen:
  =IF(OR(B2>90, C2>95%), "Pass", "Fail")
  Tip: Deze formule evalueert of de student ofwel boven de 90 scoort in B2, ofwel een aanwezigheidspercentage heeft van meer dan 95% in C2. Als aan een van beide voorwaarden is voldaan, retourneert het "Pass"; zo niet, "mislukt".
 2. Kopieer deze formule naar beneden in de kolom om deze toe te passen op elke student in uw lijst, zodat u op basis van deze criteria snel kunt beoordelen of elke student in aanmerking komt om te slagen.

  ALS OF-formule


ALS NIET-formule

Om een ​​toestand te evalueren en een specifiek resultaat te retourneren als NIET aan de voorwaarde is voldaan (FALSE), en een ander resultaat als aan de voorwaarde is voldaan (TRUE), is de NOT-functie binnen de IF-instructie uw oplossing. De structuur voor deze formule is:

=IF(NOT(condition), value_if_false, value_if_true)

Overweeg voor een praktisch voorbeeld een werkplekscenario waarin werknemersbonussen worden bepaald op basis van hun aanwezigheidsregistratie. Medewerkers komen in aanmerking voor een bonus als zij NIET langer dan 3 dagen afwezig zijn geweest.

 1. Om dit te evalueren voor de eerste werknemer wiens dagen afwezig zijn in cel B2, gebruikt u de formule:
  =IF(NOT(B2>3), "Eligible", "Not Eligible")
  Tip: Deze formule controleert het aantal afwezige dagen in B2. Als het NIET meer dan 3 is, retourneert het "In aanmerking komend"; anders "niet geschikt".
 2. Kopieer deze formule naar beneden in de kolom om deze voor elke werknemer toe te passen.

  ALS NIET-formule


Geavanceerde scenario's met IF en logische functies

In deze sectie onderzoeken we het ingewikkelde gebruik van de ALS-functie van Excel met logische operatoren zoals AND, OR en NOT. In deze sectie wordt alles behandeld, van hoofdlettergevoelige evaluaties tot geneste IF-instructies, waarin de veelzijdigheid van Excel op het gebied van complexe gegevensanalyse wordt gedemonstreerd.


Als aan uw voorwaarde is voldaan, bereken dan

Naast het bieden van vooraf gedefinieerde uitkomsten, kan de Excel IF-functie, in combinatie met logische operatoren zoals AND, OR en NOT, verschillende berekeningen uitvoeren op basis van de vraag of de ingestelde voorwaarden waar of onwaar zijn. Hier gebruiken we de IF AND-combinatie als voorbeeld om deze functionaliteit te demonstreren.

Stel je voor dat je leiding geeft aan een verkoopteam en bonussen wilt berekenen. Jij besluit dat je een werknemer bent ontvangt een bonus van 10% op hun verkopen als ze meer dan $ 100 aan omzet EN meer dan 30 uur per week hebt gewerkt.

 1. Kijk voor de eerste beoordeling naar de gegevens van Alice met haar verkopen in cel B2 en gewerkte uren in cel C2. Pas deze formule toe in D2:
  =IF(AND(B2>100, C2>30), B2*0.1, 0)
  Tip: Deze formule berekent een bonus van 10% op de omzet van Alice als haar omzet hoger is dan $ 100 en haar gewerkte uren meer dan 30 zijn. Als aan beide voorwaarden is voldaan, wordt de bonus berekend; anders wordt 0 geretourneerd.
 2. Breid deze formule uit naar de rest van uw team door deze naar beneden in de kolom te kopiëren. Deze aanpak zorgt ervoor dat de bonus van elke werknemer wordt berekend op basis van dezelfde criteria.

  ALS Bereken dan

Opmerking: In deze sectie concentreren we ons op het gebruik van de ALS-functie met AND voor berekeningen op basis van specifieke omstandigheden. Dit concept kan ook worden uitgebreid met OR en NOT, evenals geneste logische functies, waardoor een verscheidenheid aan voorwaardelijke berekeningen in Excel mogelijk is.


Hoofdlettergevoelige AND-, OR- en NOT-instructies

Hoewel logische functies zoals AND, OR en NOT in Excel doorgaans niet hoofdlettergevoelig zijn, zijn er scenario's waarin hoofdlettergevoeligheid in tekstgegevens cruciaal is. Door het integreren van de EXACT functie met deze logische operatoren kunt u effectief omgaan met dergelijke hoofdlettergevoelige omstandigheden. In deze sectie demonstreren we het gebruik van de IF- en OR-functies met een hoofdlettergevoelige benadering als voorbeeld.

Stel je een retailscenario voor waarin een product in aanmerking komt voor promotie als dat ook het geval is meer dan $ 100 aan omzet bedraagt OR de code komt exact overeen met "ABC" bij een hoofdlettergevoelige controle.

 1. Voor het eerste product in rij 2, met de verkoopcijfers in cel B2 en de productcode in cel C2, gebruikt u deze formule in D2:
  =IF(OR(B2>100, EXACT(C2,"ABC")), "Promotion Eligible", "Not Eligible")
  Tip: Deze formule evalueert of het verkoopcijfer in B2 hoger is dan $ 100 of dat de productcode in C2 precies 'ABC' is. Als aan een van deze voorwaarden wordt voldaan, komt het product in aanmerking voor promotie; als beide niet slagen, komt het niet in aanmerking.
 2. Repliceer deze formule in de kolom voor alle producten om op uniforme wijze te beoordelen of ze in aanmerking komen voor promotie op basis van verkoop- en hoofdlettergevoelige productcodecriteria.

  Hoofdlettergevoelige ALS OF-formule

Opmerking: In deze sectie hebben we het gebruik van de IF- en OR-functies geïllustreerd met de EXACT-functie voor hoofdlettergevoelige evaluaties. U kunt op dezelfde manier de functie EXACT toepassen in uw IF-formules in combinatie met AND, OR, NOT of geneste logische functies om te voldoen aan diverse hoofdlettergevoelige vereisten in Excel.


IF integreren met geneste AND, OR, NOT-instructies

De IF-functie van Excel biedt, indien genest met AND, OR en NOT, een gestroomlijnde aanpak om met meer gelaagde voorwaarden om te gaan. In deze sectie wordt een voorbeeld gegeven van de toepassing van deze geneste functies in een winkelomgeving.

Stel dat u leiding geeft aan een team dat verantwoordelijk is voor verschillende productcategorieën, en u wilt bepalen of zij in aanmerking komen voor de bonus. Een werknemer komt in aanmerking voor een bonus als hij: een omzet behalen van meer dan $ 100, En ook meer dan 30 uur per week werken OR bevinden zich NIET op de afdeling Elektronica.

 1. Beoordeel eerst de prestaties van Anne, met haar verkopen in cel B2, gewerkte uren in cel C2 en afdeling in cel D2. De formule in E2 zou zijn:
  =IF(AND(B2>100, OR(C2>30, NOT(D2="Electronics"))), "Eligible", "Not Eligible")
  Tip: Deze formule controleert of Anne een omzet heeft van meer dan $ 100 en meer dan 30 uur werkt of niet bij Electronics werkt. Als ze aan deze criteria voldoet, wordt ze geacht "in aanmerking te komen"; zo niet, "niet geschikt".
 2. Kopieer deze formule voor elke werknemer in de kolom om op uniforme wijze te beoordelen of u in aanmerking komt voor een bonus, rekening houdend met hun omzet, gewerkte uren en afdeling.

  Geneste ALS EN OF NIET-formule


Geneste ALS-functies met AND, OR, NOT

Wanneer uw gegevensanalyse meerdere voorwaardelijke controles omvat, bieden geneste IF-functies in Excel een krachtige oplossing. Deze methode omvat het construeren van afzonderlijke IF-instructies voor verschillende omstandigheden, waaronder AND-, OR- en NOT-logica, en deze vervolgens te integreren in één gestroomlijnde formule.

Overweeg een werkplek waar De prestaties van medewerkers worden beoordeeld als ‘Uitstekend’, ‘Goed’ of ‘Redelijk’ gebaseerd op verkoop, gewerkte uren en naleving van het beleid:

 • "Uitstekend" voor verkopen van meer dan $ 150 EN meer dan 35 gewerkte uren.
 • Anders 'Goed' voor verkopen boven € 100 OF beleidsschending NIET meer dan 1.
 • ‘Eerlijk’ als aan geen van deze voorwaarden is voldaan.

Om de prestaties van elke medewerker te beoordelen op basis van de bovenstaande voorwaarden, gaat u als volgt te werk:

 1. Begin met de evaluatie van Anne, waarvan de verkopen in cel B2 staan, de gewerkte uren in cel C2 en beleidsschendingen in cel D2. De geneste ALS-formule in E2 is:
  =IF(AND(B2>150, C2>35), "Excellent", IF(OR(B2>100, NOT(D2>1)), "Good", "Fair"))
  Tip: Deze formule controleert eerst of de omzet en uren van Anne voldoen aan de criteria voor ‘Excellent’. Als dat niet het geval is, wordt beoordeeld of ze in aanmerking komt voor 'Goed'. Als aan geen van beide voorwaarden is voldaan, wordt ze gecategoriseerd als "Redelijk".
 2. Breid deze geneste IF-formule uit naar elke medewerker om op consistente wijze zijn of haar prestaties op basis van meerdere criteria te beoordelen.

  Geneste ALS-functies


Gebruik IF met AND OR NOT: Veelgestelde vragen

Deze sectie is bedoeld om veelgestelde vragen te beantwoorden over het gebruik van IF met AND, OR en NOT in Microsoft Excel.

Hoeveel voorwaarden kunnen de functies AND, OR en NOT ondersteunen?
 • De EN- en OF-functies ondersteunen maximaal 255 individuele voorwaarden. Het is echter raadzaam om er slechts een paar te gebruiken om al te complexe formules te vermijden die moeilijk te onderhouden zijn.
 • De NIET-functie accepteert slechts één voorwaarde.
Kan ik operatoren zoals , = in deze functies gebruiken?

Zeker, in de EN-, OF- en NIET-functies van Excel kunt u operatoren gebruiken zoals kleiner dan (), gelijk aan (=), groter dan of gelijk aan (>=) en meer om voorwaarden vast te stellen.

Waarom treedt er een #VALUE-fout op in deze functies?

Een #VALUE-fout in de functies AND, OR en NOT van Excel treedt vaak op als de formule niet aan een bepaalde voorwaarde voldoet of als er een probleem is met de manier waarop de formule is gestructureerd. Het geeft aan dat Excel de invoer of de voorwaarden binnen de formule niet correct kan interpreteren.


Hierboven vindt u alle relevante inhoud met betrekking tot het gebruik van ALS met EN-, OF- en NIET-functies in Excel. Ik hoop dat je de tutorial nuttig vindt. Als u meer tips en trucs voor Excel wilt ontdekken, klik dan hier om toegang te krijgen tot onze uitgebreide collectie van meer dan duizenden tutorials.

Comments (72)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hey Friends,

Donno if this Forum works now:

I am trying to figure out a formula for the following:
I have 3 Columns : viz : A1,D1, L1 with text contents. And output expected in M1

So if any of the cells A,D,L has Faulty mentioned, then M1 should result "Faulty", Else if all 3 are blank , need "Spare", and if any cell has any data then it shoud show "Mapped"
This comment was minimized by the moderator on the site
Kan iemand mij helpen met onderstaande voor het maken van een formule?
als B2 de tekst factuur staat moet in cel D8 de tekst factuurdatum komen te staan. Als in cel B2 de tekst offerte staat moet in cel D8 offertedatum komen te staan.

Alvast hartelijk dank
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

Can you show us the look of the text invoice, text quotation and text quotation date?
This comment was minimized by the moderator on the site
I am trying to write a formula to populate scores based off a range of values. This is what I have so far:

=IF(C2>=104.5%,"5", IF(C2<=104.49%,"4", IF(C2>=95.5%,"4", IF(C2<=95.49%,"3", IF(C2>=79.5%,"3", IF(C2<=79.49%,"2", IF(C2>=59.5%,"2", IF(C2<=59.49%,"1"""))))))))

The formula is working and I am not receiving any error messages. However, it is not populating the lower range values correctly. Here is my range:

>105% = 5
96%-105% = 4
80%-95% = 3
60%-79% = 2
<60% = 1

Any help is greatly appreciated.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

I've fixed the formula as shown below:
=IF(C2>105%,"5",IF(C2>=96%,"4",IF(C2>=80%,"3",IF(C2>=60%,"2","1"))))

Hope this is what you want.

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Never mind, I figured it out. Thanks!
This comment was minimized by the moderator on the site
Kan iemand mij helpen aan onderstaande formule?
Alvast bedankt!

als Q groter is dan C dan Q en als Q kleiner is dan H dan H tenzij H 0 is dan is Q
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

Suppose, Q=A1, C=A2, H=A3. Please use the formula below: =IF(B1>B2,B1,IF(B1<B3,IF(B3=0,B1,B3),B3))

Hope this is what you want.

Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
I am trying to find a formula when realignment is in column A then add the text conflict when transition begins date (B) is >= the solution start date in column D OR if activation in column A then add the text conflict when transition begins date is <= solution start date in column D OR if deactivation then add the text conflict when transition begins date is >= the solution start date
A B C D E
Transition Type Transition Begins Transition Ends Solution Start Date Solution End Date
Realignment 11/1/2022 11/15/2022 1/15/2022 3/6/2022
Realignment 11/1/2022 11/15/2022 1/15/2022 3/16/2022
Realignment 11/1/2022 11/15/2022 6/1/2022 7/16/2022
Realignment 11/1/2022 11/15/2022 6/1/2022 7/16/2022
Realignment 11/1/2022 11/15/2022 6/1/2022 7/16/2022
Activation 1/1/2022 1/31/2022 1/15/2022 3/6/2022
Deactivation 12/1/2021 12/15/2021 1/15/2022 3/6/2022
Reorganization 2/6/2022 2/12/2022 1/15/2022 3/6/2022
Activation 12/1/2021 12/31/2021 11/1/2029 12/31/2029
Activation 12/1/2021 12/31/2021 2/1/2025 7/31/2025
Activation 12/1/2021 12/31/2021 4/1/2024 6/29/2024
Activation 12/1/2021 12/31/2021 2/1/2028 3/2/2028
Activation 12/1/2021 12/31/2021 2/1/2022 5/20/2025
Activation 12/1/2021 12/31/2021 9/6/2022 3/16/2023
Activation 12/1/2021 12/31/2021 6/1/2024 11/28/2024
Activation 12/1/2021 12/31/2021 9/1/2022 9/7/2022
Deactivation 10/1/2021 10/30/2021 11/1/2029 12/31/2029
Deactivation 10/1/2021 10/30/2021 2/1/2025 7/31/2025
Deactivation 10/1/2021 10/30/2021 4/1/2024 6/29/2024
Deactivation 10/1/2021 10/30/2021 2/1/2028 3/2/2028
Deactivation 10/1/2021 10/30/2021 2/1/2022 5/20/2025
Deactivation 10/1/2021 10/30/2021 9/6/2022 3/16/2023
Deactivation 10/1/2021 10/30/2021 6/1/2024 11/28/2024
Deactivation 10/1/2021 10/30/2021 9/1/2022 9/7/2022
Reorganization 2/1/2022 2/28/2022 11/1/2029 12/31/2029
Reorganization 2/1/2022 2/28/2022 2/1/2025 7/31/2025
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi there,

What do you mean by adding the text conflict? Can you show me the result you want?

Amanda
There are no comments posted here yet
Load More
Leave your comments
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations